Може ли Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения за административните ръководители в системата, включително и за тримата големи? Може ли въобще ВСС да упражнява функциите си след изтичане на мандата? И допустимо ли е да се сформира нов съвет само с избраните от съдебната квота и тримата големи?

Тези три въпроса поставя главният прокурор Иван Гешев в искане до Конституционния съд (КС) за тълкуване на основния закон (пълния текст на искането виж тук).

КС образува дело и за докладчик беше определен Атанас Семов.

Искането е отправено в първия възможен момент след като Народното събрание прие окончателно, че ВСС назначава и освобождава главния прокурор с 13, а не със 17 гласа (повече виж тук). Измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) още не са обнародвани. Очаква се, когато излязат в Държавен вестник, Иван Гешев да изпълни заявката си и незабавно да ги атакува в КС. Сега обаче той прави изпреварващ ход с искане за тълкуване на Конституцията, в което поставя под въпрос въобще функционирането на ВСС след края на мандата му.

Както е известно, мандатът на настоящия ВСС изтече през октомври миналата година. Новият състав на съвета е избран само на половина – квотата си попълниха съдиите, прокурорите и следователите, но не и Народното събрание (следва да се отбележи, че в необнародваните промени в ЗСВ беше предвидено, че съдебната власт трябва да проведе нов избор).

Малко преди края на мандата на съвета КС се произнесе по питане за Инспектората към ВСС, чийто мандат изтече преди повече от три години. И прие, че инспекторите трябва да останат на постовете си, докато бъдат избрани нови. КС нарече това несъшинско удължаване на мандата и посочи, че то се налага, тъй като е конституционно недопустимо да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на ИВСС. Това тълкуване, макар и за друг орган, даде основание на членовете на ВСС да продължат да изпълняват функциите си след края на мандата им през 2022 г. (повече за мотивите на КС виж тук).

Сега главният прокурор иска изрично тълкуване на чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията за мандата на ВСС. Разпоредбата гласи: „Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години“.

В искането се поставят три основни въпроса:

Прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му?

Допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на  Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор.

Конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт?

В искането се посочва, че отправеното питане за задължително тълкуване е от изключително значение за формирането и функционирането на ВСС. То се отнася до реален проблем – най-висшият кадрови орган на съдебната власт функционира извън мандата си, въпреки че е налице избор на членове от професионалната квота.

Иван Гешев напомня, че мандатът на ВСС изтече на 3 октомври 2022 г., а още преди това магистратите избраха своите 11 представители в съвета.

„До настоящия момент обаче те не са встъпили в длъжност, тъй като Народното събрание не е упражнило правомощията си да избере останалите нови 11 члена на  кадровия орган на съдебната власт. Така настоящият състав на ВСС продължава да функционира извън мандата, определен в Основния закон. Това поставя въпроса за легитимността на неговите решения, а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност“, посочва главният прокурор.

В искането си до КС той прави преглед на различните интерпретации за възможни решения на проблема с изтеклия мандат на ВСС и неговата легитимност да взема кадрови решения.

Той се спира и на решението за инспектората. И изтъква, че несъщинското удължаване на мандата на ИВСС беше определено от КС като „защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при който не са избрани членовете на състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира“. „В случая обаче е налице избор на членовете от професионалната квота на ВСС“, изтъква Гешев разликата между ситуацията с инспектората, който се избира изцяло от Народното събрание, и ВСС, който се сформира от съдебната власт и парламента.

„Наличието на противоречия и различни тълкувания на разпоредбата на чл.130, ал.4, изр.1 от Конституцията застрашава реално правната сигурност и засяга важни обществени отношения. Под съмнение се поставя законността на действията на Висшия съдебен съвет, а оттам и на съдебната власт“, заявява главният прокурор пред КС.

Внасянето на искане за тълкуване на Конституцията няма пряк ефект върху висящата процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор. Такъв може да има допускането от КС за разглеждане на бъдещо искане от Иван Гешев за обявяване за противоконституционни на новите разпоредби в ЗСВ, с които се намалява мнозинството за освобождаването му.

53
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 май 2023 9:59
Гост

Що да не може, Гешката как така до сега председателства нелигитимна колегия с отдавна изтекъл мандат и не пищеше, като ощипана вдовица.

Анонимен
Анонимен
30 май 2023 4:15
Гост

Този ВСС е нелегитимен, поради изтекъл мандат, и проведени избори за нов ВСС , и запълнена квота-над 50 процента. Има избран нов ВСС-професионалната квота е запълнена, плюс тримата по право. Това,че парламентът наруши Конституцията не е причина да се мисли,че новия ВСС не е избран. Избран е , с незапълнен състав. Законът, с който сега ще се правят наново избори за професионална квота не променя,че досега, от месеци има незаконен ВСС. Освен това е спорно дали проведен избор може да бъде касиран от парламента. Решението на КС, досежно инспектората-което решение намирам за противокониституционно-но все пак задължително, е неприложимо в случая-инспектората… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 20:42
Гост

Ами, ако съм съдия, прокурор или следовател и съм постъпил на длъжност като такъв по силата на инвеститура – к’во правим? Аре, не, а?
РКС относно Инспектора към ВСС намира приложение по аналогия и по отношение на ВСС. Туй то (точка).

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 15:47
Гост

Ако не може да кадрува по казуса „Гешев „, защо кадрува по отношение на редовите магистрати – повишения, назначения, конкурси и прочеее?
Отмени ли ще следват, искове ли ще се предявяват, какво?

Кадруване
Кадруване
29 май 2023 16:44
Гост

Това Гешев не го интересува, само за своята кожа е загрижен

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 14:53
Гост

О С О Б Е Н О М Н Е Н И Е на съдиите Красимир Влахов и Атанас Семов по к. д. № 7 от 2022 година Настоящото особено мнение няма за цел да подлага на критика възприетото от мнозинството решение относно поставените от Пленума на Върховния административен съд въпроси и изложените в негова подкрепа аргументи, а представлява мотивирано изложение относно начина, по който според нас Конституционният съд трябваше да отговори на поставения за разрешаване конституционен проблем. Поначало смятаме, че на тълкувателните въпроси, уточнени в определението за допускане на искането за разглеждане по същество от 17.05.2022 г., следваше да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 14:49
Гост

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ ЯНАКИ СТОИЛОВ по конституционно дело № 7/2022 г. Не приемам решението на Съда, че разпоредбата на чл. 132а във връзка с чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България следва да се тълкува в смисъл, че главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови от Народното събрание. Този безусловен извод на мнозинството съдии не съответства на разпоредбите и духа на Конституцията. Конституционният съд в своята практика се придържа към разбирането, че… Покажи целия коментар »

Чудесна новина!
Чудесна новина!
29 май 2023 14:06
Гост

Добра новина: Започват да строят улици в съдийската местност Инцираки, край Несебър. ДА НАПОМНЯ: В този местност над морето получиха земи десетки бедняци -съдии и прокурори по линия на крайна бедност-още се чудя какви декларации са подписвани, за да се докаже потресаващата бедност, за да получат имоти за бедняци. Имотите(като общинско право на строеж) бяха раздавани на цени 5-10-20 000 лв, при пазарна цена над 30-40 пъти повече-защото това са златни парцели над морето. Имотите бяха давани по линия на крайна бедност-на бездомни и бедни съдии и прокурори. Сега-съдийско-прокурорските къщи за бедни съдии и прокурори на по 3-4-5 етажа са… Покажи целия коментар »

от Приморско
от Приморско
29 май 2023 17:54
Гост

Нищо оригинално. Нито ново.

За кожата на един милиционер
За кожата на един милиционер
29 май 2023 13:56
Гост

Това е положението. Такива като Гешев не трябва да прибарват до длъжността „прокурор“ посмъртно, камо ли до длъжността „главен прокурор“.

Завършилите „академията на МВР“ (милиционерския ПУЦ „по право“) – само в МВР. И до там!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 май 2023 13:36
Гост

Интересен казус, но си мисля, че няма да мине и КС ще намери начин да не плюе върхо собствената си практика, колкото и несъвършена да е тя в този конкретен случай.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 12:13
Гост

Да ги пита и дали ВСС с изтекъл мандат може да му плаща заплата.

В полите на Витоша
В полите на Витоша
29 май 2023 13:58
Гост

Пуцаджии, рабфакаджии, задочници, вечерници, нощници, милиционери – от всички работилници „по право“ – обедиявайте се и спасявайте др. Гешев на длъжността която заема, за да сте си доживот – РАХАТ!

Димо
Димо
29 май 2023 12:09
Гост

Явно Гешев не е наясно, че искането няма пряк ефект върху висящата процедура за предсрочното му освобождаване.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 12:17
Гост

Освен ако КС го допусне до разглеждане по същество, в който случай ВСС ще бъде принуден да спре производството по освобождаването му и именно това цели Гешев.

Глупости
Глупости
29 май 2023 13:00
Гост

Пишете неверни неща – искането за тълкуване не е основание за спиране на производството по отстраняване. Би било такова основание искане за обявяване на противоконституционност

Чавдар
Чавдар
29 май 2023 12:06
Гост

Пълни циркове!

Сотир
Сотир
29 май 2023 12:06
Гост

Чак става смешен.

Филип
Филип
29 май 2023 12:04
Гост

E, сега КС като се забърза да се произнесе…

Лозан
Лозан
29 май 2023 12:02
Гост

Ей, този човек от ангажименти не може спокойно да си изкара отпуската.

Мики
Мики
29 май 2023 12:03
Гост

Идва му краят и се чуди за какво да се хване.

Унуфрий
Унуфрий
29 май 2023 11:21
Гост

Несъмнено питането е по изключително значима тема, но въпросите са тъпо формулирани – типично по каскетски. Не може да се пита „прекратяват ли се функциите на ВСС“, след като функциите на конституционно предвиден орган могат да се прекратят само чрез заличаването на органа от правния мир, сиреч чрез отпадането му от Конституцията. Явно идеята е да се пита „прекратяват ли се функциите /пълномощията/ на ИЗБОРНИТЕ членове с изтичането на мандата“, което е нещо съвсем различно. Щото е очевидно, че функциите на членовете по право не се прекратяват с изтичането на мандата на изборните, но откъде толкоз акъл. Не може да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 11:18
Гост

Няма какво да пита.
КС вече е постановил, и то не отдавна, че колективен орган с изтекъл мандат си ипълнява правомощията до заемане на местата от новите членове.
Иначе противозаконно е да не е налице замяна на вече избраните от колегията нови членове – те отдавна трябваше да заемат местата на тези, с изтеклия мандат. НС пък извърши нарушение, като не избра членовете от своята квота.
Но у нас законите най-напред сепогазват от висшите държавници.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 11:23
Гост

Постанови го за ИВСС. Практиката на КС е, че за всеки колективен орган се преценява конкретно. Това, че становището на мнозинството тогава беше изразено във формата „думам ти дъще, сещай се снахо“ формално не води до недопустимост на новото искане.

Диана
Диана
29 май 2023 13:03
Гост

Даже за всеки човек се преценява конкретно.
Същият този КС има правната чест да прочете и разреши да си професионален административен ръководител 30 години последователно, но на РС, на ОС, на АпелС – днес в Пловдив, утре в София и така…
Конюнктурата е важен фактор, конформизма също )

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 23:43
Гост

Аналогично е. Това вече го писах.
КС няма да плюе на собствената си практика. Точно заради ВСС го направи.
Става въпрос за колективен орган с изтекъл мандат на членовете. Няма значение кой е органът.
СЕС и ЕСПЧ вече не отговарят на всеки аналогичен въпрос. Правят пилотно решение и препращат. Нищо не пречи и КС да придобият този навик.

Анонимен
Анонимен
30 май 2023 11:54
Гост

КС вече си плю на собствената практика, постановявайки решението за ИВСС. Допреди това становището на КС беше, че мандатността е водещият принцип, особено при висшите държавни органи. Сега политическата обстановка в страната е различна, не е без значение и обстоятелството, че докладчик по делото е конституционен съдия, който остана на особено мнение по делото за ИВСС и изрично изтъкна аргумента, че то не може да се прилага по аналогия. Така че нищо не е на 100% сигурно.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 23:45
Гост

Не говоря и за недопустимост, а за липса на смисъл в питането при налично становище по аналогично питане.

Конституционен съд
Конституционен съд
29 май 2023 10:20
Гост

За сведение на милицията: КС не е орган за правно ограмотяване, нито спасителен отряд. Питането ще бъде оставено без разглеждане.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 10:40
Гост

Искането е допустимо, а на Гешев му е важно КС да го допусне до разглеждане по същество, за да не може ВСС да го отстрани докато трае производството пред КС.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 10:41
Гост

За сметка на това, законопроекта Зарков – Дечев в конкретиката си ще катастрофира дирекшън, отказите, прокурори взети назаем, без разследващ апарат, смехория след смехория, хора непознаващи материята, не ходили на конкурс се правят на специалисти, сигурен съм, че Крум, Йорданова или Славов, ако се явят на конкурс за младши магистрати ще им се изясни, че си нямат никакъв хабер от наказателен процес, но гордо реформират нещо, което не разбират, Хр.Иванов е без коментар. Но така е законно-незаконно-противконституционно трябва да овладяваме, пък че нищо не разбирам не е важно!

Да живей Каскетурата, а!
Да живей Каскетурата, а!
29 май 2023 10:01
Гост

По време на отпуската ли пита КС?

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 9:55
Гост

Хитър ход на Гешев. Ще излезе строител на Съвременна България, като съименника си Иван Ев. Гешов.

Строител
Строител
29 май 2023 9:59
Гост

Не бъркайте строител на съвременна България със смешно масонче – милиционерче, което се е загрижило за бъдещето си. Защо, ако е толкова принципен, не сезцира КС още през октомви миналата година, когато изтече мандатът на този ВСС, а сега, когато се вижда, че ще бъде освободен?!?

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 11:18
Гост

Както винаги, вие от ссб не виждате по далеч от върха на носа си и то ако не е толкова дълъг като на г-жа Габриел :))) Процесите, които се случавт в дълбочина, никак, ама никак не са ви ясни, затуй стоите и смешно, с абсолютно нелепи и смешни коментари. Това е много добър ход в Сицилианска защита, вариант Дракон, ако играете шах.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 18:07
Гост

както винаги под милиционерските ви фуражки има всичко друго, освен мозък. Именно затова изненадващо ще ви дойде толкова вътрешно крайния резултат, че ще забравите да тролствате по форумите.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 9:47
Гост

На Радев и кликата около него му трябваха законите на Крум и нищо друго. Точно както Слави му беше нужен само за задължителните машини.
Радев го интересува само президентската република, за която дитирамби Атанас Семов /виж съседната статия/ Сега той изхвърля и това НС, а проксито му Киро Харварда, водено от агент Тенто/Жеглов/ тича при Урсула да и обяснява, че е европеец…

Избори ще има докато резултатите не се харесат на Майстора на Радев. Докато не останат да гласуват само от кликата на ДС.

Или докато плебса не се осъзнае. Питането на Гешев е само детайл от общата картина.

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 9:46
Гост

След като КС допусна узурпацията на власт (все едно в КРБ не е уредена мандатност?), сега могат да отговорят друго. А че това питане е, за да се трупа топката, е съвсем ясно.

Манол
Манол
29 май 2023 9:42
Гост

Определено се нуждаем от ново ВСС, но и от нов главен прокурор

Манолева
Манолева
29 май 2023 14:05
Гост

Най-определено се нуждаем от нова Конституция, но и от нови съдии, прокурори и следователи (в системата на МВР).

Кирчев
Кирчев
29 май 2023 9:41
Гост

Всичко слуващо се е доказателство само за едно нещо, че ГЕРБ са си имали прокуратура и от там никакви обвинения не са повдигани срещу техни министри и депутати

Киро с канадското
Киро с канадското
29 май 2023 14:06
Гост

Не само. Не само!

Мулев
Мулев
29 май 2023 9:40
Гост

Пак глупости. Досега не се чудеше Гешев това ВСС има ли право да взема няккави решения, но сега вече му е много интересно.

Костов
Костов
29 май 2023 9:40
Гост

Определено се надявам, че ще сменят това ВСС

Ставрева
Ставрева
29 май 2023 9:40
Гост

Нали се произнесоха, че този състав на ВСС трябва да е на линия докато друг се избере

Живков
Живков
29 май 2023 9:39
Гост

Положението е скандално по всички линии.

Павлова
Павлова
29 май 2023 9:39
Гост

Абе какво искате да ви кажа. Това ВСС трябваше отдавна да е смененео, но тук вина няма самото ВСС.

Dilmana
Dilmana
29 май 2023 9:38
Гост

Еми не е ясно може ли

Анонимен
Анонимен
29 май 2023 9:26
Гост

Този ВСС ще спаси Гешев по един или друг начин.

Гешев е радост
Гешев е радост
29 май 2023 9:20
Гост

Тоя са прай на тъп много по-добре от Баце, ама този път прекали и номерът му нема да мине…

обикновен съдия
обикновен съдия
29 май 2023 9:18
Гост

Поредното глупаво питане до КС, което няма да бъде допуснато до разглеждане по същество. Толкова си може Иван Гешев, а изглежда и конституционните му специалисти.

обикновен съдия
обикновен съдия
29 май 2023 9:23
Гост

Да не говорим, че ВСС е с изтекъл мандат от месеци, но на Гешев това не му пречеше досега. Едва когато се почувства лично засегнат, изведнъж прогледна. Както и Сарафов, който пък изведнъж стана радетел за реформа в съдебната система- нещо, срещу което яростно пледираше в няколко правни комисии в Народното събрание. Малки, жалки човечета, употребяващи ПРБ за собствени цели и интереси. Унищожиха напълно авторитета на институцията, за което пак ще плащат колегите- редови прокурори.

Т....
Т....
29 май 2023 9:16
Гост

Може и още как и това ще стане на 01.06.2023 г. След тая дата Гешев ще е приключил прокурорската си кариера.