Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

вещи лица

По-високи възнаграждения за вещите лица от 2019 г.

От 1 януари влиза в сила нова почасова ставка за експертите и възможност за до тройно заплащане на празници

От догодина вещите лица ще получават за всеки действително отработен час по 3% от минимална работна заплата (МРЗ) за страната.…

Предложение на Министерството на правосъдието

Вдигат почасовата ставка на вещите лица от догодина

Може да получават и тройно възнаграждението за работа по празници, но само ако им е изрично възложена за тези дни

Ставката на вещите лица за всеки действително отработен час да се вдигне на 3% от минималната работна заплата към датата…