Съдиите от районния съд в Сливница възнегодуваха срещу изказвания на членове на Съдийската колегия за техните професионални качества и опит във връзка с осъжданията на съда за нарушено право на Европейския съюз.

В отворено писмо до членовете на кадровия орган, подписано от всички магистрати от РС-Сливница, се казва, че те се чувстват длъжни да защитят професионалната си чест и достойнство от направените некоректни внушения от кадровици по време на изслушването на кандидата за председател Ангелина Гергинска (пълния текст на писмото виж тук).

То беше проведено на 28 май. Тогава представляващият Висшия съдебен съвет и председател на бюджетната комисия Боян Магдалинчев заяви, че от 2020 г. до момента РС-Сливница е осъден да плати над 4.5 млн. лева обезщетения за нарушения на правото на ЕС.

Става дума за това, че до 2019 г. българският Наказателен кодекс (чл. 251) предвиждаше затвор до 6 години или глоба, както и отнемане в полза на държавата на сума, която не е декларирана при преминаването на границата.

Съдът в Сливница е пограничен и е разглеждал множество дела, предимно на турски граждани, които пътуват най-вече от Германия към Турция, които пренасяли през границата големи суми, но не ги декларирали. И след като бъдат „заловени“ на границата, те били не само осъждани, но и парите са били отнемани от съда в полза на държавата.

През 2019 г. Съдът на Европейския съюз, след преюдициални запитвания на Софийския градски и Софийския апелативен съд, заяви, че отнемането в полза на държавата на сумата, която не е декларирана при преминаване на външната граница на ЕС, в комбинация със затвор или глоба, предвидени в чл. 251 от НК, противоречи на правото на ЕС. Според съда в Люксембург дори само отнемането на въпросната сума в полза на държавата е несъразмерно наказание и надхвърля границите на необходимото задължение за деклариране на суми над 10 000 евро през външната граница на ЕС (виж повече тук).

След произнасянето на СЕС, парламентът промени НК, както и Закона за отговорността на държавата и общини за вреди, в който регламентира реда за разглеждане на искове за нарушено право на ЕС, включително от съдилищата.

След измененията започват и делата за търсене на обезщетения заради отнетите суми.

По този повод Боян Магдалинчев тогава заяви, че основно съдът в Сливница е осъждан за нарушено право на ЕС, а не и останалите погранични съдилища като този в Свиленград, например. По думите му това е систематичен проблем, а обезщетенията, които се плащат, са сериозен сигнал за квалификацията и опита на съдиите. Представляващият ВСС заяви, че ще подкрепи Ангелина Гергинска за поста, защото тя няма вина за положението.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова първо попита кандидата дали са изследвани причините за осъжданията и кога, а по време на дебата заяви, че и тя ще подкрепи Гергинска, но с единствената препоръка да предприеме мерки за повишаване на квалификацията на съдиите от съдебния орган в конкретната материя (виж още тук).

Именно изказванията на кадровиците провокират острата реакция от страна на съдиите от районния съд в Сливница.

Те посочват, че по идентичен иск Софийският окръжен съд например е осъден да плати над 1,5 млн. лв. обезщетение. „Тази сума също е значителна, но във връзка с нея не е имало нито коментари за правната квалификация на съдиите от въззивната инстанция, нито препоръки към избрания административен ръководител“, пишат съдиите.

Следва да се има предвид фактът, че движението на паричните средства е от Западна Европа към Република Турия, поради което именно ГКПП-Калотина се явява място за извършване на първа гранична проверка при това на автомобили, влизащи през границата на страната с държава, която не е член на ЕС. След като средствата бъдат установени на вход, те не биха могли да бъдат установени и на изход от границата на страната към Република Турция, където именно е съдебният район на друг споменат по време на заседанието на ВСС пограничен съд, а именно PC-Свиленград. Това следва да се изтъкне като причина за наличието на много повече дела с предмет деяния по чл. 251 НК в PC-Сливница, респ. причина да бъдат одобрявани много повече споразумения, доколкото подобен тип производства в голям процент от случаите приключват със споразумение за решаване на делото по чл.381 НПК“, обясняват те.

Нататък те припомнят за решенията на Съда на Европейския съд по двете български дела, за които беше споменато в началото.

И обясняват, че от този момент районният съд в Сливница изцяло е съобразил практиката си по наказателни дела, образувани за деяния по чл. 251 от НК.

Преди това е имало само едно решение на СЕС от 2015 г., но в него не е тълкувана разпоредбата от европейския регламент за контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, според която ако задължението за деклариране на над 10 000 евро не е изпълнено, парите в брой могат да бъдат задържани след издаване на административно решение в съответствие с условията, предвидени по националното законодателство. Това става едва по българските преюдициални запитвания.

Във всички осъдителни решения е възприето, че съдът е бил длъжен служебно да отправи преюдициално тълкувателно запитване за съответствието на чл. 251, ал. 2 НК с общностното право, което не е било възможно предвид особения характер и срока за одобряване на постигнатото между страните – защитник и прокурор от съответната прокуратура, със съгласието на обвиняемия, респ. подсъдимия, споразумение за решаване на делото.

Както многократно е изразявано становище от съдия Маркова (Мариана Маркова – предишен председател на съда – бел.ред.) по всички изготвени писмени отговори, въззивни и касационни жалби по делата, категорично смятаме, че PC-Сливница не е допуснал достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, независимо от възприетото обратно действие на преюдициалните тълкувателни заключения на Съда на ЕС“, пишат още съдиите. И добавят, че парламентът е привел чл. 251, ал. 2 от НК в съответствие с решението на СЕС с над година закъснение, като през това време РС-Сливница не е прилагал тази разпоредба.

Нещо повече, за множеството заведени дела, по които PC-Сливница е ответна страна, ВСС е надлежно уведомен и дори въпросът беше лично споделен от съдия Маркова в качеството ѝ на административен ръководител с г-н Магдалинчев през 2019 г. Към онзи момент и ВСС, и г-н Магдалинчев, не взеха отношение. Напротив – преди две години членовете на ВСС се възмутиха защо по някои от делата не е бил изчерпан триинстанционният контрол. Но удобно беше пропуснато изпратеното становище, че при създадената еднопосочна практика на касационната инстанция и срокът на произнасяне по допустимостта на касационните жалби, не е целесъобразно да се депозират такива, тъй като с оглед размерите на исковите претенции, се генерират значителни разноски под формата на законна лихва и адвокатски възнаграждения, чиито размери са според материалния интерес“, обясняват още магистратите от Сливница.

Те отбелязват, че в периода, в който съдът е одобрявал споразумения за престъпления по чл. 251 от НК, са работили различни магистрати, трима от които последователно са избирани единодушно за председатели. „Затова поставянето на въпроса за професионалните ни качества в този момент е меко казано неуместно и то от органа, осъществяващ кадровата политика в съдебната власт. Още повече, че въпреки дългогодишната кадрова криза, понастоящем в РС-Сливница работят изключително добре подготвени млади колеги“, пишат съдиите.

И заключават: „От гореизложената фактология се налага единствено изводът, че търсеният ефект от изказванията не само не кореспондира с ефективното решаване на проблемите в органите на съдебната власт, а напротив – подобни изказвания, залагащи на евтин популизъм, единствено вредят на имиджа и изграждането на доверие към кадровия орган и сериозно уронват престижа на съдебната власт“.

Писмото е подписано от председателя на съда Ангелина Гергинска и съдиите Мариана Маркова, Невена Великова, Николай Василев и Людмила Митрева.

35
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Възмутен
Възмутен
12 юли 2024 12:44
Гост

„Преди това е имало само едно решение на СЕС от 2015 г., но в него не е тълкувана разпоредбата от европейския регламент за контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, според която ако задължението за деклариране на над 10 000 евро не е изпълнено, парите в брой могат да бъдат задържани след издаване на административно решение в съответствие с условията, предвидени по националното законодателство. Това става едва по българските преюдициални запитвания.“ Това твърдение е просто възмутително. Макар и в Решението на СЕС от 2015 г. да не се обсъжда разпоредба, сходна с тези, които съшествуваха… Покажи целия коментар »

kazakov
kazakov
10 юли 2024 14:03
Гост

Момчета, има лекарство, което ви позволява да удължите младостта. Cлед седмица на приемане: ерекцията е супер, енергията е 2 пъти повече, започна да отслабва и като цяло се чувства млада. Съветвам всички да опитат, защото животът е сам–> https://da.gd/wirex

Ad nauseum
Ad nauseum
10 юли 2024 13:51
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
09 юли 2024 22:07
Гост

От Сливница до Дупница е два пръста.

БРАВО на тези съдии
БРАВО на тези съдии
09 юли 2024 15:22
Гост

БРАВО И НА ТЕЗИ СЪДИИ. Браво както и на съдия Галя Георгиева. Нека се казва истината на висок глас стига са се крили и мишкували кариерни парашутисти като въпросният пенсионер ???? Магдалинко. Не приемам такива личности като него да ме поучават. На две магарета слама не е разделил през живота си. Вечният кариерен парашутист, но не се рами да поучава другите. Както и онази леля с Медиацията. Тя се о@кала до ушите н@ака цялата система с неЙната си МЕДИАЦИЯ, но наглее, вместо да си посипе главата с пепел и покаже кой е истинският виновник(двигател) на тази незаконна медиация. Аман от… Покажи целия коментар »

Наистина е недопустимо
Наистина е недопустимо
09 юли 2024 14:25
Гост

Ха сега де?! За законодателно съдържание виновни съдиите от районния съд, понеже прилагали закона според написаното в него!!!
Що за нонсенс?!
Този колективен орган се е самозабравил отдавна. Не стига, че в нарушение на КРБ стана дефакто с несменяеми членове, които ще седят там сигурно до памперс, ами и ще им се позволява да обиждат и то без основание, хората!

Бай Ганьо
Бай Ганьо
09 юли 2024 11:12
Гост

Айде сега, провинциалите не знаели що е туй то Право на ЕС, плащат се огромни обезщетения, но сакън – имали професионални качества – с тези им професионални качества, в някоя частна фирма да са ги изритали отдавна, но у БГ -то не се търси отговорност на съдии, макар и да са явни некадърници

kaithy
kaithy
09 юли 2024 9:43
Гост

I’m the administrator of the nytimes crossword game website, and I want to thank you very much for the useful information you shared. Keep going, and know that I will always be here for you.

Магдалинка Виолетова
Магдалинка Виолетова
09 юли 2024 8:51
Гост

Всички много добре знаем този Магдалинчо щоза стока е. Слаб , даже не и посредствен юрист. А като личност си личи от изказванията му. Слаба личност смехотворна черпи легитимност единствено от властите си позиции на върховен /незаслужено/ съдия и 2 пъти член. Представящ си го като например адвокат или юрисконсулт в залата . Просто надут селски пряк направо. Неграмотен популист . Да бе се изказал за дъщеря си когато я изкадрува

Иван Иванов
Иван Иванов
09 юли 2024 4:23
Гост

Не умеят и не искат, това са ни съдиите в Сливница, просто е такова положението по провинциите.

Не може да разгледа посесорна защита – сега – юрист ли си или – не си.

Хуманно отношение няма – всичко е – нокти и зъби – не мога и досега това да се справя.

Искат нещо атрактивно – но ние имаме основно дреболии като случаи, имоти, не знам какво да кажа.

чичо
чичо
09 юли 2024 9:17
Гост

По провинциите? Най-слабо подготвени адвокати има от САК, принципно. А относно софийските съдилища, те пък щото са цъфнали и вързали. ВКС доста често ги скастря за липса на формална логика

Иван Иванов
Иван Иванов
09 юли 2024 11:01
Гост

Наблюденията са ми лоши – аз съм практикуващ адвокат, не съм – „папкаджия“ от кадровата система. Не може да се дават мнения на съдиите – но да не можеш да „оправиш“ един съседски спор е недопустимо. 3 години се влачихме за една съборена ограда и – айде да не казвам поименно. Не иска да ти помогне самият съдия му се иска да избяга от тази история – това какво е. Михаил Булгаков – много добре описва състоянието на младият професионалист в един разказ. Не искам поименно, но имам много добри впечатления от конкретни имена, а – много неприятни буквално, от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 13:12
Гост

А когато ВКС си измисля, че нещо било казано в заключението, за това какво да кажем, а?! Страхотна формална логика !!!

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 20:06
Гост

Ама защо прилагате закона бе, Аланкоолу? Питайте СЕС, както се установи, с питане се стига до Цариград с недекларирани пари в чували. После ще ни кажат, че България не взима достатъчни мерки за борбата с трафика от всякакъв вид и ето затова няма как да влезем в Шенген.

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 19:14
Гост

Така ще е-прилагаш закона, после дебелите писукат, защо си го приложил.Долу чета доста неграмотни идиоти, очевадно с килийно образование, но с големи претенции.Отнехме стотици автомобили по 242 в ОС от несобственици, защо не писукате за тях.

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 19:10
Гост

Голямо браво на магистратурата и особено съдиите в РС-Сливница! Позицията е малко закъсняла, но добре аргументирана и систематизирана.

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 18:30
Гост

Да, а бувшият председател на рс Сливница с най-много издънки по темата сега е зам. Минустър на оравосъдието. Явно си важи правилото издигай некадърника за да не пречи на работата!

Иван Иванов
Иван Иванов
09 юли 2024 4:28
Гост

Проблемът е кадрови, не може да сложиш един капацитетно кадърен съдия – говорим конкретно – беше в Своге и много добре ми се справи по едно бракоразводно, проблемът е друг.

Застой. Не трябва един съдия да се оставя без – разговор, това е кадровикът – идва – казва нещо.

Имаме проблеми и в Костинброд и в 2-3 съдии в РС-София ГО.

Магдалинчо
Магдалинчо
08 юли 2024 17:58
Гост

„Как 4.5 млн. лева обезщетения за нарушения на правото на ЕС от 2020 г. до момента?????? Тези са за закриване санитарен минимум!“
А правиш ли сметка колко недекларирана пара са прибрали за държавата по бързата процедура със споразумения по тези дела?! Затова имат очи да реагират, а Магдалинчевците си въртят дирниците според зависи. Като сте решили да изберете административния ръководител що само си чешете езиците за отбиване на номера?!

селски съдия
селски съдия
08 юли 2024 17:35
Гост

Позабавиха се колегите от Сливница, трябваше по-рано да възразят, защото изказването на Магдалинчев беше недопустимо популистко. Всички съдилища , включително и ВКС прилагаха закона по този начин. Има решения в този смисъл както на Виолета Магдалинчева, така и Вероника Имова

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 17:47
Гост

На Виолетка може да й дърпа ушите вкъщи, без да се налага да петни доброто й име публично.Просто аршина е различен, което личи и от кариерното развитие

Адвокат
Адвокат
08 юли 2024 17:32
Гост

За другите не знам но този съдия Николай Василев ми се е падал на едно дело и съм го запомнила с най-големия абсурд в практиката ми. Така се произнесе, че нито правилно определи спорното право, нито приложимия закон, нито се произнесе с всички необходими диспозитиви. Накрая ВКС, хем го обезсили, хем отмени и пререши спора след огромна мъка с поправка на огромни и многобройни ОФГ.

Ако ви е интересно, това е делото
https://www.vks.bg/pregled-akt.jsp?type=ot-delo&id=DA54F7FFED75CBA8C22589FE003D9F73

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 17:21
Гост

Както сами можем да се прецакаме, никой друг не може да ни прецака

Алек
Алек
08 юли 2024 17:20
Гост

На такива загоби от 2020 г. Сливница трябва да са по-ниски от тревата

Анонимен
Анонимен
08 юли 2024 17:19
Гост

ООООоооо тука някой много сериозно е облажвал, вероятно и лично, пък после като ги хванат – данъкоплатеца плаща

Съдия СГС
Съдия СГС
09 юли 2024 1:17
Гост

Никакъв данъкоплатец не плаща. Парите, които са били взети с присъдата, след решенията на нещото, наречено СЕС, се връщат на престъпника.

Безкрайна наглост
Безкрайна наглост
08 юли 2024 17:17
Гост

А тези съдии получават ли си заплатите и бонусите, парите за дрехи, пивилегиите и прочие други благини. И сега данъкоплатците да им платим и милионите за безхаберието и липсата на елементарна подготовка. Да се бяха понтересували и квалифицирали навреме, а не сега да пиша писма като ощипани госпожици.

Елена Колева
Елена Колева
08 юли 2024 17:08
Гост

Как 4.5 млн. лева обезщетения за нарушения на правото на ЕС от 2020 г. до момента?????? Тези са за закриване санитарен минимум!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 юли 2024 16:17
Гост

„По този повод Боян Магдалинчев тогава заяви, че основно съдът в Сливница е осъждан за нарушено право на ЕС, а не и останалите погранични съдилища като този в Свиленград, например. “ Без да имам конкретна информация или твърдя със сигурност, каквото и да било, бих се отнесъл с известен скептицизъм към подобно сравнение точно с град Свиленград по принцип, тъй като е публична тайна, че това населено място е образно казано „офшорна зона“ на територията на страната и предвид силно развития хазартен/контрабанден бизнес и мигрантския натиск е леко странно там точно всичко да върви „по мед и масло“, а институциите… Покажи целия коментар »

На всяка манджа мерудия
На всяка манджа мерудия
08 юли 2024 17:10
Гост

„Без да имам конкретна информация или твърдя със сигурност, каквото и да било…“, бих коментирал всяка една дописка – Проскубаният трол

Tim
Tim
09 юли 2024 1:30
Гост

ми като не знаеш защо си чешеш езика

Аман
Аман
08 юли 2024 16:16
Гост

Браво, достойна позиция срещу недопустими изказвания, хубаво е, че не се мълчи за кариерно израстване. Интересно какво е нивото според ВСС на ВКС, когато и законодателят, и СЕС често променят закони и постановяват решения, за да отменят тяхна практика.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
08 юли 2024 16:12
Гост

Смотаняци с остра реакция 🙂

анонимен
анонимен
08 юли 2024 16:06
Гост

Браво, Гергинска!

анонимен 2
анонимен 2
08 юли 2024 17:11
Гост

тпрууу