След изтичане на срока за обществени консултации по проектите за наредби по чл. 25 от Закона за медиацията и чл. 84а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, във Висшия съдебен съвет (ВСС) постъпи становище по двете наредби от г-жа Валя Гигова – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Становището е постъпило след срока, в него няма данни да е надлежно прието като официална позиция от членовете на ВАдвС и не се съдържат конкретни предложения за промени или допълнения на уредбата, а принципни възражения относно института на съдебната медиация, въведен със ЗИД на ЗМ, обн.ДВ, бр.11/02.02.2023г., които в процедурата по ЗНА за обществени консултации са без правно значение. Независимо от това и доколкото адвокатурата се явява основен участник в реформата по въвеждане на алтернативно разрешаване на спорове, и с оглед дължимото институционално уважение, становището беше обсъдено от работната група към ВСС, съставена от съдии, адвокати и медиатори, която прие, че изложените в него възражения са неоснователни и не могат да бъдат споделени.

На първо място следва да се изтъкне, че в работата на създадените преди повече от десет години и работещи досега центрове за медиация към съдилища в страната участват множество адвокати, които активно се включваха с коментари и предложения по време на обсъжданите нормативни промени в рамките на провеждани срещи с адвокати и медиатори. Затова и постъпилите в срока за обществени консултации становища от адвокати и медиатори не въвеждат нови въпроси и неуредени хипотези, а само предлагат различен подход.

На следващо място е важно да се подчертае, че включването на адвокатите в процесите, свързани с утвърждаването на медиацията, е задължително условие за успеха ѝ. Фактът, че във всички държави, в които е регламентирана медиацията, включително и в случаите на медиация със задължителни елементи, адвокатурата е най-активен участник и поддръжник на този способ, за работната група към ВСС е много обнадеждаващ. Предприетата реформа от Съвета, която няма аналог до този момент, налага да се премине през разбиването на много стереотипи, към формиране на нов начин на мислене, който съответства в най-пълна степен на нуждата съвременното общество да ограничи конфликтите и разделението, превърнали се в една огромна индустрия. Тази задача е особено трудна за решаване и изисква най-вече достатъчно време.

По отношение на конкретните съображения, изложени в становището на зам.-председателя на ВАдвС, е важно да се посочи, че в настоящия случай не могат да бъдат разглеждани аргументи, свързани с конституционосъобразността на нормата на чл. 25 от Закона за медиацията. ВСС е задължен да изпълни законовата разпоредба по приемане на подзаконов нормативен акт с посоченото в тази норма съдържание. Въпросите, свързани с подбора на медиаторите към съдебните центрове по медиация, реда за вписването и заличаването им от списъците към окръжните съдилища, тяхното обучение, мандат и контрол върху дейността им, както и възнагражденията им, са тясно свързани с функционирането на съдебните центрове по медиация и осигуряването на качеството на провежданите в тях медиации по висящи съдебни дела, особено в случаите, когато участието на страните в първа среща в процедурата по медиация е задължително (чл. 140а, ал. 1 и ал. 2 ГПК). Наредбите имат за задача да регламентират в неделима цялост сложния и многостранен процес по осъществяване на съдебната медиация при липса на възможност за правоприлагане по аналогия. Поради това регламентирането на посочените въпроси е не само с оглед осъществяване на законовата делегация, но и заради пълноценното осъществяване на дейността по разрешаване на гражданскоправни и търговскоправни спорове от съдилищата и съответно за осигуряване на защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата във връзка с тези спорове.

Съображенията за приемането на съкратени срокове в процедурата по обществени консултации са изложени в мотивите към проектите на наредби и са свързани със стратегически за Република България въпроси по изпълнението на задължения на държавата по Плана за възстановяване и развитие. Съкратените срокове на практика са компенсирани с предварителните обсъждания в хода на изготвянето на наредбите в продължение на няколко месеца след приемането им (подробен коментар на работната група виж тук).

*Членове на работната група са Александър Ангелов (съдия СГС), Ивайло Младенов (съдия ВКС), Александър Ангелов (председател на СРС), Марин Маринов (председател на ОС-Варна), Веселка Златева (председател АдмС-Пазарджик), Михаил Алексов (председател РС-Перник), Калин Баталски (председател на ОС-Перник), Десислава Манасиева (съдия ОС-Варна), Биляна Гяурова- Вегертседер (директор на БИПИ), Албена Пенова (адвокат в САК), Михаил Бояджиев (адвокат САК), Лилия Симеонова (зам.-председател на НБПП), Янита Тончева (адвокат САК), Юлиус Цимер  (медиатор) и Даниела Марчева – член на ВСС и ръководител на работната група.

82
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Сенека
Сенека
10 ноември 2023 15:13
Гост

С тази медиация и електронното правосъдие съдиите стават излишни, да ги махат и заместят с някой чат бот и да приключва този цирк българско правосъдие. Никъде няма толкова утежнени процедури, закони, закончета, наредбички, правилници, по-горе някакъв се цепи, че медиацията била заложена в плана на Урсула за „възстановяване и развитие“, та затова нямало мърдане, трябвало да я приемем. Цялата юридическа общност сами си режем клона и ще дойде момент, в който ще ни замерват с камъни по улиците и това се отнася до всички – адвокати, магистрати, медиатори, нотариуси, чси-та, преподаватели в правните факултети, учени и т.н. Депутатите не ги… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2023 12:31
Гост

Пак добре, че е Гигова, защото без участието ѝ по работни групи тази задължителна медиация, която уж беше по европейски модел и уж беше задължителна навсякъде, щеше да е за много повече производства. Не знам какво ще се казва на гражданите, когато искат съдебно съдействие за защита на техни права, а съдът, ги праща на медиация… интересно е защо отново становище на ВАдвС е подадено след срока или изобщо не е подадено, председателят, който и дума не каза за медиацията, явно пак не си е свършил работата. Жалко, че не се разглежда и аргумента за противоконституционност, защото той определено ще… Покажи целия коментар »

незапознат
незапознат
05 ноември 2023 19:00
Гост

Законопослушно ли е да бъде пуснато парното при температурата до ПЛЮС 20-22 градуса, и прогноза за необичайно топло време следващата седмица?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 ноември 2023 21:23
Гост

Ама само какво блажено спокойствие в редакцията на Лекс, точно обратното на суматохата предходната седмица във връзка с казуса с машините.
#паритененосятсправедливост

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 21:28
Гост

Че я виж за машините какво пише тук

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/cik-e-obvinena-che-pali-nov-skandal-mashinite

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2023 9:38
Гост

Лекс е правен сайт, миналата седмица имаше правен казус – няма спокойствие, тази засега няма, а има само някакви технически спорове за машините. Баш пернатият форумец да се учудва…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 ноември 2023 18:19
Гост

Айде, айде, правен сайт с икономически интерес машините да се наложат като средство за гласуване постоянно, щото ако не ги обслужваше Сиела, със сигурност нямаше да я има цялата тупурдия и сензацинните заглавия за нищожност на първото решение на ЦИК, което е законосъобразно, а сега мълчат за това как се постанови втория акт при условие, че съгласувателната процедура е след изтичането на срока на 28.10.2023г.
Избирателно си намират юридическите казуси те, когато ги сърбят пръстите за нещо „по съществено“ за тях от голата справедливост.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 21:10
Гост

В обобщение: 1. Повечето държави в европа нямат задължителна медиация-към момента(а досега ни плямпаха обратното), според този сайт https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation_in_eu_countries?NETHERLANDS&member=1 2. Там където има задължителна медиация-за да станеш медиатор е много трудно-обучение с години-например в Италия, тежък изпит, но не пред обучаващата организация. Тежки изпити и тежко обучение с години-за да станеш обучител на медиатори. 3. В Нидерландия-медиацията е доброволна, а не задължителна, както ни заблуждаваха досега!!!?! В добавка-медиацията е доброволна, а медиаторът ,за да запази правата си трябва да има минимален брой годишни медиации. Преминава се и на редовно оечение , и периодични изпити. 4. В Англия-няма задължителна медиация. Но… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 21:16
Гост

Най-голямата ми грешка за медиацията ,е че повервах досега на лъжите,че в цяла европа било така. Без да проверя, се доверявах на разни твърдения. Е оказа се,че задължителната медиация е изключение, а там където я има(Италия например)-медиаторът ходи на дългогосишно обучение, и изпити, извън обучаващата организация-например в Италия. Оказа се,че в Германия нямало задължителна медиация. Оказа се,че и в Унгария нямало задължителна медиация. И в Полша няма. И върхът-досега ни даваха пример с Нидерландия. Ми не-и там няма задължителна медиация, но за сметка на това има тежки изисквания към медиаторите! В Англия-няма, но скоро ще има-безплатна и по телефона. Това… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 19:23
Гост

Пак не разбирам: законът е приет. Влиза в сила след половин година. Ако на някой не му харесва да жали в КС, та да видим. Кой може да жали ви е известно. Защо е тази безмислена полемика?

До 04 ноември 2023 19:45
До 04 ноември 2023 19:45
04 ноември 2023 21:01
Гост

Хайде сега-плебсът не може да „жали“* пред КС, а този закон ощетява плебсът… Кво се правиш на 5 без 10. А от дадените примери отдолу се оказа,че задължителната медиация е ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Държави без задължителна медиация-например- Германия, Полша, Нидерландия, все още Англия**,Унгария. Най-изумителното е,че за тези държави ни се говореше,че била задължителна медиацията.

* Какво означава да жали-това в УНСС ли го учихте?

** В Англия ще се въведе скоро, и ще е безплатна, и по проекта-предимно по телефона, с право да заявиш,че не я искаш и всимко приключва! Такъв тормоз-медиация при делби по света се оказа,че почти няма!

Корекция
Корекция
04 ноември 2023 21:01
Гост

Коментарът е до 04 ноември 2023 19:23

Безплатна медиация, и по телефона
Безплатна медиация, и по телефона
04 ноември 2023 18:04
Гост

За сведение-задължителна Медиация няма в Германия. Няма и в Полша. Няма и в САЩ. Има във Франция по разни тъпи дела-например за родителски права -медиацията е пазарлък на висок тон,къде и при кого да стои детето. В Англия няма задължителна медиация, но се планира да се въведе. Но тя там ще е напълно БЕЗПЛАТНА за страните, второ-медиацията ще е предимно по ТЕЛЕФОНА, без присъствено явяване. Медиаторът ще се обади на страната, ще пита за становище и предложения , и ако страната заяви по телефона като отговор,че не желае медиация-всичко ще приключва. 30 секунден телефонен разговор-неприятно, но се търпи. А не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 19:34
Гост

То и в Европа никъде не гласуват с машини, ама хей го на!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 19:45
Гост

Задължителна медиация има в Нидерландия, Англия, Унгария, Гърция, Италия, Испания и т.н.. В САЩ също имат в някои щати.
Навсякъде работи чудесно.

По света и у нас
По света и у нас
04 ноември 2023 20:27
Гост

В Англия* НЯМА към момента задължителна медиация. Както беше казано-ще се въведе в бъдеще-към момента не е въведена, но ще е БЕЗПЛАТНА и по ТЕЛЕФОНА. Няма да проверявам за другите държави, след като от първия проверен пример вие написахте неточност-за Англия-все още там няма задължителна медиация, а когато се въведе-тя няма да е тежест за страните-безплатна медиация по телефона, като по телефона можеш да заявиш,че не я искаш! Избирателни примери е тъпо да се дават, навсякъде е различно-например в Германия няма. Няма и в Русия, а защо давам примера с Русия-ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИЯ ГПК Е ПРЕПИСАН ОТ РУСКИЯ-сравнете българския ГПК и… Покажи целия коментар »

Задължителната медиация е ИЗКЛЮЧЕНИЕ
Задължителната медиация е ИЗКЛЮЧЕНИЕ
04 ноември 2023 20:52
Гост

Източник https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation_in_eu_countries?NETHERLANDS&member=1 ЗА ГЪРЦИЯ: 1.В Гърция-изпитъкт за медиатори се прави от „Central Mediation Board“, и изпитът е спавним по тежест и сложност с държавен изпит. Не те изпитва обучаващата организация. 2. Медиацията в Гърция е доброволна. Би могло обаче съдът да прати съдът на задължителна медиация. Но принципът е доброволност! ЗА УНГАРИЯ: -В УНГАРИЯ МЕДИАЦИЯТА Е ДОБРОВОЛНА!!!! Цитат „Recourse to mediation is voluntary, but has certain advantages in relation to the Act on Duties (az illetékekről szóló törvény) and the Code of Civil Procedure (polgári perrendtartás).“ ЗА ИСПАНИЯ-към момента НЕ е задължителна, но е широко ползвана, и БЕЗПЛАТНА. Предвижда се… Покажи целия коментар »

До 04 ноември 2023 19:45
До 04 ноември 2023 19:45
04 ноември 2023 20:57
Гост

В НИДЕРЛАНДИЯ МЕДИАЦИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНА!!!!!!!!! https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation_in_eu_countries?NETHERLANDS&member=1

Recourse to mediation is entirely voluntary.

В добавка-медиаторите преминават тежко обучуение и изпити.

ТРЕТО-медиатори без практика и минимум брой годишни медиации-губят правата си. Не е като в българия-дори и да не си търсен, пак си с правото да се пишеш медииатор. Ако в нидерландия за годината нямаш минимален брой медиации-губиш правата, и трябва да ходиш на ново обучение.

В добавка-всеки медиатор следва да ходи на изпит на всеки три години!

Тоест в нидерландия-медиацията е доброволна, и в добавка- с ТЕЖКИ ИЗИСКВАНИЯ за медиаторите-обучение ,изпит, проверовъчно обучение, минимален брой годишни медиации.

Адвокат
Адвокат
04 ноември 2023 11:24
Гост

Предлагам всички медиатори към съдебните центрове да се отпишат веднага от регистъра на адвокатите. Съдебният медиатор не е независим, защото получава възнаграждението си от съда и се назначава и служи на съда. Няма най-важното качество на адвоката-независимост и свобода, а е на хранилка на държавата и не може да е адвокат.

....
....
04 ноември 2023 11:38
Гост

Чукча, чети с разбиране, не пиши само. Съдебният медиатор не се назначава от съда и не получава възнаграждението си от съда, а от страните.
А що за лицемерие е да получаваш пари по правната помощ като адвокат, от дсържавната хранилка, ама за това нямаш против, нали?

Чистач в мол
Чистач в мол
04 ноември 2023 17:45
Гост

„Съдебният медиатор не се назначава от съда и не получава възнаграждението си от съда, а от страните.“ ТАКА ДЕ-как така си позволяват тази извратения-по граждански спор някой друг да се разпорежда с чуждите пари? С чуждото време? С чуждите усилия? И с чуждата преценка и решение как да защитиш интересите си?

Що се отнася до правната помощ от НБПП -тя не се заплаща от държавата, а накрая сметката се плаща от безплатноправноподпомогнатия“… След подписване споразумението с прокурора-НБПП не пропуска да си поиска по съдебен път парите за безплатната правна помощ от „безплатноправноподпомогнатия“ .

Предложения
Предложения
04 ноември 2023 7:19
Гост

Предлагам в НК да се запишат следните текстове:

„Който чрез слово или писмено изрази мнение или демонстрира несъгласие със въвеждане на задължителна медиация носи наказателна отговорност. “

„Страна по гражданско дело, за която е предвидено задължителна медиация, ако не се яви в заседание по неуважителни причини, или изрази несъгласие с участието си в процедурата, или не плати изискуемите се такси в срок, или изрази явно или скрито недоволство от медиацията и от медиатора носи наказателна отговорност“

„Съдия, който не прати страните на задължителна медиация носи наказателна отговорност“

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 17:51
Гост

Аз направо да тръгвам за бай Ставри? Твърдо съм против тази перверзия доброволно-задължително, силно вероятно ми предстои тежка делба, и ще се окаже,че аз който съм против доброзорна медиация вероятно ще съм от първите, които ще бъдат пратени на медиация-без да я искам. Където още от сега обмислям дали да направя тежък панаир, нищо чудно и да ме поарестуват по 325. Та -който не иска медиация е силно застрашен от престой при Бай Ставри, ще се окаже.

Бдителен
Бдителен
03 ноември 2023 23:40
Гост

Съдия Жекова, която писа закона, сега е написала и становището

Иван
Иван
03 ноември 2023 23:12
Гост

Преди Гигова: Чл. 140а. (1) Съдът задължава страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за: 1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс; 2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс; 3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 59, ал. 9 и 51, ал. 4 от Семейния кодекс; 4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на… Покажи целия коментар »

Боян Н.
Боян Н.
03 ноември 2023 23:08
Гост

Мдаааа, трудно се преглъща успеха на другите, когато ти си извън борда.
Ако Гигова наистина беше против медиацията, защо тогава обучава адвокати из страната срещу добри хонорари?
Това не е ли лицемерие.

Иван
Иван
03 ноември 2023 23:15
Гост

Боян нещо сте се объркал.

--?--
--?--
06 ноември 2023 10:47
Гост

ПеНова пак ли ти се изсра на метеното ? Не може горката да преживее, че не лапка от обучения на адвокати.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 22:12
Гост

Работната група няма да спи и цяла нощ ще плюе по Гигова, която беше в НС при обсъждане на законопроекта. А и адвокатурата е права – ВСС не може да приема наредби за медиацията. Адвокатурата не призовава ВСС да не спази закона, изтъква факт. Дали това не беше вкарано в закона по настояване на Марчева? Тя ли стои зад този противоконституционен текст?

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 22:06
Гост

Ама стига с тази Гигова! Не разбрахте ли, че само пречи и вреди на адвокатурата с постоянните й скандали и интриги. Остана си на нивото на нотариус и никога няма да е истински адвокат.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 6:26
Гост

Обструкциите за медиацията са правилни.

Само не разбирам защо се задържа жалбата до Конституционния съд!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 19:25
Гост

Защото такава няма.

Медитатор
Медитатор
06 ноември 2023 10:44
Гост

Ти да не си някоя от мажоретките на Дерменджиев ?

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 21:05
Гост

Разговор между глухонеми. ВСС пише наредба, защото такъв е закона. Тежестта пада върху съдебната система с нови щатове за координатори – медиатори и помещения за медиация, а в бюджета пари за такива няма. Че и на медиаторите ще се плаща от същия този бюджет. А законът за медиацията го прие Парламента. Къде беше адвокатурата и Гигова, че чак сега се сети да пише жални становища? Стига с тия театри, защото никой не ви вярва! Не ви е виновен ВСС, а ония тикви в парламента.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 21:27
Гост

А, че становището на адвокатурата е извън срока за общественото обсъждане е факт. И за това не е виновен ВСС, а адвокатурата, защото някой си е бъркал в носа. Да не говорим, че медиацията е вкарана в НПВУ и от там няма мърдане. Въобще наистина това е разговор между глухонеми.

Адвокат
Адвокат
03 ноември 2023 21:33
Гост

Даже го знаем този с носа, дето нищо не прави. То добре,че е Гигова с голямата си уста.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 21:41
Гост

И какъв е ефекта от Гигова – никакъв. Наредбите и законът са налице.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 21:53
Гост

Защо не се коментира фактът, че в работната група по медиацията участваха и адвокати, които в последствие се покриха? Напр. Албена Пенова и г-жа Верстегер от БИПИ.

Иван
Иван
03 ноември 2023 22:02
Гост

Споменатите е малко пресилено да бъдат наричани адвокати.

ВАС
ВАС
06 ноември 2023 10:41
Гост

В работната група е и доктора Дерменджиев, дали не са си разделили някой лев за участие в проекта ?

Иван
Иван
03 ноември 2023 22:57
Гост

За анонимния, който питаше какъв е ефектът. Ефектът е, че проектозаконът включваше всички производства, след Гигова останаха само най-мижавите.

Иван
Иван
03 ноември 2023 22:06
Гост

Този с носа ползва всеки възможен случай да си изтъргува д-то в ущърб на адвокатурата. Той само за това е в съвета.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 22:10
Гост

А Гигова не е ли същата?

Иван
Иван
03 ноември 2023 22:41
Гост

Последните 10 години трудно мога да се сетя някой да е направил за адвокатурата повече от Гигова. Въпреки че от това трупа само негативи. Ще дам пример с един хонорар, за който разни мижитурки много ѝ завидяха. Тя хонорарът си го беше взела и нямаше никакъв проблем, но реши да направи възможно и другите адвокати да си взимат хонорарите, а не после юрисконсултите да им довършват вече свършената работа. Естествено интригантите се възползваха от това да сипят кал върху нея. Не че на всички не им стана ясно каква е работата, но не беше честно.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 6:25
Гост

Този“ план“, за който повтаряш не е нормативен акт, и очевидно до очевадност няма подкрепа на суверена, а освен това е и ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН. Няма как в някакъв си план, приет на тъмно де се предвиждат законодателни промени, които не са одобрени от суверена , и са против интереса му, а и са противоконституционни. Какви закони ще бъдат приети решава суверена, а не някакви си плановици, преговаряли от чуждо име, против интереса на суверена. Ма как така нещо доброволно ще става адължително,че и гражданите ще плащат зе нещо си-което не го искат! Медиация и сега си има, но няма как процедура,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 19:30
Гост

Законът е факт. Дали е противоконституционен или не не го решаваш ти, а КС и то ,ако е сезиран. Хайде стига умували!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 6:10
Гост

Законът е противоконституционен! Доброволното няма как да е задължително!

Чистач в мол
Чистач в мол
04 ноември 2023 7:29
Гост

ВСС с изтекъл мандат, при проведени избори за професионалната квота на нов ВСС е нищо повече от клуб за разговори. Нямат правомощия да пишат каквито и да е наредби!

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2023 19:31
Гост

Дрън- дрън! И после пак дрън!

Lex
Lex
03 ноември 2023 19:56
Гост

За 1 минута някакъв бот наслага в полза на Гигова минуси и плюсове на всички мнения. Чудно чудо ме учуди 🙂 Давай, боте, трябва да си изкараш стотинките.

Член на Висшия адвокатски съвет
Член на Висшия адвокатски съвет
03 ноември 2023 18:47
Гост

Факт е, че ВАдвС не е приемал становище по наредбите за медиацията на ВСС и че едно лице е приватизирало адвокатурата за своите лични целии интереси. Не споделям нищо от написаното от адв.Гигова, което е само нейно мнение. Да не говорим, че аз лично на нейно място не бих се излагал с подобни възражения. От чиста професионална суета, разбира се. Важно е да отговаряме на висотата на претенциите си, нещо че публиката не е компетентна.
ВСС наистина показват към нас институционално уважение, за което аз лично благодаря.

Адвокат от Видин
Адвокат от Видин
03 ноември 2023 19:02
Гост

Ако си член на Висшия и благодариш на ВСС, напускай незабавно. Позор за адвокатурата!!!
Да кажат lex, кой е благодарника веднага.

ВСС
ВСС
03 ноември 2023 19:18
Гост

Вие сте нагледен пример за агресията и липсата на уважение, нетърпимостта към мнението на другия, които властват в обществото. Съвсем очевидно е, че няма как да приемете медиацията като по-цивилизационния начин да се справиш с един спор.
Колко тъжно звучи призива за линч поради несъгласие с мнението към някой, който се държи възпитано и адекватно.

Advokat
Advokat
03 ноември 2023 18:35
Гост

Ето затова Гигова я уважават. Не й пука ни за ВСС, ни за никой. Казва си го направо, както си е. Самият факт, че ВСС тръгнали срещу нея да пишат писмо до медия, означава че е права.

Мишо
Мишо
03 ноември 2023 18:42
Гост

Нищо вярно няма в това, което твърдите. Понеже не четете статията, ще ви го преразкажа: ВСС показват как Гигов праща свое име становища от името на ВАдвС, който е колективен орган, а също и разнищват и оголват отчаяните й опити да се противопостави на една реформа, която ще й попречи на схемите.
Бай Ганьо в пола- говори от името на цял народ.

Адвокат от Видин
Адвокат от Видин
03 ноември 2023 18:53
Гост

Доста тъпо. Ако становището не беше на ВАДВС, нали щяха да са реагирали вече? Миналата година чух какво говореха във Видин. Всички бяха против тая глупост медитацията в съд.

...................
...................
03 ноември 2023 18:59
Гост

По-тъпо е самото становище. Дори и да прието от адвокатския съвет, толкова нескопосано и непрофесионално е написано, че се чудя какъв гьонсурат трябва да си, за да се подпишеш под тези глупости, че и да очакваш да ти отговорят.

...?...?...?
...?...?...?
06 ноември 2023 10:38
Гост

ПеНОВА ти ли си това ?

Сиси
Сиси
03 ноември 2023 18:44
Гост

Адвокате, по- плоска и глупава манипулация не можахте ли да измислите? Хахахаха

Браво
Браво
03 ноември 2023 18:23
Гост

Нищо противоконституционно няма в задължителната първа среща при висящо съдебно дело. Много им се иска на адвокатите-схемаджии страните да не се споразумяват, защото как ще си изхранят чедата до университет. Гигова как ще прибира хонорари от по 300 000 лева по частични искове с размер 24 000 лева. Въобще, как ще вървят схемите.

Адвокат
Адвокат
06 ноември 2023 10:37
Гост

Гигова може и прибира, а ти дребна душецо седи си нета и се хейтвай.

....
....
03 ноември 2023 18:20
Гост

Браво на съдиите! Достоен отговор на нелепите глупости на Гигова.

ОСПОРЕТЕ пред КС доброзорната медиация!
ОСПОРЕТЕ пред КС доброзорната медиация!
03 ноември 2023 18:15
Гост

Крайно време е да бъде спряно това противоконституционно беззаконие-или законодателят да го отмени, или да лъде оспорено пред Конституционния съд. По дефиниция медиацията е доброволна, а не доброзорна-пише го в чл. 5 от закона за медиацията-самата дефиниция на медиацията е,че е доброволна , който противоречи на чл 140а ал. 2 ГПК-където в т. 7 се оказва,че почти винаги съд може да прати страните на медиация, извън случаите на задължителна такава-дори и да не искат медиация-и това не подлежи на обжалване. Страните сами следва да решават дали ще ходят на медиация, или директно отиват на съд. Голям юрист беше казал ,че… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
03 ноември 2023 18:13
Гост

Искам да знам кога ВАдвС ще атакува това чудо съдебна медиация пред Конституционния съд ? Докога този ВСС ще бъде търпян да дискредитира съдебната власт?

Патрик
Патрик
03 ноември 2023 18:30
Гост

Чудесно чудо би било да ме учудите като спрете да повтаряте във всеки пост „чудо“. Не стига, че сте написали половината коментари, ами и едни и същи глупости.

( 18)
( 18)
04 ноември 2023 6:13
Гост

Задължителната медиация е такава правна перверзия, каквато и по Спайс платинум не биха дръзнали да покажат!

Съдия
Съдия
03 ноември 2023 18:07
Гост

Гигова е права. За съжаление ВСС продължават да се излагат ежедневно. Вместо съдът да дава правосъдие се занимава с неща, които са вън от работата на съда. Делата забавени с години в София, те ще пращат хората на медиация. А извън София по 1-2 съдии в съд и няма дела. Каква медиация, какви центровете.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 16:59
Гост

Нека един от съдиите в работната група, а срам, че адвокати не са го направили, да се постави на мястото на страна и как тя преминава през целия процес на съдебна медиация – от първо заседание, през първа среща, всичко, изиграйте си го реално – симулиран процес си направете, като следвате ГПК и наредбата и после сложете ръка на сърцето и кажете, че всичко е точно и гладко. Само като допрем до насрочването на първата среща обаче и ще гризнете дръвцето. Това ви го пише приятел на медиацията.

много приказки на пазара
много приказки на пазара
03 ноември 2023 16:56
Гост

За да бъда обективен, ще изчета като намеря време пространното изложение на колегите, сред тях има хора, които уважавам, има и други, които не стават, ама много не стават. Обаче прочетох статията за становището на Гигова и ще ви кажа, че няма и дума от написаното, за което да не е права. Все едно, че не сте виждали процес, бе, колеги. Това чудо, ако заработи, ще е чудо. Не упреквам ВСС, че е писал наредби при противоконституционна делегация, той няма избор, но това не значи компетентните хора да го премълчават.

Драгомир
Драгомир
03 ноември 2023 18:27
Гост

Какъв стил, каква ерудиция лъха от думите Ви: „Това чудо, ако заработи, ще е чудо“. Ще си ги издълбая на бюрото.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 16:52
Гост

Тия не схванаха ли, че на хората им писна да ги заблуждават, че вършат нещо, а реално да чакат пак алтавия народ и измамите с хартиените бюлетини да върнат генерала Борисов и да си го караме по старому?

Мишев
Мишев
03 ноември 2023 16:51
Гост

Още ли изказвате мнение? Подлоги на ГЕРБ и Борисов.

Попчев
Попчев
03 ноември 2023 16:51
Гост

Нямам думи. Не аз живея без думи за ВСС. Тия прекаляват с присъствието си дразнят, бе.

Келеши
Келеши
03 ноември 2023 16:50
Гост

Вие сте абсолютни и неотлъчни келеши

Мавродиев
Мавродиев
03 ноември 2023 16:50
Гост

За да се мазните ще се съгласявате на всичко, а?

Гънев
Гънев
03 ноември 2023 16:50
Гост

Глупост

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2023 16:49
Гост

Аз приемам ВСС в този му състав, като пречка за нормалност

Андро
Андро
03 ноември 2023 16:41
Гост

Качествено правосъдие с тази натовареност на големите съдилища не може да има. Не може. Медиацията е утвърден способ за доброволно уреждане, там губещи няма. И тъй като на територията не може да се постигне доброволен опит за цивилизовано разрешаване на спора, не е лошо за някои от споровете, особено семейни, доброзорно да се направи опит за цивилизовано избор.

111111
111111
03 ноември 2023 16:44
Гост

А, бе, да ви кажа Гиговица е напълно права – ВСС хич не му е работа да пише наредби по тази тема.

Леберкезен мъж
Леберкезен мъж
03 ноември 2023 16:49
Гост

ООоххохох това ли е проблема, че са натоварени? Ееееехехеххе

Съдия
Съдия
03 ноември 2023 18:19
Гост

Каква натовареност? Ще почнат да закриват съдилища извън София, защото няма дела. София не е България.

Софиянец
Софиянец
06 ноември 2023 10:33
Гост

СОФИЯ е България, защото всички знайни и незнайни селендури се настаниха трайно в столицата.