Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ прие нови учебни планове за студентите редовно и задочно обучение от випуск 2023/2024 г.

Те са утвърдени с решение на Академичния съвет.

Ще представим задължителните дисциплини и общия хорариум за тях (лекции, семинарни занятия и извънаудиторна заетост) за студентите редовно обучение, а с пълния учебен план можете да се запознаете тук. С плана за задочното обучение можете да се запознаете тук.

Първият семестър редовно обучение например ще се учат История на държавата и правото – 240 часа, Обща теория на държавата – 180 часа, Обща икономическа теория – 210 часа, Международни отношения – 180 часа, Обща теория на правото – 150 часа и спорт – 30 часа.

За втория семестър са предвидени 210 часа Международно публично право, Обща теория на държавата – 150 часа, Римско частно право – 210 часа, Криминология – 90 часа и спорт – 30 часа.

През третия семестър ще се учат Защита правата на човека – 240 часа, Информационно право – 210 часа, Административно право – 270 часа, Гражданско право – обща част – 180 часа, Конституционно право – 150 часа и Право на ЕС – 120 часа.

Четвъртият семестър „Право“ включва Гражданско право – обща част – 210 часа, Конституционно право – 180 часа и Право на ЕС – 120 часа.

За петия семестър са предвидени Вещно право – 240 часа, Облигационно право – 180 часа, Трудово право – 120 часа, Финансово право – 210 часа, Право на интелектуалната собственост – 210 часа.

Шести семестър – Облигационно право – 180 часа, Трудово право – 270 часа, Наказателно право – обща част – 270 часа.

Седми семестър – Криминалистика – 240 часа, Международно частно право – 270 часа, Наказателно право – особена част – 330 часа, Семейно и наследствено право – 120 часа и Търговско право – първа част – 150 часа.

Осми семестър – Семейно и наследствено право – 150 часа, Административен процес – 270 часа, Търговско право – първа част – 150 часа.

Девети семестър – Гражданско процесуално право – 180 часа, Наказателно процесуално право – 150 часа, Търговско право – втора част – 240 часа, Осигурително право – 300 часа и Данъчно право и процес – 270 часа.

Десети семестър – Гражданско изпълнително производство – 120 часа, Гражданско процесуално право – 240 часа и Наказателно процесуално право – 180 часа.

Минималният хорариум и за двете форми на обучение е от 3500 учебни часа. За придобиването на образователно- квалификационната степен „магистър“ се изисква студентът да е придобил не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план за срока на обучението.

Учебният план на специалност „Право“ включва изучаването на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и провеждането на учебни практики от втори до пети курс, всяка от които с не по-малка продължителност от 40 часа годишно. Всеки студент трябва да избере поне по една избираема дисциплина за всеки от десетте семестъра на обучението си.

След завършване на всеки семестър се полагат съответните изпити. Кредитите се присъждат на студенти, получили положителна оценка не по-ниска от Среден 3. Не се допуска явяване на изпити нито преди, нито след изпитната сесия, освен в предвидените случаи. Не се допуска също така провеждането на изпити за повишаване на вече получена оценка, но студентите имат възможност чрез молба до декана на Юридическия факултет да се откажат от получената оценка и да се явят отново на изпит по същата дисциплина в рамките на поправителната сесия.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Димитров
Димитров
31 юли 2023 11:41
Гост

Слаба програма със слаби преподаватели. В ЮФ на СУ преподават нарциси, които искат да чуят себе си, а не да научат студентите да анализират. Има и много комплексирани преподаватели, които по различен начин принуждават младите хора. Няма авторитети, а лица, които предъвкват чужди теории и ги представят като свои. Няма вече имена като проф. Ташев, проф. Средкова, проф. Калайджиев, проф. О. Герджиков. Днешните са дребни на ръст и на знание и още по-дребни като академичен дух и присъствие. Вярвайте ми!

Доц.Беднев
Доц.Беднев
28 юли 2023 15:39
Гост

След 6-7 години няма да има преподаватели. Заплатата на един професор е по-ниска от тази на даскал в килийно училище . Това го няма никъде в Европа. Позор!

Данев
Данев
28 юли 2023 15:24
Гост

Липсват дисциплините Трамвайно право, Ресторантско право, Правен и направен режим на уреждането на дела и други важни практически дисциплини. Правото от наука, знания, доктрина, култура, ерудиция се превърна в занаят

Адв.
Адв.
28 юли 2023 14:47
Гост

Като започнах да стажувам в една адвокатска кантора, като бях в 4 курс, ми беше много трудно в началото. Защото хем теорията не умеех да я прилагам в практиката, трудно се ориентирах, добре, че попаднах на съвестни адвокати, които малко по малко ме въвеждаха в нещата, а и хем те се занимаваха с търговско, финансово, банково, данъчно право и понякога ми се е налагало да разглеждам документация, типично счетоводна, върху която има цифри, сметки, икономически анализи и си казах, че ми трябва и познания по икономика, почнах да посещавам, когато мога и лекциите в стопанския факултет на СУ, за да… Покажи целия коментар »

Свидетел
Свидетел
28 юли 2023 13:09
Гост

А к’ва е логиката децата да учат криминалистика преди да са се запознали с наказателния процес? Пълна каша в главите. Криминалистиката трябва да отиде в 5 курс, 10 семестър.

Разследващ полицай
Разследващ полицай
28 юли 2023 12:28
Гост

Добре, че завърших тази простотия, от випуск 2011 съм, беше си лежерно при нас, някои колеги с подкупи си взеха изпитите. Общият ми успех от следването е Добър 3.65, а от държавните изпити – Добър 4.00, нямам юридическа правоспособност, тъй като прецених, че не ми трябва, щото нямам намерение да работя в органите на съдебната власт, или в адвокатурата. В МВР си ми е добре.

Георги Георгиев
Георги Георгиев
28 юли 2023 12:13
Гост

В САЩ, Англия, Германия, Франция, Италия, Испания и в други страни студентите по Право изучават и икономически дисциплини, като микро и макро икономика, основи на счетоводството, основи на финансите, маркетинг, защото съвременният юрист без икономическа култура не виждам как ще се изстреля нагоре. Впрочем най-богатите и известни юристи са завършили и икономика и обединяват и двете в кариерата си.

Адв.
Адв.
28 юли 2023 16:52
Гост

Патриархът на българската икономическа наука, академик Евгени Матеев е завършил право!

Мария Стоянова
Мария Стоянова
28 юли 2023 12:04
Гост

Не се оплаквайте. Едно време нашето поколение изучаваше и така наречените – идеологически дисциплини в Университета. Освен правните дисциплини, учехме и в 1 курс – История на БКП и КПСС, във 2 курс се учеше Диалектически и исторически материализъм, в 3 курс Политическа икономия и в 4 курс черешката на тортата – Научен комунизъм. На мен специално най-сложно ми беше Политическата икономия, защото за изпита трябваше да назубриш четиритомника на Карл Маркс „Капиталът“ и да го цитираш на екзаминатора, доц. Хаджииванов, който беше виден партизанин и късаше наред.

мда
мда
28 юли 2023 12:53
Гост

и въпреки всичко, тогава е имало истинско юридическо образование и яка цедка на кадрите. Сегашното – нищо не струва… особено на село у ПУЦ-а, а иначе „йористи“-те са с големи претенции.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 15:52
Гост

Като сегашното ПЕС – неприложимо никъде, освен за изпитите за магистрати, но предвидени хиляди часове.

Съгласен
Съгласен
28 юли 2023 11:45
Гост

Тия нормални ли са? Криминология в 1 курс?! Уааат. Без познания по нак. право каква криминология ще учиш?! За мен най-логична е програмата на ЮФ на ПУ.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 15:56
Гост

Криминологията, криминалистиката и наказателното право и процес са съвсем различни неща – не е задължително дори криминолозите и криминалистите да са юристи. А за ПУ не знам как е – може и да е добре, във ВТУ например беше доста добра програмата.

Съгласен
Съгласен
28 юли 2023 11:41
Гост

Хубаво е младите юристи да изучават и повече Икономика. Всичко е икономика, а един юрист без познания по икономика е половин юрист.

Vanko
Vanko
28 юли 2023 11:09
Гост

И пак за мое недоумение ПЕС го държат да е във втори курс. Втори курс още не знаят кое е процесуално, кое е материално право, те на ПЕС тръгнали да ги учат.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 15:58
Гост

ПЕС може да го цапнат в кофата за боклук – и без това почти няма никакво приложение на практика или поне толкова голямо, че да му се отдава това значение. Който е решил да се занимава конкретно с това може да си навакса сам материята – както е с административното право специалната част.

Венелин Ганев
Венелин Ганев
27 юли 2023 23:13
Гост

И в другите университети са приети нови учебни планове, но това не е новина…

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 6:56
Гост

В България няма други университети с ЮФ. Има един Университет, където се преподава право- с гл.б. На другите места ти печатат диплома, като се оказва,че диплом от ПУЦ-а дава по-добро кариерно развитие, от Университетска диплома. Що да се мъчиш в Университета, като в ПУЦ-а ще ти дадат диплом без мъки и усилия?
Ако искаш да станеш прокурор-диплом за милиционер е решително предимство,например. И тн.

Vanko
Vanko
28 юли 2023 11:00
Гост

Винаги съм бил против шовинизма на СУ, предвид колко е зле и там положението, но сега като се сблъсквам в практиката с колеги от други университети и крещящо ниския им капацитет, си давам сметка, че там е най-малко зле.

МАРТИН
МАРТИН
28 юли 2023 13:29
Гост

Пълна пародия е в СУ. Аз завърших 2009 и тогава си плащахме на определени преподаватели, за да си вземем изпитите, примерно на Русчев плащахме, на Петканов. Русчев ни оправяше оценките по информационно и търговско.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 16:03
Гост

Както и от Витоша по-високо нЕма и от ИскърО по-дълбоко нЕма.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 22:30
Гост

Хайде пенкелери – икономика, право, международни отношения и накрая мигат на парцали и не знаят къде се намират.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 6:53
Гост

То в България трябва да разбираме от всичко. Аз например се наложи да се пообуча на основи на ремонт на електрически инсталации-след като влязох във филма домашен ремонт, щото ако поне малко не разбираш е кофти по нашите ширини. А преди 2-3 години и се самоизлекувах от пневмония със самоизписан антибиотик.

Доцентката
Доцентката
27 юли 2023 20:23
Гост

Много излишни дисциплини, думи нямам. Обща теория за държавата, Обща икономическа теория, избираеми и факултативни дисциплини е губене на време и отбиване на номера. Трябва да се учат трите основни дисциплини Наказателно право и процес, гражданско право и процес и Административно право и процес. Другото може и сами да си го четат. Не се изучават дисциплини като Права на потребителите, конкурентно право, Обществени поръчки и тези които са по актуални към днешна дата.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 21:22
Гост

В юридическите факултети на САЩ се учи и основи на счетоводството. А не юрист да мига на парцали, като в ТР видят счетоводен отчет.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 22:34
Гост

Поне махнаха Правната информатика

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 6:45
Гост

Правната информатика е необходима колкото и правната космонавтика. Или правна кулинария

да, ама не.
да, ама не.
28 юли 2023 13:08
Гост

Без основи, не можеш да градиш сграда. Как без ОТП, ИДП и Римско право, ще разбереш същността и смисъла на правните институти в действащото законодателство? Необходимо е първоначално въведение в правната материя и поставяне на базата на юридическата мисъл на студентите, именно чрез такива учебни дисциплини – точно в I-ви курс. А тези, които уж са актуални днес, не е ясно колко ще са актуални утре. Важното за юриста е да придобие способност да разсъждава като такъв – да може да открива релевантните правни норми, да ги тълкува и прилага правилно, с оглед конкретния казус.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 17:40
Гост

Лелей, добре,че този ужасТ го приключих преди години. Бахти прецакавката.

Хари
Хари
27 юли 2023 20:23
Гост

Пъкно прецскване.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 17:08
Гост

За кво им е ОТП на първи курс, само ОТД!

за да не са юридически неграмотни
за да не са юридически неграмотни
27 юли 2023 21:19
Гост

В първи курс трябва да се учи здраво ОТП и всяка година по 30-40 часа, за да си го припомнят.

Съвет
Съвет
28 юли 2023 7:00
Гост

Ако ще ставаш ЧСИ-трябва да наблегнеш на спортните дисциплини-бухалки, ММА, бокс, борба, айкидо-тайкидо и тн.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 17:06
Гост

Новите юристи на СУ изглежда извънаудиторно ще бъдат обучавани…

Георги
Георги
27 юли 2023 16:44
Гост

Не виждам да са въведени упражнения по сервитьорство, касиерство и обслужване на клиенти в Телъс, а това са жизненоважни умения за всеки нов юрист!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 7:02
Гост

Имам колега, който прави домашни ремонти-и съвсем не лоши пари изкарва. Друг-е касиер на електрото. Имам и колежка, която е екстрасенс -гадател, даже добри пари изкарва, и наистина познава.

Бау
Бау
28 юли 2023 10:14
Гост

Колегата гадателка сигурно лесно си е взимала изпитите 🙂

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:35
Гост

Изпитите след семестрите не са проблем. Проблем е после, като са слаба ракия

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:34
Гост

Ами дано се справят

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:34
Гост

Късмет на хората

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:34
Гост

Ма ужас бе.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:33
Гост

Чудесно ще е да не се и приемат връзкари

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:33
Гост

Пак ще произведем куп юристи, но най-качествените са тия около пенсия

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 7:05
Гост

Така де-тези, които до 1989г учиха ,чуе социалистически план е източник на правото. Полезно знание.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:32
Гост

Те излизат само, като юристи накрая, но никой не е специализирал в нещо конкретно за да е наистина тесен специалист.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:32
Гост

Да се надяваме, че нивото няма да е така ниско, както с гдини

Анонимен
Анонимен
27 юли 2023 16:31
Гост

Успех на децата

Хари
Хари
27 юли 2023 20:22
Гост

И дано да вдигнат нивото.