Частният съдебен изпълнител Тотко Колев е лишен от права за 2 години и e глобен с 4000 лева заради допуснати най-тежки нарушения в казуса с либийския танкер BADR, който доведе и до международен конфликт.

Това е решил окончателно Върховният касационен съд (ВКС), след като е оставил в сила решението на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), показа проверка на „Лекс“.

До скандала се стигна, след като в края на миналата година корабът беше конфискуван в Бургас, а екипажът му свален, като „Морска администрация“ и Гранична полиция съдействали на частния съдебен изпълнител, който възложил танкера на българска компания след проведена публична продан заради дълг от над 9 млн. долара. Последва заплаха от Либия, че ще бъдат задържани всички български кораби, които навлизат в либийски пристанища, но в крайна сметка скандалът беше потушен, а корабът – върнат на държавната либийска корабна компания.

Срещу ЧСИ Тотко Колев започнаха разследване за длъжностно престъпление и две дисциплинарни производства.

Още в края на миналата година Дисциплинарната комисия на КЧСИ наказа Колев, след като прие, че е извършил 4 нарушения в казуса с либийския кораб, като две от тях са особено сериозни и с тях е уронил престижа на професията, съдебните институции и международния авторитет на България.

Историята

Още през 1992 г. българската държавна компания „Булгаргеомин“ предявява претенции срещу либийската морска компания за над 9 млн. долара. Години по-късно българската компания е в несъстоятелност, а обединението „Булгаргеомин Лтд.“ купило вземането на държавата. В края на 2017 г. либийският танкер е задържан на бургаското пристанище, а в началото на миналата година в кантората на Тотко Колев е постъпило искане от „Булгаргеомин Лтд.“ за изпълнително производство след издаден изпълнителен лист от съда в Бургас. Той пък е бил издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично вземане от 9 230 362 долара, обезпечено с морска ипотека на танкера.

Тук започват и нарушенията на частния съдебен изпълнител. На 17 януари 2018 г. от „Булгаргеомин Лтд.“ поискали да бъде наложена възбрана на кораба, но длъжниците изобщо не разбрали за производството.

Длъжникът-собственик на либийския танкер е с адрес в Бургас

Танкерът се води собственост на „Либиан Навигатор ЛТД“ с адрес в Малта, но в молбата на българската фирма бил посочен адрес на длъжника не в островната държава, а в Бургас – на българското дружество „Уайт груп“. Пред дисциплинарната комисия и ВКС, Тотко Колев твърди, че такава е била наличната му информация и е смятал бургаската фирма за надлежен представител на длъжника.

Съдът пише, че това няма как да е така, защото до този момент на производството длъжникът „Либиан Навигатор ЛТД“ не участва в него, не е уведомен и няма как да е посочил свой пълномощник.

„Нарушението, допуснато от ЧСИ при изготвянето и предприемането на действия по връчване на поканата за доброволно изпълнение и заповедта за изпълнение, е особено значимо, тъй като редовността на тези действия е пряко свързана с процесуалната законосъобразност на последващите действия на принудително изпълнение“, се казва в решението на ВКС. В него върховните съдии пишат още, че като не е уведомил длъжника, Колев не му е позволил да упражни правото си на защитата срещу издадената заповед за изпълнение, нито да изпълни доброволно задължението си и да не се стига до принудителното събиране на вземането. За това нарушение съдебният изпълнител е наказан с 3000 лева глоба.

Да не се съобразиш със съда

Най-тежкото нарушение на Колев е, че е пренебрегнал акт на съда в Бургас, с който е било спряно незабавното изпълнение. На 30 януари 2018 г. „Булгаргеомин Лтд.“ поискала от Колев да извърши опис и публична продан на танкера и той насрочил описа за 8 февруари 2018 г. ЧСИ изпратил призовка за принудително изпълнение до длъжника чрез капитана на кораба, който отказал да я приеме, но Колев я приел за редовно връчена. Ден преди насрочения опис адвокатът на длъжниците представил пред ЧСИ молба с определение на районния съд в Бургас, с което е спряно предварителното изпълнение. Тотко Колев поставил резолюция, че я оставя без уважение, тъй като „определението е обжалваемо в частта за спиране на изпълнението“ и не е влязло в сила.

Така, описът на кораба бил извършен, а на 11 април танкерът бил продаден на „Булгаргеомин Лтд.“ за 10 137 210 долара.

„Извършеното от ЧСИ нарушение е изключително тежко, при грубо неспазване на нормите за процесуална законосъобразност на принудителното изпълнение“, пишат върховните съдии Мария Иванова-председател на състава, Жива Декова и Маргарита Георгиева-докладчик. Те обясняват, че Колев е бил длъжен да се подчини на разпореждането на съда и да преустанови всички изпълнителни действия, насочени към осребряване имуществото на длъжника, включително да не извършва продан и да не превежда постъпили по делото суми от запори или други плащания.

„През периода на действие на забраната изпълнителният орган няма право и не е длъжен да извършва принудителни изпълнителни действия, а извършените въпреки нея са опорочени. Да се приеме обратното, означава да се обезсмисли целта на нормата и предвидената с нея защита на длъжника от неправомерно засягане на имуществената му сфера от материално незаконосъобразна принуда, като се допусне възможността той да претърпи принудително изпълнение дори в случая, когато е предоставил надлежно обезпечение за целия размер на вземането“, се казва в решението на ВКС.

НАП нищо не знае

Следващото тежко нарушение на Тотко Колев е, че не е уведомил Националната агенция за приходите (НАП) за започналото принудително изпълнение, за да бъде извършена проверка дали длъжникът има задължения към държавата. Съдът напомня, че преди ЧСИ да получи такова удостоверение от НАП, той няма право да продължи производството.

„Нарушението е тежко, тъй като нормите са изрични, императивни и гарантират участието на държавата като присъединен взискател за публичните задължения на длъжника. Уведомяването на НАП не зависи от преценката на ЧСИ по конкретното изпълнително дело, поради което съзнателното му нарушаване в случая сочи на грубо несъобразяване с правния ред“, мотивира се ВКС. Върховните съдии обобщават, че последните две нарушения са възможно най-тежките, тъй като Колев е игнорирал основни законови изисквания и с работата си като ЧСИ е увредил интересите на държавата и на длъжника.

„Когато са допуснати едни от най-тежките възможни нарушения, каквито са нарушенията на императивни правни норми, в т.ч. неизпълнението на акт на съда, разпореждащ забрана за извършване на принудителни изпълнителни действия за осребряване на длъжниковото имущество, то съразмерното наказание следва да е от вида на най-тежките“, допълва съдът мотивите си за наказанието с лишаване от права за две години.

Хаос в служебния архив

Последното установено нарушение на Колев, заради което е глобен с още 1000 лева е, че документите по изпълнителното дело са били разхвърляни в служебния му архив, а голяма част от тях били и с дублирани номера. Именно затова съдът е приел, че не се касае за технически пропуск.

„Предвид всичко изложено, съобразявайки обстоятелствата, при които са допуснати нарушенията и същевременно отчитайки, че всяко нарушение в дейността на частните съдебни изпълнители оказва неблагоприятно въздействие върху престижа на професията и общественото доверие в нея (а в случая с оглед развилите се събития – и върху международния авторитет на Република България), съдът намира, че за допуснатите от ЧСИ Тотко Колев нарушения, наложената му дисциплинарна санкция е правилно определена от ДК на КЧСИ в обжалваното решение“, пише в заключение ВКС.

Срещу Колев вече има и едно наказателно дело в съда, по което той е подсъдим отново за престъпление по служба. Според прокуратурата съдебният изпълнител е нарушил служебните си задължения, за да набави облага за взискател по дело. Става дума за случай от 14 май 2008 г., когато той е издал постановление за възлагане на недвижим имот на взискател, без да изпрати писмо до Службата по вписванията в Несебър с искане за възбрана върху поземлен имот в село Емона, собственост на община Несебър. Три месеца преди това Колев извършил опис на имота, без да е направил проверка на собствеността. Прокуратурата твърди, че от действията на Колев са настъпили значителни вреди, които са оценени на 584 955 лв. – колкото е пазарната стойност на имота.

9
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Колега
Колега
01 август 2019 10:43
Гост

След като този човек е извършил такова деяние, редно ли е да бъде наказван само с две години. Той очевидно не притежава моралните качества, които всеки юрист трябва да притежава като минимум, за да упражнява професията. Този човек няма място в тази гилдия и е позор за нея.

?...?
?...?
28 юли 2019 17:27
Гост

Длъжникът хем не е бал представляван в производството, хем адвокат бил занесъл в кантората на чси-то молба с определение за спиране… Как стават тия неща?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2019 19:34
Гост

Не се правете на приятно разсеян. Това, че на 07.02.2018 г. адвокат на длъжника е депозирал молба с приложено определение на съда за спиране на изпълнението, НЕ ОЗНАЧАВА, че длъжникът е бил представляван по делото преди това или че заповедта за незабавно изпълнение и поканата за доброволно изпълнение са му връчени надлежно.

Кой ще ни пази от милицията?
Кой ще ни пази от милицията?
28 юли 2019 13:50
Гост

Да скажем, и че при абордажа над кораба БАДР участваше и действащ полицай, работещ в случая като…охранител. В тази статия на бивол пише,чце е имало насилие над членовете на екипажа https://bivol.bg/longhochev-mvr-bard-final.html . Отново да кажем и друго-щом милиционери си позволяват подобни действия срещу такива длъжници, какво остава, когато милицията действа срещу обикновени хорица.

временните наказания на ЧСИ-законодателен цинизъм
временните наказания на ЧСИ-законодателен цинизъм
28 юли 2019 13:45
Гост

Изумително ебезобразието в законодателството допускащо „временно“ да бъдат наказани лица, и то при такива тежки нарушения. Ако лице работи на трудов договор-например като юрисконсулт, при дисциплинарно уволнение наказанието си е завинаги, а не се връща след 2 години отново-и това да му е законово гарантирано.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2019 11:20
Гост

Преобладаващо ЧСИ са машина за рекет и събиране на такси, които си начисляват, без същите да се дължат. Упражняващите тази професия са откровено юридически неграмотни. Само си представете – щом си позволяват такива действия срещу такива длъжници, какво ли се случава по хилядите изпълнителни дела срещу граждани…

изумен
изумен
28 юли 2019 10:49
Гост

Всякакви глупости съм слушал от ЧСИ, но никога, ама никога не ми се случвало да не уведоми НАП, че после да го попилее държавата Този човек да не е изпаднал във временна невменяемост?!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2019 10:53
Гост

то целият случай е като наръчник за нарушения на изпълнителния процес! което за пореден път поставя въпроса с дисциплинарните наказания на нотариуси, ЧСИ и адвокати и защо съответният устройствен закон не предвижда лишаване от права завинаги, а само за определен срок! единствената възможност е влязла в сила осъдителна присъда, а това не позволява на трите професии – две пт тях с публични функции, възложени от държавата!!! сами да се изчистят от мършата

111111
111111
28 юли 2019 10:56
Гост

Най-нелепото е, че първи опити в тази насока прави свободната от трите изброени професии, а за останалите две дъжавата нехае…