Председателите на Софийския градски съд и на Софийския районен съд Алексей Трифонов и Александър Ангелов поискаха по-справедливо оценяване на работата на колегите си.

В писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет двамата предлагат промяна на индексите за резултатите от инстанционна проверка на съдебните актове по гражданските и търговските дела в районните и окръжните съдилища, като се спират на делата за неимуществени вреди по чл. 52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Според сегашните правила при оценка на работата на магистратите се взема предвид дали горната инстанция е отменила изцяло акта на първата (и постановила ново решение или е върнала делото за ново разглеждане), или частично е отменила решението ѝ.

Според Трифонов и Ангелов така частичната или пълната отмяна на съдебно решение само по отношение на размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди по чл. 52 от ЗЗД се отразява при оценяването на работата на магистратите.

Съгласно чл. 52 от ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Преценката за справедливост, макар и да се основава на обективни факти, съдържа в себе си субективен елемент. С оглед на това считаме, че частичната или пълна отмяна на съдебно решение единствено по отношение на размера на присъденото обезщетение не е равнозначна на отмяна поради неправилна преценка на съдията по фактите и/или по правото“, посочват двамата председатели.

Затова те настояват да се променят два от индексите за оценка на работата на съдиите, като бъдат предвидени специални хипотези, отнасящи се до случаите, при които решението бъде частично или изцяло отменено в обжалваната част, единствено заради различно прилагане на критерия за справедливост по чл. 52 от ЗЗД при определяне на размера на дължимото обезщетение, без да са приети нови фактически положения.

Считаме, че по този начин ще се допринесе за по-прецизно атестиране на съдиите в СРС и в СГС, както и в останалите съдилища“, обясняват Трифонов и Ангелов.

И предлагат създаването на два нови индекса. В първия да се отчита „отменено изцяло единствено поради определен различен размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД без да са приети нови фактически положения“, а във втория – „отменено частично единствено поради определен различен размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, без да са приети нови фактически положения“.

 

11
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
kontrol
kontrol
22 януари 2020 11:52
Гост

Демек признават, че съдилищата изключително нееднакво, непоследователно и затова несправедливо прилагат критерия за обезщетяване по справедливост.
Дали пък не трябва да се вземат мерки за уеднаквяване на практиката в тези 2 съдилища?
Крайно време да се приеме методиката за оценяване на неимуществени вреди и то въобще по чл. 52 ЗЗД, не само за застраховките.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 14:03
Гост

Браво на Сашо и на Алексей! Това означава мислене за съдиите. На пръв поглед дребен проблем, но по съществото на оценяването на съдийския труд

Ивайло
Ивайло
21 януари 2020 13:56
Гост

Двамата излизат с поредно предложение, което подкрепям. Но главите във ВСС са гумени и въобще не е сигурно, че ще задвижат нещата

съдия
съдия
21 януари 2020 13:51
Гост

Съвсем уместно. Такава мярка би допринесла за по- справедливо атестиране. Съдиите които разглеждат дела от такава материя ще оценят по достойнство предложението. Дано бъде възприето.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 13:50
Гост

Впрочем, механичното използване на критерия отменени актове е проблемно, защото може да накара съдиите да мислят за атестациите повече, отколкото за това да прилагат правото по съвест и да пречи на развитието на съдебната практика. Естествено, липсата на такъв критерий също може да доведе до небрежно правоприлагане. Добре е изобщо да има някакво по-нюансирано решение, което да отчита причините, поради които се отменят актове (включително дали съдия аргументирано се е отклонил от практиката на горните съдилища). Ето какво пише в доклад на Венецианската Комисия относно България от 2017 г. 100. The reversals rate (the number of decisions reversed / invalidated… Покажи целия коментар »

колега
колега
21 януари 2020 14:05
Гост

Напълно сте прав, но както знаете, становищата на Венецианската колегия или се неглижират, или четат както дявола евангелието. Макар в тях да има препоръки, над които би трябвало да се замислят у нас

Борислав
Борислав
21 януари 2020 13:36
Гост

Промяната на индексите за оценка на работата на съдиите със сигурност ще доведе до по-прецизното им атестиране.

Киролов
Киролов
21 януари 2020 13:33
Гост

Направо могат да променят Закона за задълженията и договорите.

Hristo
Hristo
21 януари 2020 13:33
Гост

Това няма нищо общо с атестациите.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 13:31
Гост

Браво! Ето такива трябва да бъдат истинските ръководители. Да се грижат за хората си.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 13:30
Гост

В случая наистина преценката за справедливост, въпреки че се основава на обективни факти, съдържа в себе си субективен елемент.