Промените в Конституцията може блокират ключови дейности в управлението на съдебната власт. От това се опасяват кадровици, които след приемането на изменения в основния закон търсят решение на проблемите, които според тях възникват заради новата конституционна уредба до приемането на новия Закон за съдебната власт (ЗСВ).

Договори за обществени поръчки за 70 млн. лева във връзка с надграждането на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и за ремонти на съдебни сгради ще останат неподписани, няма да има възможност да се платят сумите за текущи ремонти, няма да има кой да подпише новия договор за застраховка на магистратите, както и трудовите договори със служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС), които трябва да бъдат разпределени между двата нови съвета – ВСС и Висш прокурорски съвет (ВПС), няма да има и кой да разпореди изплащането на заплатите на членовете на двата съвета и на служителите там.

Това са само част от проблемите, които възникват след закриването на Пленума на ВСС, окончателното разделяне на кадровия орган на ВСС и ВПС и неуреждането на правосубектността на новите съвети и правоприемството в преходна разпоредба на Конституцията.

На 28 декември кадровиците се събират, за да ги обсъдят. На срещата ще бъдат поканени министърът на правосъдието Атанас Славов, както и шефовете на дирекциите в съвета, които да изложат пречките в работата, научи „Лекс“.

Намерението им е ясно да обявяват пред министъра, че спират работа, докато не се реши въпросът с правосубектността на двата нови съвета. А това според кадровиците може да стане с малко допълнение в ЗСВ, което да им даде възможност да работят в преходния период, докато съдебният закон не е съобразен с новите положения в основния.

Промените в Конституцията бяха обнародвани днес в Държавен вестник (виж тук), което означава, че от предпоследния работен ден на тази година вече имат пряко приложение.

С измененията беше закрит Пленумът на ВСС. Те предвиждат, че председателите на ВКС и ВАС председателстват заседанията на Висшия съдебен съвет, но не е посочено кой ще председателства заседанията на ВПС. В Конституцията подробно са уредени правомощията на двата съвета като административни органи – свързани с основната им кадрова дейност, както и по отношение на други правомощия по управлението на съдебната власт (виж още тук).

В основния закон обаче не е уредено правоприемството между ВСС, под формата му на пленарен състав, като юридическо лице и новите два съвета. Както е известно, в момента ЗСВ предвижда (в чл. 16, ал. 2), че Висшият съдебен съвет е юридическо лице със седалище София, а двете му колегии нямат този статут.

Със закриването на Пленума обаче това юридическо лице престава да съществува и нито Конституцията, нито ЗСВ уреждат статут на юридически лица на двата нови съвета, чиято дейност трябва да извършват двете бивши колегии на ВСС в продължение на 6 месеца, докато не бъде приет изцяло нов ЗСВ.

Конституцията предвиди: „До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по тази Конституция, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2“.

За да могат ВСС и ВПС да участват в гражданския оборот, те трябва да имат правосубектност, която няма как да получат на основание действащия ЗСВ, който в една немалка част противоречи на новите разпоредби на Конституцията.

Освен това в основния закон не се посочва кой представлява двата нови съвета. ЗСВ (пак в чл. 16, ал. 2) предвижда, че ВСС, но в стария му вид и в пленарния му състав, се представлява от един от изборните му членове, определен с решение на Пленума. При положение че по Конституция Пленум не съществува, няма как досегашният представляващ Боян Магдалинчев, да продължи да изпълнява тази функция.

Именно представляващият обаче подписва всякакви договори от името на съвета.

Така след влизането в сила на промените в Конституцията, освен че не съществуват юридически лица със съответната правосубектност, които да са правоприемници на стария ВСС, няма и кой да представлява двата нови органа.

В момента Пленумът на ВСС е страна по много договори, най-вече за обществени поръчки. Те са общо за около 70 млн. лева. Някои от тях са свързани с надграждането на ЕИСС, в която трябва да се създадат модули за централизирано разпределение на заповедните производства, регистър за делата по несъстоятелност, както и нов модул за случайното разпределение, каквито промени в ЗСВ бяха приети наскоро.

За да се смени страна по договор за обществена поръчка обаче трябва най-напред да се уреди, че новият възложител е правоприемник на стария.

За да „общуват“ с банките, двата нови съвета, трябва да имат и БУЛСТАТ, и данъчен номер и тук отново въпросът опира до тяхната липсваща правосубектност и отсъстващото правоприемство със стария ВСС.

Понеже съдебната власт разходва бюджетни средства, документите за различни плащания се подписват от двама души – от представляващия съвета и от главния счетоводител.

Но след закриването на Пленума на ВСС не е ясно какво става и с главния счетоводител, който е само един, а вече има два съвета.

Наред с това на 28 декември 2023 г. изтича и договорът за застраховките на магистратите и няма да има кой да подпише нов.

Има и множество текущи договори за ремонт на съдебни сгради като няма да има кой да извършва плащанията по тях.

Отделно възникват въпросителни за статута на служителите в администрацията на ВСС. В преходните разпоредби на Конституцията се уреди, че трудовите правоотношения на служителите от администрацията на ВСС се запазват и се уреждат при условията и по реда на действащото законодателство при преминаване към друг работодател.

Няма яснота обаче кой ще сключи новите трудови договори след разделянето на съвета – кое е юридическото лице, което е техен работодател.

Дори да бъде приложен Кодексът на труда, който предвижда, че при разделяне на предприятието служителите преминават към един от двамата работодатели, това не решава въпроса, защото не е ясно кой е този работодател.

Сериозен проблем възниква и покрай бюджета на съдебната власт, който е общ и беше приет вчера от Народното събрание.

В него са заложени средства за самия ВСС, който е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. До момента част от тези пари се даваха на съдилища и прокуратури, когато не им достигат средства за различни разходи, като например да се платят увеличените възнаграждения на командированите магистрати, да се отпуснат пари по СБКО, да се плати някой и друг по-дребен ремонт или за закупуването на техника.

Поради липсата на яснота кой ще представлява новите ВСС и ВПС, възниква и проблем с изплащането на заплатите на членовете на двата съвета и на служителите в администрацията. Причината е, че няма кой да разпореди това да бъде сторено. До момента това правеше представляващият ВСС.

Не на последно място остава неизяснен статутът на самите кадровици. В Конституцията беше записано, че те „запазват своя статут на съдии, прокурори или следователи“.

В момента в ЗСВ се казва, че ВСС е постоянно действащ орган и неговите членове напускат съдебната система, след избора си.

Но предвид измененията в КРБ, възникват няколко въпроса. На първо място какво всъщност означава „статут на съдии, прокурори или следователи“. Означава ли, че, за да бъдеш член на съвета, трябва да имаш статут на магистрат, т.е. да си действащ съдия, прокурор или следовател, който гледа дела и наблюдава досъдебни производства и преписки. Или може би сегашните членове трябва да бъдат възстановени на длъжностите, които са заемали преди избора и да продължат да бъдат кадровици. А може би остават членове на съвета, без да бъдат действащи магистрати.

79
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 декември 2023 18:08
Гост

Моля, администратора на сайта да блокира този акаунт. Това не е място за реклама. Сайта също не предупреждава, че пуска реклами.

Съвет (безплатен-нали обичате далаверата)
Съвет (безплатен-нали обичате далаверата)
26 декември 2023 9:34
Гост

Селяни и селянки, временни гости и гостенки на София, не се връщайте в София, добре направихте,че се изнесохте към родните си места. Нямате представа как изглежда София без вас в тези дни-спокойно, чисто, без наглата всепроникваща селска простащина и арогантност и нападателен провинциализъм, без паркиращи по тротоарите, без ядящи селяндури автобусите, без престъпност, без отвратителния неразбираем диалект, без отвратителната новация в езика-да се говори на „ти“ с непознати, без крещене, и без чалга съществуването ви. Останете си по родните места. И не се връщайте! Не за друго-а защото най-хубаво е в родния ви дом-в родното ви село, някъде в далечния… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
25 декември 2023 21:11
Гост

Диета.

От 2024 г. съдебната система минава на диета. Здрав дух в здраво тяло! Здраво правосъдие без заплати.

Анонимен
Анонимен
26 декември 2023 7:08
Гост

Диета с рибай стекове. Да ти напиша ли какъв е доходът във Върховните съдилища за декември-текуща заплата плюс пари за ЧНГ. Свят ще ти се завие от сумата. А и видно от осемте джуджета, от случаят с търговия с казуси през 2006 и от 2015г на прокурорските конкурси, видно от този случай-при който съд написа,че в прокуратурата могат да се реализират огромни доходи от рекет https://www.capital.bg/blogove/pravo/2014/01/27/2228724_prokuraturata_kato_masonska_loja/ , е видно,че в съдебната система има условия за напълно законно ДМС от странична дейност, което да осигурява фантастагористимичен доход и извън заплатата. Изобщо не искам да коментирам и конкурсът за административни съдилища от… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
26 декември 2023 8:15
Гост

Това е нормално – да получават заплати, не е ясно – дали има ефективност.

Имам дело от 2002 година, никога не съм давал жалби за бавност или нещо.

Чудех се какво да направя, колегите ми в кантората – писаха до прокурор, който също се оказа зает в момента.

С пълзение, едно по едно, ма то ти тече лихва.

Шопов
Шопов
25 декември 2023 16:23
Гост

Прекрасни мигове в София-селенията(с Е) се е изнесла, и в родния ми град е спокойно, чисто, тихо, без натрапващото присъствие на арогантни и нахално пробиващи миекащи инидивиди от далекоизточни области ,дори и природата се радва и подари прекрасно време.

И всичко това ще продължи още седмица!

https://www.youtube.com/watch?v=5-AF1T4OehM

Адвокат
Адвокат
25 декември 2023 11:27
Гост

Това, което търпяхме над 30 години, трябваше да се свърши.

Пълно затлачване на отношенията в обществото и т.н.

Както и да е – то – животът сам си е намерил пътищата.

Стареца
Стареца
25 декември 2023 8:58
Гост

Аман от комплексирани ганьовци, които не одобряват добрата работа, която ПП върши за държавата. Поне има ПП-ДБ за да работи реално някой за бъдещето на тая окаяна държавица, в която живеят диви селяци. Наш е дългът да ги извадим от профанизираната кал, в която живее българинът!

Анонимен
Анонимен
25 декември 2023 15:44
Гост

Костенурки и еднорози ( розови) тук неусетно прелетяха….

Фредо
Фредо
25 декември 2023 0:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
re:
re:
25 декември 2023 8:50
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Иван Магнитски, медиен ПИКов деятел
Иван Магнитски, медиен ПИКов деятел
25 декември 2023 9:04
Гост

Не слушай старило от ВСС Фреди, СЛУШАЙ ПАТИЛО!

Фредо
Фредо
25 декември 2023 16:14
Гост

И кво имаш предвид, че ще спре плащането на заплати?

21 век
21 век
24 декември 2023 15:15
Гост

Вся власть депутатам!

Засега им се разрешава с два паспорта, но следващия път ще е задължително с два паспорта.

СЪЩЕСТВЕНОТО
СЪЩЕСТВЕНОТО
24 декември 2023 9:58
Гост

Дали, кога или въобще ще си получат заплатите съдии, прокурори и следователи през 2023 година зависи само и единствено от Народното събрание, защото сме все още парламентарна, а не съдебна република! Съдиите може и да смогнат в бърз порядък да си изберат свои представители в съдебния съвет, и да го конституират, обаче и тях може да ги отреже с един ЗИД народното представителство – от трудови възнаграждения! По примера от тази година. Радев е най-слабия, конюнктурен и парадно-пародиен държавен глава който сме имали! С лъжата си за своя проект за нова Конституция дискредитира президентската република по принцип, а с „личността… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 декември 2023 15:24
Гост

Същественото като заплати е само за съдиите и антуража.
Всъщност същественото в тези изменения е че цялата власт се концентрира в ръцете на 5-6 шефове на партии, които пишат списък от 240 послушници. И всъщност се установява тоталитарна система.

Разбира се, за добре платените слуги на Партията на парламента същественото е само да им плащат, а не това за какво всъщност им плащат.

Хайде, дано ви дойде в къщи на гости някой закон като ИК или за евтаназия. Да не мислите че сте по-важни от Гешев в тази игра?

re:
re:
24 декември 2023 23:39
Гост

А досега как беше? Другояче ли?

Фредо
Фредо
24 декември 2023 23:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
до Фредко
до Фредко
25 декември 2023 8:54
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Адвокат
Адвокат
24 декември 2023 6:33
Гост

Диктатурата на ГЕРБ свърши, нито имаме злоба, нито нищо.

Както е очевидно – нов кмет на София, отдавна няма старата далавера, идват новите.

Ами няколко приятни новости.

Служебните Премиери бяха пародия – подобие на Петър Стоянов, Стефан Софиянски като че ли имаше качества, но аз не си спомням читав служебен.

Все се хвалят самички – абре това ли ти е било все в главата – да се повъртиш на дансинга за 1 минута.

Да се махат – да идват отговорните кадри, да ги видим и тях.

Аз съм напълно доволен от промените, защото – Конституционният съд беше рудиментарен орган.

Четене с разбиране...
Четене с разбиране...
23 декември 2023 13:15
Гост

Основното в промените:
Чл. 99. (7) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Основна задача на служебното правителство е да организира честни и свободни избори. Ограничения в правомощията на служебното правителство могат да бъдат предвидени в закон.

Другото са преходни НЕУДОБСТВА

БЛОКАЖ ли?
БЛОКАЖ ли?
23 декември 2023 12:44
Гост

Какво не е блокирано досега, та ще се блокира?

Правораздаване с десетилетки, взятки, поръчки, явно неуважение към суверена, рахат и мъст към критиците на „системата“! Ако въобще свинщината под формата на съдебни актове може да се нарече правораздаване.

По-добре БЛОКАЖ, за да се спести някой друг лев на данъкоплатеца.

Изходът е само един – нов личен състав по силата на нова Конституция.

Аспарух
Аспарух
23 декември 2023 0:23
Гост

Пълен блокаж… Когато се правят „промени“ на парче… Явно България няма нужда от толкова съдии, прокурори, следователи, преподаватели, експерти и т.н. като мълчат и изпълняват заповеди от бездарни некадърници. Тези, които разбират за каква беда става въпрос носят най-голямата вина, че не ги спряха! Грехът ви е голям, псевдо експерти!

Кубрат
Кубрат
23 декември 2023 9:29
Гост

Съдебната власт в този й вид е изпята песен.

И ако не сте разбрали, РБ е ВСЕ ОЩЕ парламентарна република! Март, като се разтури сглобката да ги видим червено и чернодрешковците пред кой орган ще протестират за неполучени заплати при приет бюджет?!

Защото по мои дела пред кой орган да протестирам след като съдиите от ВКС вече са получили незаплати?!

REGARDS
REGARDS
22 декември 2023 23:15
Гост

Важното е, че новите с любовници Христо Иванов и Делян Пеевски са доволни! Какво тук значи някаква какафония в съдебната власт !!! Искаха да унизят съдебната власт и да я разстроят тежко и успяха !

Мата Хари
Мата Хари
23 декември 2023 9:24
Гост

Лошо няма.

На зла 🍐- зъл прът, нали така?

Айде, айде
Айде, айде
22 декември 2023 22:55
Гост

Според мен 2024 година така наречените магистрати ще почувстват как се чувстват жертвите им! Перфектно.

И ще разберат на практика, че никой не ги подкрепя в борбата им за рахатлъка! Живеят в свой си измислен свят, извън времето и пространството на наша издръжка … но и най-дългия рахат свършва през 2024 г.

ТАТ
ТАТ
22 декември 2023 22:12
Гост

ПК на ВСС е време да си “ходи”. Аман от безобразията им.

Кубрат
Кубрат
23 декември 2023 9:35
Гост

А съдийската е перфектна, нали джендър?

Като „единствен носител на съдебната власт“?

Анонимен
Анонимен
24 декември 2023 10:18
Гост

Къде да ходи като парламента не пуска никой?

Време е
Време е
22 декември 2023 21:38
Гост

Неграмотни палячовци с тежка посолствена зависимост.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 17:07
Гост

Наско Славов си мисли, че като е зазубрил едни лекции, които да пее на студентите, може да върши юридическа работа. Всичките ДБ и ДСБ юристи са пълни некадърници, които ако ги накараш един елементарен граждански договор не могат да ти напишат. Не знам от къде им идва самочувствието. Чак се изненадах, че Атанас Атанасов се замислил, че може и да не му е мястото в КС. Славов обаче няма такива притеснения, той се е нагласил и там да натвори същите поразии. Дани Кирилов вече ми се вижда юридически колос на фона на Славов.

Cgunkxc
Cgunkxc
22 декември 2023 19:54
Гост

Напротив стават. Да бутат хората по улиците и после да си договарят минимални присъди като Рена Стефанова от Русе

Марко Тотев
Марко Тотев
22 декември 2023 16:25
Гост

Много добре. Даже прекрасно.

През Новата 2024 година цялата съдебна система ще е на фотосинтеза. Като всички нас – АДВОКАТИТЕ!

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 16:16
Гост

Може ли омбудсманът или ВАдС да поискат обявяването на ЗСВ за противоконституционен, преди да го изменят дупедавците? Като гледам, нищо не е предвидено за привеждането на ЗСВ в съответствие, така че могат да го порежат.

доктор по право Иван Гешев
доктор по право Иван Гешев
22 декември 2023 16:11
Гост

СУПЕР

Иванчева
Иванчева
22 декември 2023 22:57
Гост

След жертвата умира и вампира.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 14:45
Гост

Най-важното е, че победихме Радев, Русия, Путин и сме с майка Окраина, майка Америка и с емигрантите от цяла Азия. Също така строшихме Моча, без да има влязла в сила заповед за махането. Това са важните неща в живота, приятели. Другото са подробности. Весела Коледа и ЧНГ.

Здравей
Здравей
22 декември 2023 15:07
Гост

Недялко, добре ли си или ти е още лошо от МОЧА?

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 13:00
Гост

Тези промерни са правени най-вече с оглед на личността, не коментираме критиките на професорите, съсловията, ВК дори ги криткува, но НЕ, ние сме номер едно. Чудно ми е на мен, ако гл. прок беше човек на ДБ дали щяха да са тези промени толкова пропагандирани, или ако президент беше Лозан Панов, тогава щеше ли да има президентска република в парламентарната, всичко се прави с оглед на личността, ако е наш човек няма проблем, можем да командваме, ако не е реформа и всякакви ти там глупави клишета и общи приказки! И като почнат с Кремъл това, Кремъл онова, с това си… Покажи целия коментар »

пълен потрес
пълен потрес
22 декември 2023 12:10
Гост

Малеее,каква неграмотност в това НС. Е то бива,бива,ама наистина да пишеш такива глупости, да не дадеш ПЗР, да не уредиш правоприемство, да блокираш работата на цябла една система… Това се казва конституционен законодател. По-неграмотни от тях не знам къде може да се намерят.
На фона на неграмотното им законодателство, в т.ч. и конституционно, наредбите на общинските съвети изглеждат като еталон.

Цялата
Цялата
22 декември 2023 11:57
Гост

Цялата аудитория на ПИК е строена да бълва простотии в този форум, естествено със съответните помийни изразни средства

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 11:44
Гост

Толкоз от Бойкикев, Надка, „доц.“ Славуфф, Катя захариева, Радко Чолаков, Пеевски и други подобни йоризти. Честито и на Дишева, Керелска и Сите видни сесебейци – те бяха най-големите радетели за Риформи и са най биз-бизе с кръглите юридически нули ПП-ДБ. Те да оправят кашите сега.

333
333
22 декември 2023 23:17
Гост

Забрави да поздравиш Стою правната мисъл!

Папи Ханс
Папи Ханс
23 декември 2023 12:55
Гост

Татин Стою е тежка гемийка.

Просто и чисто
Просто и чисто
22 декември 2023 11:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
НС да даде автентично тълкуване! Спешно!
НС да даде автентично тълкуване! Спешно!
22 декември 2023 11:31
Гост

Я поискайте тълкуване. Ама не от Конституционния съд да оправя бакиите-КС няма монопол в тълкувателната дейност, тълкуване може да даде и законодателя, даже това е автентично тълкуване. Да изтълкува депутаториума какво иска да каже, щото неяснотите сап толкова големи, а галимацията-огромна, и те да си я оправят с тълкувателен закон. Или-поискайте КС да обяви последните промени за противоконституционни, на основание,че са толкова неясни, непълни, противоречиви, че създават опасност за правовия ред. Не мисля,че КС трябва с тълкуване да дописва волята на законодателя. НС да не излиза във новогодишна ваканция, а да издаде тълкувателен закон, с цел изтълкуване на поставените в… Покажи целия коментар »

доктор по право Иван Гешев
доктор по право Иван Гешев
22 декември 2023 16:13
Гост

Според член 1 може да наредиш на Народното събрание … ДРУЖЕ!

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 11:21
Гост

Последните промени в конституцията противоречат на свръхимперативни норми, противоречат на правовия ред и непослредствено го застрашават, и като такива – са нищожни, и не произвеждат действие. В добавка.не се ползват от подкрепата на суверена. Те са правно нищо. Дори не е необходимо конституционния съд да се произнася. Само е изхабено мастило и хартия за отпечаватнето на текстове в Дв, които са правно нищо.

По посочените съображения, намирам че, промени в конституцията няма.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
22 декември 2023 16:15
Гост

Иска ти се, ама на 98% съдебната власт е в Мора! Следва Тофета … напълно заслужено за нас които сме извън „системата“.

Чао!

Вай, вай, вай
Вай, вай, вай
22 декември 2023 11:13
Гост

Вместо да се вайкат, съответните колегии, които вече ще изпълняват правомощията на отделните съвети, да си свикат Общо събрание и с оглед правомощията на последното по отношение на недвижимите имоти на органите на съдебната власт, да упълномощят някого да подписва съответните договори. Аман от паникьори!

...
...
22 декември 2023 12:12
Гост

Нямаш правоприемство, какво ще упълномощят и за какво ще го оправомощят… Аман от неграмотници.

Вай, вай, вай
Вай, вай, вай
22 декември 2023 12:51
Гост

Какво правоприемство, като сегашният ВСС не се закрива. И сега ще има ВСС, само че с членове само съдии. Проблем?

...
...
22 декември 2023 13:04
Гост

как да не се закрива? от днес имаш два съвета – съдийски и прокурорски. нямаш висш съдебен…от днес ЗСВ е в потенциално противоречие с КРБ. КРБ действа пряко и незабавно,от обнародването. Старите колегии – нови съвети не са ЮЛ,нямат реална правосубектност, упражняват определен кръг правомощия, но на основание произтичащо от новата КРБ, докато старият субект ВСС вече също го няма…така,че как да изпълняват функциите на ВСС до избора на нови членове на новите съвети?! В случая е толкова очевидно,че няма накъде… В публично право – правиш само позволеното и предвиденото, за разлика от наказателното,където правиш всичко без забраненото.Базисни принципи,които никакъв… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 20:19
Гост

Наистина не може да си толкова прост!

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 20:18
Гост

Не може да си толкова прост!

ПП са юридически наследници на Барни Ръбъла
ПП са юридически наследници на Барни Ръбъла
22 декември 2023 11:05
Гост

Не сме и очаквали да стане друго. И това е само началото. ПП и ДПС опраскаха Конституцията за пет дена на три четения, без никой да застане ясно зад което и да е от измененията. Скриха се в чугуненото си мнозинство, дето не било мнозинство. Вечен срам и позор за вас.

Just КИКИ
Just КИКИ
22 декември 2023 11:02
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:56
Гост

Еее, какво толко? За три-четири месеца/може и малко повече/ съдебната система ще спре. Няма да получават заплати, ще стоят на тъмно и студено …. Но Христо Иванов, Борисов и Пеевски ще ги топлят.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 11:06
Гост

За да им излезе „конструкцията“ по новата Конституция трябва да се променят освен ЗСВ поне още 150-200 закона. Те ще се променят рано или късно, но ще отнеме много време и дотогава, ако нещо не измислят вярно няма кой да разпише за заплатите на магистратите и служителите. Хайде честито!

веднага
веднага
22 декември 2023 12:14
Гост

Чудесно, нямам против да работя и само за идеята/то и сега един барман в Ст.град изкарва повече от един окръжен съдия/ но нека първо НС и МС се откажат от заплатите си. А и тях, посочените лица най-ги топлят…

Прокурор
Прокурор
22 декември 2023 10:55
Гост

„Така красиво всичко се руши,
Че нищото върховен смисъл става“
Ив.Методиев

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:20
Гост

Предстои изчистване на тъпотиите, които сътвориха.

Данте
Данте
22 декември 2023 16:18
Гост

Надеждата за заплащането умира последна.

И не е онази в Народното събрание.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:19
Гост

Ще трябва да се обсъждат доста неща.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:18
Гост

Осъвременяване – ъпдейтване на Конституцията се прави във всички държави, които имат Конституция. Хайде да не сме всички анти по всички въпроси, както е Венци Мицоф, който аз иначе много уважавам. Но той последно от днес е подигравателен и към това, че освен Александър Невски вече и банята/музей на София е осветен, а не мрачен и черен през нощта. Какво лошо има в това, че са осветили от администрацията на Терзиев и храма и банята? Даже още обекти трябва да бъдат осветени. Защото при ГЕРБ те тънеха в мрак. Не може да видиш каква е тази сграда.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:36
Гост

Всеки нормативен акт, в това число и Конституцията, е едно логическо цяло от взаимно свързани и подчинени на определена законодателна идея разпоредби. Всяка промяна може да наруши това логическо единство, поради което трябва да се прави с мисъл, с познаване на материята, с яснота какво се цели и как трябва да се постигне. В народното страдание мисълта и познаването на материята отсъстват. Вместо тях ни сервират правна неграмотност и некомпетентност, гарнирани с арогантност и неистово желание да се подмажат на господарите от амбасадата. Чудно ли е тогава, че нито един нормален мислещ юрист не подкрепи пасквила, наречен „шеста поправка на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:16
Гост

Истината е, че тези въпроси можеха да се обсъдят предварително. А не пост фактум след приемане на шестата поправка.

Ало, ало
Ало, ало
22 декември 2023 16:22
Гост

Всичко е много добре премислено и обмислено!

Честито „уважаеми магистрати“!

Каквото повикало, такова се обадили!

Сега си сърбайте попарата, както ние сърбаме вашата вече 33 години!

Рядка глупост
Рядка глупост
22 декември 2023 18:04
Гост

Ти си май си рядко глупав. От злорадство би се самоотровил. Имаш ли идея дори какво говориш. И ако имаш претенции към някой съдия какво ще стане ако спрат да работят всички. Утре администрацията става всесилна и лична карта даже няма да можеш да си извадиш. Камо ли да можеш да възразиш срещу каквото и да било(ревизия,отнемане на лнижка и прочее). толкова не разбирате,че въпреки недостатъците си единствено съда пази държавата от сриване!ш срещу безумията и мързела на администрацията! Слушай глупавите опорки на политиците,които разсипаха държавата(но винаги друг е виновен) и далеч ще стигнеш!

А ти си рядко лайно
А ти си рядко лайно
22 декември 2023 23:02
Гост

Съдът пазел от лошата администрация?!

Ми нали съм по залите от възстановяването на ВАС!

Нищо подобно!

Пазят си местенцата, огромните заплати и другото, въобще рахатлъка – НИЩО ДРУГО!

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:16
Гост

Промените са за хубаво. Поне аз така си мисля.

Марко Тотев
Марко Тотев
22 декември 2023 16:22
Гост

И аз съм на това мнение.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2023 10:15
Гост

Закриването на ВСС е за ВНС, това е ясно от решение 3 от 2003, точно заради нестабилната политическа система го има това решение, за да не може такива като Славов и Христо иванов – кръгла нула юристи да се мъчат как каза един велик човек да счупат държавата, ама май натам отива, дано КС вземе правилнотео решение!

Пунчев
Пунчев
22 декември 2023 10:15
Гост

Е то по същата логика натискат и националистите да не приемаме Еврото. Защото неминуемо ще има някакъв процес по нагаждане с новата валута. Който те представят, като нещо ужасно и загробващо България, но реално е просто свикване с новото. Нищо повече.

Радосвета
Радосвета
22 декември 2023 10:19
Гост

Те и Уиндолс ми го сменят с нови версии и не ме питат искам или не. В един момент не е приятно, но това е за период от един ден до една седмица. Докато свикнеш с новия интерфейс. После е лесно.

Дерменджиев
Дерменджиев
22 декември 2023 10:15
Гост

Според мен всички тези въпроси могат да се изяснят. Няма да оставят неремонтирани сгради на съдилищата. Спокойно.

Angelinova
Angelinova
22 декември 2023 10:14
Гост

Дайте да не правим никакви промени към по-добро. Никакви. Да си седим застинали във времето.

Джоров
Джоров
22 декември 2023 10:13
Гост

Ами да коментират тези теми с управляващите.