Да спре внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) до отстраняване на всички нередности, да бъде представен пълен отчет за разходите по нейното израждане, включително и за възнагражденията на членовете на ВСС, участващи в проекта, а ако бъде установена вина на кадровик за проблемите, то той да подаде оставка, като така поне частично ще бъде предотвратен взривът на масово възмущение на съдиите. За това настоява Съюза на съдиите в България в писмо до Пленума на Висшия съдебен съвет.

Пилотното въвеждането на ЕИСС, изградена по европроект, започна в края на юни в 17 съдилища, а в края на юли Пленумът на ВСС реши да бъде внедрена вече навсякъде, без административните и Върховния административен съд.

Но още в първите дни на внедряването се появиха и първите проблеми, които постепенно в процеса на работа започнаха да стават все повече и повече. В съвета започнаха да получават писма от съдилища в страната, като някои настояват ЕИСС да бъде спряна, а други – за незабавната й преработка.

Заради това трима членове на Съдийската колегия на съвета поискаха свикването на извънредно заседание. Опит да се проведе такова бе направен на 25 август, но поради липса на кворум, дебатът по темата бе отложен за 1 септември.

В писмото си ССБ казват, че отправят сигнал по чл. 107 АПК за незаконосъобразност и нецелесъобразност на решението от 23 юли на Пленума на ВСС за внедряване на ЕИСС повсеместно. Според организацията решението на съвета е в нарушение на задължението му, произтичащо от чл. 16, ал. 1 ЗСВ да обезпечава финансово и технически дейността на съдилищата, както и в нарушение на чл. 30, т. 18 ЗСВ се одобрява автоматизирана информационна системи без да е реално осигурена системната й интеграция и оперативната съвместимост с всички съществуващи до момента системи.

Отбелязват, че се обръщат към ВСС заради огромното недоволство, което вече масово се надига сред съдиите от всички съдебни райони и всички инстанционни нива в страната. Отбелязват, че колегите им изразяват недвусмислено крайното си неудовлетворение от ново ЕИСС и намират този програмен продукт за по-лош от настоящите деловодни системи САС и АСУД. След което посочват и част от проблемите, с които се сблъскват съдиите:

ЕИСС отнема изключително много ценно време на съдиите, за да регистрират изготвените от тях съдебни актове заради прекалено много ненужни стъпки в програмата. Програмата създава много трудности, тъй като изисква едновременното подписване с електронен подпис на всеки един от тримата съдии във въззивен или касационен съдебен състав. От друга страна в нея има недомислици като например факта, че не е предвидено електронно подписване за съдебни заседатели по наказателни дела и много други. Често софтуерът автоматично генерира грешки. Има и много други оплаквания за непредвидени в него съдебни актове.

Въпреки автоматичното и ръчно обезличаване на лични данни новата система допуска публикуването на съдебни актове с остатъци от личните данни.  Има тревожни сигнали, че програмата не предвижда възможност за общ преглед на всички постъпили в съответния съд дела по вид,  предмет, страни и съответно е невъзможно търсенето в системата по тези показатели. В нея не е предвидено отделно образуване и водене на първоинстанционни и въззивните дела в противоречие с чл.80, т.1, 2 и 8 от Правилника за администрацията в съдилищата. След преминаването на съдебния акт през ЕИСС често настъпват графични размествания,  сливане на абзаци, размествания на текст, което го прави трудно четим или направо неразбираем. 

Програмата не е съобразена с особеностите на работата на съдията-докладчик в съдебния състав и правомощието му да издава еднолично разпореждания. Новата програмна система натоварва съдиите с функции, които са присъщи на съдебната администрация. Техническото обезпечаване (хардуеърно) на ЕИСС очевидно не е съобразено с реалния брой потребители и обема на тяхната работата, което води до изключителна тромавост на обработка – в определени часове от деня изпълнението на команда отнема минути.

Софтуерът не позволява коригирането на допуснати грешки при обработката. ЕИСС не отчита натовареността на съдиите и едновременно с това елиминира  това, което до момента е постигнато със СИНС“.

Нататък от ССБ отбелязват, че недостатъците на ЕИСС и липсата на адекватно техническо обезпечаване на съдилищата представляват неизпълнение на задълженията на Пленума на ВСС по глава 18а ЗСВ и всъщност вместо да ускорят въвеждането на истинско електронно правосъдие стават причина за поредното му забавяне.

Заради проблемите в работата на системата вече са налице сериозни съмнения, продължава организацията, дали дейностите, извършени по проекта по създаването на ЕИСС са в съответствие с целите, поставени пред проекта, които са:

  • да предостави пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло.
  • пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдебните структури и специфични социално-икономически фактори, като предостави и съответните технологични решения за това.
  • изграждане на капацитет за работа с Единна информационна система на съдилищата и за текущо оптимизиране на дейността на съдебните структури.

С тези аргументи ССБ настоява на основание чл. 120 АПК да бъде спряно въвеждането на ЕИСС до отстраняването на грешките и недостатъците в програмата. Предлага също така предварително обсъждане на особеностите на съдийската работа в работна група, съставена от представител на разработчика, програмисти, съдии от различни нива, специализирани в различни по вид правни отрасли, системни администратори,  съдебни служители и членове на ВСС.

Настояваме също така по реда на ЗДОИ да дадете отчет пред всички магистрати и българското общество как са били похарчени финансовите средства по този проект, в какъв размер са те, какви възнаграждения са изплатени на членове на ВСС за участие в проекта или са предвидени да са изплатят след бъдещето му приключване, какви са причините за очевидните многобройни грешки и недостатъци в ЕИСС, кои са отговорните лица за тях и има ли между тях членове на ВСС.

В случай, че вина за така създадените проблеми носи член или членове на ВСС настояваме за неговата или тяхната оставка заради създаването на всеобщо затруднение във функционирането на съдебната система и възстановяване от него или тях на получените възнаграждения по проекта за внедряване на ЕИСС. Така поне частично ще предотвратите взрива от масово възмущение сред колегите ни“, казват от ССБ.

50
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
системен администратор в РС
системен администратор в РС
29 август 2020 9:45
Гост

Е как никой да не е забелязал, просто този път системата „засегна“ съдиите и рефлектира върху тяхната работа, опитвайки се да им губи времето в чисто техническа дейност, свързана с безцелно щуране по екрани и менюта и цъкане с мишката като некой върл геймър и те основателно се надигнаха. Ако ЕИСС спъваше работата само на служителите – едва ли щеше да се разчуе случая в тази степен. Всъщност това недомислено обикаляне по различни нелогично свързани един с друг екрани и табове говори само едно – некадърно формулирано задание и след това некадърно изпълнение. Време е и възложителя и изпълнителя да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 август 2020 8:32
Гост

Защо никой не обръща внимание как се натоварва и забавя работата на съдебните секретари и деловодители с новата система. Ако преди това са били необходими 3 мин. да се впише едно заповедно дело, то сега в най-добре случай, в зависимост от скоростта на системата, са необходими 30 мин.

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 15:44
Гост

Някой питал ли ви е, искате ли електронни подписи? Щото за сега по закон това става доброволно, а не с изнудване. Някой питал ли е гражданите, искат ли електронни подписи? Щото и те са прецакани. Изобщо печеливш е само информационно обслужване, което по престъпен начин ви натика с подписите и гушна едни стотици хиляди отново.

изрини боклука!
изрини боклука!
28 август 2020 14:22
Гост

Корумпето Мутафова готово ли е с оставката?

John
John
28 август 2020 13:28
Гост

г-да съдии, поради что се срамите да напишете пълното основание – чл. 107, ал.4 от АПК?

Силвия
Силвия
28 август 2020 12:05
Гост

А сега да видим как и къде са похарчили парите.

Филип
Филип
28 август 2020 12:00
Гост

Как не се сетиха още в началото когато започнаха да внедряват, да извикат Барни като топ елсперт. Да види човека как е джуркането, подписването…

Ачо
Ачо
28 август 2020 12:50
Гост

Да, той от всичко разбираше на теория, ама нищо не правеше всъщност.

Дичо
Дичо
28 август 2020 11:58
Гост

Е, как ще обезличаваш ръчно? Естествено, че ще се допускат грешки.

Пепи
Пепи
28 август 2020 11:53
Гост

Пълна излагация. След всички тествания, презентации. Нощо! Даже доплащаха на разработчиците.

Black swan
Black swan
28 август 2020 11:12
Гост

А Калпакчиев, който е участвал също в кашата, наречена ЕИСС, когато тя е разписвана като система, каква отговорност ще поеме?!
Не мога да повярвам на цинизма и дебелоочието, на който са способни някои хора.

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 10:33
Гост

Ако някой от ВСС щеше да си подаде оставката, може би щеше да го направи при един от колосалните скандали, които е предизвикал последните 4-5 години… Единственият шанс за промяна е да бъдат изкарани насила оттам.

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:19
Гост

ЕИСС следва на баба ти хвърчилото! Някой знае ли, че за системата съществува само един административно наказващ орган- МВР?! Нищо друго!!! Изобщо няма да губя време да изброявам простотиите на Михаил Константинов. А колко я е обатачил последният, е видно от историята с винетките тия дни

Хаха
Хаха
28 август 2020 9:36
Гост

Баба ми няма хвърчило! Каквото имах да кажа за системата, съм го казал. С тези квазиправни твърдения, ССБ-то отново се опитва да възвърне авторитетът си и да актив, които отдавна е изгубил безвъзвратно.

един сист.админ.
един сист.админ.
28 август 2020 9:44
Гост

а, дядо ти?!

Хаха
Хаха
28 август 2020 9:14
Гост

ЕИСС следва предписанията на закона. Акотовете на въззивния и касационния съд следва да се подписват едновременно и от тримата съдии в състава. Наложилото се в практиката разбиране за отлагателно приемане на изготвен проект на съдебен акт, чрез подписването му в различно време от всеки от членовете на състава е незаконосъобразно. Тези, които възразяват срещу невъзможността да бъдат отстранявани допуснати грешки при изготвяне на съдебни актове, следва да проявяват дължимата грижа, която изисква професията която упражняват, към изпълнение на служебните си задължения и да проверяват акта си за грешки преди да го подпишат с електронен подпис. Няма как да обвиняваме една… Покажи целия коментар »

един сист.админ.
един сист.админ.
28 август 2020 9:43
Гост

„Хаха“ служител или магистрат и въобще свързан ли сте със съдебната система?

Хаха
Хаха
28 август 2020 10:19
Гост

Не дължа отговор на такива въпроси. Още по-малко, зададени от потребител с nick „един сист.админ.“. Включвам се отново, защото ми стана интересно какво е мотивирало задаването на подобни въпроси? Според мен, твърде вероятно е да е това че не пригласям в общия хор на вечно мрънкашите? Има хора, които не виждат по-далеч от носа си и са готови да игнорират всякакви правила, за да осигурят своят конфорт.Аз не съм сред тях. Не ги разбирам, нито имам желание да ги разбера. Съжалявам!

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 10:30
Гост

Според мен, въпросът имаше за цел да се установи дали имате някакъв досег до новата система или просто “мрънкате”, за да разсеете вниманието от неработещата система. Дори да приемем, че законът еднозначно изисква решение да бъде подписан оеднлвременно от целия състав, в исканията на съдиите са посочени много други проблеми със системата, които не могат да бъдат игнорирани.

Хаха
Хаха
28 август 2020 10:35
Гост

Посочил съм с какво не съм съгласен в становището. Другите проблеми на ЕИСС ще бъдат обсъдени, когато му дойде времето. Писъците на ССБ-то няма да ускорят процедурата.

един сист.админ.
един сист.админ.
28 август 2020 11:48
Гост

И кога му идва времето … от 1990 все не е дошло … не че разбирам нещо, но съм внедрявал не един софтуерен продукт и имам наблюдения как става това. Това с ЕИСС не е начина …

един сист.админ.
един сист.админ.
28 август 2020 11:50
Гост

А, въпроса ми какво е отношението Ви към ЕИСС и съдебната система е съвсем резонен.

РС служител
РС служител
28 август 2020 11:53
Гост

Как системата спазва предписанията на закона? Имам 3 дневен срок за изготвяне на протокол, а протоколите по чл. 64 и чл. 65 /мерки/, трябва да се напишат веднага в деня, за да може да се подпише от съдията електронен подпис в деня на заседанието. Питам аз къде ми е 3 дневния срок за изтотвяне на протокол. Едно разпоредители заседание, където се обсъжда въпроса за подсъдност и допуснати процесуално нарушения в хода на ДП и т. н. и делото приключи незабавно със споразумение. Тогава какво правим с тази система, където протокола от РЗ трябва да е готов още в съдебно заседание.… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
28 август 2020 12:35
Гост

Взел съм отношение по конкретен въпрос от становището. След като коментирате моят пост е трябвало сами да стигнете до този извод, а не да се поддавате на първични емоции, като се впуснете да защитавате неоспорена от никой теза. Никъде не съм твърдял, че системата няма проблеми, които трябва да бъдат решени. Омръзнало ми е от някои порочни практики, възпроизвеждани многократно в годините, от знайни и незнайни сдружения, твърдящи, че се борят за и защитават интересете на магистратската общност в РБ, а всъщност в огромната си част са преследвали странични цели и техните решения са били мотивирани и са били отражение… Покажи целия коментар »

един сист.админ.
един сист.админ.
28 август 2020 13:05
Гост

‘Хаха’ в поста си от 28 август 2020 9:14 въобще не споменавате нищо относно, цитирам: „някои порочни практики, възпроизвеждани многократно в годините“. Виждам в този пост само защита на една система, чиито качества и аз не коментирам. Коментара ми е само относно това как трябва да се внедрява система от този мащаб и значимост. Доколкото чак в последния Ви пост от 28 август 2020 12:35 споменавате прочитана за недоволството Ви.
Нямам никакво намерение за конфронтация.
п.п. Спорен и спокоен ден!

Ахах
Ахах
28 август 2020 12:29
Гост

Искам само един от тримата съдии в състава да го подпише с особено мнение с елекроДния си подпис и да ми покажеш как става това? Хаха

до хахаха
до хахаха
28 август 2020 13:06
Гост

Ей, „разбирач“, я ми покажи къде в закона пише, че изобщо трябва да се подписва съдебният акт с електронен подпис, а мушморок, нагушил се с парички по проекта?!?! И я си виж какво пише в разпоредбата на чл.360а, ал.2, т.2 от ЗСВ, която е в сила от 01.01.2021г.: „Единният портал за електронно правосъдие е информационна система, чрез която се осигурява възможност за извършване на процесуални действия в електронна форма“. Наблегни на думичката ВЪЗМОЖНОСТ, т. е. всички участници в процеса, в това число и съдията, следва да имат такава алтернатива, но не и ЗАДЪЛЖЕНИЕ да извършват каквито и да било процесуални… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
28 август 2020 13:55
Гост

Абе, мушмурок /ползвам твоето обръщение, харесва ми/, четеш ли постовете, които коментираш или имаш готова реч-лекция, която да изнесеш, независимо от обстоятелствата?
Мисля си, че си позволяваш твърде много – кой си ти да отправяш клевети и да раздаваш присъди?

Можеш да благодариш само на това, че го правиш в Интернет. Ако беше в реалния живот щеше да плащаш докато си жив, даже и след това.

Остани си със здраве и по-полека другия път.

до хаха
до хаха
28 август 2020 15:22
Гост

Мушми, пий си редовно гинкобилобата, че явно забравяш какво си писал – аре виж си там за съдебните актове и за проверката за грешки преди подписването им с ЕЛЕКТРОНЕН подпис. Аз моето мнение, където е трябвало съм го дал, обозначил съм се с името си и съм се подписал със саморъчен подпис… Тук всички сте анонимни и аз не съм длъжен да се идентифицирам, а що се отнася до твърденията ти, че съм отправял клевети и съм раздавал присъди и в реалния живот съм щял да плащам докато съм жив, освен да ти отговоря с едно „хаха“, обусловено от абсолютната… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
28 август 2020 16:15
Гост

Мушми, приятелю, блатодаря за съвета – ще си пия гинкобилобата.

Надявам се обаче да си написал и там, където си дал мнението си, че са взети пари за внедряването на системата. Или поне това би отговаряло накачествата, които се опитваш да демонстрираща тук. След това ще се родвам да докажат твърденията си , пък ако не се случи да понесеш по мъжки последствията.

Трябва да се научите да уважавате магистратската прохесия. Не може да черпите само блага от нея. Не може да си позволявате дори и тук да хвърляте недоказани твърдения и да приписвате другиму осъществяване на неправомерни деяния.

John
John
28 август 2020 18:24
Гост

абе ей, има закон за електронният документ и електронният подпис, ако не ви харесва – променете го, така ще може да си слагате палчето на стъклото на скенера и ще се подписвате „електронно“!

до John
до John
28 август 2020 22:42
Гост

аха, има и разни т*пи форумни тролове, като теб…

Анонимен
Анонимен
29 август 2020 7:50
Гост

Хаха, кой закон следва ЕИСС?
Онзи, който постановява актът да се съставя и подписва в един екземпляр на хартиен носител? Надявам се, да не твърдите ползването на електронен подпис в деловоден продукт да е равнозначно на подписването на акта по смисъла на ГПК, НПК, АПК. Моля, посочете нормата, която следва ЕИСС, ще бъде интересно да я съпоставим с другите, нам известни норми.

Хаха
Хаха
29 август 2020 10:44
Гост

Публикацията в lex.bg има предмет становище /сигнал/ на ССБ. Първоначалният ми коментар съдържа несъгласие с конкретни постановки в сигнала, въз основа на които е направен извод за съответствието на системата със закона. Законът не предвижда отлагателно приемане на съдебен акт от тричленен състав. Вместо папката да обикаля по кабинетите и да чака подписа на съответния член на състава, след изготването на акта, той трябва да бъде подписан от членовете на състава. Другата забележка беше по повод невъзможността за поправка на грешки в изготвен акт. Безспорно тя би дисциплинирала съответния съдия и би довела до по-качествено изпълнение на служебните му задължения… Покажи целия коментар »

до Хаха
до Хаха
29 август 2020 12:37
Гост

Мушморок, съвсем се оплете вече..Твърдиш, че ЕИСС следва предписанията на закона и съдебният акт следва да се подписва едновременно от тримата съдии в състава, т. е. според теб идеята е това да става с електронен подпис, защото ЕИСС… да не те повтарям, и това е ОК. Затова ти обърнах внимание, че съдебен акт има и без да е подписан електронно в ЕИСС, което не само че не е нужно, ами и никъде в процесуалните закони не е предвидено да се прави . Ама ти собственото си мнение не можеш да проумееш, какво остава за тези – на по-умните от теб…… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
29 август 2020 13:29
Гост

Мушморок, пак не си разбрал. Както е видно от постът ми, след който пишеш, аз коментирам становището на ССБ за системата, а не самата система. Практическото проявление на процеса по постановяване/обявяване на съдебен акт в българските съдилища ми е пределно ясно. Дай законовите аргументи – къде пише, че след изготвяне на проекта от докладчика, той може да събира прах върху бюрото на друг от членовете на състава и да чака за неговия подпис?

до Хаха
до Хаха
29 август 2020 21:10
Гост

Мушморок, ще ти го кажа за ПОРЕДЕН път, макар че силно се съмнявам, че разполагаш с необходимия умствен капацитет да го проумееш. Например: ГПК Съдържание на решението Чл.236, ал.3. Решението се подписва от всички съдии, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят или старшият съдия отбелязва върху решението причините за това. Та делото се решава в тайното съвещание, след това се изготвя решението от съдията-докладчик, той го подписва, след което го подписват и останалите двама съдии от състава. Никъде не пише, че трябва да го подпишат веднага и действително могат да минат… Покажи целия коментар »

Хаха
Хаха
29 август 2020 22:01
Гост

Реших да приключвам вече, затова по същество: Мушморок, за ПОРЕДЕН път /пиша като теб за да ме разбереш/ не си разбрал. Цитираш неотносим към въпроса текст от ГПК, което само по себе си сочи за нивото на правните ти знания. Колко време след изготвянето на акта ще чакаме останалите членове да го подпишат? Не се мъчи да ми отговаряш на тези въпроси, а се замисли върху тях заради себе си. Аз спирам да следя темата. Що се отнася до моят умств капацитет, далеч съм от мисълта да го демонстрирам тук пред разни анонимни потребители. Още по-малко ме еня за оценката… Покажи целия коментар »

служител
служител
29 август 2020 10:28
Гост

„…Актовете на въззивния и касационния съд следва да се подписват едновременно и от тримата съдии в състава..“
Не е точно така. В момента в ЕИСС няма как да се обработи решение с липсваш подпис на третия съдия, което пък, за разлика от вас, твърдя, че е законосъобразно.
https://blog.apis.bg/2012/04/tr-na-vks-otnosno-podpisvane-na-sa-debnoto-reshenie/

Хаха
Хаха
29 август 2020 10:54
Гост

ТР, което цитирате не мотивира различен извод от моят. То просто разглежда предпоставките за валидността на съдебния акт.

Левка
Левка
28 август 2020 9:13
Гост

Подкрепям недоволството. Изобщо аз всякакви видове недоволства подкрепям

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:12
Гост

Позор за системата. Пореден впрочем ако ме питате

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:11
Гост

Ема не то е абсолютна излагация. Не знам как изощо е минало това внедряване

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:21
Гост

Насила! И колеги, погледнете си договорите, които подписвате!

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:10
Гост

Е аз мисля, че няма кой друг да е отговорен

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:10
Гост

Оставка! Оставка!

Haralampi
Haralampi
28 август 2020 9:09
Гост

Правилно искат

Konti
Konti
28 август 2020 9:08
Гост

Успех

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:08
Гост

Еее силни са. Признавам им го ей така

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 9:07
Гост

Е без оставка ли