Опасения, че политиците ще си избират главен прокурор, че обществеността ще се настрои срещу съда, че прокурорите ще се настроят срещу парламента и срещу съдиите и че се създава привилегирована каста не успяха да откажат мнозинството на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС да приеме на второ четене промените в Конституцията във вида, в който депутати от трите формации ги внесоха в четвъртък вечерта. Комисията по конституционни въпроси тази събота и неделя обсъди и гласува измененията в основния закон на извънредно заседание.

Сега предстои във вторник да се проведе второ гласуване в пленарната зала, а преди Коледа и финалното им трето четене.

Ден първи: Промените за съдебната власт и двойно гражданство за депутати и министри

По конкретните текстове, които „Лекс“ вече представи (виж тук), се провеждаше дискусия, но мнозинството, подкрепящо измененията в Конституцията, приемаше само дребни, уточняващи и технически редакции от експертите. Заседанието продължи 6 часа и по част от разпоредбите – например за служебното правителство, не беше взето решение. Всички промени, свързани със съдебната власт, обаче бяха приети от комисията, макар да останаха без отговор резонни въпроси на специалистите – например кой номинира кандидати за председател на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Дискусията по разпоредбите за съдебната власт беше белязана от изключително острите изказвания на бившите конституционни съдии проф. Пенчо Пенев и Румен Ненков и адвокат Велислав Величков.

„Моите принципни бележки сигурно няма да бъдат взети предвид, но трябва да се обговорят, защото де да знаеш – може и да стане чудо“, започна изказването си проф. Пенев, но чудо не стана. Той постави на вносителите серия от въпроси за ефекта от реформата и разделянето на Висшия съдебен съвет на два съвета. И коментира забраната парламентът да избира в тях действащи прокурори и следователи, каквато не се предвижда за съдиите. Той подчерта, че Европейската мрежа на съдебните съвети приема, че Народното събрание не трябва да избира в тези органи съдии, дори и пенсионирани, както и членове – настоящи и бивши на парламента и на правителството.

„Сега се слага точката с прокурори и следователи и идеята е действащи съдии да влязат в извънсъдебната квота във Висшия прокурорски съвет. Моля ви, не правете това, ама много ви моля. Това е най-прекият път да скараме двете гилдии, които и без това не са в блестящи отношения“, призова той депутатите.  

Що се отнася до разпределението на квотите във ВПС (главният прокурор, двама прокурори, един следовател и шестима, избрани от НС), което беше и най-остро критикуваното предложение, проф. Пенев заяви: „В прокуратурата самоуправлението, а до голяма степен и независимостта, ще станат жертва на постулата на тези промени – отчетност и отговорност на прокуратурата. Под тази идеологема се извършва реформата там“. И обясни, че при това разпределение избраниците на НС имат мнозинство да решават всякакви въпроси.

„Страх ме е, че отиваме в другата крайност и то по един много нелицеприятен начин. Наблюдаващите и контролиращите на практика ще вземат решенията, свързани със специфики на прокуратурата. И ето ви възможното политическо влияние“, заяви проф. Пенев. Той за пореден път изрази дълбокото си убеждение, плод на големия му опит, че докато не се промени радикално начинът, по който се избира парламентарната квота, съдебната система няма да бъде реално опазена от политическо влияние.

Последва още по-остро изказване на Румен Ненков.

„Един неуспял кандидат за кмет написа, че на 9 септември прогресивните сили са победили здравия разум. Но може ли политическите идеи да отидат срещу здравия разум? За разлика от министъра на правосъдието, който не знае какво е правораздаване, не е бил съдия и му личи, на мен целият ми живот мина зад съдийската банка“, заяви Ненков.

И продължи: „Вие какво правите – няма нещо, което съдът да е поискал от вас да не сте го уважили. Давате значително преимущество на съдиите във ВСС, със закон отказите на прокурорите за образуване на досъдебно производство се контролират от съда, отдавна се контролират и постановленията за прекратяване, а отказвате всякакъв външен контрол – декларациите за имущество и интереси да се проверяват от антикорупционната комисия, а не от ИВСС. Приехме и че съдът е основен носител на съдебната власт. Но така създавате една привилегирована каста. Първият скандал, който ще се получи, а такъв ще има, защото съдиите не са ангели, както и не всички прокурори са престъпници, и цялата отговорност ще се понесе от съда. Общественото мнение ще се настрои срещу съда“.

Той попита и какво се цели с намаляването на мандата на членовете на ВСС от 5 на 4 години и с намаляването на този на главния прокурор от 7 на 5 години. „Недейте да си правите сметка, че КС може да бъде подложен на натиск. Промяната в мандатите е противоконституционна, така е казано в ТР 3/2003 г. – мандатът не може да се пипа, освен от ВНС. Тези промени няма да решат нищо, а само ще дадем хляб на тези които ще ги оспорят в КС“, заяви Ненков.

Той попита вносителите какво означава предложеното от тях изискване кандидатите за членове на двата съвета от парламентарната квота да са независими и партийно неутрални. „Кой е този независим, не зависите от децата си ли, от семейството? Нима не гласувате за партии на изборите, напишете го ясно –  да не е член на политически структури, ръководства на партии, но така не става“, каза той.

Адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“ призова депутатите за разум и да не приемат предложената структура на ВПС. „Трябва да защитим независимостта на прокуратурата. Този състав на ВПС означава, че парламентът ще назначава всички прокурори и началници в прокуратурата, защото 6 от 10 е абсолютно мнозинство. Това означава, че парламентът ще ръководи прокуратурата, това е недопустимо“, каза той. И заяви, че така парламентарната квота придобива управляваща, а не контролираща функция.

Величков предложи разделението в съвета на прокурорите да е 5 на 5 професионална и парламентарна квота. „Така ще има дебат и търсене на консенсус, защото никой няма да има превес и няма да има състезание с един кон и има голям шанс да изберем качествени хора“, каза той.

„Прокурорите ще се настроят срещу парламента, ще стане междуинституционална война. Моля ви, да проявите разум и да оставите политическите идеи за сметка на върховенството на правото“, каза той. И също посочи, че не е редно парламентът да избира съдии в двата съвета, защото те няма как да са представители на обществеността.

След дебата разпоредбите за двата съвета не претърпяха значителни редакции.

За правомощията на прокуратурата комисията записа в чл. 127 от Конституцията, че тя:

  • предприема действия за оспорване на незаконосъобразни актове пред съда, в случаите, предвидени в закон;
  • освен по наказателните дела от общ характер, в предвидените със закон случаи участва и в други дела в защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила.

Лека редакция претърпя предложението за разширяване на достъпа до Конституционния съд. В чл. 150 от основния закон беше записано: „Всеки съд по искане на страна по делото или по своя инициатива може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на несъответствие между закон, приложим по конкретното дело и Конституцията. Производството по делото продължава, като съдът, чието решение е окончателно, постановява съдебния акт след приключване на производството пред Конституционния съд.“

Продължителен дебат в комисията имаше по предложението хора с двойно гражданство да могат да става депутати и министри и то беше прието с 5 на 4 гласа.

„За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който е навършил 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. За народен представител може да бъде избран български гражданин, който има и друго гражданство, когато е живял последните осемнадесет месеца в страната”, гласи приетият от депутатите текст.

Председателят на комисията Радомир Чолаков обаче даде знак, че предложи тази разпоредба да не влиза в сила незабавно. „Ние нямаме точни данни колко българи имат двойно гражданство. Ще помисля за преходна разпоредба, която да отложи влизането в сила на този текст до създаването на необходимите административноправни предпоставки да узнаем колко българи имат двойно гражданство и в кои държави живеят. Другото е да си купуваме котка в чувал. Не мога да подкрепя такова решение“, каза той.

Без всякакви обяснения комисията пренебрегна настояванията на Висшия адвокатски съвет и на омбудсмана да се разширят правомощията им за сезиране на КС.

Комисията прие, че образованието и науката са национални ценности. И записа следния текст в основния закон: Народното събрание спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост. Решенията за избор се приемат с мнозинство две трети от всички народни представители, когато това е предвидено със закон“. 

Ден втори: Председателят на ВКС – служебен премиер и заявка за чисто нов ЗСВ

Около час отне в неделния ден на Комисията по конституционни въпроси, за да приеме окончателно измененията в основния закон.

След отлагането предния ден за допълнително осмисляне на разпоредбите, свързани със служебното правителство, днес те не претърпяха редакции. Така в Конституцията беше записано: Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник“.

Както става ясно, от списъка с потенциални служебни премиери не беше изваден председателят на ВКС, въпреки сериозните възражения на самия съд и на министъра на правосъдието. Ако председателят на ВКС оглави изпълнителната власт, той ще председателства едновременно ВСС и Министерския съвет.

В освен това в Конституцията се предвиди и че основна задача на служебното правителство е да организира честни и свободни избори, а ограничения в правомощията му може да бъдат предвидени в закон.

Кратък дебат имаше за преходните и заключителни разпоредби, тъй като адвокат Велислав Величков попита как са определени сроковете в тях и най-вече този от 6 месеца за приемане на измененията в законодателството, свързани с промените в Конституцията. Той изтъкна, че на практика мандатът на действащия ВСС се удължава с две години, а и.ф. главният прокурор ще остане на поста си повече от година.

Министърът на правосъдието Атанас Славов подробно разясни сроковете и съобщи, че след измененията в Конституцията няма да се правят просто промени в Закона за съдебната власт, а ще бъде написан изцяло нов. Цялата процедура с обществено и междуведомствено съгласуване може да приключи до март и тогава проектът за нов закон да бъде внесен в НС. То пък ще трябва до края на юни да го приеме.

Екатерина Захариева от ГЕРБ увери, че депутатите няма да бавят процеса.

Така в преходните и заключителни разпоредби на закона за промени в Конституцията беше записано:

§1, ал. 1 Народното събрание в срок от шест месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България приема законите, които се отнасят до прилагането на тези изменения и допълнения.

ал. 2 Трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет се запазват и се уреждат при условията и по реда на действащото законодателство при преминаване към друг работодател.

§2, ал. 1 Изборните членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет се избират в срок от три месеца след влизане в сила на законите, които се отнасят до прилагането на чл. 129 – чл. 130б.

ал. 2 До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по тази Конституция, с изключение на правомощията по 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2.”

Както е видно, в тези разпоредби не е предвидено настоящият съвет да изпълнява правомощията на Общо събрание на ВСС и ВПС, което органът, който заменя настоящия Пленум на ВСС.

Според приетото от депутатите те са доста ограничени и на практика, извън бюджета на системата, са съвещателни.

Предвижда се, че Общото събрание:

  1. Одобрява проекта на бюджета на съдебната власт по предложение на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет;
  2. приема становища по общи за съдебната власт организационни въпроси;
  3. приема становища по въпроси, свързани с управлението на недвижимите имоти на съдебната власт;
  4. обсъжда и други общи за съдебната власт въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт, определени със закон.

На финала на заседанието председателят на комисията Радомир Чолаков попита министъра на правосъдието дали е доволен от приетите промени.
„Важно е българското общество да е доволно и ние да сме с усещането, че сме свършили важна обществена работа“, отговори Атанас Славов и благодари на Чолаков, като определи свършеното от него като „пример за легитимно протекъл дебат и взети решения“.

71
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 14:31
Гост

Бай Домус от ДПС що го няма до Рядко, Надка и катьету???

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 14:26
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 12:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 12:35
Гост

Плюя върху такива управници! Недостойни са! ФАКТ!!!

незапознат
незапознат
18 декември 2023 10:09
Гост

Бутат паметника на съветската армия.
Да очакваме ли и паметника на американската армия-на пилотите избивали софиянци с бомби по времето на ВСВ също да бъде премахнат?

Новата ера
Новата ера
18 декември 2023 10:38
Гост

Не, той ще стане част от ансамбъл с паметници на Баязит Светкавицата и Василий Българоубиец, които ще се строят от инициативни комитети на ДПС и ППДБ/ГЕРБ, около който ще има кръг от пилони със знамената на сегашните ни съюзници, а до него ще води огромна алея в цветовете на дъгата!
От общината ще осигурят и летящите костенурки, октоподи, медузи и т.н.

мнение
мнение
18 декември 2023 10:04
Гост

Притеснява ме тази припряност да се променя Конституцията. Комисията работи извънредно в събота и неделя, а Пеевски каза, че промените трябва да се приемат до края на годината. Кое налага тези спешни промени? На пръв поглед нищо, на втори нещата се променят и стават изключително тревожни. След 34 години от промяната на системата, изведнъж се прави генерален ремонт на основния закон и едновременно с това се събаря антифашистки паметник, в допълнение интервюто с руския посланик е забранено. Не трябва да си кой знае колко прозорлив, за да разбереш, че отвън се нанася удар върху държавността. Защо е така? Вероятно ще… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 декември 2023 9:31
Гост

Много ми е интересно колко независим при издаването на актовете си е един действащ съдия, който е проявил толкова голям професионализъм, че да бъде харесан от парламента и предложен да стане още „по-независим“ член на ВСС?
#даживееССБхиперамбициознитенатегачивнего
#андрешкогошковпредседателнаВКС

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 9:19
Гост

Еееее браво на Величков, най-накрая да даде някакви добри съвети, да ги вразуми, той по-принцип си е човек на ДБ, но щом и на него не му харесва и не ги благославя, значи нещата наистина не са ОК и те не са! Христо Иванов – реформатора, а Славов майко, майко, 5 години стаж като адвокат сигурен съм, че в 5 дела да е участвал толкоз ще са му – смях в залата!

Мислено недомислено
Мислено недомислено
18 декември 2023 3:57
Гост

Големият майтап ще настъпи ако Тръмп вземе властта и САЩ наистина излезе от НАТО. Тогава конституционната вярност към НАТО май ще бъде верност към Ердоган и Турция, която ще е доминираща сила.

потресен
потресен
18 декември 2023 8:27
Гост

Че за НАТО и в конституцията ли ще го впишат?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 декември 2023 9:33
Гост

Нали трябва да има правно основание да вдигнат паметник на НАТО на мястото на МОЧА, независимо дали на хората им харесва или не, „процедурата ще е спазена“.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
18 декември 2023 18:53
Гост

Уважаеми потресен, какво пречи да впишат НАТО и ЕС в чл.1 на конституцията?

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 19:56
Гост

Умниците от парламента на практика извадиха прокуратурата и следствието от съдебната власт…

откровено
откровено
17 декември 2023 18:17
Гост

Народно събрание в състав от депутати гласуващи закони със самодоволство на маймуни, на които са показали банан, 98 процента, от които нямат съзнание за същността на законите, които гласуват седнали да променят конституцията, свещена простота съответстваща на масата гласоподаватели , последствията няма да се забавят

ВНС
ВНС
17 декември 2023 17:48
Гост

Правомощията на Общото събрание на двата съвета не се различават от правомощията на пленума понастоящем. Какво точно променят тези? Небивала пародия.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 17:16
Гост

Ей така, само да си го припомним Решение 3 от 10.04.2003г. по КД 2/2002г. на КС Р Е Ш И: 1. Териториалната цялост и установения от Конституцията унитарен характер на държавата с местно самоуправление при недопускане на автономни териториални образования съставляват формата на държавно устройство по смисъла на чл.158, т.3 от Конституцията. 2. Формата на държавно управление по смисъла на чл.158, т.3 от Конституцията следва да се тълкува разширително. Това понятие се определя не само от характера на държавата като парламентарна или президентска република или монархия. В него се включва и изградената от Великото народно събрание, чрез редица конституционни текстове,… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
18 декември 2023 6:48
Гост

Не го подложиха на обществено обсъждане и – съгласно ЗНА – трябваше да има и проекто-сметка за непосредственият финансов ефект от прилагането.

Едва вчера – при това – в разпиляната атмосфера на неделната публицистика – се появи – Пенчо Пенев, който смля някои въпроси – на достъпен език, обаче – нямаше време за реакция – самият той се допря само до няколко изречения, след което стана неясно отново.

Освен това си рекламира и книгата, но – пак не стана ясно и това.

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 11:28
Гост

Така работят посолствените марионетки, сами си го заявиха: „Законно – незаконно …“ – действат според поръчката на губернаторския наместник в колонията.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
18 декември 2023 18:58
Гост

Ей така, само да си припомним: поставянето на СЕС като по-висш съд по отношение на ВКС и ВАС, които трябва безпрекословно да изпълняват неговите решения, води ли до промяна на формата на държавно управление? Или регламентите на ЕС, имащи примат над националните закони, е ли е промяна на формата на държавно управление? Кой ще се осмели да атакува пред КС съответните разпоредби на ЗНА, ГПК и НПК? И дори да допуснем наличието на таково производство, тоя КС дали ще обяви поне едно от тях за противоконституционно? Нека да наречем нещата с истинските си имена – България беше продадена в робство,… Покажи целия коментар »

Примо
Примо
18 декември 2023 19:18
Гост

А, никой, баш! Има взели и за внуците.
И сега заработват дребните тролове с писане на глупости в нета. Какво да кажем за мазните изпълнитили на посолствени поръчки?

Съдия
Съдия
17 декември 2023 17:10
Гост

Тези кухи лейки си продължават работата все едно наистина вярват че нещо променят.

Обратната страна
Обратната страна
17 декември 2023 17:03
Гост

Не,…прости хора и силен вятър,няма какво да ги спре!

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:01
Гост

Не … умни хора с глупости се занимават.

Адвокат
Адвокат
17 декември 2023 12:00
Гост

Добре, че не са железничари в БДЖ, защото – просто щеше да има катастрофи всеки ден. От години се приказва – нещо – да се спре с бълването на наредби и закони. Няма кой да ги следи и – съответно – хората ги прескачат, животът не може да се съобразява с всичко. Направете една система и я оставете – 20-30 години, тогава ще се взимат мерки. Малко е авантюра всичко – никой не разбира всъщност, какво става. Идва монопол – сега пък – на някакви аристокрации – които сами си създават нещо, сами си го разбират. Така не се създава… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:08
Гост

Кой закон да приложи съдията, като то един с един не са в синхрон, а практиката на ВКС и ВАС ако следиш, разноглед ще станеш – това стана съвсем явно последните 5 години – тотална какафония, липса на професионализъм и дори на елементарна грамотност. Не може толкова неграмотни хора да законодателстват. Те с елементарни положения не са запознати, обаче бълват на кило нормативни актове, които сами по себе си са нечетивни, ка-моли приложими, а в блатото на цялостния нормативен батак вече не знаеш кое какво е и накъде плува. Тотално блато направиха. Като добавиш и юрогейските правила и норми –… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
18 декември 2023 7:00
Гост

Може да се „преджапа“ всяка кал – стига – да е ясна и точна мисловната конструкция – а аз се задъхвам на първото изречение от едно съдебно решение, особено – ако е високомерно, което също е стил на съдиите – от край време. Цитират се дори небрежно препратки към други съдебни решения, все едно – аз ще си подчертавам с молив нещо и после ще търся в интернет съдебната практика. Нормални законови формули – се тълкуват – както и децата не правят, освен това – децата имат естествен чар, а – аз не откривам очарование в това – да сричам… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 11:31
Гост

Тя затова е кал – защото е нечетима, неясна, безсмислена какафония от думи, които нямат нито разбираемост, нито приложение.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
18 декември 2023 19:01
Гост

Има ли значение кой закон ще приложи съдията? След като два състава на ВАС, 3-членен и 5-членен, обявяват във влезли в сила съдебни актове, че разпоредбите на наредба имат сила пред разпоредбите на специален закон.

Тико
Тико
18 декември 2023 19:23
Гост

О, да. НРД, например, според тез … юристи, има преимущество пред АПК.
НРД посочва изчерпателно точно кои технически грешки са такива. Всичко друго, даже случайна размяна на цифри при изписване на УИН на лекар, се наказво с 200.00 лв., нищо, че е точно техническа грешка, и въпреки принципите на АПК, според които не може за замяна на една такава цифра да се глобява с по 200.00 лв. Ама щом НРД тъй рекло, АПК ряпа да яде.
Уникални решиния имам на касац. инстанции! Уникални! Събрах от последните 2 години невероятни бисери. Ще ми се отдаде възнможност да ги споделя.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 11:42
Гост

Тия хора хептен се побъркаха какво общо има КС, ВКС с правителствата, за критиките на академичната общност просто са унищожителни и другия път като ходите да гласувате не вярвайте на ниско ниво пропаганда, скандирано от НПО–то близки до политически партии и псевдо юристи политици ДБ без грам стаж, че вижте какво става!

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 11:24
Гост

Лошото е, че гласят Славов за КС. Дано поне там проявят някакъв разум и сложат човек с поне посредствени правни познания.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:10
Гост

Познанията отдавна са без значение. Тук състезанието е по най-наведен гръбнак, най-голяма изпълнителност и най-дебели връзки. Който надвие. Познанията за какво са? Те не се вписват в картинката.

Адвокат
Адвокат
18 декември 2023 7:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Предложение за въвеждане на атестация чрез изпит
Предложение за въвеждане на атестация чрез изпит
17 декември 2023 7:44
Гост

Предлагам следния текст: В срок от една година се провеждат атестационни изпити за всички действащи и бивши магистрати по конспектите за държавни изпити в СУ . Издържалите изпита с оценка поне мн. добър 4,50 запазват местата в съдебната система. При оценка под 4,50 лицата се уволняват -без изплащане на обезщетения, а заплатите, нопогасени по давност се връщат със законовата лихва, а юридическата правоспособност се отнема, до полагане на повторно на успешен изпит за правоспособност пред МП. Лицата, които вече не са в съдебната система, с оценка под 4,50 от атестационния изпит връщат получените заплати, ако не е изтекла съответната давност.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 9:57
Гост

Ти преди да правиш предложения, вземи първо се ограмоти. Че ей такива като теб сега ще забъркат такава каша, че години ще трябват да се оправи.

до 17 декември 2023 9:57
до 17 декември 2023 9:57
17 декември 2023 16:56
Гост

Драги, че аз от както се появиха тези предложения за изм. в Конституцията-и в първоначалния вариант, а и „подобренията“ не спирам да повтарям,че са височайша глупост. Например-потресаващо е,че в прокурорския съвет ще има политическа квота от непотисти (смятате ли ,че може да се отиде в политическата квота при неправилна политнекоректна позиция, критики към властта, напомням-че в политическата квота няма да се отива след изпит, какъвто има за прокурорите от професионалната квота при първоначалното инсталиране в системата), които да определят инсталирането и кариерното развитие на прокурорите. Тоест управляващата партия ще контролира прокурорите-кой прокурор би обвинил действащ министър, депутат, свързано с тях… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 11:17
Гост

Супер предложение! Пълно подкрепа. След като съдебен състав от САпС написа,че договорът за наем учредявал вещно право на ползване, явно необходимост от изпити в съдебната система има. https://gramada.org/учредява-ли-вещно-право-на-ползване-до/

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:22
Гост

А, не, ако някой може да гарантира честни и обективни изпити – те ще са за всички юристи, защото сред т.нар. адвокати и юрисконсулти са най-неграмотните хора и най-неподготвените специалисти. Или за всички, или за никой!
На мен не ми пречи, но „идейникът“ май се плаши много и завист го тресе от години, че е извън системата.

до 17 декември 2023 15:22
до 17 декември 2023 15:22
17 декември 2023 17:04
Гост

Категорично подкрепям да има атестационен изпит за всички адвокати, вписани без изпит. Подготвения не се страхува от изпита. Тук спор с тебе-нямаме. Подкрепям изпит за адвокати-които са неизпитвани, но тук темата не е за адвокатите. Но щом си повдигнал темата-категорично не подкрепям идеята да има двоен изпит за вписване в адвокатурата, но това да не важи за вече вписаните без изпит. Вписаните без изпит много искат изпит , но за другите-на чужд гръб и 100 тояги са малко,нЕли. Ако ще има всеобщ изпит за вписване в адвокатурата на този изпит трябва да преминат и предложителите за този изпит, а те… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 20:23
Гост

Всички адвокати на изпит, щом всички магистрати ще ходят! Аз, за да стана магистрат, ходих на изпит и не ми тежи да ходя пак. Ако, обаче, това стане задължително и за всички адвокати. Както писах – или всички – или никой! Само че у нас обективни и честни изпити, както и избори, няма как да се организират. Кой ще ви изпитва? Неграмотни дупетати? Връзкари от системата? Пияни професори, които четат едно и също по 20 години? Изритани от професията юрист-политици, които не могат дори като консултанти да работят? Кой? Та идеята е просто дрънкане да минава времето. Вероятно го имате… Покажи целия коментар »

до 17 декември 2023 20:23
до 17 декември 2023 20:23
18 декември 2023 3:10
Гост

Драга, ти да не си от ваксинираните?

Сама не се усещаш колко несвързано ти е писанието.

Един въпрос-ти кога си завършила право? Питам за годината, пак ще останеш анонимна. Имам лекото усещане, по косвени признаци,че се досещам коя си …

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 11:37
Гост

Написаното е повече от ясно, ами на теб не ти изнася. И когато се стигна до същността на поставения отново от теб толкова глупаво и неотносимо към темата тук въпрос за изпитите си търсиш оправдание, понеже нямаш отговор по същността. По най-елементарен начин – преминавайки към обиди и атаки – както постъпват децата в градината и кучетата на улицата. Че и към ваксините залитна. Нещо за дядовите ти приказки, бабините ти гащи, бащините ти кахъри и майчините ти сълзи няма ли в тази връзка да спомеш? Тук всеки е анонимен. Никой не е длъжен в тази връзка да ти се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 12:04
Гост

Моме, ама ти наистина си за мерки по закона за здравето . Спешно.

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 12:07
Гост

Типична реакция на настъпан самоизложил се. Ореш дъното вече. Аз съм до тук – не мога да затъвам с теб толкова на дълбоко.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:14
Гост

Пак глупостите ти! И кой ще оценява, като то комисиите и управляващите са най-некадърните и незнаещите. Един конкурс с нормални въпроси и казуси не могат да организират, едни изпити без изтекла информация за преписване и предварителна подготовка не могат да спретнат. Като те изправя на изпит пред човек със знания за седми клас, ще те питам какви ще ги драскаш пак. Човек без работа и с много злоба и завист си. Изцяло е в твоя вреда. … Иначе ако имам гаранции за обективност още утре се сагласявам на повсевместен изпит за всички юристи /От къде – накъде само за някои?… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:15
Гост

„съгласявам“ – тук няма опция за редакция

Адвокат
Адвокат
18 декември 2023 7:13
Гост

20 години съм в – „обетованата“ земя и – да – приятно е да се титулуваш, обаче е ефимерия, изобщо не е Рио де Жанейро. Но искам да попитам – Христо Ботев на кой писателски съюз е бил член. А има някои много добре написани творби, с талантлива жар и страст, дори. Също така – Васил Левски е бил представляван от адвокат – малко известен факт е това – адвокатът на Васил Левски – в чий съюз е членувал, освен че е бил единственият човек – реално защитил подсъдимият Левски, по делото му. Айде без бюрокрации, а – спокойно всеки… Покажи целия коментар »

Тъпо
Тъпо
18 декември 2023 7:21
Гост

А кой ще ги изпитва? Корумпетага от комисиите?! Я вижте кого класират на конкурсите!

Анонимен
Анонимен
18 декември 2023 11:41
Гост

Това го питам и аз това, „идейното“, и то, като няма какво да отговори, взе да лае и да измества по инфантилному темата. Детински изпълнения.
Ще изпитва комисията Ристаки Иванов – Дилчо Пеевски – Наско Славов, а председател на комисияката ще да е Барни Ръбъл. За да могат да се класират безработни адвокати и други йористи, които в момента захлебват с тролстване из нета и са верни на сглобаджийската партия и посолството, а класирането ще е по списъци, одобрени от последното.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 0:07
Гост

Защо Христо Иванов е останал с впечатление, че той и Киро ще посочат кой ще е новия главен прокурор с тези промени в Конституцията? Да не си мисли, че ще посочи еднолично кои ще са новите членове на прокурорският съвет от Народното събрание. Защото от професионалната прокурорска квота няма никакви шансове. Все ми се струва, че това ще бъдат Боко и Пеевски. Защо Христо Иванов си мисли, че неговите приятели от ССБ ще овладеят новият съдииският съдебен съвет? Това вече го видяхме при последните отменени избори за професионалната съдийска квота за ВСС, че не стана. Няма да стане и сега.… Покажи целия коментар »

Обратната страна
Обратната страна
16 декември 2023 23:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ПП са позор
ПП са позор
16 декември 2023 22:37
Гост

Ако някой иска нагледно да види какво означава псевдоюрист – нека изгледа заседанието на комисията и да види как се представиха Никола Минчев от ПП, Нажежда Йорданова от ДБ и Атанас Славов от ДБ. Не става само с фалшиви претенции и общи приказки. Тези тримата нямаха грам понятие за какво става дума в тази сложна материя и се гърчеха в срамни обяснения и в юридически незащитими политически поръчки за едно или друго предложение за изменение на Конституцията.

Казус
Казус
16 декември 2023 21:59
Гост

Портиера на посолството живее на Софийски адрес. Това изобщо не е маловажна длъжност, между другото. Разбира се, американец или германец, в зависимост от посолството. Работи като такъв от две години. Месец два преди изборите нареждат на дежурната сглобка че трябва да го направят и български гражданин и да го впишат като втори в партийната листа да речем на ГЕРБ. Избора му законен ли ще е?

Глупости без край....
Глупости без край....
16 декември 2023 21:26
Гост

При тези изменения следваше и да се впише,че при искане за сваляне на имунитета на депутат от управляващите, на главния и наблюдаващия прокурор незабавно и по искане на квотата на НС във ВПС ,се образува дисциплинарно производство и се отстраняват от длъжност!Само така, разследването ще е „независимо“, нали Ицко,Надка и останали идиоти!

Анонимен
Анонимен
17 декември 2023 15:25
Гост

А защо да се образува дисциплинарно производство?
Направо неудобните да ги отстраняват по разпореждане на шайката ПП-ДБ-ГРОБ-ДПС, след одобрение от посолството и толкоз.

Loll
Loll
16 декември 2023 20:56
Гост

Много ми е интересно когато има дебат за законодателни промени и политиците не се вслушват в експертните мнения на доказани практици и теоретици. Все едно да извикам майстори за строеж на сграда и да кажа-вижте сега момчета, аз не разбирам нищо от строителство, но искам да ми направите основите и колоните от шума. Те ми обясняват, че това са важни конструкции и трябва да са здрави-да са направени от бетон и арматура, за да не падне сградата . Но аз ги гледам умно, нямам други аргументи и накрая отсичам-е хубаво де, сложете слама вместо шума. В общи линии така е… Покажи целия коментар »

кака сийка
кака сийка
16 декември 2023 20:51
Гост

Причиних си това мероприятие и освен това, че Радо Чолаков всячески се опитва да се измъкне от отговорност и да я прехвърли на Славов друго не видях. Никола и Надя се пънат да обясняват и поправят, а самият Славов като мумията на Георги Димитров. Това с обществения съвет се прави първо на ниво работна група – текст по текст, за да не се излагате пред камерите.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 20:51
Гост

Не е като да нямаха време – два дни почивка си удариха

Минчев, Надето и Славов
Минчев, Надето и Славов
16 декември 2023 21:34
Гост

Потвърждавам. Никола Минчев и Надето бяха повече от жалки – объркани, дезориентирани, оплитаха се, не знаеха какво говорят. Две свързани и смислени изречения не успяха да формулират. Експертите направо ги смазаха от аргументирана критика. А Славов беше по-зле и от тях.

???????
???????
16 декември 2023 20:48
Гост

Всичко е решено, дискусията е за парлама и шото процедура, нали. А текстовете писани като в час по трудово от третокласници. Самите участници, не депутатите и те гола вода, никой не може една читава редакция да предложи. Задават въпроси, а не предлагат. Що за експертност е това?

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 20:48
Гост

Айде стига глупости, Шенген е най-важното нещо!

Miro
Miro
16 декември 2023 20:47
Гост

Тази енергия и сглобка можеше да се използва за далеч по-мащабни, важни и съществени промени в Конституцията, защото скоро няма да има такова мнозинство.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 22:06
Гост

И какви ще са те? Докато има чл. 5 (4), конституцията може да си я драскат и поправят и без НС като халваджийски тефтер. А сега със започнала палестинизация на България след десетина години може да се окаже че никой даже не говори български в парламента. Канарски острови 1995 с кметове говорещи предимно германски.

Димитър
Димитър
17 декември 2023 13:38
Гост

И слава богу,че Господ да ни е на помощ.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 20:44
Гост

И целия този шум заради един Гешев всъщност.

Plod
Plod
16 декември 2023 20:45
Гост

Татарчев и Филчев да не забравяме.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 21:52
Гост

Интересно но няма и дума за процедура за смяна на Прокурор с крайпътна пиратки. А излезе толкоз ефектиена процедура.

Костов
Костов
16 декември 2023 20:41
Гост

Този правосъден министър е бая нелеп образ.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 20:44
Гост

Румен Ненков си го каза и е прав.

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 20:50
Гост

Цялото ДБ са доста нелепи, другите въобще не ги коментирам. Страхливи, хлъзгави.