Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

допускане до касация

Гражданската и Търговската колегии решават в тълкувателно дело:

Какви са последиците от частичен отказ от иск пред ВКС, ако така цената му пада под прага за касация

Допустимо ли е Върховният касационен съд (ВКС) да гледа дело, което след частичен отказ от иска пред него е паднало…

Ново тълкувателно дело

Гражданско или търговско е дело между гражданин и строителна фирма за проблемен ремонт

Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице…

дело, лесидрен

Състав на ВКС иска тълкувателно дело по въпроса

Гражданско или търговско е дело между гражданин и строителна фирма за проблемен ремонт

От отговора зависи кои искове ще бъдат допускани за разглеждане от върховните съдии

Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице…