Парламентарната правна комисия прие бързо и единодушно проекта на Закона за несъстоятелност на физическите лица (ЗНФЛ), но с ясна заявка, че ще обмисли бавно и внимателно всеки текст преди да го предложи за окончателно одобрение на Народното събрание.

Законопроектът дава право на добросъвестния неплатежоспособен длъжник – потребител (а не физическо лице предприемач) да поиска да бъде обявен в несъстоятелност. За неплатежоспособен ще се счита този, който в продължение на повече от 6 месеца не е в състояние да изпълни едно или повече изискуеми парични задължения на обща стойност над 10 минимални работни заплати. Неплатежоспособността ще се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията, а такова ще е налице и когато длъжникът е платил изцяло или частично вземанията на определени кредитори. Освен това неплатежоспособността ще се предполага и ако имуществото на длъжника не е достатъчно, за да покрие всичките му парични задължения.

Три години след откриването на производството всички задължения на длъжника, включени в списъка на приетите вземания, се погасяват. Но за целта длъжникът трябва да е платил разноските в производството по несъстоятелност и да е удовлетворил поне частично включените в утвърдения от съда списък вземания, при условие че цялото негово секвестируемо имущество е послужило за удовлетворяване на кредиторите на несъстоятелността. Освен това има пет вида задължения, които няма да се погасяват с изтичането на тези три години. Длъжникът трябва да продължи да плаща вземанията, обезпечени с ипотека, глобите и имуществените санкции, които са му наложени, както и задълженията си, възникнали от непозволено увреждане, издръжка и възникналите след откриване на производството по несъстоятелност, които са останали неудовлетворени.

Що се отнася до лицата, чиито доходи и имуществено не стигат за покриване на разноските на несъстоятелността, се предлага съдът да открива производството, но незабавно да го спира. То ще може да бъде възобновено в едногодишен срок по искане на длъжника, ако той докаже, че има секвестируемо имущество, достатъчно да покрие началните разноски в производството и за частично удовлетворяване на вземанията на кредиторите. Ако в рамките на една година длъжникът не поиска възобновяване, съдът ще прекратява производството по несъстоятелност. С изтичането на 5 години от решението за прекратяване, задълженията на длъжника ще се погасяват. Т.е. от първото заседание по делото до заличаването на дълговете ще минават общо 6 години.

Законопроектът мина през серия от обсъждания, дори беше приет на първо четене от правната комисия в предишния парламент, и по него бяха събрани множество становища и критики.

Предложението на ЧСИ

Официално в новата процедура по разглеждането му засега становище е представила само Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ). В него има множество предложения с конкретни редакции на разпоредби (пълния текст на становището виж тук).

ЧСИ правят и едно концептуално предложение – функциите по управление и осребряване на имуществото на длъжници-физически лица да не бъдат възлагани единствено на синдици, както се предлага в законопроекта, а и на съдебни изпълнители.

„Синдиците са специализирани в търговската несъстоятелност, в управлението и осребряването на активи на търговски предприятия. Несъстоятелността на физически лица не изисква такава строга специализация, особено и от гледка точка на това, че производството е опростено, а самите производства се очаква да придобият голяма масовост в практиката. Ето защо е уместно да бъде разширен кръгът от лица, изпълняващи съответните функции в производството по несъстоятелност на физически лица. Съответно в разпоредбите на ЗНФЛ лицето следва да се нарича „управител или довереник в несъстоятелността“, а не синдик“, посочват от КЧСИ.

Те напомнят, че при образуване на изпълнително производство съдебният изпълнител проучва имущественото състояние на длъжника като налага обезпечителни мерки върху него и изтъкват, че тази информация и вече наложените мерки следва да бъдат използвани за целите на несъстоятелността. „Ето защо, считаме за уместно в този случаи за управител да се назначава съдебният изпълнител, при когото изпълнителното дело е образувано, а при няколко образувани изпълнителни производства – за управител да се назначава съдебният изпълнител, при когото е образувано изпълнителното производство за събиране на най-обременителното задължение на длъжника“, обясняват ЧСИ.

Заявките на депутатите

Още в началото на заседанието на правната комисия Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че е добре депутатите да си дадат повече време, за да обмислят доколко процедурата за фалит на физически лица е облекчена. „Става дума за обикновени потребители. На тях сложните процедури не са им познати и процесът следва да бъде максимално облекчен“, каза тя. И допълни: „Нека да си дадем време между първо и второ четене за повече разговори“.

Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС посочи, че това е закон, за който се говори от много дълго време. „В този му вид той има положителни качества и дава отговор на една част от въпросите, но много внимателно трябва да намерим баланса между интересите на длъжника-физическо лице и на кредиторите, защото в противен случай бихме стимулирали лицата да вземат кредити и да поемат задължения и след това да не отговарят за тях. Аз съм върл противник на бързите кредити, те са ми последна грижа, но трябва да има баланс“, каза той. И предложи да се създаде работна група по законопроекта.

Людмила Илиева от ПП-ДБ пък изрази становище, че не може вземането за издръжка да се удовлетворява след обезпечените със залог или ипотека, като подчерта, че тук става дума за физически лица. „Те имат низходящи, нерядко и под 18-годишна възраст. Обичайната ситуация изисква издръжката да е приоритизирана“, каза тя. Подкрепи я и Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

Членът на Висшия адвокатски съвет Златимир Жечев напомни, че с колегите си вече са дали своето подробно и аргументирано становище по законопроекта (повече виж тук). „Ние адмирираме идеята да бъде уредена несъстоятелност на физическите лица, но много ви моля от бързане да не се стига до непрецизност на правните понятия и институти и това да компрометира иначе една прекрасна идея“, каза той и призова за спокойна дискусия. Жечев подчерта, че в законопроекта липсват цели институти на несъстоятелността, не са предвидени отменителни и преферентни искове.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ пък подчерта, че в предишния парламент бяха отправени сериозни критики от съдиите – за това, че производството ще се развива пред окръжните съдилища, а това ще затрудни достъпа до тази нова процедура.

Председателят на комисията Стою Стоев увери всички, че няма да се бърза и ще бъде създадена работна група, в която ще бъдат поканени всички заинтересовани.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 юни 2023 9:03
Гост

И нали се сещате, кой не плаща нищо от години и кой после ще плаща отписаните активи………….

game guardian
game guardian
09 юни 2023 4:59
Гост

GameGuardian APK is an android application that lets you modify different types of android games and get an advantage over other players.

https://gameguardian.xyz/

game guardian
game guardian
09 юни 2023 4:59
Гост

GameGuardian APK is an android application that lets you modify different types of android games and get an advantage over other players.

lulubox
lulubox
08 юни 2023 15:12
Гост

Lulubox APK is a mobile video game enhancement tool mainly for android video game players.

https://lulubox.top/

lulubox
lulubox
08 юни 2023 15:11
Гост

Lulubox APK is a mobile video game enhancement tool mainly for android video game players.

Mary
Mary
08 юни 2023 12:16
Гост

Oт публикация във в. Труд: „Диана Ковачева предлага промяна в обхвата на законопроекта. Според нея би следвало нормативният акт да намери приложение и по отношение на хората със свободни професии, да се отнася за длъжниците с по-малък размер на дълговете от предвидения, както и да допуска погасяване при вземания, обезпечени с ипотека.“

Любител
Любител
08 юни 2023 11:00
Гост

Комисията на Бузанчо явно си мисли, че целта на закона е да се осигури лека и доходна работа на някои люде. Длъжниците вълци ги яли.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 юни 2023 9:10
Гост

„Председателят на комисията Стою Стоев увери всички, че няма да се бърза и ще бъде създадена работна група, в която ще бъдат поканени всички заинтересовани.“ Тежката дума на опитния юрист, както винаги е изпълнена със съдържание, на място и никак не прилича на празнословно синекурно говорене на заседание на окръжен комитет на БКП, браво на момчето. „Несъстоятелността на физически лица не изисква такава строга специализация, особено и от гледка точка на това, че производството е опростено, а самите производства се очаква да придобият голяма масовост в практиката. Ето защо е уместно да бъде разширен кръгът от лица, изпълняващи съответните функции… Покажи целия коментар »

Реалист
Реалист
07 юни 2023 22:41
Гост

Да дадем на вълка да пази стадото 🙂 брех , че наглост вече . Наяждане нямат

мдаа
мдаа
07 юни 2023 17:52
Гост

ЧСИ се натискат да стават синдици по отношение наесъстоятелността на физическите лица без да полагат изпити и без да си плащат таксите. Не ми се мисли какви такси за управление на имуществото на длъжника ще си измислят, при това с ДДС. Направо разкош. Да не говорим, че тези такси ще ги плащат и без друго достатъчно набутаните с държавни такси, хонорари, такси на ЧСИ и пр., при това ще ги платят, за да може длъжникът им да обяви фалит и да не могат да си съберат парите. Ех, тези ЧСИ-та, бе, в големите градове вече не си знаят имотите и… Покажи целия коментар »

Йордан Николов
Йордан Николов
08 юни 2023 13:41
Гост

Години наред тенденцията е ДСИ да се избутват в ъгъла, да се дава повече и повече работа на ЧСИ. Целта пари, които държавата би могла да си събира, да отиват в частен джоб. Кой каквото и да ви говори, длъжникът и неговото битие е въпрос с никакво значение. Към момента ЧСИ и синдик са несъвместими длъжности. Личният фалит ще позлати много синдици на физически лица. В проекта на закон се предвиждаше възнаграждение на синдика от по 1 МРЗ в няколко фази на производството, както и допълнително възнаграждение на база реално събрана суми /по спомен мисля 5%/. Е тук е мястото… Покажи целия коментар »

Спас
Спас
07 юни 2023 17:45
Гост

Надявам се депутатите да си дадат повече време, за да обмислят доколко процедурата за фалит на физически лица е облекчена.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 17:42
Гост

Чудно стана щом го хванат

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 17:42
Гост

И таз добра

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 17:41
Гост

Хайде не бързайте с него

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 17:41
Гост

Дообре

Димитров
Димитров
07 юни 2023 17:41
Гост

Бързата кучка…

Сотир
Сотир
07 юни 2023 17:43
Гост

Не е гаранция, че като го обмислят ще направят читав закон.

Димо
Димо
07 юни 2023 17:40
Гост

Интересно!

Бисер
Бисер
07 юни 2023 17:38
Гост

С тези кредити … Особено с бързите.

Боби
Боби
07 юни 2023 17:39
Гост

Какво да прави човек? При настоящата криза.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 17:33
Гост

Вече като кажат, че ще обмислят бавно и внимателно всеки текст, разбирай, че няма да го познаеш после. А може и съвсем нови и различни текстове да се вмъкнат.

Чочо
Чочо
07 юни 2023 16:53
Гост

Дано наистина да се обмисли бавно и внимателно всеки текст.

Щерев
Щерев
07 юни 2023 16:54
Гост

Ще видим тези ни нормотворци как ще се справят.

Гешев х Радев = радост2
Гешев х Радев = радост2
07 юни 2023 16:46
Гост

Производството по несъстоятелност е безумно тежка процедура и е нелепо механично с дребни редакции да се прехвърля върху физически лица. Ще ми назначавали синдик… че после и разноски ще му плащам на тоя синдик… Отменителни искове искали. Сякаш няма чл. 135 ЗЗД. Абе я… Законодателна немощ.

Тоти
Тоти
07 юни 2023 16:56
Гост

Тази немощ обикновено излиза през носа на честния данъкоплатец.