Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет излъчи седем районни обвинители за делегирани европрокурори.

Това са прокурорите от Софийската районна прокуратура Анна Каменова, Светослав Милушев, Валентин Ангелов и Моника Митова, обвинителите Бригита Байрякова (РП-Пловдив) и Георги Балков (РП-Плевен), както и зам.-шефът на СРП Тодор Куюмджиев.

Окончателното решение за това дали те ще заемат свободните седем места за делегирани европрокурори е на Колегиума на Европейската прокуратура.

Един от акцентите по време на дискусията в колегията беше за посоченото изискване от Европейската прокуратура кандидатите да са магистрати поне от окръжно ниво.

В тази четвърта поред процедура за попълване на състава на делегираните европрокурори обаче почти всички участници бяха от районно ниво.

В тази връзка Георги Кузманов посочи, че макар да са районни прокурори, това не означава, че няма да се справят. И допълни, че кандидатите имат достатъчно опит и подготовка. „Това, че някой прокурор е от СГП или от окръжна прокуратура не означава, че е по-добър от този, който е в районната прокуратура“, каза Кузманов.

Калина Чапкънова отбеляза, че всички участници имат нужните качества, те са подготвени и мотивирани за длъжностите, за които кандидатстват. Тя изтъкна, че това, че прокурорите са от районно ниво не бива да става причина те да бъдат дискриминирани. „Не те прави по-добър прокурор, ако си от по-горно ниво, особено като се има предвид, че делата, по които работят в районната прокуратура, са с не по-малка фактическа и правна сложност. Колегите имат значителен стаж, който им дава възможност и опит да изготвят обвинителни актове“, каза Чапкънова.

Тя посочи, че всички са се представили изключително добре, но нейният избор са Анна Каменова, Бригита Байрякова, Валентин Ангелов, Георги Чалков, Моника Митова, Светослав Милушев и Тодор Куюмджиев.

Гергана Мутафова изтъкна, че посочените имена са и нейният избор. „Почти 100% от кандидатите са от районните прокуратури. Всеки си е направил извода защо няма кандидати от по-високо ниво. Колегите показаха задълбочени теоретични познания, те са хора, които в различно свое битие са натрупали и друг опит и биха били полезни като европейски делегирани прокурори, стига да бъдат одобрени. Работят в сектори, които се занимават с международна правна помощ, допълнително са се обучавали по теми, които засягат компетентността на Европейската прокуратура и всеки един от тях е с много добър английски език“, посочи Мутафова. Тя допълни, че се е колебаела единствено по отношение на Тодор Куюмджиев. Но останала удовлетворена от представянето му и от отговорите на въпросите, които е дал за личната си мотивация да участва в процедурата.

Евгени Иванов на свой ред заяви, че искрено се надява фактът, че кандидатите са от районно ниво, да не бъде определящ при подбора на ЕДП.

След първата процедура разбрахме, че профилът, който търси Европейската прокуратура, е окръжно ниво. Но очевидно колегите от окръжно ниво нямат такъв голям интерес да се явят. Това вероятно се корени в горчивия опит от предходните процедури. Почти половината щат на ЕДП не е зает и ако не се случи нещо в тази процедура, това ще бъде много, много негативно послание за следващите“, каза Иванов.

И той каза, че всички са се представили много добре. Посочи, че едно от най-добрите е било това на районния прокурор на София Невена Зартова, но няма да я подкрепи, защото тя е в средата на мандата си и трябва да го довърши.

Поясни, че ще гласува за Анна Каменова, Валентин Ангелов, Георги Балков, Иван Стефанов, Мирослава Чифчиева, Светослав Милушев и Тодор Куюмджиев. По думите му амбицията е много важна и вярва, че за кратък период от време те ще успеят да натрупат опит.

Ако следваме профила на Европейската прокуратура, не би следвало да излъчим нито един кандидат, защото районните прокурори не бяха приемани като част от този профил. Но ние сме длъжни да излъчим кандидати. Колегите са изключително качествени и заслужават уважение, че участват в тази процедура. Участието изисква знания, смелост и кураж, които трябва да бъдат адмирирани“, каза на свой ред Огнян Дамянов.

Той припомни, че част от делегираните европрокурори са напуснали, но ПК на ВСС няма да преценява защо това се е случило. „Доколкото си спомням щеше да се извършва проверка. Надявам се да чуем резултатите и изводите на Европейската прокуратура“, каза Дамянов.

Той посочи, че при избора си се е водил по няколко критерия – мотивация, фактът дали кандидатите са били командировани в окръжна прокуратура, дали са работили по сходни дела и на какви обучения са били. И после каза за кого ще гласува – Моника Митова, Светомир Бабаков, Бригина Байрякова, Анна Каменова, Светослав Милушев, Тодор Куюмджиев и Георги Балков.

И Светлана Бошнакова заяви, че участниците са добре подготвени и в най-голяма степен припокриват критериите, на които отговарят ЕДП и са се сблъсквали с дела, които тангетират с тези, които разглежда ЕРРО. „Голяма част от колегите са били командировани в СГП, били са разследващи полицаи, които са се занимавали с дела за стопански и данъчни престъпления, имат практически опит, който е много важен“, каза Бошнакова и посочи избраниците си – Анна Каменова, Бригита Байрякова, Валентин Ангелов, Георги Балков, Моника Митова, Светослав Милушев и Тодор Куюмджиев.

Изслушването

Иначе по-рано днес ПК на ВСС продължи с изслушването на втората част от кандидатите.

Първа беше шефката на СРП Невена Зартова. Тя каза, че откакто е в СРП е работила само в отдел „Икономически престъпления“ и немалко от делата там са с фактическа и правна сложност. Умее да работи в екип, а опитът ѝ като ръководител и говорител на СРП ще помогне в комуникацията с други органи.

Йордан Стоев отбеляза, че в края на 2020 г. Зартова беше избрана за шеф на СРП. „Тогава заявихте пред нас определени цели. Сега в средата на мандата се отказвате и декларирате, че искате да преминете на нова работа. Постигнахте ли целите и достигнахте ли това ниво на организацията в СРП, което заявихте?“, попита Стоев.

Когато излагах концепцията си, набелязах редица цели. Не искам да звучи нескромно, но тези цели са постигнати и това е видно от годишните доклади. Включително и поставени от предходни административни ръководители на СРП задачи, които те по една или друга причина не успяха да изпълнят, са факт. В СРП работят достатъчно млади и мотивирани хора, които са в основата на това. Те биха се справили с лекота с по-нататъшното управление на СРП“, отговори Зартова.

Следващият беше Светомир Бабаковсъдия в Административен съд-Пазарджик. Преди това е той работил като прокурор, бил е в съда в Асеновград, след това е бил командирован в АССГ и АССО. Предвид опита си на различни позиции, обясни, че е запознат с европейските програми, структурата им, управляващите органи и схемите за източване. А като административен съдия гледа данъчни дела и е запознат с практиката на Съда на ЕС и на националните съдилища в областта.

Той беше попитан как ще убеди ПК на ВСС, че позицията на делегиран европрокурор не е някакъв междинен етап, предвид професионалното му развитие до момента и защо иска да се върне в прокуратурата.

Бабаков заяви, че винаги е обичал работата си като прокурор. Съдийската работа му е била интересна, искал да опита нещо различно, да обхване наказателния процес в различните му аспекти, да види как мисли съдът при вземане на решения.

Светослав Милушев от СРП също наблегна на опита си по различни дела с международен елемент като посочи, че два пъти е бил командирован в СГП, където е работил по различни производство и по ЕЗА.

Той беше попитан за това как става разпределението на компетентност в рамките на Европейската прокуратура и възможно ли е постоянните камари да делегират свои правомощия на ЕДП.

В отговор на въпрос Милушев посочи, че никога не му е оказван институционален или външен натиск, защото поведението му не е давало основание за това. Той заяви, че процедурата за подбор на ЕДП няма как да бъде по-прозрачна, защото всички документи се публикуват, изслушването е публично, членовете на ПК излагат публично своите аргументи по представянето на кандидатите.

Последният кандидат беше Тодор Куюмджиев, зам.-шеф на СРП. Той обясни, че като прокурор в Елхово и Ямбол е имал възможност да работи по цялата палитра от дела. Добави, че може да работи под напрежение и стрес и това не се отразява на преценката му. Застъпи и екипния принцип на работа.

Йордан Стоев отбеляза, че му е направило впечатление, че шефът на СРП и двама нейни заместници участват в процедурата. И в тази връзка попита дали има някакъв проблем в екипа на СРП и не съществува ли риск тази прокуратурата да остане без ръководство, ако и тримата бъдат одобрени.

Куюмджиев посочи, че решението за участие е лично. „Взех го още при първата процедура, когато не успях да премина в следващата ѝ част. Това решение винаги е съществувало. Какви са мотивите на районния прокурор на София и на другия колега – те също са лични. Когато встъпих като заместник на административния ръководител, бях уверен само, че се справям добре като наблюдаващ прокурор, не знаех дали ще се справя като заместник. В СРП има достатъчно интелигентни, кадърни, добре подготвени хора, които ще се справят много добре с административните ангажименти, ако поемат моята длъжност“, каза Куюмджиев.

Първоначално кандидатите бяха 17, но на финала останаха 12. Следователят Бойко Атанасов не се яви и не депозира писмен отказ, а Марин Малчев, Виолета Желева и Пламен Петков от СРП, както и Иван Кучиев от СГП се отказаха.

47
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
15 октомври 2023 23:05
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

777
777
15 октомври 2023 18:01
Гост

Очаквам слде два до три месеца половината и повече от новите попълнения да напуснат!
Работата в европрокуратурата е чиновническа,прокурорите нямат собствено мнение, собствено мислене и да изцяло под шапката на кьовеши.

млад (или не толкова, вече) юрист
млад (или не толкова, вече) юрист
15 октомври 2023 16:31
Гост

За мен е напълно в реда на нещата по-младите хора да владеят по-добре английски език и да за по-добре запознати с европейската рамка. Поколението има значение за работа в международна среда – просто са готвени по различен модел и в различна среда. И енергията е различна.

Тодора
Тодора
14 октомври 2023 15:48
Гост

Еми това е избора на охранените въшки, стареца, тулупоподобния треторазряден прокурор от Разград и проиче. какво се възмущавате?! Прави впечатление, че съвсем са захвърлили и малкото лустро, което имаха. Държат се като озверели – явно отчаяни от липсата на перспектива след като излязат от съвета, загубили дори елементарното уважение на колеги и общност.

Дамянов
Дамянов
14 октомври 2023 17:04
Гост

Пълни некадърници. Обвързани като черва ВАС и ПК на ВСС. Дамянов в ПК решава, жена му във ВАС потвърждава. ПК решава, после отиват на маса при Жоро Чолаков – шеф на ВСС и ВАС и чакай ти справедливост във ВАС. Пресен пример е конкурса за първоначално назначаване на прокурори в районните прокуратури. Абсолютно поръчано и незакоксъобразно решение на ПК на ВСс, което ВАС потвърди по посочената схема.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2023 11:16
Гост

Освен следващия път Лаура Кьовеши да изпрати свои представители, за да проведат подбора, друг изход не виждам. Но не нашите избранници в Европейската прокуратура, щото и те са избрани по същия начин! И нека процедурата да е на Английски, щото и аз имам сертификат С 1, ама името си не мога да кажа на езика. Който не е поискал, той не си е взел сертификат, раздаваха ги по измислени курсове.

Донякъде
Донякъде
14 октомври 2023 13:49
Гост

За това, че провеждащите избора са абсолютно компрометирани – две мнения няма. Но за английския….при положение, че от едп ще се очакват основно резултати от разследвания в България, то основното е да са работили успешно такива дела и то – като прокурори. Езикът, доколкото им трябва при някой и друг разговор със служители от ЕП е от второстепенно значение.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2023 15:46
Гост

Съвсем не е така, правят се доклади на английски всеки ден, а комуникацията с колегите им от ЕП сигурно е на патагонски !
Е, вярно, че Google translate върши работа според избраните, гледайки мотивационните им писма на английски, но там е работата, че вече и петокласниците могат да кажат, че са пълни с грешки. Де да беше така, аз щях да съм полиглот с 20 езика и да превеждам в ООН.
Сега знаем, че се търси работа на наши хора, ама чак пък толкоз да ги бутаме! Станахме за смях !

Донякъде
Донякъде
15 октомври 2023 10:26
Гост

Никой не оспорва, че с ЕП се контактува на английски. Употребих израза второстепенно значение, а не – без значение. Търсят се резултати от разследванията на прокурори, а не юристи – лингвисти с доклади без грешки. Към момента назначените колеги имат много лоши резултати по показател – присъди, но сигурно докладите им са на перфектен английски. Крайните резултати не включват – брой грешки в докладите, а изкарани дела :).

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2023 14:00
Гост

Не, не са на перфектен английски, а са на английски тип Google translate. А показателите- присъди, те Ина ниво национална прокуратура са такива, за съжаление!Факторите са много…

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 19:41
Гост

Въпросите на БИПИ за пореден път бяха смехотворни. Бих участвал в следваща процедура, само за да им отговоря по начин, по който ще им стане неудобно. Отчитат формално дейност, колкото да лапат грантовете.

Вирехайнен
Вирехайнен
13 октомври 2023 19:21
Гост

Членовете на ВСС, сериозно ли искат да знаят, защо не се кандидатират колеги от окръжните нива? Или затънали в тежкото си дебелоочие, само се преструват? След първата процедура при която супер достойни кандидати бяха разигравани и унижавани пред очите на всички, като някои от тях не получиха и нито един глас „За“, доверие? След като ВСС не спази собствената си процедура да предложи следващите кандидати с най-много получени гласове и вместо това прекрати цялата процедура? И имат нахалството, днес да се учудват и да задават този въпрос? Нормално е след като в няколко последователни процедури се видя, че не се… Покажи целия коментар »

Марс
Марс
13 октомври 2023 20:31
Гост

Много обективно и точно мнение, колега! Изслушването беше в стил:“Гарванът грачи грозно, зловещо…“ Всичко се преглъща, но лицемерието беше в повече днес. Недоумявам как уважавани юристи създадоха брътвежи, противоречащи на собствените им правила!? Прогнозирам поголовна сеч от г-жа Кьовеши. Длъжна е „за честта на пагона“.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 22:35
Гост

Не става въпрос единствено за учене в движение, то е налице спрямо всички участвали. По- интересно бе шоуто за пред Европата защо им предлагат точно тези кандидати. Дори не си направиха труда някак по-финно и майсторски да изиграят процедурата!

REGARDS
REGARDS
14 октомври 2023 7:04
Гост

Това се случи във всички процедури досега! В мнението по-горе обстойно е коментирано, че от ВСС са проявили „старите си практики“ и как точно.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 18:00
Гост

То затова бяха и риторичните въпроси от комисията- Колеги, прозрачна ли е процедурата ?
А избраните отговаряха въодушевени- По- прозрачна не може да бъде !
Слабо актьорско майсторство!

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 19:05
Гост

Тези въпроси изхождаха от БИПИ. Не знам каква ви е представата за прозрачност на една процедура, но когато всичко е онлайн и на живо смятам, че покрива критерия.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 22:25
Гост

Там е работата, че нищо не е онлайн и на живо…..
А от това, което беше онлайн и на живо, толкова ви беше майсторлъка, че и с едни предварително известни въпроси не можахте да заблудите аудиторията 😉

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 17:43
Гост

Несериозни изпълнения, за кой ли път….

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 17:17
Гост

Точно де, себеподобни избират себеподобни!
Аз в записа чух за някакви въшки и някаква Банкя!

Сами сте си виновни
Сами сте си виновни
13 октомври 2023 15:25
Гост

Абе, хора! След това, което направиха пред очите ви членовете на прокурорската колегия тази година, с изключение на Пламен Найденов, как ви се събра морал да се явите да ви съдействат! Чухте записа със Стоев и предишния ГП, проследихте поведението им, то беше очеизвадно какво стои зад всичко това и колко струват тези хора! И вместо прокурорите да излязат на протест за това, че системата е предадена, че те са предадени, се снишиха. И се явяват на конкурс пред същите тези! Това, да си гледате всеки личния интерес, без принципи и морал, няма да “ работи“ вечно. В един момент… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 15:45
Гост

Ще се явят, как да не се явят! Колега, моля обърнете внимание избраните при чий мандат са командировани тук и там или са назначени за административни ръководители и са награждавани! Всички знаем за какво се използва командироването в ПРБ, както и как се става административен ръководител. Селекциите в последните години в системата са не само отрицателни, а отрицателно обидни за съвестните колеги, които наистина знаят и работят.

REGARDS
REGARDS
14 октомври 2023 6:49
Гост

Протести? И смятате, че това щеше да помогне? При тези обединени икономико-политически атаки срещу прокуратурата? И накрая Сглобката! Пред кого да протестираш и да се жалваш?! Това е теория за наивници!

Сами сте си виновни
Сами сте си виновни
14 октомври 2023 8:13
Гост

За атаките и сглобката сте прав, колега, но за протестите – не съвсем. Ако голяма част от прокурорите се обединят, би имало някакъв ефект – най – малкото предателите ще видят, че вече не са приети сред колегите си, колкото и ниско в стълбицата на приоритетите им да е това. В най – лошия случай поне ще покажем, че не сме стадо интересчии. Или сме?

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 14:00
Гост

Поредният избор на хора с протекции, работили основно алкохоли. Искам да попитам членовете на ПК, които в предишните процедури „аргументирано“ дискриминираха кандидатите от РП, как изведнъж преосмислиха критериите?! Сега е смелост да се явиш, а при предишните процедури не беше!?

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 13:57
Гост

Мен ме беше срам да гледам дебатите преди гласуването. Както и израженията им, когато изслушваха техните кандидати- възхита и опиянение и другите- пълно отегчение 😉

Петров
Петров
13 октомври 2023 13:30
Гост

Много добри кандидатури.

Асенов
Асенов
13 октомври 2023 13:31
Гост

Остава да ги одобрят и на следващия етап.

Мики
Мики
13 октомври 2023 13:28
Гост

Съгласен съм, че участието изисква знания, смелост и кураж.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 16:01
Гост

Куражлиите бяха при първата процедура. При последващите кандидаите вече знаеха как протича.

Боянов
Боянов
13 октомври 2023 13:26
Гост

Дано този път да се запълни квотата.

Бисер
Бисер
13 октомври 2023 13:24
Гост

Успех им желая.

Симо
Симо
13 октомври 2023 13:11
Гост

Това е някакъв напредък все пак.

Филип
Филип
13 октомври 2023 13:16
Гост

Да видим какво ще е решението на Колегиума на Европейската прокуратура.

не е зле
не е зле
13 октомври 2023 13:07
Гост

Мога да кажа, че този път масово кандидатите се представиха добре, при първото изслушване беше пълно фиаско, но сега явно четат, то колко му е един регламент и се подготвят. ВСС на челна стойка ли да застане като не иска народът да кандидатства, а да си спинка по окръжните нива

REGARDS
REGARDS
13 октомври 2023 15:09
Гост

Какво имате предвид по „пълно фиаско“ относно първия път? Моля споделете конкретно!

Протекции
Протекции
13 октомври 2023 15:15
Гост

„Народът“ не си спинка по окръжните нива, а в предходни процедури ВСС се подиграха с кандидати от окръжните нива, за да набутат такива с протекции, без значение от нивото. Това е причината вече да няма явяващи се прокурори с опит на окръжно ниво.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 16:07
Гост

Не, не беше фиаско, грешите много. Тогава се явиха хора, които бяха работили дела от подсъдността на ЕП. Отхвърлянето им не беше добра идея. Видяхме липсата на опит до какво доведе, масово текучество и бягство по други места. Вече кандидатите са предимно от районно ниво. Т.е. нямат опит в тежката престъпност от подсъдността на ЕП.

стига вече измишльотини
стига вече измишльотини
16 октомври 2023 9:05
Гост

Това е мнение на човек, който нито е участвал, нито има вътрешна информация, нито пък има аналитична мисъл. Първият път, колега, ако сте колега изобщо, повечето кандидати нямаха идея на какво ще е изпитът. Чете се и на български, и на английски, защото не се знаеше даже на какъв език ще е, чете се цялото съотносимо бг законодателство, а то, повярвайте, е доста, чете се цялото съотносимо европейско законодателство, и да, и то е доста. Да твърдите, че е фиаско, значи ептен нямате идея за какво иде реч като материя. Ама поне да се бяхте малко позамислил ако има с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 13:05
Гост

Ами накарайте вие насила да се кандидатират хора от ОП. Не щат и толкоз. А кандидатстват хора от РП, защото знаят колко трудно е да изкласиш в конкурсите за повишаване, поне да натрупат пачки с евро докато за ЕДП

нали уж критерии
нали уж критерии
13 октомври 2023 13:04
Гост

Ако като критерий си заложил опит в дела от компетентността на европейската прокуратура, направи и следващата крачка – завиши нивото и ограничи изобщо правото да се кандидатства от тези, които нямат този опит. Критерий ли е изобщо това, щом не се взима предвид при никое гласуване. Питат ги били ли разследвали лично. Всички казват, че не са, обаче пак ги питат.. и пак ги избират. Значи и това не е критерий. Излиза, че критериите са на хартия, а гласуването е по други критерии, или по-точно извън критериите. Какъв е смисълът да допускаш кандидати, които изначало не покриват изискванията, и после… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 13:09
Гост

Какви критерии, какви 5 лева. Зартова беше блестяща, но… критерии, батко

нали уж критерии
нали уж критерии
13 октомври 2023 13:18
Гост

Да, така излиза, за шеф на най-тежката прокуратура в страната става, за делегиран – не става, а се предпочита районен с много по-малко опит. значи нещо – или не си е била на мястото още отпреди, или гласуването сега е субективно. Ама двете неща едновременно няма как.

срам
срам
13 октомври 2023 12:47
Гост

Очевидно е, че нещата ще продължат по същия начин там и караниците ще са още по-големи. Не виждат ли какво става в българския офис, и пак го пълнят с хора, които никога не са пипали дела от компетентността на ЕП. Всичко пак на гърба на разследващите.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 12:21
Гост

Пълно единодушие и пълен цирк! Кой спуска списъка и защо Европа го допуска?

Kotze
Kotze
13 октомври 2023 13:18
Гост

Е поне тук няма връзкарство, трябва да знаеш езици, което е най-голямата цедка, оказва се.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2023 16:10
Гост

Не, не е езикът, който препъва работата, а липсата на опит по дела от подсъдността на ЕП. Език се учи лесно, такъв опит обаче се трупа трудно. И не в РП.