Върховният касационен съд (ВКС) вече няма да публикува окончателните си актове, с които е наложен затвор, докато не получи уведомление, че прокуратурата е предприела действия по изпълнение на наказанието.

Тази промяна се налага заради влезлите в сила от 5 ноември изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). С тях в ал. 7 на чл. 416 от НПК беше регламентирано, че решението, с което осъдителната присъда е влязла в сила, се публикува на сайта на съда след получаване на уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

Освен това в НПК беше предвидено, че прокурорът уведомява съда, постановил решението, с което присъдата е влязла в сила, за действията си по привеждане в изпълнение на наказанието. Заедно с промените в НПК вече действат и нови текстове в Закона за съдебната власт, с които беше въведено изключение от правилото за незабавното публикуване на съдебните актове.

Затова от ВКС съобщиха, че от тази седмица на страницата на съда в интернет няма както досега да бъдат публикувани незабавно актове на състави на Наказателната колегия, с които влиза в сила присъда за признаване на подсъдим за виновен и за налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“. Те ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Заверен препис от окончателния съдебен акт, с който се потвърждава, изменя, налага ефективно наказание „лишаване от свобода“, незабавно след постановяването му ще се изпраща на отдел „Съдебен“ на Върховната касационна прокуратура.

„Резултатът по делото и съдебният акт ще се публикуват в интернет сайта на ВКС едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното с присъдата наказание“, обясняват от съда.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ทางเข้าหวยเกาหลี
ทางเข้าหวยเกาหลี
12 юни 2024 10:57
Гост

The depth of research and clarity of presentation in your writing are remarkable.ทางเข้าหวยเกาหลี

King338
King338
10 януари 2024 7:08
Гост

thanks for a completely thrilling weblog. What differently may i get that type of information written in one of these perfect fashion? I have ve a challenge that i’m simply now running on, and i’ve been at the appearance out for similar information. regards King338

recisa5648
recisa5648
05 юли 2023 11:50
Гост

I loved reading it. Thanks for sharing all these information, it’s so appreciated!

tesco survey

okbet
okbet
20 март 2023 10:11
Гост

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.
okbet

hinagan602
hinagan602
18 март 2023 11:42
Гост

Great Article thanks for such a great information please do follow these articles. we care rite and https://mymilestonecardss.com/login/