Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби (пълния текст на решението виж тук).

Решението му на практика ще направи безпредметни проверките по границата за дължими пътни глоби, които МВР извършва от миналото лято, тъй като с тях шофьорите само могат да бъдат информирани колко имат да дават, но не и да бъдат задължени да го платят и спирани да напуснат страната.

Именно тези проверки насочиха вниманието към двете разпоредби в Закона за движението по пътищата (ЗДвП), които днес „отмени“ КС (виж карето). Те бяха атакувани от омбудсмана Диана Ковачева, която първа изтъкна противоконституционността им. Ковачева днес насърчи МВР да върне книжките на хората, които временно е отнело заради неплатени глоби. „Решението на КС действа занапред – от момента на обнародването му. Но е ясно, че тази практика винаги е била противоконституционна и ще е добра практика МВР да върне книжките на хората, на които вече ги е отнело на основание на обявените за противоконституционни разпоредби. Това, разбира се, е въпрос на добра воля“, каза тя.

В решението си КС пише, че отнемането на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби са обявени за принудителни административни мерки (ПАМ), но първо, въобще не са такива и второ – не целят безопасността на пътя.

„Предвидените в чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ ЗДвП  временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, всъщност не представляват принудителни административни мерки по смисъла на чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), защото не могат да постигнат целите на тези мерки“, заявяват конституционните съдии.

Те напомнят, че ПАМ е предвидена в закона административна принуда за предотвратяване или преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици от тях.

И заявяват в решението си: „Конституционният съд намира, като анализира оспорените разпоредби, че истинската  цел на оспорените разпоредби не е формално посочената в  ЗДвП – осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а по-лесното събиране на вземанията от глоби. Така прочетени, въпросните разпоредби придобиват характер на санкция за несъществуващо административно нарушение.

КС подчертава, че не всяко неизпълнение на задължение е административно нарушение, а неплащането на глобата в едномесечен срок не е въздигнато за такова.

В чл. 190, ал. 3 ЗДвП  е предвидено, че глобата се плаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронния фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване. „Тази разпоредба определя срока, в който лицето разполага с възможност доброволно да плати наложената му глоба, но не предвижда наказание за неспазване на този срок“, посочват конституционните съдии.

И заявяват: „След изтичане на едномесечния срок, ако лицето не е платило глобата, може да се пристъпи към принудително събиране на публичното вземане, в което длъжникът разполага с права и средства за защита, уредени в приложимия процесуален закон. С оспорените разпоредби, на практика законодателят е смесил характера и същността на принудителните административни мерки със санкциите за административни нарушения“.

Според КС законодателят е ограничил упражняването на основни конституционни права на гражданите с цел да принуди длъжниците да платят наложените им глоби по ЗДвП и така заобикаля законовия ред за тяхното събиране. И заявява:

„Всяко ограничаване на основни конституционни права на гражданите, което има за цел да компенсира неспособността на държавата да изпълнява задълженията си, е недопустимо в правовата държава.

Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите.

Според КС временното отнемане на книжката и спиране на колата от движение заради неплатени глоби „на практика се превръщат в санкция за несъществуващо административно нарушение, което е в противоречие с принципа на правовата държава“. „С предвидените в оспорените разпоредби мерки законодателят заобикаля закона и предвидения в него ред за принудително изпълнение на публичните вземания за глоби, като предвижда санкция за неизпълнение на едно парично задължение, чрез която на практика ограничава упражняването на правото на гражданите да се придвижват свободно по територията на страната (чл. 35, ал. 1, изр. първо, предл. второ от Конституцията), да напускат нейните предели (чл. 35, ал. 1, изр. първо, предл. трето от Конституцията), а в хипотезата на чл. 171, т. 2, б. „к“ ЗДвП – сериозно засяга упражняването на правото на собственост (чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията)“, пише в решението.

Конституционните съдии специално коментират и проверките на границата:

Правото на свободно движение се ограничава до степен на пълното му отнемане, когато прилагането на принудителните административни мерки се извършва на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България.

В решението се разяснява при какви условия може да бъде ограничено правото на напускане на страната – ограничението да е закрепено със закон и да е насочено към адекватна и пропорционална защита на конституционно признати ценности – националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

И заключава, че в случая няма такъв интерес.

Освен, че противоречат на правовата държава, двете мерки погазват и правото на собственост, защото ограничават упражняването му в пълен обем.

„Това право съдържа три основни правомощия на собственика – да владее, да ползва и да се разпорежда със собствеността си.  Лишаването на собственика от едно от тези му правомощия е по същество накърняване на самото право. Конституционният принцип на неприкосновеност на частната собственост по чл. 17, ал.3 се изразява и в гарантиране и защита от закона на правото в неговия пълен обем. Държавата трябва да се въздържа от действия, с които засяга правото на собственост по произволен начин“, напомня КС.

И изтъква, че със спирането на колата от движение се засяга не само правото на шофьора, неплатил глобата си, но и на трети лица – съсобственици на превозното средство.

През ноември 2020 г. ВАС разпореди на МВР незабавно да прекрати проверките за неплатени глоби на два гранични пункта с Гърция (повече за определението виж тук, а за останалите дела срещу проверките на границата тук). В центъра на определението му беше именно това, че с тях се нарушават правата на гражданите и върховните съдии изтъкнаха, че това, че държавата не може да си събере глобите, не е основание да спира хората на границата.

Както „Лекс“ писа, след решението на ВАС МВР спря проверките на границата с Гърция, но не прекрати практиката, а напротив – реши да я регламентира с промени в правилника си (повече виж тук).

 

66
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Димитър
Димитър
31 март 2021 13:08
Гост

На 28,03,2021г ми отнеха книжката след проверка на пътя.Написаха ми акт по чл 190, а след като написах възражение на 30,03 ми наложиха пам чл 171 т1 б д . Честито решение на КС. А влязло ли е в сила . Сега за двайсет лева да се съдим ли . Това се случва в Поморие

Хриси
Хриси
30 март 2021 14:15
Гост

Колеги при връчени глоби и изтичане на 14 дневния срок, след като е отменено за отнемане на свидетелството за управление и спирането на автомобила от движение, ако ме спрат повторно Какво се случва, точки ли се отнемат или?
Благодаря

Николай
Николай
29 март 2021 11:05
Гост

28.03.2021г. – във Варна наглеците продължават да отнемат книжки за незаплатени в срок глоби. Срам и позор!

Илиян Янчев
Илиян Янчев
24 март 2021 17:03
Гост

Днес 24/03/ 2121г. полицията в Ямбол продължава да извива ръце за неплатени глоби…. съставиха ми акт и ми отнеха свидетелството за управление заради една неплатена глоба….

Време е да анализираме и ревизираме новатите корон
Време е да анализираме и ревизираме новатите корон
24 март 2021 6:50
Гост

Прави впечетление , че това Решение е прието единодушно . Също така защитава всеобхватно правата на гражданите дадени и закрепени в КРБ – придвижване, частна собственост , защита от произвол на изпълнителната власт и по специално от МВР ….., но искам да задам въпроса , доколко самите глоби са обосновани ????? В много от случаите те станало е и от същите зло а еее и и неграмотни хора/ КАТ/ , които само си пишат Закона и сами си го пробутват в НС

Георги
Георги
25 март 2021 10:44
Гост

Глобите могат да бъдат обжалвани по надлежния ред. Тяхната редовност няма нищо общо с отнемане на книжки на границата и по пътищата… Може би има резон в това, при проверка да бъдат връчени фишовете и да започнат да текат законовите срокове, никой не трябва да е освободен от заплащането на глоби, но не и да ми свалят номерата на пътя. За това си има НАП, Съд , ЧСИ-та и надлежен ред… Номерата на пътя трябва да бъдат сваляни при несъответствие на изправността на автомобила със закона и това също трябва да може да бъде обжалвано. Изобщо – Всяко едно действие… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 19:39
Гост

Браво на КС! Откъде-накъде ще спират от движение МПС заради неплатени глоби на собственика му? За какво са публичните изпълнители в НАП? Да си образуват изпълнителните дела, ако няма друго имущество, да насочат принудителното изпълнение към МПС-то, това е правовият ред. А не да извиват ръцете на шофьорите по границите. Защото райш ли, НАП не може да си събере вземанията.

Ха-ха
Ха-ха
23 март 2021 18:33
Гост

Гледам, тука доста индивиди има, които са явно са изключения от еволюционната теория на Дарвин! Разбирам, че решението на КС ви е „висока топка“ и няма как да го разберете, но сте много забавни! Дерзайте, някои от вас може би ще заработят едно кръгче в джипката, а най-усърдните: О, Боже! Каскет с автограф от Инструмента Му!

искам да искам
искам да искам
23 март 2021 18:29
Гост

Пехливаните са не само в администрацията, във властта и „бизнесмени“, те са и тролове.
Сега КС малко ги отряза, ма той ли ще им каже на тях! Ще намерят още повече начини да прилагат пехливанлъка си.
Абе туй седем-осем съвсем на политика бие, социолозите ви дават към 12 процента май. Можеше по-дискретно.

Седем Осем
Седем Осем
23 март 2021 17:47
Гост

Разберете – глобата нарушава правото на свободно придвижване. Качвам се в трамвая без билет, някакъв никакъв иска да ме глоби – не става, има решение на КС. После за друго ми налагат 200 лв. глоба – пак не става, ограничава се правота на свободно придвижване.
Освен това КС приема, че с глобата не може да се постигне целта заради която тя се налага. ЧУДЕН извод – отпадат всички глоби.
Не очаквах, че НС и президента ще изберат толкова полезен за хората КС.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 18:12
Гост

Ти можеш ли да четеш?

Седем Осем
Седем Осем
23 март 2021 18:59
Гост

50лв. глоба и на границата, и в трамвая все е 50лв. глоба. Щом на границата ограничава движението ми, значи и в трамвая го ограничава, и на улицата , и т.н.
Това пише там.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 19:37
Гост

Можеше просто да отговориш „не“.

Георги
Георги
25 март 2021 10:47
Гост

Никъде не е засегнато съставянето на актове и налагането на глоби, дано чалгаря не чете законите като тебе…

Шалимар
Шалимар
23 март 2021 17:13
Гост

Да отменят целия Закон за движение по пътищата и Наказателния кодекс да отменят и нека всеки си кара както иска.

Георги
Георги
23 март 2021 17:11
Гост

ЗДвП е най-променяния противоречив закон. Поправките са направени на принципа „Една приятелка ми каза..“. Някой иска да направи услуга на бизнеса или администрацията , най-лесно е да предложи за гласуване поправка в този закон. Единствено в България рекетират гражданите с принудителни разходи за нотариус при продажба на автомобили, удостоверение от БЧК за поръчка на свидетелство за управление на МПС, не разрешават обучение с наставник, макар , че е разрешено от закон за професионално образование и обучение,чл.17а? Обслужва интересите на бизнеса и администрациите, текстовете му дублират други специални закони , като обучение и изпити за професиите водачи на превозни средства, закон… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 16:23
Гост

Идете в Западна Европа и не си платете глобата. Ако някой почне да си я търси и тръгне да налага ПАМ, споко, развейте му нашата Конституция и решението на КС. То щом Русия трепери от нас, видиш ли, и европеецът може да се уплаши. Сега сериозно, решението е популистко, тенденциозно и до голяма степен предизборно. Традиционно хората свързват промяната у нас с управляващите. Няма нищо нередно в това неплащането на глобата да е въздигнато в самостоятелно адм нарушение. Сега глобите са на практика несъбираеми, но не това е най-важното -ДЖИГИТИТЕ ОСТАВАТ НЕНАКАЗАНИ. Кога ще се сложи край на войната по… Покажи целия коментар »

Не е лесно да си роб
Не е лесно да си роб
23 март 2021 16:56
Гост

Някои овци явно имат и интелектуални напъни!?
Ако не ти харесва да си гражданин блей си в кошарата и се радвай на варварския феодализъм на овчарите ти!
Такива като теб и предходния сте загуба на време и усилия да им се обяснява, че са хора с права, не само задължения и, че властта не трябва да се обича, а контролира от общество от свободни духом хора!

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:17
Гост

Ами не е лесно, а да попитам да си прост лесно ли е, предполагам, че да, ама не всички имаме тази привилегия. Свободният духом, поставил съм условие (иди в Западна Европа и им развей нашата крб), поставил съм въпрос: цитират ли се решенията на свободния духом КС на запад. В отговор получавам философско-политически трактат стил Карл Маркс за робовладелския и феодалния строй. Защо не отговориш на поставените въпроси, или поне се замисли за себе си върху тях, отворен съм за конструктивна дискусия, ама с отговори от рода на „Ко ш’сЪ занима’ам с тебе“ няма как да стане. Нали и аз… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:30
Гост

Аргументите ги е дал КС в решението си. Ако можеш да четеш, прочети го. Ако не ги разбираш, образовай се.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:49
Гост

Наистина се чудя защо практиката на нашия кс не се изучава в чужбина, и един съвет, гледай да не се направиш на свободно духом в някоя нормална държава, че там не са на нужната правна висота като нашия кс.

Хмммм
Хмммм
23 март 2021 17:20
Гост

Ще идем.
Там не спират коли и не махат номера и чудеса. Просто вналагат запор на трудовото възнаграждение. И като олекне човек с 200 лева тоя месец, с 400 лв – другия, и спира. А не да се гоним като котка и мишка.
За мен ефективното е – запор на колата за неплатена глоба. Не я спираме от движение. Директно я караме на паркинга на КПП и след месец я продаваме на търг. Събираме глобите и връщаме на нарушителя останалото. Ако не плати сам, де.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:31
Гост

С това съм съгласен, но на практика ще се постигне същия ефект,дали на КПП или със свалени номера, то разултатът е идентичен. А относно вземането на книжката, аз не виждам проблем това да е адм наказание за неплатени глоби, и все още е адм наказание за много други неща, КС не е съгласен, че е ПАМ, но като адм наказание не виждам проблем. Предвидено е предварително в закона, за извършено конкретно нарушение.

Анонимен
Анонимен
24 март 2021 6:58
Гост

Въпросът е, че няма такова наказание в момента в закона. Като всяко такова, то би подлежало на съдебен контрол. Едва като влезе в сила, би подлежало на изпълнение. И идвършителят във всички случаи ще знае. Да не говорим как МВР връчва НП. В много случаи изобщо не го прави, но въпреки това ги изпраща за изпълнение.

Кольо
Кольо
23 март 2021 17:34
Гост
Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:46
Гост

Кольо,а обясни го това на прост човек, в Холандия е същото. Ама в Гърция няма конституция,няма правова държава, кво знаем ние простите.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 18:13
Гост

Вие, простите, знаете да спамите глупости и да пасете крави.

кольо
кольо
23 март 2021 14:48
Гост

https://www.24chasa.bg/Article/3285196

Възхваляващите поредното популистко решение да ‘хвърлят’ едно око.

Браво на КС
Браво на КС
23 март 2021 14:08
Гост

Днес е малък празник за интелигентните хора и кофти ден за „законотворците“ от ГЕРБ, милюцунерите и ощетените им ментално фенове!
Добре, че все още имаме КС и съдилища, които не са подвластни съвсем на тиквено-каскетаджийската гербодупесарска хунта та от време на време да се чувстваме граждани, а не овце подлежащи единствено на бой, доене и стригане!

да живее правовата държава
да живее правовата държава
23 март 2021 14:23
Гост

Това е решение в защита на правовата държава и недоумявам вопъла на някои от коментиращите тук, как сега никой не можел да накара джигитите да си платят глобите. Що за логика?! Ми хайде на всички да ни отнемат личните карти докато не си платим глобите или данъците! Ами ако човекът няма пари, бе, гении? Да мре ли?
Поздравявам КС и за ясното и прекрасно решение и за единодушието. Да живее правовата държава!

кольо
кольо
23 март 2021 14:50
Гост

Без книжка не се живее ли?

123
123
23 март 2021 13:51
Гост

Поредния закон на ГЕРБ падна в съда

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 13:22
Гост

Абсолютно фрапиращо е колко много неграмотни селяни (без значение дали са платени тролове или не) си позволяват да наричат законите и конституцията ни „тъпотия“, „кочина“ и какво ли още не, при това във форум за юристи. Както каза Бащицата“ „На умен човек се дава акъл, на тъп човек се набива ***“. Очевидно е българинът кое от двете е и какво ще му се набива докато не поумнее.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 13:52
Гост

koga shte ti go nabiem tribukvenoto, a??

Георги
Георги
25 март 2021 10:51
Гост

Когато голяма част от законите си противоречат, променят се ежедневно и са написани за да помогнат на някого е нормално тяхното ниво да бъде принизено до това което казваш. А конституцията не се спазва от ДЪРЖАВАТА , така че също е принизена до твоите думи…

кольо
кольо
23 март 2021 13:06
Гост

Както обикновено, често срещана практика в Европа при нас е….наприложима! Затова сме си такава кочинка….

Жокера
Жокера
23 март 2021 13:22
Гост

И къде е често срещана в Европа, че ми стана любопитно? Правото на Европейския съюз забранява такива ограничения на правото на свободно придвижване – да не можеш да напуснеш границата на страната, поради неплатени парични задължения. Има произнасяне и на тачения от всички Европейски съд по правата на човека, с който плашим всяка една наша държавна институция, в същия смисъл.

123
123
23 март 2021 13:49
Гост

Никой не е бил лишаване от свободно предвижване, а от правото да управлява МПС

кольо
кольо
23 март 2021 14:51
Гост
кольо
кольо
23 март 2021 14:54
Гост

Никой не забранява да преминеш границата! Стига сте го повтаряли! Аз като нямам книжка, нарушено ли ми е правото на свободно придвижване?

Тенката
Тенката
23 март 2021 12:55
Гост

Нищо, сега всеки ще си прави каквото поиска. Може да няма платени здравни осигуровки, актове за 1500 лв, но отива в Гърция на море и не можеш нищо да му кажеш. Невъзможността НАП да си събира вземанията се основава на същите откровени глупости като започнем от връчването, до делото та завършим на самото принудително събиране. През това време екскрементчето е отрепало поне 2 души (примери колкото искате).

Sir Humphrey
Sir Humphrey
23 март 2021 12:03
Гост

Фуражките сами са си виновни, че привлякоха толкова силно вниманието върху себе си с тормоза по границите.
Ако мярката продължеше да се прилага методично само във вътрешността на страната, а не толкова концентрирано по време и място, нямаше да си навлече инициатива за обявяване за противоконституционна.
Ама толкова си могат….

Очевидно са чели само „Винету“, но не и
https://chitanka.info/text/44207-kokoshkata-sys-zlatnite-jajtsa

Авигел
Авигел
23 март 2021 11:59
Гост

Тъпотия.

Земен лук
Земен лук
23 март 2021 11:59
Гост

Това е много тъпо решение. Честно. И как ще накарате баровеца да си палти глобата или тариката от Люлин?

Жокера
Жокера
23 март 2021 12:10
Гост

Има си НАП за тази работа, тя за какво е, ако всяка институция сама трябва да събира публичните си вземания? Като не ще да плаща, НАП да му запорират колата и да я продават – постига се същият ефект като да му вземат книжката, даже и по-добър – лишават го от средството за извършване на нови нарушения.

Тъпанар без глоби от люлин
Тъпанар без глоби от люлин
23 март 2021 12:23
Гост

Не всеки от люлин е тъпанар, и не всеки тъпанар е от люлин…тъпанар

Чичо
Чичо
23 март 2021 18:05
Гост

Много лесно ,с данъка на автомобила или жилището!!!

Людмил
Людмил
23 март 2021 11:58
Гост

Стига сте налагали тая конституция бе! Българина е твърдоглав и хитър. Ако не го задължиш и не му отнемеш нещо за някакво време, то той няма да се стресне и няма да спазва правилата. Това не го ли разбрахте?

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:34
Гост

В Хонконг 3.5 милиона човека протестират по улиците, докато ги бият и по-лошо. В България Бай Ганьо вика „Стига сте налагали тая конституция бе!“ за да защитава милицията и Партията.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 11:57
Гост

То по тоя начин се процедира и с носенето на маски. Било противоконституционно да те карат да носиш маска. Обаче ако иде в Германия или дори в съседна Гърция или Турция или Сърбия да го видиш как спазва мерките и гък няма да каже.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 11:57
Гост

Скандално решение. Просто скандално. Айде да не го спираш човека да пътува в чужбина с колата си, защото не си е платл глобата за неправилно паркиране да речем, но да не можеш и колата да му спреш в града е нелепо.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 11:56
Гост

Аз мисля, че точно отнемането на книжката поне малко спираше онези аборигени по пътя да безчинстват. Сега, като нямат право ще има още убийства.

Дани
Дани
23 март 2021 11:55
Гост

Аз от много време смятам, че закона трябва да се разглежда не само на хартия и да се тълкува написаното на хартия, а да се гледа и морално на нещата. Като го освободиш от задължението изобщо да си плати глобата, за дето е минал на червено да речем, то той продължава да хитрува по пътя, да кара в населено място на път за морето със 100 км. в час, а не с ограничението, да изпреварва от дясно, да седи на трамвайните линии и да блокира пътуващите в трамвая, докато не му светне светофара за неговия завой… и това за тях… Покажи целия коментар »

Серафим
Серафим
23 март 2021 11:53
Гост

Затова ще имаме още смърт по пътищата. Честито!

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 17:35
Гост

Пожелавам ти да си първият.

Miro
Miro
23 март 2021 11:53
Гост

КС и върховните съдилища се произнесоха сравнително бързо, за да спрат този ченгеджийски произвол, браво! Сега МВР не може да мърда или пък…

Sir Humphrey
Sir Humphrey
23 март 2021 12:00
Гост

Сравнително бързо?!?
Искането е внесено в КС през юли миналата година!

Daniel
Daniel
23 март 2021 11:52
Гост

Тоест е законно да си харчиш парите и да си караш колата без да си си платил глобите. Глоби, които показват, че си некадърен шофьор.

Абагард
Абагард
23 март 2021 11:52
Гост

Еми глупост

Филип
Филип
23 март 2021 11:51
Гост

Не може да ми нарушават гражданските права по този начин. Това е извиване на ръце.

Мили Ционер
Мили Ционер
23 март 2021 11:52
Гост

Толкова си могат. Като не намериха начин да си събират парите, ще висят като кокошкари по границите и ще събират пари.

Мишо
Мишо
23 март 2021 11:49
Гост

Правилно. Да си търсян начини да си събират глобите. Ама нали така им беше най-лесно.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 11:48
Гост

Тази промяна в Закона за движението по пътищата беше напълно лобистка.

Кирил
Кирил
23 март 2021 11:46
Гост

Поздравления за решението! Това беше пълна нелепица.

Анонимен
Анонимен
23 март 2021 11:47
Гост

При това е прието единодушно. Браво.

тако
тако
09 май 2021 14:48
Гост

трябва на всякъде по 1 член от КС, да следи полицията! Иначе, няма мир!