Действащият Висш съдебен съвет (ВСС) ще продължи да кадрува поне 9 месеца след приемането на промените в Конституцията – няма да може да назначава само председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Това следва от внесените от депутати от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, начело с Христо Иванов, предложения за промени в проекта им за изменения в Конституцията преди второто му четене (всички предложения виж тук). Те съдържат преходни и заключителни разпоредби, каквито нямаше в първоначалния проект.

С тях се дават 6 месеца на Народното събрание да приеме законите, които се отнасят до прилагането на новите разпоредби на Конституцията. А след това и още 3 месеца, в които действащият ВСС да продължи работата си.

Два отделни съвета, без прокурори и следователи от парламентарната квота

Депутатите не отстъпват от идеята ВСС да се раздели на два съвета. Те предлагат този на съдиите да продължава да се нарича Висш съдебен съвет, а този на прокурорите да е Висш прокурорски съвет (ВПС). Членовете на двата съвета ще са с мандат от 4 години със забрана за повторно преизбиране веднага след края му. Изборните членове ще запазват статута си на съдии, прокурори или следователи.

По някои въпроси двата света ще провеждат Общо събрание. То ще се председателства от шефа на ВКС, а в негово отсъствие от този на ВАС.

ВСС ще има 15 членове – председателите на ВКС и ВАС, 8 избрани от съдиите и 5 от Народното събрание.

ВПС ще има 10 членове – главният прокурор, двама избрани от прокурорите, един от следователите и 6 от парламента.

Народното събрание няма да има право да избира в двата съвета действащи прокурори и следователи, но няма забрана да „вкарва“ съдии.

7 години мандат за председателите на ВКС и ВАС, 5 за главния прокурор

Мандатът на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд остава 7 години, а на обвинител №1 – 5 години, със забрана за повторно преизбиране на тримата.

Като председателите на върховните съдилища ще се избират от ВСС, а обвинител №1 от ВПС. Запазва се настоящата процедура за назначаването им с указ от президента, но се дава срок от 7 дни на държавния глава, за да го издаде. Ако това не стане в тези 7 дни, ще се обнародва решението за избора на съответния съвет.

Носител на съдебната власт е съдът, но за прокуратурата и следствието изрично се записва, че са част от съдебната власт, предвижда друго предложение на депутатите.

Прокуратурата ще следва структурата на съдилищата, които разглеждат наказателни дела.

Главният прокурор ще представлява цялата прокуратура и ще ръководи Върховната прокуратура (ВП), т.е. вече няма да има върховни касационна и административна прокуратури.

Главният прокурор ще утвърждава общи методически правила по предложение на ВП.

Що се отнася до правомощията на прокуратурата извън наказателния процес, депутатите предлагат в чл. 127 от Конституцията да се запише, че тя „предприема действия за оспорване на незаконосъобразни актове пред съда, в случаите предвидени в закон“. Освен това се предвижда, че прокуратурата „в предвидените със закон случаи участва и в други дела в защита на публичния интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила“.

Съдът ще е филтър за КС, инспекторите с двегодишна забрана да са магистрати

От предложенията изглежда, че депутатите са се отказали да създават нов Инспекторат на съдебната власт и остава действащият към ВСС. Като на инспекторите се позволяват два последователни мандата, но след приключването на мандата се въвежда забрана да заемат длъжностите съдия, прокурор или следовател в продължение на две години, като им се дава право да се пенсионират по ред, определен в закон.

Що се отнася до индивидуалната конституционна жалба, проектът е претърпял сериозни редакции. Предлага се тя да е опосредена и филтър за исканията на гражданите да е съдът. Т.е. страните по делата ще могат да искат от съда да сезира Конституционния съд (КС). За целта се дава право на всеки съд да сезира КС по своя преценка или искане на страна, но само за противоконституционност на закон, приложим по делото – няма да има право да иска тълкуване на Конституцията. „Производството по делото продължава, като съдът, чието решение е окончателно, постановява съдебния акт след влизането на решението на Конституционния съд в сила“, гласи един от текстовете, предложен от депутатите.

Двойно гражданство за депутатите и министрите, председателят на ВКС може да е служебен премиер

Редакции са претърпели текстовете за служебното правителство. Сега депутатите предлагат президентът да назначава служебен премиер някой измежду председателя на Народното събрание, председателя на ВКС, управителя или подуправителя на БНБ, председателя или зам.-председателя на Сметната палата, омбудсмана или заместника му.

Освен това предложенията предвиждат депутатите да могат да са с двойно гражданство. Като се въвежда изискване да са живели в страната през последните 18 месеца. Това, предвид разпоредбата на чл. 110 от Конституцията (Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители), означава, че е допустимо двойно гражданство и за министрите. В предложението е предвидено, че за министрите няма да има изискване за уседналост.

Очаквано е отпаднало предложението за националния празник. Остава обаче това за регулаторите. Предлага се в основния закон да се създаде разпоредба, която гласи: „Народното събрание спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се попълват от него, за да гарантира тяхната независимост. Решенията за избор се приемат с мнозинство от две трети от всички народни представители, когато това е предвидено със закон“.

ИТН: „Да отпадне“. „Възраждане“: Лев, баща и майка да влязат в основния закон

Предложенията си по проекта за промени в Конституцията внесоха и ИТН, и „Възраждане“. И двете формации са записали към почти всеки от параграфите „да отпадне“ или „отменя се“.

„Възраждане“ не е против само §8 от проекта, който предвижда, че прокуратурите следват структурата на съдилищата, които разглеждат наказателни дела и главният прокурор е ръководител на Върховната прокуратура.

Освен това от формацията са внесли официално вече огласените си предложения за записването на лева в Конституцията. Наред с това „Възраждане“ искат в основния закон да се запише: „Отглеждането на децата се извършва съгласно изискванията на закона и морала, от баща, което е лице от мъжки пол и/или майка, което е лице от женски пол“.

Както и да се предвиди наказателна отговорност за депутатите, когато гласуват за сключване на договори за държавни заеми, решават въпросите за обявяване на война и за сключване на мир, за изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната и за пребиваването на чужди войски в България, както и за обявяване на военно или друго извънредно положение (пълния текст на предложенията виж тук).

ИТН имат само една идея за промяна в Конституцията, която излагат наред със съображения защо внесените от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС трябва да не бъдат приемани. Те предлагат главният прокурор да се избира пряко от избирателите за 7 години (пълния текст на предложенията виж тук).

Бойко Рашков от ПП-ДБ внесе самостоятелно предложение за квотите във Висшия прокурорски съвет. За разлика от съпартийците си, той предлага четирима, а не двама, негови членове да се избират от прокурорите, един от следователите и четирима от Народното събрание (пълния текст на предложението му виж тук).

37
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 19:33
Гост

Защо Христо Иванов е останал с впечатление, че той и Киро ще посочат кой ще е новия главен прокурор с тези промени в Конституцията? Да не си мисли, че ще посочи еднолично кои ще са новите членове на прокурорският съвет от Народното събрание. Защото от професионалната прокурорска квота няма никакви шансове. Все ми се струва, че това ще бъдат Боко и Пеевски. Защо Христо Иванов си мисли, че неговите приятели от ССБ ще овладеят новият съдииският съдебен съвет? Това вече го видяхме при последните отменени избори за професионалната съдийска квота за ВСС, че не стана. Няма да стане и сега.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 19:38
Гост

Пък и интересно ще стане, когато опозицията в парламента застане пред трибуната и не даде на никой да докладва, да се изказва и т. н. Голям цирк ще бъде!

САЛАМБО
САЛАМБО
16 декември 2023 14:45
Гост

Време е да палим огъня на Тофета!

Да се чува пукот от огъня.

PaulaFox
PaulaFox
16 декември 2023 13:56
Гост

🍓Здравейте) Аз съм на 23 години и се казвам Паула) Аз съм млад, амбициозен еротичен модел 18+) Обичам да правя голи снимки) Моля, разгледайте, оценете работата ми на линка ➤ https://da.gd/id383096

Ad nauseam
Ad nauseam
16 декември 2023 12:30
Гост

ПЪЛНА ПОРНОГРАФИЯ

Ad nauseam
Ad nauseam
16 декември 2023 12:29
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Адвокат VG
Адвокат VG
15 декември 2023 19:57
Гост

Трябва да се внимава при измененията на Конституцията и понеже видях проблеми, просто ги отбелязвам. Относно редакцията на чл. 150, ал. 2. Предвидено е всеки съд да може да сезира Конституционния съд (КС), но без това сезеране да води до спиране на делото. Като гаранция, че няма да се постанови решение по конкретното дело без да се е произнесъл КС, проектът предвижда, че съдът, чието решение е окончателно, постановява съдебен акт след влизане в сила на решението на КС. Проблемът е, че няма как да се знае, кой е съдът, чието решение е окончателно, защото това може да е решението… Покажи целия коментар »

ПиХ
ПиХ
15 декември 2023 21:49
Гост

Прави впечатление, че чл. 150, ал. 2 е написана от човек с ниска езикова култура. Липсва запетая, затваряща „приложим по конкретното дело“. Излишно е уточнението „по искане на страна или по своя инициатива“ – то няма трета възможност. Съдът така или иначе е длъжен да се произнася по всяко искане на страните. Освен това може да се породи (погрешното) впечатление, че съдът е длъжен, когато има искане на страна. Излишно е и „конкретното“. Т.е. първото изречение би могло да стане доста по-чисто: „Всеки съд може да поиска от Конституционния съд установяване на противоконституционност на приложим по делото закон“. Във второто… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 декември 2023 9:49
Гост

Точно за спирането имаше спор в К комисия, според един НПО председател няма проблем да се спрат, даже се скараха нямало да се спират всички дела, хахахаха, това е НПО-то – дето писа Конституцията, не знам някои хора с какво самочувствие излизат не са били магистрати, не са специалисти по материите за реформа, съмнявам се дори, че са минавали и изпит за адвокати, но гордо обикалят по комисиите и студиата дават акъл, правят протести и като им видиш тезите, ами дайте да махнем длъжността главен прокурор, да ама, ама това е за ВНС. Това е пропагандата и за съжаление пропагандата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 17:01
Гост

Много им е важно кой ще им е служебен премиер. Явно избори идват.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 16:50
Гост

Целта на тези безумия е само една – овладявяне на прокуратурата или ако това не е възможно, разформироване на цялата институция!

Наистина ли?
Наистина ли?
15 декември 2023 17:49
Гост

Тоест, сега прокуратурата не е овладяна?!?!

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 17:56
Гост

Тоест, просто ще узаконят овладяването, ако това те успокоява.

ПРБ т.нар. независим български съд
ПРБ т.нар. независим български съд
17 декември 2023 12:09
Гост

Трябва ТОТАЛНО да бъдат сменени кадрово!

Всичко друго е алабализми, преливане от пусто в празно и иматация, т.е. ПРОДЪЛЖАВА ПОДМЯНАТА на истинската РЕФОРМА.

А РЕФОРМА МОЖЕ ДА ИМА САМО С НОВА КОНСТИТУЦИЯ! А НЕ С КРЪПКИ НА ЛУКАНОВАТА.

Така наречения независим български съд нито е независим, нито е български, нито е съд.

Не бива така
Не бива така
15 декември 2023 13:20
Гост

Ма то е страшно за четене даже. А те искат да го прилагат.

Статуквото
Статуквото
15 декември 2023 11:59
Гост

Лошо, лошо ! След като оставят политическа квота от съдии, значи се е усладило и се желае още да продължи дерибействането на ВСС с новосформирано мнозинство на статуквото, чрез продажни съдии (какви да се, след като реално стават политици), които се присламчват към останалите винаги намиращи се безморални и сред професионалната квота. Сегашният съвет е олицетворение, доказателство, че нищо няма да се промени в посока законност и морал, ако има избрани членовe – съдии, от Народното събрание. Някои от вече самозабравилите се и действащи, много над мандата си подобни субекти, сами по себе си, са срам за съдебната система, търгаши… Покажи целия коментар »

ЦЯЛАТА ВЛАСТ НА СЪДА!
ЦЯЛАТА ВЛАСТ НА СЪДА!
15 декември 2023 11:09
Гост

Цялата власт на Америка за България!

Съдът е непогрешим, защото е „наш“, разбирай „техен“ на умнокрасивите подлоги, маши и слуги на Америка за България!

Сега искат да покитят и Конституцията!

И зад цялото безумие седи Банкянската тиква! Защото го допусна и позволи. Той е „спасителя в ръжта“. После ще се изкара и спасител на Конституцията. На Луканов! И ще последва Лукавия.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 12:01
Гост

Той Тиквата не е виновен. Като му падат за дузпа как ли пък няма да я изпълни? Къде се скри оня конституционалист Христо Иванов? Заради неговите мераци се докараха до тук. Цялата правна общност им казва, че не става така, а те пак. Сега да му мислят как ще прокарат промените като опозицията ще седи пред трибуната. Никак. Работата върви към Велико Народно Събрание и новата Конституция ще се пише от ДПС и Възраждане. Хитрата сврака Бойкикиев с двата крака. Както винаги. Вече се питам не е ли нарочно цялата работа? Не е възможно да си толкова тъп, че да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 11:00
Гост

Скоро нова Конституция няма да има. Няма кой да я гласува.

re:
re:
15 декември 2023 15:35
Гост

Не се притеснявай в светлината на чл. 1 от действащата!

Адвокат
Адвокат
15 декември 2023 10:39
Гост

Заплатката е хиляда лева на ден, плюс – вредни и така.

Дали парите правят щастието – вероятно – подхранват садизъма и егоизъма.

Нема укротване таз система – аз почти не виждам вече съдия със законник, всичко е тупурдия.

Минаваме на изцяло частни жалби – гражданските съдилища.

Никой не ще да влезе в зала с ясното виждане за делото, което разглежда.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 10:36
Гост

9 месеца друг път. Нали ще се иска противоконституционност от Конституционния съд? Сложете още три месеца допълнително докато се произнесат. И ако има противоконституционност – още 6-7 месеца докато Народното събрание си поправи щуротиите. Проста сметка – 9+3+6

Рики
Рики
15 декември 2023 10:35
Гост

Предпразнични изцепки! Как въобще сътвориха тези идеи?

Геро
Геро
15 декември 2023 10:30
Гост

Поредното им безсмислено предложение.

Асен
Асен
15 декември 2023 10:32
Гост

Ужас!

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 10:29
Гост

Пълен буламач, сътворен от юридически нули. Но най-голямата вина е на Борисов и Пеевски, че подкрепят тези изменения. Хак им е и на ССБ, остават най-мразените от всички, а и се спука балона за това колко са „независими“ и „честни“.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 10:16
Гост

Пълно безумие. Опит за поолитическо овладяване на прокуратурата, 6 от 10 да се назначават от парламента, разбирай парламентът да си избира главния прокурор, абсолютно погазване на елементарни конституционни и цвилизационни принципи.
Всеки съд да сезира КС??? Затлачване на институцията, явно с цел да няма време да отменя простотиите на жълтопаветниците, че досега която и глупост на некоалицията да е атакувана в КС всичко пада като меки круши.
Такъв позор не е имало в правната ни история.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 декември 2023 9:49
Гост

Тези май се е……….ват с нас.

Симо
Симо
15 декември 2023 10:32
Гост

Така излиза.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 9:38
Гост

Я сложете направо председателят на ВАС за служебен премиер. Първо ще си гласува решенията на МС, после ще си ги потвърждава. Ей такива са ви всичките поправки

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 9:35
Гост

Що наказвате предварително инспекторите. Безумието продължава

чак необяснимо
чак необяснимо
15 декември 2023 10:29
Гост

Според мен не ги наказват а ги помазват.след един мандат мърдосвсне придобиват директно право на пенсия. Това го има само за КС. А като гледаш заплатите на инспекторите в ИВСС по над 10хил на месец,като прокарат в закон,че за тях няма таван на пенсиите и ето ти една пенсия от 3-4хил лв.+ още колкото си докарат от консултации и частна дейност за каквато нямат ограничения.а това на фона на липсващи средства за пенсии в държавата и постоянно увеличаване пенсионната възраст. Такива екстри за ялов орган като ИВСС са си направо смущаващи…

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 9:33
Гост

Ужас. Как може въобще да си помислят председателят на ВКС да е премиер. Много, ама много са зле вносителите

Симо
Симо
15 декември 2023 10:33
Гост

Безумна идея.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 9:30
Гост

Безумие……няма друга дума за подобни „нормотворчество“.

ПП са позор
ПП са позор
15 декември 2023 9:06
Гост

Пълен потрес! В четвъртък вечерта височайшите неуправляващи от ППДБ, ДПС и ГЕРБ благоволили да сведат до знанието на поданиците си ремонта на ремонта на ремонта на Конституцията, която ще гласували окончателно след по-малко от седмица!!! Сегашните предложения нямат почти нищо общо с първоначалните, но на никой от псевдоюристите на ПП не му дреме. Позорът ви ще е вечен.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2023 8:58
Гост

И КС като ги отреже, че затриват ВСС пак нищо не са направили, тези хора не са наясно с практика на КС, всички експерти ги критикуват, дори тяхното пропагандно клише ВК беше критично, но те си знаят, Хр.Иванов просто иска да се окичи, че е „реформатор“, жалко, жалко, но целта винаги е била една кадруване в прокуратурата!