Каква електронна система за гласуване на изборите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) да бъде въведена, да остане ли само вотът на хартия, може ли да се въведе машинно гласуване? Тези въпроси ще бъдат обсъдени от кадровиците на извънредно заседание на Пленума на ВСС следващия четвъртък.

До тогава ще трябва да бъде готова и финансова обосновка на различните варианти за избор на членове на съвета.

Поводът за днешния дебат във ВСС беше доклад на комисията по информационни технологии. Нейният председател Калина Чапкънова обясни, че през февруари е бил получен сигнал от адвокат Александър Кашъмов за сигурността на настоящата система за гласуване. Повод за този сигнал е заключението на трима специалисти, изготвили експертиза по делото за оспорване на избора на шестимата членове на ВСС от квотата на съда.

В тази експертиза вещите лица казват, че не може да се гарантира тайната на вота и че системата не отговаря на редица европейски изисквания (виж повече тук).

Сигналът на адвокат Кашъмов е бил изпратен на фирмата разработчик „Абати“, която е изготвила доклад, като заключението е, че „за да бъдат изпълнени препоръките и най-вече изискванията на Регламента е необходим цялостен редизайн и пренаписване на системата. Особено в частта и подхода за автентикация на потребителите и отчитане на вота и съхраняване му в базата данни могат да бъдат използвани криптографски методи на криптиране, хеширане и др., чрез които да се отговори на изискванията на Регламента. Същевременно определени архитектурни подходи и практики, които са се доказали и са използвани вече в няколко избора, е добре да бъдат запазени. Всеки изцяло нов подход ще доведе до нови рискове, които предварително няма как всички да бъдат предвидени“.

Дружеството предлага да изгради изцяло нова система за 9 месеца срещу 800 000 лв. без ДДС.

Същевременно на 20 ноември 2023 г. във ВСС е получена оферта от „Сиела Норма“ АД, в която се предлага система за сигурно електронно гласуване, използвана успешно в Естония в повече от 10 национални избори, обхващащи местни, парламентарни избори и избори за Европейския парламент. Системата използва Квалифициран електронен подпис при гласуването, с какъвто разполагат всички магистрати. Тя осигурява двуфакторна идентификация на самоличността на избирателите – те влизат в системата с КЕП и ПИН, получен при регистрацията, а гласуването се предава към системата, след въвеждане на нов 5-цифрен ПИН, получен по Viber/WhatsApp/SMS на устройство, различно от това, на което се гласува.

Системата гарантира, че гласът на гласоподавателя бива криптиран още на неговото устройство и дигитално подписан, което заедно с използването на сигурни протоколи за комуникация между клиента и сървъра, гарантира сигурността на тайната на вота и избягва манипулациите. По този начин никой, дори и разработчиците и ВСС не могат да разберат кой как е гласувал.

Дружеството посочва, че системата се предлага като услуга, като отдаване под наем с лицензи и т.н. Ориентировъчната цена, без техническо задание, е 300 000 лв.

В тази връзка комисията по информационни технологии е изготвила два варианта за решение – или да се изготви изцяло нова система за гласуване, или да се наеме тази, използвана в Естония.

Междувременно Съюзът на съдиите в България (ССБ) поиска машинно гласуване за членове на Висшия съдебен съвет. В позиция до ВСС (виж пълния текст тук) по повод предстоящите избори на кадровици, от организацията посочват следното: „Изборите за членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да се извършват чрез хартиена бюлетина или чрез машинно гласуване по същия начин както се извършват изборите за органите на местното самоуправление, за народните представители и за представителите в Европейския парламент. Съдебните органи са органи на власт и изборът на техните членове би трябвало да се провежда по същия ред както избора на останалите органи на власт – не съществува нито житейска, нито правна логика органите на съдебната власт да се избират по различен начин. Наред с това машинното гласуване е най-икономически съобразеното, тъй като то вече се провежда в изборния процес в страната и не налага ново техническо оборудване“.

В тази връзка от ССБ предлагат ВСС и министърът на правосъдието да обсъдят възможността за машинно гласуване за членове на съвета, като бъдат предприети необходимите действия за иницииране на изменение на ЗСВ в този смисъл.

Позицията на ССБ също беше спомената днес от кадровиците.

Боян Новански заяви, че вижда два основни варианта за гласуване.

Първият е само с хартиени бюлетини, като този начин на вот е единственият, регламентиран в Закона за съдебната власт.

Новански обаче поясни, че той влече и разходи, които няма да са малко – ще има няколко секционни избирателни комисии (по една на 500 човека), като на магистратите ще трябва да бъдат платени командировъчни (нощувки, дневни, път и др.) и възнаграждения, трябва да се предвидят средства и за балотаж. Отделно всеки магистрат трябва да дойде в София, за да гласува, а това са допълнителни средства за транспорт. Трябва да бъдат осигурени и средства за зали за общи събрания.

Вторият вариант е електронно дистанционно гласуване, който съдържа няколко подварианта.

Първият е да се използва сегашната система за гласуване. Тя е използвана три пъти, минала е през съдебен контрол, избори не са касирани“, каза Новански.

Вторият е да има нова система, но както става ясно от офертата на „Абати“, тя ще струва около 1 млн. лв. с ДДС, и изграждането ѝ ще отнеме 9 месеца. За целта обаче ще трябва да бъде обявена и обществена поръчка, която също ще отнеме няколко месеца, а при обжалване – още повече.

Третият подвариант е да се използва вече готова система, като тази от предложението на „Сиела Норма“. Тук цената е 300 000 лв., но става дума за наем, посочи Новански и припомни, че отново ще трябва обществена поръчка.

И последният подвариант е предложението на ССБ – да има смесен вот с хартия и машини. Но за машинно гласуване са необходими законодателни изменения.

В тази връзка Боян Новански предложи да се направи финансова обосновка да всеки от вариантите, а на заседанието в четвъртък да бъде поканен представител на „Сиела Норма“, за да направи презентация на системата от Естония.

Атанаска Дишева допълни, че наред с това трябва да бъдат приложени и други документи. Става дума за сигнала на адвокат Кашъмов, одитният доклад на сегашната система, извършен в началото на миналата година по заръка на ВСС, доклад за изпълнението на препоръките от този одитен доклад, да се събере информация защо в сегашната система са били изключени log files, както пише и в експертизата по делото за избора на шестимата от квотата на съда, да се съберат оферти и от други фирми за други съществуващи системи за гласуване.

Според Дишева ВСС трябва да посочи и на какви изисквания трябва да отговаря една такава система за гласуване, ако се стигне до такъв вариант.

Тя напомни, че в ЗСВ има преходна разпоредба, която урежда въпроса за електронно гласуване за членове на ВСС през 2017 г. В нея имало две изисквания – системата да гарантира тайната на вота и свободното волеизявление. Дишева посочи, че сегашната система като че ли не гарантира тайната на вота.

Олга Керелска на свой ред посочи, че на следващото заседание може и да не се стигне до вземането на конкретно решение, защото се очакват промени в Конституцията и после в редица закони.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков поясни, че с председателя на ВКС Галина Захарова, са в деликатна ситуация, защото вече тече 6-месечният срок, в който трябва да свикат общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС. Ако се чакат промените в Конституцията и в ЗСВ, има опасност двамата председатели да не спазят законовия срок. Ако пък свикат общо събрание, а после бъдат променени Конституцията и ЗСВ, тогава всичко ще започне отначало. „Чисто човешки питам какво да правим и как да реагираме“, каза Чолаков.

Атанаска Дишева изчисли, че 6-месечният срок изтича на 14 февруари 2024 г. и дотогава ще е ясно дали ще има промени в КРБ, или не.

На финала Калина Чапкънова посочи, че целта на дискусията е и ВСС да помогне на законодателя при определянето на начините на гласуване.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 декември 2023 12:10
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Angel17
Angel17
26 ноември 2023 8:37
Гост

I learned a lot from this blog. Thank you for posting. http://www.fordofcolumbiacity.com/

Браво на умните и красивите!
Браво на умните и красивите!
24 ноември 2023 13:37
Гост

А не може ли да гласуваме само с хартия и по окръжни или дори по апелативни райони и то в работен ден? Така почти всички ще си упражнят правото на глас и вотът ще е напълно легитимен. Няма да се налага гласуване от един IP адрес, нито разни активисти ще обясняват, че не успели да гласуват. Е така контролът няма да е на ниКой, ама май в това е проблемът ?

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2023 14:53
Гост

Може, ако променят ЗСВ, защото при сегашната редакция секция се открива, когато има 500 магистрата. Това го има само в София. Иначе не по окръжни, а по районни си е най- добре!

dbaukiqoajras
dbaukiqoajras
23 ноември 2023 22:35
Гост

Знаете ли, че 74% от заседналите хора развиват хемороиди и те също могат да бъдат причинени от бременност, затлъстяване и генетика. Малко се говори за него, но на практика е масово заболяване, но има решение – профилактика или лечение на хемороиди само с едно лекарство, защото здравето е най-важно, прочетете сами –– https://mub.me/hemoferon

Съдия
Съдия
23 ноември 2023 19:15
Гост

Статията звучи като координирана акция на ССБ и Сиела Норма.Очаква се ВСС да клекне на кръстосания им орган.

Конспираций
Конспираций
23 ноември 2023 19:33
Гост

А нещо за кемтрейлс и илюминатите?

Любител
Любител
24 ноември 2023 11:18
Гост

Гусин Коспираций, не е ли факт, че предните избори ССБ спечелиха един сочен геврек ? Не е ли вярно , че спонсорите им са същите като на ППДБ, дето ревностно си искат машинки? Нагледахме се на машинации по изборите. ССБ са нежелани от мнозинството от съдиите, защото знаят какво ще се случи , ако и съдийската квота във ВСС е тяхна. Щото нали нямате съмнения какви ще са членовете от парламента, когато най сетне бъдат скглобени.

Така е
Така е
24 ноември 2023 13:45
Гост

Даже си имат и министър на правосъдието за съдружник, който вече ръси акъл по разни платени телевизийки какви да бъдат избирани в следващия ВСС. Явно след като не успяха да подменят службите и отмениха законния избор на ВСС, ще се опитат да набутат келешите си в следващия ВСС

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 17:14
Гост

Каквато е по закон.

зсв
зсв
23 ноември 2023 14:54
Гост

като приемат да обсъдят нова система за гласуване, всъщност признават, че изборите за членове на ВСС 2022 г са манипулирани…. Не, че остана някой, който се съмнява в това…

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 20:14
Гост

Със същата система избраха и сегашния ВСС. Ресто ли да има, а?

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 13:55
Гост

Да видим дали ще стане обаче.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 13:55
Гост

Чудесно нововъведение би било

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 13:55
Гост

Ми няма да е зле. Естония по-глупави ли са?

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 13:55
Гост

Ха, идете го обяснете на аналоговите партии, като ДПС, БСП и ГЕБР

Чилингиров
Чилингиров
23 ноември 2023 13:54
Гост

То така трябва и избори да провеждаме за парламент, президент, всичко

Хършев
Хършев
23 ноември 2023 13:54
Гост

Аналоговата ера свърши. Добре е това да го разберат и във ВСС и в държавата и сред народа

Mironov
Mironov
23 ноември 2023 13:53
Гост

Категорично смятам,че трябва да има дигитализаиця

Чипилев
Чипилев
23 ноември 2023 13:53
Гост

Хубаво е да се взаимства от Естония, така е

Ама защо????
Ама защо????
23 ноември 2023 12:41
Гост

Нали смесеният състав прие, че сегашната система гарантира тайната на вота и съответства на всички стандарти??????? Защо комисията по информационни технологии на ВСС се включва в АКТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ срещу Чолаков, срещу ВАС и срещу самото ВСС?!?!?!?!

Чипилев
Чипилев
23 ноември 2023 13:56
Гост

А де

Кака Сийка
Кака Сийка
24 ноември 2023 12:18
Гост

Да не говорим, че по въпроса има влязло в сила решение, но въпреки това коментарите продължават.