Бившият зам.-председател на Военно-апелативния съд (ВоАпС) Владимир Димитров осъди прокуратурата да му плати обезщетения за близо 130 000 лева.

Това става ясно от решение (виж тук) на Софийския градски съд (СГС), пред който той е предявил иск за над 250 000 лева заради обвинението за подадени неверни сведения, за да бъдат получени пари по проект на ОПАК, показа проверка на „Лекс“.

Става дума за същото дело, по което бившият шеф на ВоАпС Петко Петков вече осъди прокуратурата за почти 180 000 лева. И двете решения обаче са само на първа инстанция и подлежат на обжалване, но до момента прокуратурата е осъдена да плати вече над 300 000 лева за обезщетения заради незаконните обвинения срещу двамата магистрати.

Димитров беше подсъдим и оправдан като помагач на Петков, а обвинението беше свързано с договор от 2008 г. между тогавашното Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР) и Военно-апелативния съд, с който съдът започна изпълнение на проект по ОПАК за над 730 000 лева. Парите бяха отпуснати за изграждане на информационна система за прозрачност във военните съдилища.

Проектът обаче беше прекратен, след като през 2014 г. започна разследване, а прокуратурата повдигна обвинения на 8 души, между които и Димитров. Градският съд първоначално ги призна за виновни, но не ги наказа заради изтекла давност. Основна част от обвиненията беше свързана със сключени договори с експерти без обществени поръчки, като била изготвена документация със задна дата, която да доказва, че такива все пак са проведени.

В края на 2020 г. Софийският апелативен съд (САС) оправда всички подсъдими и прокуратурата не протестира присъдата. Тогава съдът прие, че председателят на ВоАпС изобщо не е бил длъжен да провежда процедури по ЗОП, тъй като той не се прилага за проекти, които са възложени и изцяло финансирани от международна организация. Оказа се, че още в началото на проекта е имало поставено условие от МДААР на Военно-апелативния съд, произтичащо от международното финансиране и то е било да се платят възнаграждения на физически лица, а не за определени дейности, които прокуратурата е инкриминирала. За да приеме, че не са настъпили и тежки вредни последици за ВоАпС, апелативният съд напомни, че са възстановени изцяло всички пари с лихвите.

В иска си Владимир Димитров пише, че разследването и процесът са продължили 6 години, бил унизен и притеснен, била унищожена кариерата му на магистрат и бил публично опозорен с разгласяването на случая. Засегнати били чувството му за чест и достойнство на човек и офицер, който безупречно изпълнява служебните си задължения и многократно е награждаван, като изрично подчертава, че за съдиите има завишени изисквания за почтеност и това допълнително засегнало честта му.

Димитров описва и професионалните и финансови трудности, които е имал поради временното му отстраняване от длъжност, след което сам е поискал да напусне съдебната система, за да може да се издържа като адвокат. След като беше окончателно оправдан, Владимир Димитров осъди и Висшия съдебен съвет за близо 20 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди от незаконното му отстраняване от длъжност (виж тук).

В иска си срещу прокуратурата той претендира и почти 54 000 лева за пропуснати ползи, които са лихва върху обезщетението от близо 90 000 лева, което е трябвало да му бъде изплатено при напускане на системата през 2015 г., но го е получил едва след окончателното му оправдаване през 2020 г.

Показания по делото са дали двама бивши колеги на Димитров, които са свидетелствали колко притеснен е бил, че му в повдигнато обвинение, че професионалният му авторитет е сринат, както и че няма да може да се прехранва, защото колегите го избягвали и му било трудно да намира клиенти като адвокат. Бил гневен и заради публичността на процеса и от това, че обвиняемите били третирани едва ли не като осъдени.

За да прецени, че справедливото обезщетение за търпените морални вреди от Димитров е 75 000 лева, съдия Галя Вълкова е взела предвид всички изтъкнати от него обстоятелства, включително и това, че обвинението е било свързано с работата му като магистрат. За по-високото от обичайните обезщетения, съдът е отчел и разгласяването на случая и името на Димитров от страна на прокуратурата.

В същото време обаче съдът отбелязва, че тъкмо защото Димитров е съдия, общественият интерес към случая е обясним и със заеманата от него публична длъжност, а не е само по вина на прокуратурата.

„В практиката на ВКС е изяснено, че публичните личности (политици, органи на централната и местна изпълнителна власт, държавни служители, общественици и др.), за разлика от частните лица, са изложени на много по-голям интерес от страна на обществото и медиите, именно във връзка със заемана от тях длъжност или позиция в обществения живот“, се казва в решението на съда.

Съдия Вълкова уважава напълно иска за имуществени вреди на Димитров, като припомня, че според чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), обезщетението при освобождаване от длъжност не се изплаща, докато не приключи образуваното срещу магистрата производство. В решението се казва, че изискуемата пряка причинно-следствена връзка предполага вредата да е закономерна последица от увреждащия акт и да произтича непосредствено от него.

„По изложените вече съображения невъзможността ищецът да се ползва от паричното обезщетение отговаря на посочения критерий. Законната лихва в случая не произтича от установеното в чл. 79 вр. чл. 86, ал. 1 ЗЗД основание – неизпълнение на парично задължение от длъжника в облигационно правоотношение и няма акцесорен характер. Установената вреда обаче припокрива по съдържание негативния ефект, компенсиран именно чрез института на законната лихва. След като чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ не предписва ограничение в обхвата на отговорността, налага се извод, че тя обхваща всяка вреда, независимо естеството ѝ“, се казва в решението.

Отделно прокуратурата е осъдена да плати на Димитров и законна лихва върху това дължимо обезщетение, като тя се начислява от оправдаването му на 22 декември 2020 г..

„С прогласяване на обвинението за недоказано с окончателен съдебен акт възникна задължение за държавата да възмезди пострадалия, поради което и от този момент насетне обезщетението е дължимо ведно със законната лихва. Както бе посочено вече отговорността на прокуратурата за главното вземане не произтича от друго парично задължение, поради което и става дума за начисляване на лихва върху лихва“, пише в заключение СГС.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
wacox12694
wacox12694
07 юни 2023 11:11
Гост

I can help you gain a deeper understanding of blackberries and their benefits.
blackberriesinfo

ААА
ААА
06 юни 2023 21:57
Гост

Военен съд и военна прокуратура…барабар с военните следователи трябва НЕЗАБАВНО да бъдат закрити!!! Работа никаква не вършат. Скоро ще е, идва реформата там!

колко са стомасите на съдиите?
колко са стомасите на съдиите?
06 юни 2023 19:53
Гост

Подобно обезщетение може да бъде присъждано, ако съдиите покажат компютърно-томографско изследване,че са с по 3 стомаха.

За сравнение
За сравнение
06 юни 2023 19:51
Гост

При изнасилване обезщетението е 20 000, а ако изнасилената е ромка-5-7 000, поради расистката съдебна практика.
При убийство обезщетението е 80-100 000 , а ако загиналия е ром-расистите в съда присъждат 30-50 000 лв.
При незаконно лишаване от свобода от 18 месеца-ром е обезщетениен с под 5000 лв.
При подобно незаконно обвинение-обезщетението е 3-4 000 лв, ако обвинения е от плебса.

Чудесно!
Чудесно!
06 юни 2023 16:23
Гост

„Toзи се е престарал с исканата сума.“
Да, защото знае, че ще му я дадат и после ще делят. Абсолютно безобразен произвол в присъждането на обезщетения за магистрати! За смърт в условията на деликт едва дават половината, а тези живи и здрави държавна пара си раздават.

toonapp
toonapp
06 юни 2023 13:24
Гост

This one has gone too far with the requested amount.

https://toonapp.vip/

toonapp
toonapp
06 юни 2023 13:24
Гост

This one has gone too far with the requested amount.

Заки
Заки
06 юни 2023 11:07
Гост

Няма ли.да се научи нашата прикриватура, че обвиненията не може да са безпочвени.

Щерев
Щерев
06 юни 2023 11:09
Гост

Нали не плащат от джоба си.

Филип
Филип
06 юни 2023 11:00
Гост

Е, това не е новина, която може да ме изненада.

Фики
Фики
06 юни 2023 10:57
Гост

Toзи се е престарал с исканата сума.

Ицо
Ицо
06 юни 2023 10:48
Гост

С тези безпочвени обвинения… Има да си плащаме от джоба

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 10:10
Гост

Какво са 130 000 зо съдиити който при напускане/пенсиониране получават 300 000 накуп

Иванов
Иванов
06 юни 2023 10:47
Гост

Въпросът е принципен, а не в парите.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
06 юни 2023 12:52
Гост

Като е принципен, защо същите тези съдии не отсъждат по 200-300 хиляди обезщетение за обикновени граждани? Или съдиите са по-граждани от гражданите и техните душевни страдания са по-скъпи?

Бренгов
Бренгов
06 юни 2023 14:30
Гост

Кой нормален човек ще напусне, в съда дори регистраторите са с статут на съдии и получават неоснователно много привилегии.

закривай
закривай
06 юни 2023 9:30
Гост

Хаха, тъкмо четях това и се скандализирах от СРП и искането за сваляне на имунитет на КП за несъставомерно деяние! Господи прости им. Те са за закриване.

ще поживеем, ще видим
ще поживеем, ще видим
06 юни 2023 10:09
Гост

Да, след време ще четем у Лекса Кирил Петков осъди прокуратурата за… съответните хилядарки. Но да видим Гешев какво ще направи. СРП си пише, той си решава. Може е само опит за сплашване, а да не стигнат до край с излагацията

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 9:17
Гост

Това обезщетение е скандално. Плебсът, като бъде незаконно обвинен по същия текст и за същото, обезщетението е 2-3000 лв.

Чичо Сам
Чичо Сам
06 юни 2023 9:14
Гост

Добре де, кога ще сложим край поне по тези дела всички да плащаме поръчките в прокуратурата. Разбирам функционалния имунитет, ама ако може да не важи поне когато се окаже, че деянието е несъставомерно.

OMG
OMG
06 юни 2023 9:11
Гост

Доста скъпо ни излиза правосъдието.

123
123
06 юни 2023 9:12
Гост

Ами те отдавна разправят, че не било евтина работа.

абстракции
абстракции
06 юни 2023 8:52
Гост

И още ще има, и още. Каквото и да се говори, не повдигаш обвинение, което не можеш да докажеш, защото след това държавата плаща. Но ако не ти пука, както е в случая с бг прокуратурата правиш баш така. Обществен и държавен интерес… абстракции

анонимен
анонимен
06 юни 2023 8:56
Гост

Да, затова трябва регрес към ДЛ. В случая с прокурорите обаче е невъзможен заради функционалния имунитет.

отслужил
отслужил
06 юни 2023 9:53
Гост

Дали имаше далавера, изглежда, че да, дали можеш да го докажеш – изглежда, че не. Тогава оставѝ както казваха в казармата, ама те вече не са и отслужили

Кисел прокурор
Кисел прокурор
06 юни 2023 16:41
Гост

То ако знаеше прокурора предварително дали ще бъде оправдано лицето, щеше да е много лесно. Ама не е така. И дали щеше да говориш така, ако беше пострадал, който настоява да се повдигне обвинение, а прокурорът не иска , защото смята че не доказано?