Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

присъединен взискател

Ново тълкувателно решение

ВКС: Погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност се прекъсва от изпълнително действие, извършено по изпълнително дело, по което е настъпила перемпция. Това приеха Гражданската и…

Адвокатурата: Погасителната давност не се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност не се прекъсва от поискано или извършено изпълнително действие по изпълнително дело, за което е настъпила перемпция. Това…