Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) също реши да сезира Конституционния съд с искане за тълкуване на основния закон във връзка с мандата на Висшия съдебен съвет (ВСС), независимо от питането на главния прокурор Иван Гешев.

Върховните съдии Тодор Тодоров (председател на състава и докладчик), Росен Василев и Весела Николова отбелязват, че техните въпроси, макар и да са близки по смисъл с тези на Гешев, са с различно значение.

Въпросите, които тричленният състав поставя пред КС, са следните:

1.Прекратяват ли се с изтичането на мандата по чл. 130, ал.4 от Конституцията функциите на изборните членове на Висшия съдебен съвет в хипотезата, когато не са избрани нови членове от парламентарната квота, но са избрани нови членове от съдебната квота и са налице всички членове по право по чл. 130, ал.1, изр. 2 от Конституцията?

2.Конституционно допустимо ли е започването на изпълнението на функциите на новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет от съдебната квота да се постави в зависимост от изпълнението на задължението на Народното събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота?

3.При наличието на изтекъл мандат по чл. 130, ал.4 от Конституцията и осъществен нов избор само на част от изборните членове на Висшия съдебен съвет конституционно допустимо ли е и при какви условия избраната част да започне изпълнението на функциите си?

На 29 май главният прокурор Иван Гешев сезира КС също с искане за тълкуване на основния закон за мандата на съвета като и той постави три въпроса:

1.Прекратяват ли се функциите на Висшия съдебен съвет с изтичане на мандата по чл. 130, ал.4, изр. първо от Конституцията на Република България на изборните му членове?

2.Конституционно допустимо ли е избраните членове от професионалната квота на новия Висш съдебен съвет заедно с членовете по право да формират нов състав на Висшия съдебен съвет?

3.Конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат по чл. 130, ал.4, изр. първо от Конституцията на Република България да взема решения, включително по отношение на председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, както и на всички други административни ръководители в органите на съдебната власт?

Конституционният съд вече образува дело по тях, но все още не се е произнесъл по допустимостта на искането (виж още тук).

Защо тричленният състав също се обръща към КС

В определението си ВАС посочва, че двете групи въпроси са близки по смисъл, но различни по значение и заради това е на мнение, че те не се дублират напълно.

По първия въпрос е важно да се отбележи, че на прекратяване подлежат функциите на членовете на кадровия орган на съдебната власт, а не самия държавен орган.

Вторият въпрос на главния прокурор касае частна хипотеза, ограничавайки другите налични възможни такива при частично избрана квота било от съдебната власт или парламента.

Третият въпрос в двете групи е различен по начина си на формулиране и исканото тълкуване. Въпросът на главния прокурор дефинира конкретни хипотези, докато този на тричленния състав на Върховния административен съд търси принципно решение за всички магистрати, когато държавен орган не изпълнява вменените му по Конституция задължения за конституиране на други държавни органи“, изтъква ВАС.

Как се стигна дотук

Въпросите, които съставът отправи до КС, са по искане на съдията от Софийския апелативен съд (САС) Милен Василев, който обжалва отказа на Съдийската колегия на ВСС да го повиши в Търговската колегия на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Той беше постановен на 22 ноември 2022 г., т.е. след изтичането на мандата на ВСС на 3 октомври 2022 г. В гласуването на решението са участвали трима от членовете на СК от съдебната квота – Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров (четвъртият – Олга Керелска, отсъства). Затова съдия Василев твърди, че решението да не бъде повишен във ВКС е нищожно, тъй като е взето от незаконен състав.

Миналото лято съдиите избраха шестима свои колеги за членове на ВСС, които обаче все още не са встъпили в длъжност, тъй като Народното събрание така и не излъчи свои представители в съвета.

През септември миналата година КС прие, че за да не се стигне до там с бездействието си парламентът да закрие орган на съдебната власт, старите му членове трябва да продължат да изпълняват функциите си (повече за решението на КС виж тук). Решението на конституционните съдии обаче не се отнасяше пряко до ВСС, а за Инспектората към него.

В определението си тричленният състав на ВАС цитира именно това решение на КС, като отбелязва, че в него се казва, че „продължаването на изпълнението на възложените функции би могло да се определи като „несъщинско удължаване“ на определения мандат, защото не засяга установения срок и реда за избиране на съответния държавен орган, така както са предвидени в основния закон. То е защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при които не са избрани членовете от състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира той, и при липсата на други, установени изрично, конституционни (законови) механизми за продължаване на дейността на държавния орган.“

Минимално изискуемият състав на новия Висш съдебен съвет е избран от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите в Република България. Не изпълни своите конституционни задължения Народното събрание, за да бъдат избрани всички членове на колективния орган“, посочва ВАС.

Върховните съдии изтъкват, че основание да се обърнат към КС намират в негово определение от 9 май 2019 г. по к.д. №5/2019 г.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ВСС е незаконен!
ВСС е незаконен!
16 юни 2023 18:19
Гост

Така, така! Аз ви казах. Този ВСС е нелегитимен. Гешев и сега си е главен прокурор, поради това,че президентът е подписал нищожен указ-предложението на ВСС е нищожно, защото сегашния ВСС е незаконен.

Най-малката последица е ,че инспекцията по труда следва да предяви иска за обявяване на правоотношението за нищожно, и членовете на ВСС да върнат заплатите. С лихвите. А стажът, след изтичане на мандата да се обяви за несъществуващ!

А да-всички повишаванки, понижаванки, конкурси и тн, „движенти“ този ВСС са незаконни! След изтичане на мандата те нямат никаква власт, те могат да са клуб за разговори и дискусии, и толкова!

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 21:56
Гост

Забрави ли са да питат, на какъв принцип се анулира законен избор за членове на ВСС от професионалната квота и има ли общо с отстраняването на Гешев. Макар, че въпросът е реторичен.

Лоара Танка - жорналиска
Лоара Танка - жорналиска
15 юни 2023 17:41
Гост

Тоз Атъ. Славоф е съветски казах. По-точно – уйгур. Виж му изкривената монголоидна муцуна с китайска брадичка.Завършил е Дальневосточния университет на Якутия, където всички преподаватели са чукчи и чеченци. Работил е няколко години много успешно като снабдител в елитен колхоз в степите на Монголия. И сега ни го трапосах да ни учи на евроатлантически ценности и да бори курупцията. Проблемът е, че Натка Менета Юрдано била много уморена от тежка ежедневна работа с Мравояда Бойкеф и затова много затъпяла. И затуй ни пускат монголеца

НС не изпълнява задължения системно имали санкция
НС не изпълнява задължения системно имали санкция
15 юни 2023 16:15
Гост

Понеже Али Балито Алангрото Куролация, комосмослкия радиоводещ от Хасково, момчето с кубето роденов Усогорск, коминтерновския внук, онази рецитаторката от Разград и Бойковите пиман юристи начело с Дуловската Мадона ( не Сашка Васева) , все толкова често и високо плюеха съдебната власт , в тесния и широкия смисъл ИСКА ДА ГИ ПИТАМ ЗАЩО НЕ СИ ИЗПЪЛНИХА ЗАДЪЛЖЕНИЯТО ДА ПОПЪЛНЯТ КВОАТА АСИ ВЪВ ВСС? СЪЩ ТАКА КОЛКО ИМ Е РЕЙНТИГА НА НС ????/ И ПОНЕЖЕ ВСЕ ТРЪБЯХА , ЧЕ НЯМА НИОКЙ БЕЗКРОНТРОЛЕН ТЕ КАТО ВОДАЧИ НА ПРАТИИТЕ В НС КАКВИ САНКЦИИ ПОНЕСОХА ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА И ТО СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТО… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 15:20
Гост

Чак сега?
Това трябваше още миналото лято да се пита.
Въпросите са точно формулирани и КС следва да даде ясен отговор и на трите.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 юни 2023 14:21
Гост

Добре е искането за изясняването на казуса да бъде стабилно подплътено и с въпросите на ВАС.

Димитров
Димитров
15 юни 2023 13:26
Гост

Милен Василев разбуни духовете.

2020
2020
15 юни 2023 18:47
Гост

Милен Василев е пич!

RRR
RRR
15 юни 2023 13:11
Гост

Не само са „близки по смисъл“ ! Въпрос №1 е аналогичен! То бива, бива желание за разграничаване, ама не не нужно, колеги! Говорим за едно и също!

Лозан
Лозан
15 юни 2023 13:18
Гост

Нощо чудно по този повод да им отхвърлят искането.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:10
Гост

После Семов как да не гледа лошо. Той е заобиколен в гилдията и професията си от кръгли кретени

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:10
Гост

И таз добра. Какво точно очакват да им се каже във връзка с питанията?

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:09
Гост

Ма глупости

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:09
Гост

Има си хас

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:07
Гост

Да беше зинал Гешев още преди 1-2 години и да беше съставил обвинителен акт. А не да събира и мишкува със записи и сега, когато вече е неудобен да скача и да пуска записи

Димо
Димо
15 юни 2023 13:21
Гост

Тогава не му беше приоритет.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:06
Гост

Докато има ВСС то може да взема решения. Какво значение има, че му изтекъл мандата? Ами като не е излъчено ново, то старото действа, като има правомощията, които принципно си има.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 15:23
Гост

Огромно е значението.
Проведени са легитимни избори и съдебната власт си свърши работата, като още миналата година избра своите представители в този колективен орган. Те трябваше да започнат работа още есента. Вместо това хора с изтекъл вече мандат на практика осъществяват чужди правомощия. А разни нагли други хора искат и провеждане на нови избори! Защо? За да си натикат своите хора, след като не успяха миналата година?! Има си проведен избор, новите избраници следваше отдавна да са си влезли в правомощията!

Притеснен
Притеснен
17 юни 2023 12:50
Гост

Защо никой не зададе тези въпроси от журналистите, защо всички мълчат, не мога да повярвам в какъв цирк сме всички и никой не повдига тези адекватни теми официално!

Геро
Геро
15 юни 2023 13:06
Гост

Напълно излишно искане.

Щерев
Щерев
15 юни 2023 13:08
Гост

Така е. Въпреки, че двете искания не се дублират напълно.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:06
Гост

Това е несъстоятелно. Още преди месеци имаше питане и съда се произнесе по подобен казус.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:05
Гост

Положението не е добре. Всички питат някого за нещо си.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2023 13:05
Гост

Да питат. То стана егати драмата