Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

указания

Когато чл. 278, ал. 3 ГПК не важи – СЕС даде възможност да не се зачитат указания на горната инстанция

Постановеното определение по частната жалба (срещу определение – бел. ред.) е задължително за долустоящия съд. Това гласи императивната разпоредба на…

Нови указания

ВСС: Всеки шеф на съд сам ще решава кои спешни и неотложни дела ще се гледат

Адвокати настояват съдиите да започнат да обявяват решения по време на извънредното положение

Всеки председател на съд сам ще преценява кои дела от спешен и неотложен характер, извън вече определените, ще бъдат гледани…