Колко ще струва осигуряването на около 60 машини за гласуване, ако се реши да бъдат използвани за избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Такава информация ще поиска ВСС от фирма „Сиела Норма“. Идеята е да има по две машини в 28-те окръжни съдилища, а в София да са малко повече, защото магистратите в столицата са най-много.

Поводът за поисканата информация е продължаващият дебат за това какъв начин на гласуване да бъде въведен в съдебната система при избора на членове на ВСС.

Дискусията започна миналата седмица (виж тук), а днес продължи с изслушване на представители на „Сиела Норма“ във връзка с предложението им за предоставянето на съдебната власт на системата за дистанционно електронно гласуване, използвана от близо 20 години в Естония при различни избори – местни, парламентарни, европейски.

В продължение на около три часа изпълнителният директор на „Сиела“ Веселин Тодоров, директорът на „Информационни технологии“ в компанията Христо Филипов и ръководителят проекти Стефан Митков представяха системата и отговаряха на най-различни въпроси.

Какво представлява системата

Христо Филипов обясни, че от 2005 г. системата се използва в Естония, като с годините все повече граждани упражняват правото си на вот чрез нея. На последните избори – парламентарни, провели се тази година, над 50% от гласовете са били подадени чрез системата.

Гласът и гласоподавателят са разделени и не може да се установи връзка между тях, когато се отваря електронната „урна“. Това се осъществява с криптиране на гласа на гласоподавателя още на неговото устройство, той е и дигитално подписан, което заедно с използването на сигурни протоколи за комуникация между клиента и сървъра гарантира сигурността на тайната на вота и избягва манипулациите. По този начин никой не може да разбере кой как е гласувал.

Идентификацията на избирателя при гласуване може да се осъществява по различни начини. В Естония е въведена т.нар. EID карта, за България може да е квалифициран електронен подпис (КЕП), с какъвто разполагат всички магистрати. Удостоверяването може да е многофакторно – и с име и парола, и с КЕП, и със SMS, възможна е и интеграция с всички удостоверители на Google. На практика потребителите може да влизат в системата с КЕП, а самото гласуване да става чрез код, получен като съобщение на телефона, без значение от приложението.

Системата позволява на избирателя да гласува многократно докато трае изборният ден, като се зачита само последното му гласуване. Ако той все пак реши да гласува с хартиена бюлетина, това ще отмени вота му чрез е-системата. Тази опция е въведена като мярка срещу натиск или принуда върху избирателя. „Така се покрива рискът от опити за влияние. Ако някой каже – ела тук и гласувай еди как си, впоследствие избирателят да може да промени гласа си, както той желае“, обясни Христо Филипов.

Той допълни, че е възможно да има и одитиращ орган, който да следи как върви процесът по гласуване, колко хора са упражнили правото си на глас, без обаче да се вижда кой как гласува.

Възможно е и впоследствие да се създаде комисия, чиито членове да получат лични ключове за системата и при приключване на избора заедно да отворят „урната“ и да изведат резултатите.

Освен това се генерират и логове, които може да се одитират по време на избора и след това, като така може да се провери дали е имало пробив, или не в системата.

Изпълнителният директор на „Сиела Норма“ Веселин Тодоров обясни, че системата много напомня на системата за гласуване по пощата в скандинавските държави. Там избирателят получава бюлетина, след попълването ѝ я слага в пликче, а това пликче в друг плик, на който си пише името. И го изпраща го по пощата. Избирателят се идентифицира с първия плик като се проверява дали има право на глас. След това малките пликове се изсипват в урна и се разбъркват, за да не се направи връзка между гласа и гласоподавателя.

Председателят на ВАС Георги Чолаков попита дали всеки избирател лично получава на телефона си кода за гласуване, или ще трябва да се запази сегашното раздаване на листчета.

Христо Филипов отговори, че системата позволява различни механизми за удостоверяване, включително и чрез получаване на кода на телефона чрез SMS, например, което е допълнителна защита за това, че само той ще може да влезе в системата.

За инфраструктурата на системата

Респектиран съм от системата, да не кажа очарован.

Но имам седем въпроса“, започна Боян Новански.

Първият беше къде ще се намира инфраструктурата на системата – на сървър на „Сиела“, на сървър на ВСС или на държавния облак. Новански обясни, че ще има деликатна информация и затова въпросът е важен. „Ако системата е на облак в Камерун, няма да има възможност за провеждане на одит след време“, каза той.

Христо Филипов обясни, че това ще реши възложителят, т.е. ВСС – дали да бъде на държавен облак, или на сървър на съвета: „Зависи от това какви нива на сигурност покрива вашата виртуална структура и какви са международните изисквания за сигурност и добрите практики. Работили сме с държавен облак, възможно е да е там, възможно е да е на ваш сървър, който трябва да отговаря на някои технически характеристики, но няма проблем да е на ваша инстраструктура“.

За IP адресите

Нататък Новански отбеляза, че има динамични и статични IP адреси, динамичните се използват от мобилните оператори, а от един статичен може да се гласува и сто пъти. В тази връзка попита дали може да се въведат някакви ограничения за гласуването по IP адрес, например гласоподаватели да посочат предварително откъде ще гласуват.

В зависимост от нивото на защита и дали гласоподавателите могат да подадат IP адресите си“, каза Христо Филипов. Той допълни, че ако гласуващите отидат в една съдебна сграда, IP адресът ще е един. Едно семейство магистрати, ако гласува от дома си – IP адресът също ще е един. „Системата позволява гласуване по IP адрес, позволява и ограничаване, ако измислите механизъм, тя може да се настрои и запази“, каза Филипов. Той обаче изрази личното си мнение, че ограничението по IP адрес не дава достатъчна защита, а и не е нужно, защото има други инструменти за защита.

Колегата му Стефан Митков обаче поясни, че това ограничение ще затрудни потребителите, те трудно ще могат да установят дали даден IP адресът е статичен, или динамичен, това ще им създаде чувство на неудобство и може да откаже някои от тях. В отговор на въпрос на Атанаска Дишева, той допълни, че подобно ще бъде отражението и ако се въведе ограничение за MAC адреса, още повече, че потребителите няма да знаят къде и как да го намерят на своите устройства, защото не са IT експерти.

В тази връзка Стефан Митков посочи, че може да се забранят всички IP адреси, които не са в България като така ще се филтрира възможността за атаки от външни страни.

Проверка на гласа

Следващото питане на Новански беше дали магистрат, който не е гласувал, може да провери дали някой друг не е сторил това от негово име и дали гласувалият може да си провери гласа.

Христо Филипов отговори, че всеки се идентифицира с КЕП или с друг удостоверител. Той влиза в профила си и вижда какви дейности е извършил. Всеки път когато влиза, може да провери дали да извършени нерегламентирани дейности. „Системата задължително запазва логовете и той може да провери. Ние ще се погрижим по няколко начина да се влиза. Има разписка за всеки глас и ако човек каже, че не е гласувал, одитиращата организация ще може да извърши проверка и да каже какво е станало“, заяви Филипов.

Тук се намеси Олга Керелска, която заяви, че не трябва да се стига до опцията някой да гласува вместо друг и поиска да знае как да бъде предварително избегната такава ситуация.

Веселин Тодоров заяви, че, за да гласува един съдия вместо друг, означава да даде и телефона, и КЕП-а си на колегата си. Което на свой ред може да доведе до други последствия – взелият КЕП и телефон да има достъп до банковите сметки на колегата си, или може да подписва съдебни актове от негово име. „Това напрактика означава да си даде живота назаем“, посочи Тодоров.

Съдиите трябва да бъдат предупредени за последствията, които може да настъпят, ако си предоставят телефоните и КЕП“, заяви Олга Керелска.

За идентификациите и автентификациите

Боян Новански попита дали е възможно, че ако ВСС избере системата, да се въведе неколкофакторна удостоверителна идентификация, каквато ще е необходима. „На няколко нива нашите IT специалисти да осъществяват контроли под формата на ПИН кодове и пароли, които ако не въведат, да не може да тръгне системата и да не може да се осъществи каквато и да е намеса и манипулация. Четири автентификации на ниво администрация – директорът на IT дирекцията и човек от вашата администрация и двама членове на ВСС, ако не въведат паролите си, да не може системата да стартира“, обясни той.

Христо Филипов отговори, че многофакторната идентификация е за всеки потребител, за одитиращата организация, за комисията, която да отвори урната. Това може да стане с име и парола и регистрация през мейл, sms, КЕП, външен удостоверител – на Майкрософт, на Google, или на трета страна, която бъде одобрена от някаква комисия, на която ВСС да възложи процеса. „Всеки от тях, дали с КЕП с биометрични данни, защото вече има такъв, или по друг начин и на колко нива, е въпрос, който вие ще решите. Хората, които определите да имат достъп, ще трябва да спазват протоколите за сигурност, за да сте сигурни, че именно те ще имат достъп и ако възникне проблем, те да може да го обслужат. Комисията също трябва да се удостовери по всички нива на сигурност“, каза Филипов.

Новански попита дали в Естония е имало някакъв проблем със системата. На този въпрос отговори Свен Хейберг, който от години отговаря за системата там. Той обясни, че системата се развива от 2005 г. и чрез нея са проведени около 20 избора. „В такава една система винаги се случват някакви проблеми. Въпреки това, никога не се е случвало да бъде оспорена легитимността на проведените избори. През цялото време сме се учили от възникващите проблеми и сме правили промени с цел да ги избегнем в бъдеще. Това е постоянен процес. Възникващи проблеми сме имали, значителни – не“, каза Хейберг.

Той коментира и въпроса за достъпа до системата през един IP адрес. Каза, че в Естония не приемат този метод за идентификация като допълни, че все пак се следят и наблюдават IP адресите, но се разчита изключително на идентификацията на всеки гласоподавател чрез EID картите (смарт карта, която включва цифров подпис на всеки гражданин и автентификация) и мобилните телефони.

За цената за системата

Следващият въпрос на Боян Новански беше свързан с цената, която фирмата посочи в предложението си и за правата за ползване на системата, интелектуалната собственост и какви други дейности ще се изискват и ще се заплащат над тази цена.

Както „Лекс“ писа, в предложението на „Сиела“ е посочена ориентировъчна цена от около 300 000 лв. за наем с лицензите.

Дали сме ориентировъчна цена. Тази цена включва и услугите по провеждането на следващите избори.  Цената включва услугите по настройки на системата, обслужване преди, по време и след изборите и право на ползване, не изключително, но неограничено във времето и необвързано с ангажирането на „Сиела“ или „Сайбърнетика“, която е носител на интелектуалните права. Вие ще може да надграждате и променяте функционалността на системата. Т.е. системата може да се ползва неограничено и ако някой ден решите, че не ни харесвате, може да дадете на друга фирма да поддържа системата“, обясни Веселин Тодоров.

Той допълни, че ВСС ще сключи лицензионното споразумение директно с естонската фирма „Сайбърнетика“. „Такава е практиката и когато си купувате офис пакетите на Майкрософт, той не идва да участва в обществени поръчки“, каза Веселин Тодоров.

По повод решението на съвета от миналата седмица да се съберат информация и предложения от други дружества, които имат подобни система, шефът на „Сиела“ отбеляза, че в света само естонските парламентарни избори се провеждат по този начин.

В такъв мащаб като че ли няма друга такава система. Не познавам гласуванията в съдебната система, ние познаваме парламентарни, президентски, местни и европейски избори и такива системи няма, което не значи, че нямаме конкуренция. Но идеята е да ви предложим готово решение. Системата ще бъде настроена само на български език, със спецификите за начина на гласуване, които ще дефинира законът. Предимството, което дава една готова система е първо, че е по-евтина, разходите са поети от естонското правителство и в десетилетията, в които са го правили, са се сблъсквали с много проблеми, които човек не може да предвиди, започвайки работата по такава система. Но е добра идея, когато нещо е направено и работи, да се ползва, да е по-надеждно, по-евтино и функционално, отколкото да се открива тепърва топлата вода“, посочи Веселин Тодоров.

За машините

Последният въпрос на Новански беше за машините за гласуване – за методология, цени и продажба.

Изпълнителният директор на „Сиела“ сподели опита на дружеството през последните десет години при различни гласувания. Тодоров напомни, че първоначално фирмата е предоставяла машините като услуга – внасяла ги е, настройвала е, доработвала е софтуера и после ги прибирала в склад.

През последните три години е продала машините и хардуера на Централната избирателна комисия. По отношение на софтуера ЦИК има ограничена собственост. „Могат да правят каквото намерят за добре с него на територията на България, но нямат изключителни права на собственост, защото този софтуер се ползва в САЩ, Белгия, Великобритания и в голяма част от Южна Америка“, обясни Веселин Тодоров.

Посочи, че дружеството може да процедира и по двата варианта – да предостави машини на ВСС под наем, или съветът да ги купи, както и да купи правата по софтуера. От там нататък отново ще имате възможност да възлагате и на други компании да правят доработки, допълни Тодоров.

Той сподели, че през „Информационно обслужване“ експерти на ЦИК са били обучени да доработват системата, като за обучението са били похарчени 300 000 лв. Но след това ЦИК освободила целия екип, преминал през обучението.

И посочи, че „Сиела“ няма монопол и контрол по отношение на машините, всеки път се провеждат търгове, но други не участват заради недобрия имидж на възложителя.

Веселин Тодоров посочи, че дружеството може да осигури машини за всеки съд – 183, или само на окръжно ниво, решението е на ВСС. Затова на този етап не може да се даде ориентировъчна цена, защото трябва да е ясно за колко машини става дума, трябва да се включи и логистиката и т.н. И допълни, че ако ВСС изясни този въпрос, „Сиела“ е готова в рамките на няколко дни да отговори за цената.

Председателят на ВАС Георги Чолаков отбеляза, че съветът трябва да разполага със софтуер не само през първия ден от избора на членове на ВСС, който се провежда в събота, но и при втория – в неделя, за когато е предвиден евентуален балотаж. Т.е. от 8 вечерта до 8 сутринта машините трябва да се пренастроят, каза шефът на ВАС.

Христо Филипов сподели, че всичко е възможно и ако заданието бъде възложено на „Сиела“, тя ще го изпълни. Той предложи да се предвидят по две машини в окръжен съд така, че ако едната се развали, да може веднага да бъде заменена с другата.

След изслушването им Атанаска Дишева заяви, че е впечатлена от представянето на системата за гласуване. Но каза, че днес ВСС няма как да вземе каквато и да е решение, защото има още въпроси за изясняване.

Първият е ВСС да поиска оферта от „Сиела“ за машинно гласуване.

Председателят на ВАС посочи, че информацията трябва да включва използването на около 60 машини – по две в окръжните съдилища, а тъй като в София магистратите са най-много, може в столицата да се предвидят 3-4 машини повече.

Огнян Дамянов на свой ред изтъкна, че трябва да се помисли хубаво какви параметри ще бъдат зададени, защото машините за гласуване в другите избори се съхраняват в склад, охраняват се при транспорта, после се връщат отново в София.

Кадровиците обаче се разбраха поне информативно да разберат колко ще струва използването на 60 машини.

Дишева заяви, че ВСС трябва да обсъди и направените до момента разходи за провеждането на избори за членове на съвета от 2017 г. Според нея трябва да се преосмислят някои въпроси във връзка с изхарченото, включително и по отношение на сумите за провеждане на общите събрания.

Дебатът продължава, но някои от кадровиците настояха първо да видят промените в закона, а после да се взема окончателно решение.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 декември 2023 12:16
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Апостола
Апостола
04 декември 2023 11:59
Гост

Кандидатите за членове на ВСС да минават пред народен подбор . „ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ “ § 3. (1) За членове на самия Висш съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нрав- ствени качества, които имат най-малко петнадесет-годишен юридически стаж : • като единственото доказателство за едновременното наличие на тези високи професионални и нравствени качества е явяването на тези юристи на общо национален народен подбор по правилата от него за подбора на върховните съдии и класирането им по броя на получените гласове сред първите 25… Покажи целия коментар »

Чърчил :
Чърчил :
04 декември 2023 9:24
Гост

„От големите сложнотии изскачат големи простотии“

Апостола
Апостола
04 декември 2023 1:38
Гост

1. ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАТЕЛИ, НА КОЯТО И ДА Е БИЛО ЧАСТ ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВЛАСТ : … • ЗАКОНОДАТЕЛНАТА (депутатите и общинските съветници) , • СЪДЕБНАТА (съдийките и прокурорите) , • ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА (главата на изпълнителната власт – цар на българите, президент или премиер, кметовете и областните управители ) , СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, живеещ на съответната местна или цяла национална територия, ЧРЕЗ МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ на един и / или два тура, ПРИ АБСОЛЮТНО РАВНО ПАСИВНО И АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО, при спазване на изискванията завършено образование и навършена възраст, ако такива са поставени за заемането на някои от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 декември 2023 17:17
Гост

И тези ще гласуват с мадуровки. Явно са неграмотни роми.

AnnaBess
AnnaBess
01 декември 2023 13:20
Гост

Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България:– http://gg.gg/ketox

има лесен, евтин и честен вариант
има лесен, евтин и честен вариант
30 ноември 2023 22:02
Гост

На кандидатите се слагат номерчета и после пряко по TV-то с машината на спортния тотализатор… Аман от кретени, пък били те и естонски. Тук избори за НС с машини се фалшифицират, че какво остава за някакво си ВСС, дето после няма да има никакви доказателства кой как е гласувал и какви всъщност са истинските резултати.

Защо?
Защо?
30 ноември 2023 18:42
Гост

Защо ще се дават пари за нова система, като сегашната е ТОП? Каза го смесен, петчленен върховен съд.

Ми да
Ми да
30 ноември 2023 19:41
Гост

На мястото на Новански бих завършил с въпрос към естонеца защо не вземат нашата сегашна система с талончетата в пликчетата – не поставя никакви проблеми, които да бъдат решавани, а при оспорванията на резултатите винаги върховни съдии са казвали, че е перфектна. Може по този начин и бюджета на съдебната власт да се допълни, ако им я продадем изгодно

Мимишева
Мимишева
30 ноември 2023 17:09
Гост

Охо. Ма ще го сменяме ли това ВСС? Мислех, че ще са там до живот.

Дани
Дани
30 ноември 2023 17:09
Гост

Пишете все едно осведомителен бюлетин с какво се е запознал днес другаря Тодор Живков. С пет колхозника, с четири другарки и техните млади и проспериращи в училище деца….бъдеще на комунистическата идея. Ай сиктир. Да се запознаят у тях си докато клечат на тоалетната чиния. Какво ме информирате за големите „божества“, които се информирали какво става в Естония. Те и срещу Естония да тичат пак няма да я стигнат!

Чунков
Чунков
30 ноември 2023 17:07
Гост

Определено си е наложително да има ново ВСС.

Попов
Попов
30 ноември 2023 17:07
Гост

Подкрепям да има ново ВСС и да се избере с машини

Стратиев
Стратиев
30 ноември 2023 17:07
Гост

Я. Аналоговите лелки и чичовци решили да влизат в 21 век.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 17:06
Гост

Това ще е вълнуващ избор на нови членове на ВСС. За първи път с машина.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 17:06
Гост

Те ако бне искат машини лесно ще му намерят цаката. Ще кажат, че е скъпо и ще си караме с хартишки

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 17:06
Гост

Машината гарантира вота. Но пък този състав на ВСС е пълен с чички от хартиената коалиция

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 17:05
Гост

Няма да е скъпо. Но ще е честно!