Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Райна Аврамова

Интервю

Адвокат Райна Аврамова:

Нека бъдем единство и активност – само така ще можем да отстоим интересите си

Кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет отговарят на въпросите на "Лекс"

Коя сте Вие, адвокат Аврамова? Мога да отговоря с краткото – адвокат от първия час на трудовия си стаж и…