Може ли да бъде вписана наново ипотека, която след изтичане на 10-те години от първоначалното ѝ вписване вече е била заличена по искане на длъжника. На този въпрос ще отговорят Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд в ново тълкувателно дело №3/2018 г.

Въпросът по него е формулиран по следния начин: „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал.2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл.22 от Правилника за вписванията?“.

Тълкувателното дело е образувано по предложение на състав на Гражданската колегия с председател Камелия Маринова и членове Веселка Марева и вече избрания за конституционен съдия Красимир Влахов.

Председателят на ВКС Лозан Панов е разпоредил проектът на решение по него да бъде изготвен от върховните съдии Елеонора Чаначева, Гълъбина Генчева и Снежанка Николова (докладчик).

Казусът, заради който съставът председателстван от Камелия Марнова е предложил постановяването на тълкувателно решение, е от Русе.

Негов предмет е ипотека, която първоначало е вписана на 6 октомври 2006 г. и е учредена от две фирми в полза на банка. По молба на единия длъжник на 20 октомври 2016 г. на основание чл. 22 Правилника за вписванията и чл. 172, ал. 1 ЗЗД тя е заличена.

На 30 ноември 2017 г. друга банка, която се явява универсален правоприемник на тази, в чиято полза е учредена ипотеката, е поискала да се извърши ново вписване.

Съдията по вписванията при Русенския районен съд е отказал, приемайки, че ипотеката вече е заличена на 20 октомври 2016 г., поради изтекъл 10 годишен срок, без да е поискано своевременното ѝ подновяване. Русенският окръжен съд потвърждава отказа. Той приема, че след като договорната ипотека вече е заличена по молба на един от ипотекарните длъжници, поради изтекъл 10 годишен срок, то тя не може да се впише отново, поради погасяване на учредената договорна ипотека. И е посочил, че ново вписване е възможно само ако актът, въз основа на който е станало заличаването, бъде обявен за недействителен.

Върховните съдии Марнова, Марева и Влахов обаче са установили, че по въпроса с новото вписване на ипотека в този случай има противоречива практика на ВКС. В определението си, с което спират делото и предлагат да бъде постановено тълкувателно решение, те посочват, че има решения, в които се приема, че заличаването на ипотеката има конститутивно действие. Така правото на ипотекарния кредитор да се впише ипотеката наново възниква, само ако тя не е била заличена на основание чл.22 Правилника за вписванията, поради изтекъл срок на действие. Други състави на ВКС обаче приемат, че заличаването на ипотека, поради изтичането на 10-годишния срок на вписването ѝ, не може да бъде пречка за ново такова, тъй като според чл. 172, ал. 2 ЗЗД тъкмо изтичането на този срок е основанието за ново вписване.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 октомври 2018 11:01
Гост

Относно правната сигурност-да си представим следната хипотеза, лицето х подава молба по чл.22 от ПВ и ипотката върху имота му се заличава, след две седмици някой съдия от ВКС купува имота на лицето х, и след още две седмици банката у, поисква наново вписване на ипотеката. Те ти булка Спасовден:)))

адв. Монева
адв. Монева
24 октомври 2018 18:21
Гост

Нормата е ясна за нас, но не и за съдилищата. Би трябвало новото вписване да не може да засегне правата на новия собственик, защото старото вписване е загубило действието си, а с него и правните последици от вписаната, но неподновена в 10-годишния срок ипотека! Имам такъв казус, но съда е на друго мнение!

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2018 10:56
Гост

След великите тълкувателни дела на ВКС, особено това за пълномощното, очаквайте тълкувателни дела относно това кръгла ли е земята и дали водата е мокра.

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2018 10:53
Гост

Това е бузумие, тия пак ще дописват закона заради някоя банка. Вписването и заличаването на ипотека има конститутивно действие, ако банката е спала и не я е подновила или ако десетгодишния срок е изтекъл-не е заличена и не е вписана наново, то тогава нещата са ясни. Но при вече заличена ипотека да искаш повторно вписване е не просто дописване на закона, това е лобизъм в чист вид в полза на кредитните институции. Ако на ВКС не им е ясно, да им припомним-ипотеката поражда своето действие след вписването и, и друго да им припомним-случая касае договорна ипотека. Едната от страните по… Покажи целия коментар »

КВИ
КВИ
15 октомври 2019 1:18
Гост

и ако трябва да сме съвсем точни не само длъжникът има право а поиска заличаване, а всяко заинтересовано лице, което може да е кредитор, който се конкурира с банката. Но това на сдиите от ВКС съвсем не може да им достигне до главите.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2018 12:34
Гост

ЗЗД и ПВ са ясни. Ако ипотеката не се поднови по молба на кредитора преди да изтече 10-годишния й срок на действие на първоначалното вписване, то тя може да се впише наново, но в такъв случай, тя ще има ред от новото вписване. Какво има да се тълкуват напълно ясни норми, изобщо не ми е ясно. Правят тълкувателни дела за пълно глупости.

Диан Иванов
Диан Иванов
08 октомври 2018 14:04
Гост

И аз не мога разбера какво има да му тълкуват толкова ясна разпоредба.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2018 17:02
Гост

Не сте прави и двамата. На осн.чл. 292 ГПК, състав на ВКС е длъжен да спре делото и да поиска образуване на тълкувателно дело и решение по същото във всеки случай, когато констатира противоречива практика на самия ВКС по обуславящия крайния изход на делото правен въпрос. Такава противоречива практика е налице и е посочена в определението по чл. 292 ГПК. Касае се за това може ли да се впише наново ипотека, ако същата вече е заличена. Тук няма спор за 10-год. срок на действие, за подновяването, както и че ако бъде наново вписана, има ред от новото вписване. Става дума… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 ноември 2020 0:15
Гост

Има, обаче, един съществен момент: заличаването поради неподновяване е предвидено в правилник, а повторното вписване – в закон. Не мисля, че законоустановеното право на кредитора да впише наново ипотеката може да бъде суспендирано от ипотекарния длъжник на база подзаконов нормативен акт. Изобщо тая глупост в ПВ е толкова излишна, лишена от всякакъв разум … да се заличава нещо, което няма действие!

Потърпевш
Потърпевш
08 октомври 2018 12:12
Гост

В Закона за задълженията и договорите ясно е посочен срока от 10 години. В случая банките имат интерес от ново вписване. А те не прощават. Дано не изменят ЗЗД.

Митко
Митко
08 октомври 2018 12:30
Гост

Всъщност ВКС чрез тълкуване дописва законите, което от една страна е полезно, защото се уеднаквява практиката.

Валери
Валери
08 октомври 2018 12:04
Гост

Казусът наистина е сложен. Въпросът е този път колко време ще се бавят ВКС с решението, че покрай тези ипотеки доста хора изгоряха.

КВИ
КВИ
15 октомври 2019 1:22
Гост

сложен не е! Казусът е за трети курс.

Гражданин
Гражданин
08 октомври 2018 12:04
Гост

Това тълкувателно решение ще е особено важно за банките и предвид очакваното повишение на лихвите по кредитите.

Митко
Митко
08 октомври 2018 12:05
Гост

Не ми пука за банките, те винаги са на плюс, а за гражданите и фирмите, които винаги са на минус.

КВИ
КВИ
15 октомври 2019 1:24
Гост

а юристите могат да сеобесят на най-близкото дърво от тези „тълкувания“ на ВКС