От 13 май и Административен съд София-град (АССГ) официално започва да работи с Единната деловодна информационна система (ЕДИС). Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия.

С това приключваме въвеждането на системата в цяла България“, обяви председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Както „Лекс“ писа, от 1 януари т.г. всички административни съдилища, с изключение на АССГ, започнаха да работят с ЕДИС (виж още тук).

АССГ беше изваден пред скоба като най-натоварен и многочислен съд, поради което имаше нужда от малко повече време да поработи със системата в тестова среда.

Днес стана ясно, че служителите са преминали през необходимото обучение и от месец май ЕДИС официално вече „ще влезе“ в съда.

Шефът на ВАС обяви още, че е препоръчително председателите на съдилища да използват „старите“ деловодни системи до края на годината, за по-голяма сигурност. При все това всеки ръководител сам ще преценява дали има нужда от досегашната деловодна система, или работата в нея ще бъде преустановена.