Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени съществуващото от 20 години абсурдно положение, при което нормативната уредба в България дава различни отговори на въпроса коя е най-високата скорост, с която е допустимо да се движи автомобил по магистрала.

Законът за движението по пътищата (ЗДвП) определя граница от 140 км/ч. Правилникът за прилагането му – 120 км/ч.

Днес петчленен състав на ВАС потвърди решението на първата инстанция, с която се отменя текста от правилника. Според върховните съдии Таня Радкова (председател и докладчик), Илиана Славовска, Даниела Мавродиева, Тинка Косева и Добромир Андреев при противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, т.е. законът. „Налага сеизрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите. С отмяната ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай. Само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност и предвидимост“, изтъкват върховните съдии (виж решението тук).

Разминаването между правилника и закона е факт от 2002 г., когато максималната скорост за движение по магистрала в ЗДвП беше завишена от 120 км/ч на 130 км/ч. През 2012 г. се вдигна на 140 км/ч.

Така вече близо 21 години в правилника пише едно, а в закона друго. При контрола по пътищата се прилага скоростта, определена в закона.

Правилникът е приет през 1996 г. – три години преди действащия Закон за движението по пътищата, но не е отменен и до днес. В продължение на 10 години в него не са правени никакви промени, но от 2006 г. до 2015 г. e изменян 9 пъти. Това показва, че серия от правителства (той е приет и съответно трябва да бъде отменен с постановление на Министерския съвет) продължават да го припознават като нормативен акт, регулиращ движението по пътищата.

Нещо повече – самият ЗДвП има специална разпоредба (§10), която предвижда, че „подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон“.

До 2021 г. никой не беше сезирал съда за нетърпимото правно положение с допустимата скорост по магистрала. Тогава към него се обърна 56-годишен мъж от Димитровград, който настоя съдът да отмени разпоредбата от правилника (чл. 73, ал. 1), която определя пределната скорост за движение по магистрала на 120 км/ч., защото погазва принципа на правовата държава (повече за жалбата му виж тук).

През ноември 2021 г. тричленен състав на ВАС обяви жалбата за недопустима като прие, че целеният от мъжа от Димитровград резултат – отмяна на чл. 73, ал. 1 от правилника, на практика е постигнат, защото разпоредбата от правилника е загубила сила от момента, в който ЗДвП през 2002 г. увеличи скоростта на магистрала на 130 км/ч. И заявиха: „В случая сезираният съд не би могъл да постанови диспозитив за отмяна на отменени и недействащи нормативни текстове“.

Мъжът обаче обжалва и петчленен състав на ВАС прие, че мъжът има правен интерес да иска отмяната на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП и върнаха делото на първа инстанция за ново произнасяне.

На 20 април м.г. друг тричленен състав на съда отмени въпросната разпоредба от правилника като заяви, че с оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, изричната отмяна на разпоредбата, която въвежда максимална скорост от 120 км/ч в противоречие със записаното в закона, е гаранция за правна сигурност в обществото (виж още тук).

Жалба срещу това решение подаде Министерският съвет, но сега петчленен състав на ВАС я отхвърли.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДвП (ДВ, бр. 47 от 2012 г.), при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч, като за пътни превозни средства от категория „В“ за движение по автомагистрала е предвидена максимална скорост от 140 км/ч. От друга страна в разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП е предвидено, че при избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч, като за пътни превозни средства от категория „В“ за движение по автомагистрала е предвидена максимална скорост от 120 км/ч. При тези фактически констатации, обоснован е изводът на съда, че е налице противоречие на по-нисък по степен акт, с такъв от по-висок ранг, което налага изричната отмяна на този от по-ниската степен“, посочва петчленният състав на ВАС.

Върховните съдии напомнят, че според чл. 7, ал. 1 от ЗНА правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Но същият трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

В случая е налице противоречие между оспорената разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, като последният като закон се явява нормативен акт от по-висока степен. Следва изрично да се отбележи, че действително съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА и чл. 5, ал. 1 от АПК при противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, т.е. приложение намира чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, но в случая се налага изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите. С отмяната и приемането на съответни на закона норми ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай“, посочва ВАС. И допълва, че само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност, съответно последователност и предвидимост, с което ще се допринесе за правна сигурност в обществото.

Задължението на правораздавателните и административните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, именно поради изискването за правна сигурност, за да е ясно дали съответният подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните органи, а в случая – всички граждани в качеството им на водачи на ПМС или на пешеходци“, казват още петимата върховни съдии.

Те приемат за неоснователно твърдението на Министерския съвет, че с приемането на промените в ЗДвП през 2002 г. разпоредбата от правилника е мълчаливо отменена и не трябва да се прилага. ВАС припомня, че според чл. 11, ал. 3 от ЗНА, нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващ акт. В случая е безспорно, че липсва изричен текст, който да отменя изцяло правилника. Измененията в ЗДвП за максималната скорост по магистралите не води до отмяна на разпоредбата в правилника, а в интерес на правата на гражданите се налага изричната отмяна на текста.

Решението на ВАС е окончателно.

 

35
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Дони
Дони
19 януари 2023 14:28
Гост

В крайна сметка не разбрах с колко мога да карам по магистралата? 140 ли? Не че много ме интересува, аз си държа около 200

Анонимен
Анонимен
17 януари 2023 17:23
Гост

Единственото впечатляващо тук е, че Министерският съвет е решил да обжалва решението на тричленката. Удивително.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2023 17:27
Гост

Но нищо де, нека се трупат разноски за още една инстанция, той данъкоплатецът черпи.

Адвокат
Адвокат
21 януари 2023 13:21
Гост

Юринсконсултстите им са отпадналите тройкаджии от всички останали конкурси…

МИЛИЦИЯ
МИЛИЦИЯ
17 януари 2023 10:33
Гост

Милиционерите си приличат по това, че за тях светая светих е правилничето, наредбичката и дори някаква вътрешна заповед. За тях закони няма. Видно е от това, че българите имате за главен прокурор един обикновен милиционер, който би бил добър овчар, но не и главен прокурор.

Кривия
Кривия
18 януари 2023 9:50
Гост

Къде отиде и ти другарю милиционер от съдия на прокурор на кривия вълната му пречи явно е актуална и за вас

Въпрос за правомощията на милицията
Въпрос за правомощията на милицията
16 януари 2023 22:59
Гост

Да питам(приемете на този етап,че въпросът е теоретичен )-законопослушно ли е милиционер в метростанция да проверява документи на преминаващи граждани-очевидно на случаен принцип, които не са нарушили нищо, преминават си мирно и тихо, изкача милиционерът от подземната си кабинка, не се легитимира, не дава обяснения за правно основание и иска проверки на документи-което е навлизане в личното пространство на граждани, ненарушили закона. Доскучало му, и решава да разнообрази работния си ден, може би го е яд го е,че е набутан под земята(до там му достигнали връзките-случайни назначения по принцип в милицията няма), а не някъде, където е по-доходоносно-я вижте например… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 януари 2023 8:13
Гост

Не правете изводи от изключения, а и няма сигурност, че вярно и обективно предавате ситуацията. В нашата страна все ние сме прави, другите грешат.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2023 9:54
Гост

Да, закон послушно е.

МИЛИЦИЯ
МИЛИЦИЯ
17 януари 2023 10:36
Гост

Винаги съм им отказвал да предоставя документи, докато те не се легитимират и не дадат основание за проверката, иначе им казвам, че ще се обадя на 112, защото човек, който не е ясно дали е полицай ми ограничава свободното придвижване и дефакто ме отвлича, като ме кара да стоя на място, различно от това, на което искам да бъда.

Име
Име
16 януари 2023 22:54
Гост

Предницата на автомобила започва да играе неконтролируемо, след определени километри, нищо, че не усещаш, не съм склонен да свърша житейски в катастрофа.

На глупавите хора е безразлично, както и да е.

Димитър
Димитър
18 януари 2023 17:12
Гост

Зависи от автомобила ако си с трабант може и да ти играе

Анонимен
Анонимен
16 януари 2023 21:51
Гост

Смаян съм! Петима върховни съдии решават въпрос, отговорът, на който знае и студент в сп.“Право“ и то не горен курс. ЗАКРУВАЙ!

МИЛИЦИЯ
МИЛИЦИЯ
17 януари 2023 10:37
Гост

Логиката е вярна, трябва да се ЗАКРИЕ, но да се закрие милицията и всички милиционерчета, които спазват наредбички и правилничета, но не и закона. Би следвало да бъде уволнено лицето в МС, което е поддържало такова нелепо дело.

Рошавата гарга
Рошавата гарга
16 януари 2023 21:20
Гост

Да ви имам и казуса. Време и ресурс се губят за такива решения. Няма драми. И без това решение е ясно на всеки второкурсник, че се прилагаха разпоредбите на закона.

N ски съдия
N ски съдия
16 януари 2023 20:27
Гост

Старшно сложен казус,ама уникално сложен,чак се чудя как изобщо са успели да го решат,даже няма и две различни особени мнения в обратната насока!!!Направо съм удивен !!!

Георги Гушев
Георги Гушев
16 януари 2023 16:39
Гост

Сложен казус…..няма що !

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 януари 2023 9:04
Гост

Много даже, само капацитетите от ВАС са способни да се справят с такава степен на фактическа и правна сложност, което оправдава високите им заплати

Филип
Филип
16 януари 2023 16:26
Гост

Доволен съм от решението. Отдавна трябваше да се сложи край на този абсурд.

Симеон
Симеон
16 януари 2023 16:24
Гост

Да се чуди човек какво да спазва. Правилник или закон.

Джонката
Джонката
16 януари 2023 16:17
Гост

Надявам се, че ще се спазва това ограничение, но ме съмнява познавайки простия манталитет на 90% от населението тук

Чавдар
Чавдар
16 януари 2023 16:27
Гост

На шофьорите най вече.

Ферди
Ферди
16 януари 2023 16:16
Гост

Ми добре. Нищо ново няма да има.

Арнаудов
Арнаудов
16 януари 2023 16:16
Гост

То и досега всички „шофьори“ (защото това, че караш с превишена скорост и се мислиш за тарикат не те прави шофьор, а нещастник!) смятаха за ганица 140 и караха със 180. Сега няма да е по-различно

Възмутен
Възмутен
16 януари 2023 16:29
Гост

За съжаление сте много прав.

Алигатор
Алигатор
16 януари 2023 16:15
Гост

Безумието беше пълно. Но не смятам, че от това решение нещо ще се промени и ще произлезе нещо по-добро.

Наталия
Наталия
16 януари 2023 16:15
Гост

Къде ще се прилага това? Коя магистрала ни е ОК, че да караме с 140?

Камикадзе
Камикадзе
16 януари 2023 16:30
Гост

Лятото на път за морето карат и с повече.

Лидия
Лидия
16 януари 2023 16:14
Гост

Подкрепям решението. Време беше да се изясни.

Дерменджиев
Дерменджиев
16 януари 2023 16:14
Гост

Олицетворение на скапаната ни държава и малоумен народ в нея е било това разминаване. Разрешаването му обаче не доказва, че вече сме нормална държава и нормален народ.

Бенджамин
Бенджамин
16 януари 2023 16:14
Гост

Добре е, че се взе някакво решение, защото казусът беше крайно безумен.

Манила
Манила
16 януари 2023 16:13
Гост

Нямам идея защо са се бавили 20 години с решаване на този тъп и небивал казус. Ясно е, че ще се прилага закона, не правилника. А дали е правилно измислен закона – вече това си е съвсем отделен въпрос

Уруш
Уруш
16 януари 2023 16:12
Гост

Тоест вече ще караме със 140 км по магистрала ?

Тити
Тити
16 януари 2023 16:32
Гост

Може и с повече. Ама ще има глоби.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 януари 2023 16:10
Гост

Егати безсмисленото решение