В българския Наказателно-процесуален кодекс (НПК) фигурата на заподозрян не съществува, но това не значи, че правата, гарантирани на заподозрените и обвиняемите от правото на ЕС, у нас трябва да се спазват само след привличането като обвиняем. Този извод може да се направи от решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по запитване от български съд  (пълния текст на решението виж тук).

В него СЕС обяснява при какви условия може да се приеме, че някой е заподозрян в престъпление и се ползва от правата по Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане и Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство.

„…за да попада дадена ситуация в приложното поле на тези директиви, са необходими два елемента. Необходимо е, от една страна, компетентните национални органи да имат подозрения, че съответното лице е извършило престъпление, или то да е обвинено в извършването на престъпление, и от друга, тези органи да му предоставят информация в това отношение чрез официално съобщение или по друг начин, посочва Съдът на ЕС.

И отбелязва, че за да се осигури надлежното провеждане на наказателно разследване, компетентните национални органи трябва да имат известна свобода на преценка при избирането на момента, в който да уведомят съответното лице, че е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, стига обаче да няма прекомерно забавяне при предоставянето на тази информация, което би попречило на съответното лице да упражни ефективно правото си на защита.

Казусът, заради който се произнесе днес съдът в Люксембург, е от Луковит. Съдия Владислава Цариградска е сезирана с искане за одобряване на извършен по неотложност обиск – при проверка на пътя мъж признава, че държи наркотици, обискиран е и те са иззети. При извършване на действието той няма процесуално качество, не е бил информиран и за правата му („Лекс“ вече е представял случая – повече виж тук).

Макар и на пръв поглед много различен, от правна гледна точка казусът до голяма степен се припокрива с този, завършил с 24-часовото задържане на бившия премиер Бойко Борисов. На 17 март 2022 г. беше извършено претърсване в дома на Борисов в Банкя, но нито към онзи момент, нито след това той беше привлечен като обвиняем, а адвокатът му Менко Менков близо час чака, за да бъде допуснат до клиента си. Протоколът от претърсването така и не мина през проверката на съда (виж тук), тъй като прокуратурата сама определи това действие на МВР като незаконно (защото е извършено от полицаи, а не от следователи).

Ползва ли се от правата по двете директиви изпадналият в подобна ситуация: спрямо него се извършват принудителни действия – в единия случай обиск, в другия – претърсване, при положение че не е привлечен като обвиняем?

Ето как отговаря Съдът на ЕС, когато коментира казуса с хванатия с наркотици на пътя: „Член 2, параграф 1 от Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство и член 2, параграф 1 от Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане трябва да се тълкуват в смисъл, че тези директиви се прилагат към ситуация, в която спрямо лице, за което има данни, че държи забранени от закона вещества, е предприет личен обиск, както и изземване на тези вещества. Фактът, че националното право не познава понятието „заподозрян“ и че посоченото лице не е било официално уведомено, че има качеството на „обвиняем“, е без значение в това отношение.

И поставя вече посоченото изискване за наличието на два елемента – компетентните национални органи да имат подозрения, че съответното лице е извършило престъпление и да му предоставят информация в това отношение чрез официално съобщение или по друг начин.

Спрямо обиска за наркотици СЕС сочи, че когато някой прави такова самопризнание пред полицейски служители, се излага на риска да бъде заподозрян в извършването на престъпление. „Когато, в резултат от самопризнанието, тези служители пристъпват към личен обиск на съответното лице и към изземването на това, което то заявява, че държи, тези действия, от една страна, свидетелстват, че това лице вече е заподозряно от компетентен орган, и от друга, имплицитно, но по необходимост, информират посоченото лице за това подозрение. При такива обстоятелства двете условия за прилагане на Директиви 2012/13 и 2013/48 се оказват изпълнени“, заключава съдът.

В решението се разяснява, че личният обиск (а това важи и за претърсването) не е ситуация, при която задължително трябва незабавно да бъде предоставен достъп до адвокат.

Следва да се припомни, че правото на ЕС предвижда, че във всички случаи заподозрените или обвиняемите трябва да имат достъп до адвокат, считано от настъпването на по-ранния от следните моменти:

  • преди да бъдат разпитани от полицията или от друг правоохранителен орган или от съдебен орган;
  • при извършването на следствено действие или на друго действие по събиране на доказателства от страна на разследващите или на други компетентни органи (при разпознаване, очна ставка или възстановка на местопрестъплението);
  • без неоправдано забавяне след задържането;
  • когато са призовани да се явят пред съд, компетентен по наказателни дела — своевременно преди явяването им пред този съд.

Т.е. обискът не е от изброените хипотези в директивата.

„В общ план, за да се определи дали липсата — при личен обиск и изземване на забранени от закона вещества — на достъп до адвокат е лишила заподозрения или обвиняемия от правото, гарантирано в член 3 от Директива 2013/48, е необходимо да се отчете разпоредбата на член 3, параграф 1, която изисква да се провери дали този достъп е бил предоставен в срок и по начин, които позволяват на заподозрения или обвиняемия реално и ефективно да упражнят правото си на защита“, посочва СЕС и разяснява, че българският съд трябва да провери дали присъствието на адвокат в момента на обиска и изземването на наркотиците е било обективно необходимо, за да осигури ефективно правото на защита на това лице.

И заключава: „Член 3 от Директива 2013/48 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която спрямо заподозряно или обвиняемо лице в досъдебната фаза на наказателно производство могат да се извършат личен обиск и изземване на забранени от закона вещества, без това лице да има право на достъп до адвокат, при условие че от разглеждането на съвкупността от релевантни обстоятелства произтича, че такъв достъп не е необходим, за да може посоченото лице реално и ефективно да упражни правото си на защита.

В решението си той многократно се опира на сходните си изводи от 2019 г. по отношение на случаите на хора с психични разстройства, извършили престъпление (решението виж тук).

Днес СЕС постанови още: „Член 8, параграф 2 от Директива 2012/13 и член 12, параграф 1 от Директива 2013/48, в светлината на членове 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална съдебна практика, според която съдът, сезиран по силата на приложимото национално право с искане за последващо одобряване на извършени в досъдебната фаза на наказателно производство личен обиск и последвалото от него изземване на забранени от закона вещества, не е компетентен да проверява дали правата на заподозряното или обвиняемото лице, гарантирани от тези директиви, са били спазени при тези действия, стига, от една страна, това лице да може впоследствие да поиска от съда, който разглежда делото по същество, да установи евентуално нарушение на произтичащите от посочените директиви права, и от друга страна, този съд тогава да е длъжен да изведе последиците от такова нарушение, по-конкретно що се отнася до недопустимостта или доказателствената стойност на събраните при тези условия доказателства.

42
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
bertoos
bertoos
10 септември 2023 23:23
Гост

Това е просто бомба: сега правим секс няколко часа без почивка, твърд пенис, море от сперма и пенисът расте на дължина и дебелина. Сега всяко момиче ще се радва на вашия петел. Препоръчвам да го опитате, аз самият разбрах за това тук–– https://come.to/testoy

Анонимен
Анонимен
09 септември 2023 22:48
Гост

Това кефи : „…за да попада дадена ситуация в приложното поле на тези директиви, са необходими два елемента. Необходимо е, от една страна, компетентните национални органи да имат подозрения..“
Предлагам, сега да накарат полицаите, преди личен обиск на който и да е, да съставят протокол, дали имат подозрение към обискирания, или не :)))))
Аман от изгъзиците на СЕС..

Анонимен
Анонимен
10 септември 2023 19:09
Гост

Някой няма ли да изпрати преюдициално запитване и за това?

Анонимен
Анонимен
09 септември 2023 21:06
Гост

Айде, тролът с готовите опорки от типа „путлер“ и „4000 лева“ пак се е размножил като амеба. Долар поне направи ли?
А по темата: Няма как, покрай Боко ще изпират и други. Ще става все по-голяма каша.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2023 19:07
Гост

Амебо, колкото и минуси на неудовлетворяващите посолството коментари да наблъскаш, и колкото плюсове върху своите, не променяш картинката – на плюсовете и минусите ще се радваш само ти. Скоро ще ти спрат центовете.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 23:18
Гост

Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота.
……..
Е те тъй са праят 3000 лв. на пост

Анонимен
Анонимен
09 септември 2023 12:02
Гост

4000, ама на месец и то само за някои като Карбовски и Волгин. Другите пишат глупости за жълти копейки, а има идиоти, които вярват в тези измислици и разпространяват проруска пропаганда безплатно.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2023 22:49
Гост

За други – по 2 цента на коментар от посолството. Дотук 4.

Тролове на Путлер нямат място в правен форум
Тролове на Путлер нямат място в правен форум
08 септември 2023 15:38
Гост

Русофилистиците много са се активизирали покрай 9 септември…

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 15:45
Гост

Така е. Те не признават силата на правото, а единствено правото на силата.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 14:59
Гост

Ако някой може ясно и точно да каже какво аджиба казва СЕС с това решение ще го черпя една бира.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2023 21:07
Гост

Аз направо едно уиски ще го черпя.

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 19:59
Гост

Като стана въпрос за заподозрян, в Люксембург май са заподозряли, че луковитската перхидролка е гушнала нещо, за да отърве наркоманчето от затвора.

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 20:21
Гост

Естествено, че са разбрали- ами там работят и българи, които знаят кой кой е и съвсем естествено е да са обяснили на колегите си какво значи мутри, мутреси, макар и съдийки и защо, на последните им се налага да отправят преюдициални запитвания. То не, че не си взимат на калпак, както им диктува манталитета, но друго си е да се поизлъскат и да имат и преюдициално запитване в портфолиото си.

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 19:41
Гост

Честито за пореден път на ССБ! Така е, като използват абсолютно негодна маша, дето не можа даже да си приспособи написаното от друг запитване към нейния казус, ами и доведоха до абсолютно крайно решение на СЕС- как така съд не може да следи за нарушени права?! Ама понеже от Люксембург са видели ясно каква всъщност е целта на запитването, това е резултата- за да не злоупотребяват вече с института! ССБ истерично агонизира от страх, че както изгуби симпатизанти, вече не може да изпълнява волята на грантовете и ще загуби и доходи.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 15:40
Гост

ССБ, Сорос и СЕС са виновни, че русофилистиците нямат мозък

Въпрос
Въпрос
07 септември 2023 17:23
Гост

Минаха месеци от върлото беззаконие-стотици съблечени хора в Пловдивска дискотека. Върло незаконно. Какво се случва оттогава-колко милиционера са арестувани, пратени на съд, осъдени-достатъмчно срокове минаха? Или досъдебно производство няма-според прокуратурата да бъдат събличани и унижавани стотици хора е законно? Какво е развитието на случая. Няма закон, който да позволява събличането на стотици хора. Обиск на голо е възможен по изключение ако има данни срещу конкретно лице. Невъзможно е да е имало данни срещу стотици хора. В добавка-хората в дискотеката са държани с часове-докато на всеки на му дойде реда да му огледат половите органи. Тоест -ограничено е свободното движение на… Покажи целия коментар »

Фики
Фики
07 септември 2023 17:10
Гост

Крайно време е МВР да спрат с незаконните си действия.

Юрист
Юрист
07 септември 2023 16:47
Гост

Директивите са ясни. Нашето законодателство не е.

В повечето държави от ЕС няма „подсъдим“, а лицето, което участва в съдебното производство е „обвиняем“ – лицето, срещу което е внесен обвинителен акт. Фигурата на „заподозрян“ съществува в досъдебното производство (което е изключително бързо, защото няма тромовите процедури, каквито ги има в нашия НПК).

Българският НПК изобщо не е синхронизиран с европейските стандарти. Например – при достатъчно доказателства се изготвя обвинителен акт, а не се „привлича в качеството на обвиняем“.

Затова в европейските актове и съдебна практика се говори за „заподозрян“ (в до съдебна фаза) и „обвиняем“ (в съдебна фаза) и никъде за „подсъдим“.

Юрист
Юрист
07 септември 2023 17:04
Гост

Допълнение: Абсурдно е при промяна на ЗСВ, НПК или НК преимуществено да се взема предвид мнението на адвокати, а не преимуществено да бъде мнението на професионалната общност – съдии, прокурори и следователи (вкл. и пенсионирани). Абсурдно е да не се взема предвид и мнението на научната общност – професори, доценти, доктори по наказателно право и процес. Няма държава – членка в ЕС, която да игнорира професионалната общност на съдии, прокурори и следователи по начина, по който се прави в България. И това е преди всичко защото членовете в правната комисия преимуществено са именно адвокати (които впрочем могат едновременно да упражняват… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
07 септември 2023 18:13
Гост

Адвокотите са част от порфесионалната общност.

Ти да не си учил в планинския ВУЗ, без юристе?
Ти да не си учил в планинския ВУЗ, без юристе?
07 септември 2023 18:19
Гост

Че адвокатите са учили право точно толкова, а нерядко и повече от магистратите. Няма отделно образование за адвокати, различно от образованието на съди и и прокурори.

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 23:05
Гост

Алооо, какви следователи? Че те дела имат ли? А да, тези които се изземат от разследващите полицаи на финален етап, след това ги държат цяла година без нищо да правят по тях и накрая ги изпращат в прокупатурата. Така се запазва щата и заплатата. Разследващите полицаи извършват цялото разследване. Тяхнoтo мнение е релевантто.

Наставникът/ бивш следовател/
Наставникът/ бивш следовател/
08 септември 2023 9:29
Гост

Очевидно сте млад колега/което не е лошо/ и не помните преди 2006г, когато нямаше разследващи полицаи, а само следователи, и аз като такъв 16 години съм водил всичко, пренасял съм трупове и какво ли не. След като станах прокурор, имам наблюдение и върху двата вида разследващи и наистина има добри разследваши полицаи. / а и сте първа категория, при 18 години стаж и си вдигаш шапката, докато следствието вече не e първа категория/. Проблемът на разсл. полицай обаче е в двойното подчинение- на прокурора и на полицейския началник. Кого да слушаш и кой ще ти изкара наказание? Аз /въпреки че… Покажи целия коментар »

Димо
Димо
07 септември 2023 17:12
Гост

Всеки е невинен до доказване на противното.

Юрист
Юрист
07 септември 2023 19:12
Гост

Към колегите – адвокати: Може би не съм се изразил правилно. Не исках да кажа, че законотворчеството трябва да се извършва без представители на адвокатурата. Напротив – трябва да вземат активно участие. Това, което исках да кажа, е, че в изработването на един закон – особено ако касае съдебната власт (ЗСВ, НПК, НК…), трябва да има пропорционалност на участниците в този процес, а не преимуществено участие да вземат адвокатурата. Защото наблюденията са ми, че представителите на съдебната власт – съдии, прокурори и следователи, са ,,глас в пустиня“ в Народното събрание. А не бива. Те са органите, които пряко прилагат закона.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 23:26
Гост

Йористе, какви следователи, какво да ги питат? Че те какво знаят, че да ги питат? Как звънят на разследващите полицаи да ги питат елементарни неща ли. 2-3 дела на година, от които 2-3 иззети от разсредващите полицаи точно преди да ги изпратят на прокурора

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 септември 2023 16:32
Гост

Крайно време е Регламентите и директивите да се четат в цялост, включително и встъпителните обяснения, защото те са полезни в доста случаи, когато текстовете на конкретните разпоредби са неясни или преводът е некачествен, пък и колкото повече разчитаме на СЕС, а не мислим сами, толкова ще ни казват какви норми да създаваме при транспонирането на директиви, демек сами си предаваме и без това окастрения суверенитет. ДИРЕКТИВА 2013/48/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА „(26) Заподозрените или обвиняемите имат право техният адвокат да присъства при провеждането на следствени действия или действия за събиране на доказателства, доколкото те са предвидени в съответното… Покажи целия коментар »

Щерев
Щерев
07 септември 2023 16:14
Гост

Много полезни разяснения.

незапознат
незапознат
07 септември 2023 15:28
Гост

А какъв е статута на 400-те лица, в Пловдивска дискотека, които бяха съблечени, половите им органи -огледани, а дрехите им претърсени?

Следва ли съдът да одобри протоколът от претърсването и огледа на половите органи-при претърсване на стотици хора, тоест не е възможно за всеки от тях да има данни, а и се оказва-след претърсването,че дрога не е имало?

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 15:03
Гост

Имаме много недостатъци в съдебната ни система и това е един от тях

Лозан
Лозан
07 септември 2023 16:15
Гост

И в нормативната ни уредба.

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 15:03
Гост

Добре казано!

Мишева
Мишева
07 септември 2023 14:59
Гост

Нелепо е да нямаме заподозрян!

Мавродиев
Мавродиев
07 септември 2023 14:57
Гост

Добре, че разясняват в ЕС на чукундури, като наще

фон дер Лайнен
фон дер Лайнен
07 септември 2023 14:54
Гост

Ако Путин ти е симпатичен, няма защита! ДЕ ФАКТО.

PS. Пък после ПАК ми говорете за ПРАВОВА ДЪРЖАВА. И за евроатлантически ценности … заминаха в Черно море … при Царево след дедо Симо – ЦАР на лъжата за 800 дни!

Лидия
Лидия
07 септември 2023 14:58
Гост

Абе да питам, вас – феновете на Путин ви избират да сте неграмотни или това ви е изискване, като пишете коментари?

Ирина
Ирина
07 септември 2023 15:00
Гост

Аа, викаш в Русия са далеч по-правова държава. Или ватенките през МОЧА се борите за световна справедливост с лице Путин, който е защитник на християнските ценности, нищо, че преди 89та гонше в през КГБ всеки християнин?

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 15:01
Гост

Ами то вие нямате и права ако ви е симпатичен Путин. Защото тогава това значи, че вие смятате, че Земята е плоска, нямало е Ковид, Сорос е откраднал руското знаме и му е сложил зелен цвят и ние сме руска територия, че престоя ни при нормалната европейска цивилизация е грешка и трябва да се побратимим с Монголия и Китай. Смятате, че е проблем, че се ходи на спявки в западните посолства, но директно искате да дадете цялата ни територия на Руската федерация и тя да я анексира.

Рики
Рики
07 септември 2023 17:16
Гост

Отдавна е доказано, че Земята не е кръгла.

Анонимен
Анонимен
07 септември 2023 15:03
Гост

Бълвате единствено дезинформация! Да облъчваш хората с мисли, че Земята е плоска и американците крият от нас не е право на мнение, това е отявлена тъпотия и ти не би трябвало да имаш право да развращаваш младите с неистини и небивалици!

За сведение на джендърите
За сведение на джендърите
07 септември 2023 19:00
Гост

Наближава 9 септември. Този път няма да има Народен!