Шофьор, който откаже да бъде проверен и за алкохол, и за наркотици, извършва две самостоятелни нарушения и му се налагат две отделни наказания. Това прие Върховният административен съд (ВАС) в ново тълкувателно решение (пълния текст на решението виж тук).

Точната формулировка на диспозитива му гласи: „Отказите по чл. 174, ал. 3 от Закона за движението по пътищата на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта са две самостоятелни административни нарушения, като в този случай е приложима нормата на чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания“.

И тъй като санкцията в ЗДвП за отказа за проверка е с точно определен размер – тя винаги е отнемане на книжката за две години и 2000 лв. глоба, тълкувателното решение означава, че отказ за тест и за алкохол, и за дрога, води до лишаване от правото да се шофира за 4 години и 4000 лв. глоба.

Както „Лекс“ писа, тълкувателното дело беше образувано по искане на главния прокурор Иван Гешев, който установи, че върховните съдии са разделени в тълкуването си на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Разпоредбата предвижда: „Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.“.

А различното тълкуване на съдилищата идва от използвания от законодателя израз „и/или“ (повече за противоречията в практиката виж тук).

Преди да дадат задължителното си тълкуване върховните съдии посочват, че нормата на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е задължаваща и предвижда две форми на изпълнителното деяние – отказ за извършване на проверка и неизпълнение на предписание на контролния орган. Тези забрани могат да бъдат съотнесени както спрямо проверката за употреба и концентрация на алкохол в кръвта, така и спрямо тази за употреба на наркотични вещества или техни аналози.

„Граматическият анализ и използваната законодателна техника чрез въвеждане в текста на разпоредбата на алтернативните съюзи „и/или“, свързващи отделните изрази, ясно и недвусмислено показват нормативно закрепеното разграничение, използващо за база различния предмет на проверката/изследването. В първия случай се проверява/изследва употребата на алкохол и концентрацията му в кръвта на водача, а във втория – употребата на наркотични вещества или техни аналози. В зависимост от поведението си водачът може да формира отказ за извършването на проверка/изследвания за установяване на концентрацията на алкохол или отказ за установяване наличието на наркотични вещества или обективираните откази да бъдат насочени към двете проверки/изследвания“, пише ВАС.

В решението се напомня, че според преобладаващото мнение в медицинската наука водачът е в пияно състояние, когато по време на произшествието в кръвта му има алкохолно съдържание, не по-малко от 0,50 промила. За наркотиците пък законът не поставя праг, а употребата им е напълно забранена, т.е. действа принципът на т. нар. нулев толеранс.

Опирайки се и на разпоредбите на Наказателния кодекс, и на тези в ЗДвП, ВАС стига до извода, че всяка от проверките – за алкохол и за наркотици, има самостоятелен характер и предмет. И изтъква, че те се осъществяват с използването на различни устройства и изследвания, започват и протичат независимо една от друга и могат да приключат на различен етап и с различни резултати.

„Когато водачът откаже да бъде проверен/изследван за проверка на всяка от двете субстанции, той по същество отказва да бъдат извършвани действия с различен вид и характер, имащи за цел осъществяване на контрол за спазване на различни забрани, засягащи по различен начин и в различна степен обществените отношения, непосредствен обект на нарушенията“, пишат върховните съдии.

Те изтъкват и друг аргумент, че шофьорът обикновено изразява отказите си да бъде тестван за алкохол и за наркотици самостоятелно. „Деецът взема отделно решение за всеки отказ и преследва различни, макар и сходни цели, доколкото доказаната употреба на наркотично вещество при доказан пряк умисъл винаги ще доведе до ангажиране на наказателната му отговорност“, се посочва в тълкувателното решение.

В него се напомня и че едновременната употреба на алкохол и наркотици допълнително засилва отрицателния ефект върху психо-моторните функции на човешкия организъм, което увеличава обществената опасност. „Противоречащо на правната и житейската логика и несъответстващо на целта на закона е приемането, че двата отказа могат да се приравнят като правни последици и степен на обществена опасност на един отказ по някоя от проверките, респ. да бъде наложено едно общо наказание при наличие на два отказа“, пише ВАС и заключава, че това са отделни нарушения и за всяко от тях трябва да бъде наложено административно наказание.

Върховните съдии Донка Чакърова и Илиана Славовска  са подписали тълкувателното решение с особено мнение. Те застъпват позицията, че нарушението е едно и то може да бъде извършено с осъществяване като на всяко от двете посочени в чл. 174, ал. 3 ЗДвП деяния, така и при осъществяване на двете едновременно.

40
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Хрис
Хрис
21 декември 2021 20:16
Гост

Много ми хареса решението.
Писала съм точно в тази насока. Проверките СА различти. Можеш да откажеш една. Но може да откажеш и двете.
Опасното поведение трябва да се санкционира сериозно.

Дарина
Дарина
21 декември 2021 14:52
Гост

Аз вече не съм шофьор . Скоро присъствах на такава проверка за алкохол и наркотици. Бях изумена от факта, че полицаите твърдяха ,че шофьорът ще даде задължително положителна проба. А шофьорът не беше нито наркоман, нито беше употребявал когато и да е наркотици. И накрая същия шофьор даде проба за алкохол ,но отказа за наркотици. Аз и още един човек бяхме свидетели. Да ,преди това шофьора ги беше ядосал ,защото не знаеше български език. А съответно полицая като ненормален крещеше, че бил старши на другите и трябва да му се подчиняваме. Да, реално шофьора не беше извън населено място. Така… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 декември 2021 11:12
Гост

А ако откаже или техни аналози– ново ТР:6 години и 6 хил.лв..

адвокат от САК
адвокат от САК
21 декември 2021 11:08
Гост

Започвам да си мисля, че низходящ на някой от съставителите на законопроекта, а в последствие – на някои от депутатите, гласували този законопроект в този му вид, за да стане закон и да се правоприлага, е наркозависимо лице и “хората“ просто са създали лобистка защита на низходящото лице, възведена в правна норма. Защото точно синчетата и дъщеричките на днешните правоимащи- депутати, лица на висши публични длъжности или председатели на политически партии, са тези, които умишлено управляват МПС след употребата на алхокол плюс наркотици с идеята, че всичко ще им се размине заради роднината “владика“..

фактите
фактите
21 декември 2021 7:47
Гост

Тестовете за алкохол и за дрога са несигурни. Стойността на алкохола, конкретно при кръвна проба зависи дали се взема от горната или от долната част на колбата. При тест с дрегер тестът може да позитивира, ако имаш миризлива уста,и ползваш да плацикаш устата си с определени видове вода за уста При употреба на редица медикаменти може да позитивира полевия тест за дрога. Например-някой сиропи за кашлица. При употреба на медикаментът солпадеин(обезболяващо, разрешено за употреба без рецепта) тестът силно вероятно ще покаже употреба на дрога. Лекарството е без рецепта, и в сашето нямва предупреждение, за да имат хората информвиран избор. А… Покажи целия коментар »

Никодим Кръстев
Никодим Кръстев
21 декември 2021 1:56
Регистриран

Много интересен момент щеше да бъде, ако технологично можеше да се извършва с една проверка наличие и на алкохол, и на упойващи в-ва?!? Тогава щяхме да имаме само едно деяние – отказ от проверка въобще…?!
ако някога се стигне до такава възможност (тйнологиите се развиват лавинообразно), то дали ще имаме нот ТР на ВАС!?!

Студент
Студент
20 декември 2021 19:01
Гост

Интересно, на лекции по административно право, проф. Сивков, ни каза, че няма административна санкция, при употреба на не разреден алкохол, защото е против биологичните закони за опиянение! А Вас друго казва!

адвокат от САК
адвокат от САК
20 декември 2021 17:11
Гост

“’….А различното тълкуване на съдилищата идва от използвания от законодателя израз „и/или“ …“ Ами да- точно в това е проблема. Съюзът “ и “ означава едновременното наличие да двете предпоставки, обединени чрез съюзът “и“, а съюзът“ или“ означава едната хипотеза/ предпоставка или другата. Така е, когато политиците създават законите- без двусмислици просто не могат да дишат… Смотаняци….

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 декември 2021 8:40
Гост

Точно. Предвид Вашия анализ си мисля, че няма никакво двусмислие. Поне аз не виждам ясно написано разделяне на двата отказа като отделни нарушения, със съответните санкции. Да не говорим, че алкохола и наркотиците се различават драстично, както по естество и физиологично въздействие, така и като честота. Много по-вероятно е шофьор да бъде хванат пиян отколкото дрогиран, макар че днешно време нищо не се знае. Знам, че звучи кощунствено, но си мисля дали, ако наказанието за алкохол беше по-голямо, предвид, че при наркотиците има много по-строг контрол на разпространението им, щеше да има по-голям ефект?

Просто гениално
Просто гениално
20 декември 2021 15:35
Гост

Очаквам ново ТР – че ако нарушителят е изпил 500 мл ракия извършва 1 нарушение, а ако е изпил 10 х 50 мл различни видове концентрат извършва 10 различни нарушения.

Тевида бийч-2
Тевида бийч-2
20 декември 2021 15:29
Гост

Почивната станция на ВАдмС е вероятно напълно законна?
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2009/05/15/719523_temida_biich_2/

Втори въпрос-защо няма РС в Приморско, а съдът е в Царево?

https://econ.bg/Новини/Откриват-Районен-съд-в-Приморско_l.a_i.84350_at.1.html

Анонимен
Анонимен
20 декември 2021 15:25
Гост

Ураааа, откриха топлата водаааа……..

Абе знам отговора, ама да питам все пак
Абе знам отговора, ама да питам все пак
20 декември 2021 15:24
Гост

Абе колко е заплатата във ВАдмС-основна, плюс доплащанки за стаж? И колко е бонусът за ЧНГ , и за пари за дрехи? И колко са спестените средства от неплащане на ЛОВ(лична осигурителна вноска). Каква е сумата ,изплащана при пенсиониране?

И верна или неверна е тази статия за роднинствата в съда? https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/десетки-роднини-работят-във-върховни/

не били две, а поне пет
не били две, а поне пет
20 декември 2021 15:10
Гост

Абе не са две нарушенията . Даже са поне три-вклч се и неизпълнение на разпореждане от полицията да те проверят. Даже са четири нарушенията-да откажеш да те проверят си е хулиганство по указа, имлицитно. Даже са пет закононарушениета-това си е имплицитно и обида-обиждаш полицията с отказа да те проверят.

закривай!
закривай!
20 декември 2021 15:02
Гост

ВАдмС трябва да бъде закрит, без изплащане на обезщетения на инсталираните, и да има единен Върховен съд,, състоящ се от общо 12 съдии, съд който да гледа и административни дела, паралелно с гражданските и наказателните.
А сградата да се използва за нещо полезно-например за ковид болница.
В Бразилия Върховния федерален съд се състои от 11 съдии и гледа всякакви дела. Значи можело 11 съдии да се справят, при двайсетократен път повече дела в Бразилия общо.

Цветомир
Цветомир
20 декември 2021 15:12
Гост

Явно на Чолаков не му достигат ресурси. Той дори по този повод откри аналитично звено.

съвет до новата власт
съвет до новата власт
20 декември 2021 15:15
Гост

Новата власт да обмисли закриването и на ВАдмС, и на прокуратурата към ВАдмС. При закриването да няма преназначаване, и да не се плащат обезещетения, по същия аргумент поради който не се плащат обезещетения при уволнения в частния сектор-чл 6 ал 2 от Конституцията.

Йори
Йори
20 декември 2021 14:58
Гост

Поздравления за решението.

Тихомир
Тихомир
20 декември 2021 14:59
Гост

Напълно логично. Два отказа, две нарушения.

Браво
Браво
20 декември 2021 14:53
Гост

Мъка за наркоманчетата убийци по пътищата и адвокатските хватки за оневиняването им. Браво на съдиите!

Анонимен
Анонимен
20 декември 2021 14:51
Гост

Велика глупост! Очакваме следващото „гениално“ решение, в което за всеки отделен вид алкохол или наркотик да има отделно наказание… В англо-американското право си има термин DUI (driving under the influence – шофиране под влиянието на), който много ясно илюстрира, че се касае за приемане на субстанции, които лишават шофьора от адекватна реакция и няма никакво значение дали се е напил или надрусал като свиня – и в двата случая не е годен за шофиране.

Riki
Riki
20 декември 2021 15:02
Гост

Да, обаче ако е “ две в едно“, субектът ще е напълно неадекватен.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2021 14:12
Гост

Браво! Изключително точно и аргументирано решение! Изначално е ясно, че нарушенията са две, ама джигити, пияни и надрусани се опитваха да се измъкнат. Много добре,че ВАС ги отряза,отряза и мераците на адвокатите, които традиционно заеха диаметрално противоположна позиция! Да си призная имах съмнения,че правото и справедливостта отново ще бъдат подчинени на лични интереси.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2021 14:41
Гост

Колега, това е сайт за юристи (ако игнорирам платените тролове по-надолу). Какви са правните аргументи, че нарушенията са две? В мотивите такива не са посочени, а се говори за граматическо тълкуване, което явно е извършено от неграмотници? Решението е подписано с особено мнение, в което пределно ясно се казва какъв е пролемът с него. Интересно ми е какво можете вие да кажете по въпроса, като един непиян, ненадрусан , неджигит и неадвокат?

В отговор
В отговор
20 декември 2021 15:48
Гост

В решението изключително точно е направено разграничението между двата вида нарушения кое не Ви е ясно, претендирате, че сте юрист – никъде в ЗДвП не се говори, че се тества общата пригодност на водача на МПС, а употребата на алкохол (над 0,5) или на наркотици са две отделни деяния. Едно и също ли е да се надрусаш и да се напише и надрусаш, ако приемем, че нарушението е едно и откажа тест само за наркотици, но съм съгласен да ме тестват за алкохол по адвокатската логика извършвам половин нарушение може би.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2021 16:38
Гост

Употребата на алкохол и наркотици са две отделни деяния според закона, така ли? А отказът за тестване как е свързан с тях? И по НК като можеш да осъществиш един и същи състав с две различни деяния и си извършил двете, съвкупност ли има? Спамите глупости по интернет без да ви мигне окото и говорите за практикуващи юристи и „меркантилните им интереси“ с невероятно его, а на практика не знаете нищо.

Димо
Димо
20 декември 2021 15:03
Гост

Адвокатите си гонят меркантилните интереси и не им дреме за правото.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2021 14:05
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Серафим
Серафим
20 декември 2021 13:51
Гост

Чудесно

Фердинанд
Фердинанд
20 декември 2021 13:50
Гост

Подкрепям

Asparuhov
Asparuhov
20 декември 2021 13:49
Гост

Ставаме вече правова страна

Парашутен Мъж
Парашутен Мъж
20 декември 2021 13:48
Гост

Има си хас.

Манов
Манов
20 декември 2021 13:48
Гост

Да кажете нещо и за делото срещу убиеца на Милен Цветков? Че той май и пиян и друсан беше .

EnEPe
EnEPe
20 декември 2021 13:50
Гост

И аз само за това се сещам, като чуя за новото тълкувателно решение

ганю
ганю
20 декември 2021 15:04
Гост

Не бъркайте ВАС с ВКС!

Агов
Агов
20 декември 2021 13:48
Гост

Има логика.

Филип
Филип
20 декември 2021 13:47
Гост

Нали го казаха това вече преди време ?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 декември 2021 13:42
Гост

Грешни разсъждения, правилен извод от гледна точка на справедливостта. Съюзът „и/или“ не е баш алтернативен във всяка една ситуация. С некадърността си ВАС се изкупи за решението по закона за достъп до информация за агентите на ДС.

Серафим
Серафим
20 декември 2021 13:47
Гост

За лустрация говори министър – председателя

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 декември 2021 13:53
Гост

Вижте какви пенсии са сложили в екипа на министъра на външните работи от ИТН. Агенти на ДС и дърти комунисти няма, честна партизанска. 😉