Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

електронизация на административното производство

Промени в АПК: Ще се приемат денонощно заявления за издаване на административни актове, преписките стават електронни

Слага се край на надлъгване на властта с оспорващите незаконни наредби

От 1 юли 2025 г. администрацията ще е длъжна да води преписките си в електронен вид, а гражданите и бизнесът…