Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

банки

БНБ одобри условията

Мораториумът за кредитите – за най-много 6 месеца, при просрочие под 90 дни и в два варианта за лихви и главница

Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредитите на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради…