Съдия Мадлена Желева от Търговското отделение на Софийския апелативен съд бе определена днес на случаен принцип за докладчик по дело, свързано с КТБ и с материален интерес за над 102 млн. лева. До публичното разпределение на производството се стигна, след като шефката на САС Даниела Дончева си направи отвод по него.

Заедно с Желева, в състава влизат още съдиите Галина Иванова и Васил Христакиев.

Спорът е между две търговски дружества, едното от които е на Бисер Лазов, който е един от основните свидетели на прокуратурата по наказателното дело за източването на КТБ. На първа инстанция Кюстендилският окръжен съд се произнесе в негова полза. Насрещната обжалва пред Софийския апелативен съд.

За въпросното дело се разбра от заявление на друг съдия от САС – Милен Василев, окачено в коридора на съда, а по-късно разпространено и в социалните мрежи.

От заявлението на Милен Василев става ясно, че през май т.г. той е бил посочен на случаен принцип за докладчик по търговско дело, свързано с КТБ, „имащо за предмет установителен иск на значителна стойност – над 102 млн. лв.“. То е било насрочено за 27 септември. Василев разказва, че същия ден то е било изискано от председателката на САС Даниела Дончева. Заседание на тази дата е имало, но е било отложено, защото не е била готова съдебно-счетоводната експертиза.

На 3 октомври зам.-шефът на САС и ръководител на Търговското отделение Стефан Гроздев встъпи  длъжност като член на ВСС. Със своя заповед Дончева, която е граждански съдия, първоначално поема състава на Гроздев в ТО на САС. Но по-късно, отново със заповед, прави следната рокада – Милен Василев поеме състава на Гроздев, а тя този на Василев.

При така описаните събития в мен остава силното съмнение за корупция от ваша страна (макар да нямам доказателства за последното). Това е единственото обяснение на факта, че вие зарязвате собствения си състав в ГО с 5 висящи дела, зарязвате дори и мястото на бившия зам.-председател Гроздев в 11-ти състав на ТО (където също има 5 висящи дела на този доклад) и отивате на тежко натоварен състав с поемане на всички висящи дела на редови съдия“, пише Василев и добавя, че единственото логично обяснение е „нездравия интерес“ на Дончева към делото за КТБ. Според него е нарушен съдебният закон, защото от компетентността на общото събрание е да определя кой съдия в кое отделение ще правораздава. Освен това смята, че е нарушена и друга разпоредба на закона, а именно за принципа за случайно разпределение на делата.

Неистини по мой адрес няма да коментирам, бе отговорът на Дончева.

От пресслужбата на САС допълниха, че делото е публично и при съгласие на страните всеки може да присъства на него. И още: „Действията на председателя са съобразени с установената досега практика, а промяната на съдебните състави е изцяло в рамките на чл. 106, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който председателят на съда може да председателства съдебни състави от всички отделения при спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата„.

Въпросът е бил обсъден и на общо събрание на съдиите. То е отхвърлило предложенията както да определи поведението на Милен Василев за недопустимо, така и да излезе със становище по отправените обвинения към Дончева. Според съдиите извън правомощията на събранието е да установява и събира факти. Това трябва да направят ИВСС и ВКС. Освен това общото събрание е отказало да дава оценка на поведението на Милен Василев, защото не е етична комисия. Магистратите са препоръчали на Дончева да бъдат създадени правила за премествания на съдии от един състав в друг.

Дончева поиска проверка от прокуратурата и ИВСС за отправените към нея обвинения, чиито резултати още се чакат. ВКС извърши такава и установи нарушения на случайното разпределение при преместване от един състав в друг в рамките на едно отделение. В доклада си тримата върховни съдии препоръчват определянето на заместващ съдия със заповед на административния ръководител да става само временно отсъствие на съдията докладчик или на друг член на състава. Но когато отсъствието е продължително или постоянно, спазването на принципа за случаен подбор трябва да бъде гарантирано. Комисията препоръча също така вътрешните правила за случайния жребий да бъдат предварително съгласувани с Общото събрание, както и да се изиска неговото становище за утвърждаване на критерии, при които съдия може да бъде преместен от едни в друг състав на същото отделение и правила, по които това да става.

Междувременно пък от САС съобщиха, че Даниела Дончева и другите двама съдии от състава са си направили отвод по делото за 102 млн. лв.

В мотивите си по отвода съдия Дончева сочи, че то „очевидно представлява интерес, който не може да бъде определен като релевантен към спазването на действащата нормативна уредба”. Според нея това се установява както от серия изказвания на магистрати, съпътстващи преместването на предишния докладчик Милен Василев в друг съдебен състав, така и от публикации в някои медии, повтарящи тезите им и формиращи предварително нагласи за начина, по който това дело трябва да бъде решено.
„Последователността на изявите най-вероятно цели игнориране на възможността за безпристрастна преценка на обстоятелствата по делото, както и отправяне на предупреждение към всеки съдия, който би си позволил подобен начин на работа”, пише още в отвода на съдия Дончева. В тази връзка тя апелира за спиране на политическия тип говорене, появил се в съдебната система, както и целенасоченото пускане и публикуване на невярна информация по конкретния случай в медиите“, се казва още в прессъобщение на САС.

От него става ясно още, че според Дончева докато не приключат проверките на прокуратурата и на ИВСС „е непрофесионално и очевидно целенасочено, определени констатации да бъдат релевирани в публичното пространство като категорични и неоспорими, а фрагментираното им поднасяне чрез определени медии по случая може да бъде разглеждано като препятстване на безпристрастно постановяване на съдебни актове“, явно имайки предвид проверката на ВКС и огласените резултати от нея.

 

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ซื้อ หวย เกาหลี
ซื้อ หวย เกาหลี
12 юни 2024 10:47
Гост

Your dedication to delivering high-quality content is evident in every word you write.ซื้อ หวย เกาหลี

King338
King338
10 януари 2024 7:09
Гост

i have examine all the commentary and recommendations published through the guests for this composition are truly great, we are suitable to look ahead to your coming composition so handiest. thanks regards King338 thank you very much

volij16627
volij16627
06 юли 2023 11:01
Гост

Thanks for sharing this wonderful post tesco survey

micheltone
micheltone
03 март 2023 11:16
Гост

Check This Post: https://subwayliveiq.info/