Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

експертизи

Гешев с въпроси към Зарков за отменената наредба за вещите лица. Министърът: Няма причина да драматизираме

Главният прокурор Иван Гешев постави на министъра на правосъдието Крум Зарков серия от въпроси, които възникват заради почти пълната отмяна…

След окончателно решение на ВАС

МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи

Правилото, че не служителите на МВР, изготвили експертизи по дела, а министерството, получава възнагражденията, които определят съдът за труда им,…

ИВСС констатира

Липса на вещи лица и консумативи бавят експертизите по разследванията

Главният прокурор окачестви заключенията като интересни, но съжали, че няма да бъдат прочетени от когото трябва

Прокурорската колегия прие за сведение акт на Инспектората към ВСС, в който са описани причините за неизготвянето в срок на…