Конституционният съд (КС) единодушно отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти. Това стана на 16-ата година от въвеждането му и 10 месеца след изтичането на срока му на 31 декември 2022 г.

Решението (пълния му текс виж тук) на КС е последното, което той взема в настоящия си състав, тъй като на 1 март изтича мандатът на Гроздан Илиев и съдът остава с 10 членове (повече виж тук).

Мораториумът беше въведен в Закона за собствеността (ЗС) през 2006 г. и оттогава непрекъснато бива удължаван, като последно това стана през 2018 г. с обещанието, че привилегията за държавата и общините ще отпадне от 2023 г.

В България от 1951 г. до 1 юни 1996 г. действа тотална забрана за придобиване на каквато и да е вещ държавна или общинска собственост. Тогава с промени в Закона за собствеността тя отпадна (законодателят я остави само по отношение на публичната държавна и общинска собственост) и така до 2006 г., когато малко преди да изтекат 10-те години, които позволяват да се придобие имот и при недобросъвестно владение, беше въведен първият мораториум по отношение на държавната и общинската собственост.

В продължение на над 15 години държавата го удължава, като всеки път мотивът за това е, че още не е приключил процесът по регистриране и актуване на имотите ѝ, както и този на общинската собственост.

Последното удължаване е специален случай, тъй като беше направено със задна дата – изменението в ЗС, с което беше регламентирано, беше прието през януари 2018 г., но влезе в сила от 31 декември 2017 г. (повече виж тук).

Освен това миналата година обхватът на мораториума беше разширен и защитата от придобиване по давност беше разпростряна и над училищни имоти. В актуалния ѝ вид разпоредбата (§ 1, ал. 1 ЗДЗС), обявена днес за противоконституционна, гласи: „Давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование“.

Мораториумът беше атакуван в КС от Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Адвокатурата изтъкна, че той касае само частна собственост – държавна или общинска, а не и публичната, и на практика поставя една категория частна собственост и нейните собственици в привилегировано положение спрямо друга. Освен това ВАдС посочи, че тъй като всеки придобивен способ за едно лице е способ за загубване на право на собственост на другиго, с мораториума на практика държавата и общините черпят права от собственото си бездействие, само защото са се дезинтересирали от владението и стопанисването на имотите си (повече за аргументите в искането на адвокатурата виж тук).

Докладчик по делото е Константин Пенчев.

В решението си КС заявява, че с мораториума е засегнато правото на собственост.

„То е предназначено да гарантира на отделния човек свободно пространство в имущественоправната сфера и с това да направи възможно той да гради живота си на собствена отговорност. Като основно право част от обективния правен ред, правото на собственост обаче „живее” не само като субективно право, а и като нормативно определено право, с което държавата е длъжна да се съобразява. Самото понятие за основно право на собственост е по-широко от това в гражданското право и в обхвата на защитеното му от Конституцията съдържание попадат и предвидените в законодателството способи за придобиване на собственост. За една правова държава, която въздига правото на собственост в основно право с конституционен ранг, е чуждо разбирането, според което на гражданите се дължи конституционна защита само на вече придобита собственост, но се пренебрегват условията за придобиване на собственост чрез предвиден от националното право придобивен способ“, заявяват конституционните съдии.

После се спират на различните видове собственост и напомнят, че властническите правомощия на държавните и общинските органи не дават основание тяхната собственост да се счита винаги за публична. А при упражняване на частната собственост всички правни субекти, включително държавата и общините, са равнопоставени.

КС посочва, че целта на законодателя да наложи забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти е легитимна, но продължаващия вече 15 години мораториум е непропорционална мярка за постигането ѝ.

„Не е налице конституционно оправдание за наложителност на толкова дълъг период на спиране на давностния срок, който да е необходим на държавата и общините да предприемат съответните действия по защита на своята собственост. Още повече, че вместо продължителността на мораториума да се съкращава, тя се удължава – от една на три години и вместо с това да приключи, последното засега удължаване е с нови пет години“, изтъква КС.

И констатира, че от временна мярка през 2006 г, при въвеждането му, с многократното му удължаване се е превърнал в постоянно правно положение. „По този начин се накърнява доверието в законодателството присъщо на правовата държава, тъй като за правните субекти е невъзможно да предвидят с достатъчно висока степен на сигурност и обозримост докога ще действа мораториумът и дали направеното с § 1 ЗИЗС (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) изменение в оспорената разпоредба ще бъде последното удължаване във времето на спирането на срока на придобивната давност“, се посочва в решението.

КС подчертава, че срокът на мораториума вече надвишава значително най-дългия давностен срок. И заявява: „В рамките на прекомерно дългия срок на предвидения в § 1, ал. 1 ЗДЗС мораториум, на владелците на имоти – частна държавна или общинска собственост е наложено да търпят безсрочно бездействието на държавата и общините, които не са стимулирани да предприемат необходимите действия за изпълнение на вменените им по закон задължения да стопанисват и управляват собствеността си с грижата на добър стопанин“.

„Обстоятелството, че през продължителен период от време държавата и общините не са предприели действия по установяване, регистриране и актуване на притежаваните от тях имоти, не може да бъде основание за съществена промяна на правния режим на основни права и затова такова ограничение е конституционно нетърпимо“, категорични са конституционните съдии.

В решението изрично се подчертава, че обявяването на § 1, ал. 1 ЗДЗС за противоконституционна не се засяга досегашния ефект на разпоредбата и давността ще започне да тече от влизане в сила на днешното му решение – т.е. три дни след обнародването му в Държавен вестник.

Очаквано конституционните съдии отменят като накърняваща правната сигурност и специалната разпоредба, чрез която на последното удължаване на мораториума беше придадено обратно действие.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Слав
Слав
03 май 2022 15:24
Гост

Привет, Едно време са взели имот на дядо ми и са му дали друг с право на ползване, като условието е било да се построи къща с определени изисквания, като ако се изпълнят можем да ползваме имота. До колкото ми е известно земята под постройката и 3м около нея е наша, а останалата е общинска или държавна. Ползваме го от 1970г. 2007 подадохме документи за придобиване по давност, но ни казаха, че трябва да закупим земята по пазарни цени, което за нас е невъзможно. Бихте ли разяснили по-просто след тази промяна върху мораториума на земите, какви са вариантите? Има ли… Покажи целия коментар »

Росен
Росен
06 март 2022 16:02
Гост

Означава ли това решение, че може вече са се придобие държавен/общински имот, където има къща с отстъпено право на строеж ? Нещо доста срещано в селата около София.

държавна частна собствевност е дървено желязо
държавна частна собствевност е дървено желязо
25 февруари 2022 9:56
Гост

Никъде по света нява такова нещо частна държава собственост. Това е правен нонсенс, нещо като дървено желязо. Преведето го на английски пред английски юрист-никога няма да ви разбере. Доори и в русия няма такова нещо, че на запад няма-това е ясно. Нито в Зимбабве, нито в Албания няма държавна частна собственост. КС е дописал конституцията със старото тълкуване за държавна частна собственост отпреди около 30г, което и од днес продължава правния абсурд. Няма такова нещо по света-държавна, пък и едновременно частна собственост. Друго- Държавните имоти при никакви обстоятелства не могат да се придобиват по давност. Просто защото е невъзможно държавата… Покажи целия коментар »

Народен съд
Народен съд
25 февруари 2022 0:29
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Шлосер
Шлосер
24 февруари 2022 13:58
Гост

КС да отмени противоконституционните привилегии за съдебната власт. Например, и не само:

-безотчетните пари за дрехи.
-неплащането на осигуровки
-20-те заплати при напускане
-20-те заплати при пенсиониране
-удължения отпуск
-допълнителните плащания за ЧНГ.
-изплащането на заплати, превишаващи броят на месеците
-Неплащането на здравни осигуровки
-2 -та процента добавка за година стаж

Съдия
Съдия
24 февруари 2022 13:20
Гост

Това е голям успех за предишния ВАдвС в защита на правовата държава и правата на гражданите и юридическите лица, защото наистина частната собственост стана равнопоставена, независимо, кой я притежава.

Ромите вече са собственици на имоти, къдета са се
Ромите вече са собственици на имоти, къдета са се
24 февруари 2022 13:15
Гост

Другарки и другари, навсякъде в провинцията , където има самозаселили се роми, вече нито милиция, нито община могат да ги гонят-те са там собственици по давност. Дори и да не са си „извадили“ КНА. В кв Модерно предградие, където частник прави сметка да прави нов квартал-няма да стане. там от поне 20 г има ромски колиби, и тези роми вече са на собственици. По давност. Във Факултето, кв Христо Ботев-вече не може да се каже,че роми са се самозаселили на държавни и частни земи. не, вече имотите са частни, по давност. В Стара Загора преди време бутаха ромски къщи, е… Покажи целия коментар »

Георги Ат.
Георги Ат.
24 февруари 2022 13:04
Гост

И сега като почнат едни констативки, нотариусите се облизват …

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2022 13:04
Гост

Вижте-в провинцията държавни гори, държавни земи, държавни имоти се държат от местни феодали. Сега се дава нормативна сила на фактическто, и ще получат документ, титул за собственост на заграбеното. КС приема противоправно и противодържавно решение. Друг пример е решението за абсолютната давност по ЗЗД. Така се удря интересът на държавата, на гражданите спазващи закона, и не помислящи да посягат към чужд имот. Така местните феодали ще могат завинаги да получат заграбеното. Вижте сега какво ще стане с горите преди плажа Силистар например. Че там дълго време юнак събираше такса от колите, тоест си манифестираше ,че владее за себе си, тоест… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2022 12:57
Гост

Това решение е вредно и опасно за правната сигурност, и против интересите на държавата. То е нищожно, поради нетърпимост към правовия ред.
Никъде по света не можеш да придобиеш по давност държавен имот. Хайде пробвайте в САЩ, хич няма да ви съдят дори, а директно местния шериф ще приложи закона.
ДЪРЖАВАТА ДА РЕАГИРА, КАТО НАРОЧНО ИЗМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА, И ЗАБРАНИ С КОНСТИТУЦИОНЕН ТЕКСТ ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ.

Хари
Хари
24 февруари 2022 12:53
Гост

Поздраления за решението.

Любимски
Любимски
24 февруари 2022 12:41
Гост

Определено трябва да се каже, че това е правилно решение

Сотир
Сотир
24 февруари 2022 12:51
Гост

Да. Не може постоянно да се облагодетелстват държавата и общините.

Емил
Емил
24 февруари 2022 12:39
Гост

Голямо протакане беше последните години.

Облена
Облена
24 февруари 2022 12:39
Гост

Да седнат и да се замислят юристи, депутати и съдии как да направят така, че държавата да придобие лесно и бързо изоставени частни имоти. Говоря за селата, които се обезлюдяват. Защото синовете и дъщерите са по Европа или Америка и нямат намерение да се връщат в България, още по-малко в къщата на баба си или дядо си. Тя на свой ред се руши. А това е чудесно място за населяване от хора, които нямат пари. Но говорим не за роми, а в светлината на бежанска вълна от Украйна. Не говоря и за арабеските, които нямат никакви трудови навици и нормален… Покажи целия коментар »

Малина
Малина
24 февруари 2022 12:40
Гост

И с какъв способ ще разграничат арабските бежанци от украинските? Нали ще писнат до небето, а Европа, която е комплексирана от робството едно време, веднага ще каже, че погазваме човешки права, като не даваме имот на бежанци от Сирия, Африка и други места, но даваме на украинци.

Отговор
Отговор
24 февруари 2022 13:50
Гост

Способът е-можеш да бягаш в съседна държава. А не да си избираш държава-това не те прави вече бежанец, а емигрант. Арабските бежанци от Сирия са свободни да бягат в Саудитска Арабия. Украинците могат да бягат в съседните държави-Полша Румъния, вклч и България-ние сме съседи по море.
Също така бежанци от една нация могат да бягат в държавата от ъкдето е нацията. Гърците в Украйна могат да бягат в Гърция.

Бавло
Бавло
24 февруари 2022 12:41
Гост

Тъпо предложение

Titi
Titi
24 февруари 2022 12:38
Гост

Напълно съм съгласен, че държавата и общините черпят права от собственото си бездействие.

Беаско
Беаско
24 февруари 2022 12:37
Гост

Интересно.Сега ще стане интересно

Влади
Влади
24 февруари 2022 12:37
Гост

А как обичат да бездействат точно общините. После дали не е нарочно.

Николаев
Николаев
24 февруари 2022 12:52
Гост

Пълна бюрокрация.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2022 12:36
Гост

То нарочно се е бездействало за да се облагодетелстват общини и държава.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2022 12:36
Гост

Как така след 10 години владение се придобива? Общинските имоти не са така.

Лазар
Лазар
24 февруари 2022 12:35
Гост

От 2006 г. мораториумът непрекъснато бе удължаван. Това е абсурдно за една правова държава.

Пипи
Пипи
24 февруари 2022 12:36
Гост

Държавата излезна с мотив, че още не е приключил процесът по регистриране и актуване на имотите ѝ.