Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

закон с еднократно действие

Становище на Висшия адвокатски съвет:

„Отмяната“ от КС на закон с еднократно действие възстановява старото фактическо и правно положение

Да се запазят отношения, породени от закон с еднократно действие в миналото и след прогласяването му за противоконституционен, би нарушило…