Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

наказателно постановление

ВАС: Столичната община няма и никога не е имала право да глобява с фиш за паркиране по своя наредба 

Окончателно са обявени за нищожни разпоредбите, с които тя сама си даде това правомощие

Столичната община няма и никога не е имала право да налага глоби с фиш на основание на собствената си наредба…

Ново тълкувателно решение по ЗАНН

ВАС: Районният съд може да преквалифицира нарушението, административният – не

Районният съд може да преквалифицира деянието, описано в наказателното постановление, когато се налага да приложи закон за същото, еднакво или…

Адвокатурата до ВАС: Съдът няма право да преквалифицира деянието в наказателното постановление

Нито районният, нито административният съд имат правото да преквалифицират нарушението, посочено в наказателното постановление (НП). Това заявява Висшият адвокатски съвет…

Депутат ще предложи промяна в закона

В производствата по ЗАНН да се присъждат разноски

Делата по ЗОДОВ за възстановяване на разноски по отменени наказателни постановления непрекъснато се увеличават след тълкувателно решение на ВАС от 2017 г.

В производствата по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) да се присъждат разноски. Намерението наесен да внесе предложение за…