Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

отказ от иска

Тълкувателно решение

Частичен отказ от иска пред ВКС, за да падне под прага за допускане, не предотвратява разглеждането на делото

Върховният касационен съд (ВКС) „поряза“ практиката на ищци, които са доволни от въззивното решение и искат да предотвратят проверката му…

Гражданската и Търговската колегии решават в тълкувателно дело:

Какви са последиците от частичен отказ от иск пред ВКС, ако така цената му пада под прага за касация

Допустимо ли е Върховният касационен съд (ВКС) да гледа дело, което след частичен отказ от иска пред него е паднало…