Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Проф. Димитър Радев

Анализът на управителя на БНБ Димитър Радев

С колебание и пасивност политиците от 2020 г. спъват присъединяването към еврото

Липсата на реални политически усилия, колебливата и в някои случаи направо противоречива позиция на изпълнителната власт от 2020 г. са…

Правна дискусия

Решенията за противоконституционност на закони с еднократно действие – празна декларация или с възстановителна сила

Правната дискусия по един от най-важните въпроси, по които предстои да се произнесе Конституционният съд (КС) тази година – за…