Театър на абсурда се разиграва в момента, държим се като посредствени чиновници, а от нас се иска да вземем управленски решения. Толкова ли сме безпомощни, некомпетентни и неразумни, че не може да формулираме диспозитив на решение“. Така възкликна днес Даниела Марчева по време на дебата в Съдийската колегия за бъдещето на заповедните производства.

Те трябва да останат в съдебната система, е мнението на мнозинството в кадровия орган като против това бяха само Боян Магдалинчев и Боян Новански.

Но дебатът някак се насочи към чисто процедурни въпроси – какво становище се иска, какво е предложението за решение и т.н. И именно тези възражения провокираха Марчева да реагира по този начин.

Според дневния ред Съдийската колегия днес трябваше да обсъди „Обобщени становища и предложения относно подведомствеността на заповедните производства във връзка с Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България“.

Самият доклад е разработен по европроект, чиято задача е да подпомогне ВСС в процеса на дигитализация на заповедното производство, да улесни участниците в него и да доведе до по-ефикасно разпределение на делата и да съкрати времето за приключването им. Резултатите от изследването бяха представени на 12 ноември на СК на ВСС, като тогава колегията реши да поиска становищата от районните съдилища по няколко въпроса. Първият е основополагащ – дали заповедните производства да останат в съдебната система, а другите са за идеята за централизирано разпределение на този вид дела във всички районни съдилища и дигитализацията на тези производства.

Както „Лекс“ писа, 46 районни съдилища са изпратили позициите, като 43 са на мнение, че заповедните производства трябва да останат в съдебната система.

Становищата бяха представени накратко от Марчева. Тя изтъкна, че е имало идеи заповедните дела да се разглеждат от държавни съдебни изпълнители, но има и сериозни възражения срещу това. Освен това, ако се извадят заповедните производства от съдебната система, драстично ще намалеят приходите от такси и ще трябва да се прекрои съдебната карта. Марчева посочи, че за 2018 г. 40% от общо 92 млн. лева приходи идват именно от заповедните производства.

Вместо след това да започне дебат за бъдещето на тези дела, се разрази спор дали да се приемат докладът и становищата за сведение, може ли становищата на районните съдилища да бъдат изпратени на екипа по проекта, за да ги вземе предвид, какво е предложението за решение и т.н.

Това предизвика Марчева да заяви: „Театър на абсурда се разиграва в момента и колегите ни гледат. Защо няма проект на решение – това ли е най-важният и съществен проблем в момента? Това, което се изисква от нас, е да не сме чиновници, а ние се държим като посредствени чиновници. От нас се искат управленски решения. Нямало диспозитив, като няма проект на решение. Толкова ли сме безпомощни, не сме компетентни ли, не сме разумни ли, за да формулираме сами решение?“.

Все пак дебатът се насочи към бъдещето на заповедните производства. Но беше поставен въпросът дали изразените становища може да се приемат за представителна извадка за мнението на районните съдилища. Според Боян Магдалинчев не може. Той твърдо застъпва тезата, че заповедните производства трябва да бъдат извадени от съдебната система. „Заповедните производства са проблем за отчитане на реалната натовареност. Правим куха натовареност, нито фактическата, нито правната сложност стои зад нея. И от там ние определяне щатовете. Заповедните производства са 49-51% от общия брой граждански дела. И ние продължаваме по този начин без да вземаме предвид фактическата натовареност“, каза Магдалинчев.

Според него преобладаващият брой районни съдилища са против изваждането на заповедните производства от съдебната система, защото е създадено усещането, че СК на ВСС ще закрива съдилища.

Боян Новански, който е представител на ВСС в екипа по проекта, заяви, че районните съдии са се превърнали в магистрати на електроразпределителните дружества, банките и топлофикациите. И поясни, че за 2018 г. районните съдилища са разгледали 454 000 граждански дела, като малко под 200 000 са заповедните. Една нищожна част от тях стават искови, каза още Новански. Той добави, че приходите от такси по тези производства в СРС за миналата година са 7-8 млн. лева, което не е малко. „Основният въпрос е, ако ще останат в съдебната система, с тази работа да се занимават съдебни помощници“, заключи Новански.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков призна, че първоначално е поддържал идеята за изваждането на заповедните производства извън съдебната система. Но след като се запознал с всички документи е на мнение, че трябва да останат, защото това е правораздавателна дейност.  И обясни, че проблемът с натовареността е само в Софийския районен съд, а навсякъде другаде делата се гледат ритмично и нормално. Чолаков каза, че идеята за централизирано разпределение е добра, но вижда проблеми в администрирането на тези дела.

А на аргументите на Магдалинчев отговори, че натовареността се изкривява, но въпросът сега е къде да бъдат тези производства.

Атанаска Дишева напомни, че има система за измерване на натовареността на съдилищата, но тя не се прилага ефективно.

Цветинка Пашкунова също изрази позиция за оставането на заповедните производства в съдебната система. Действително проблемът е в СРС, но колегите там имат предложения за централизирано разпределение и предлагат рационални решения, каза още тя.

Ако извадим заповедните производства, тогава ние много сериозно ще поставим въпроса дали някои съдилища трябва да съществуват. Има съдилища, в които заповедните производства са над 70%. Ако махнем 65% от гражданските дела и ги дадем на друг орган, то тези съдии какво ще работят? Знам за съд, в който има 700 граждански дела, от които заповедните са 500. Ако този съд разглежда 200 граждански дела, тези съдии какво ще работят? Ние не може да ги уволним, не може да ги съкратим, не може да ги преназначим за съдебни помощници. Всеки, който каже, че заповедните производства трябва да се извадят, да отговори и на тези въпроси“, заяви на свой ред Красимир Шекерджиев.

Така с 9 на 2 гласа беше решено заповедните производства да останат в съдебната система. Същевременно всички събрани становища ще бъдат изпратени на екипа по проекта. Той на свой ред, както каза Боян Новански, трябва да започне осъществяването на втория етап от дейността си – да изготви техническото задание за създаване на единна централизирана система за разпределението им.

За въвеждането ѝ обаче са необходими и законодателни изменения. Кой ще ги подготви не е ясно.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
26 ноември 2019 22:44
Гост

Заповедните са изкуствен тормоз но има начин да се лицензират на адвокат, както направиха ЧСИ системата. Не може адвокатската колегия да не може да не се справи със задачата.

Чавдар
Чавдар
26 ноември 2019 17:40
Гост

Естествено, че заповедните производства трябва да са част от съдебната система. Те са вид правораздавателна дейност. А тези двамата не можаха ли да го проумеят.

гост
гост
29 ноември 2019 10:17
Гост

Ако се дадат на ДСИ, което е най-логичният вариант, те пак ще останат в съдебната система! ДСИ са част от нея и бюджета им е част от този на съд.система. Някой съзнателно заобикаля този въпрос и прави неверни внушения! Значи съдебните помощници може, а ДСИ не може?! Що за глупости?!

Цирк
Цирк
26 ноември 2019 17:38
Гост

Хората им направили доклад, разработен по европроект, а те се вкарват в някакви свади от селски вечеринки.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 17:32
Гост

Защо ли не се учудвам. За пореден път се бавят с вземането на управленски решения. Е, днес е някакво изключение.

Така е
Така е
26 ноември 2019 16:50
Гост

Права е Марчева. ВСС винаги обръща смислените дискусии в лични нападки или процедурни въпроси. Едно малко НС. Кому е нужно?

Ил. Илиев
Ил. Илиев
26 ноември 2019 15:55
Гост

Идеята за изваждането им не дойде ли от намерението за реформа конкретно в СРС?

анонимен
анонимен
26 ноември 2019 16:14
Гост

Ама в СРС не ги дават. Сигурно без работа ще останат и се страхуват да не ги преместят по чл. 194 ЗСВ.

Хем така, хем иначе
Хем така, хем иначе
26 ноември 2019 16:54
Гост

Дойде, ами. Ама сред толкова парадокси, вие за това се хващате.

Simeon
Simeon
26 ноември 2019 17:42
Гост

Може би заради свръхнатовареността там. И все пак не е удачвн вариант.

питанка
питанка
26 ноември 2019 15:51
Гост

много ми е интересно двамата гласували против какво предлагат и като го предлагат знаят ли как ще се осъществи или идеята да е даваме идеи, за които е ясно, че няма воля и пари да се осъществят

Хаха
Хаха
26 ноември 2019 16:54
Гост

Магдалинчев и Новански ли? Те не знаят какво са закусвали, камо ли предложения да имат.

Данаил
Данаил
26 ноември 2019 17:33
Гост

Просто ей така. Даже ми прилича на бойкот. Срамно е това да го прави точно представляващия ВСС.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 15:47
Гост

След като си питал съдиите и тези, които са искали, са си казали мнението, имаш ли друг избор освен да постъпиш както ти казват те?! Не е ли другото проява на високомерие? Не е ли нагло да поставяш въпроса за представителност на мненията? 46 РС малко ли са при положение, че имаш поне 50-60 с до 4 човека, които няма и да се занимават да пишат становища, явно всички по-големи са изразили позицията си

Патил
Патил
26 ноември 2019 15:52
Гост

Те не се съобразяват с мнението на съдиите. Ако съвпада с тяхното – добре, ако не – сори.

анонимен
анонимен
26 ноември 2019 16:17
Гост

Споделям. Нещо повече, много е тъпо да се заяждаш за 46-те становища. Това са много за този кратък срок. Хората са се събрали, обсъждали, давали идеи. И ти да им кажеш, че това не е представителна извадка…. Ще кажа само едно – Боян Магдалинчев е новият Димитър Узунов във ВСС. Същият капацитет – умствен, морален, професионален и сие

гост
гост
29 ноември 2019 10:20
Гост

Мнение са дали 1/3 от съдилищата, как тогава това може да е представителна извадка?! Прави са двамата гласували“против“ и май само те разбират същината на въпроса! Тезиш дела могат да се дадат спокойно на ДСИ, които също са част от съдебната система и статутът им е заложен в ЗСВ!

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 15:43
Гост

последно колко от приходите идват от заповедните?

лавината от искови
лавината от искови
26 ноември 2019 15:42
Гост

В натоварените, като СРС, помощници могат да вършат тази работа, а където има нормална натовареност – съдиите. След последните промени в ГПК обаче исковите взеха да нарастват лавинообразно и всъщност това е големият проблем

Съгласен
Съгласен
26 ноември 2019 16:55
Гост

Така е когато се нормотворчества на парче, без оглед на реалната обстановка и възможности на съдилищата по места.

Цветанов
Цветанов
26 ноември 2019 17:35
Гост

За това нормативната ни уредба е в това състояние. Кръпка до кръпка. Като пътищата на Б. Б.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 15:40
Гост

ако използвахте СИНС, щяхте да знаете какъв е коефициентът на ЗП и да знаете дали се създава куха натовареност. тези неща са мислени, а тези тук не само че отказват да мислят, но и не познават вече създаденото

Борис
Борис
26 ноември 2019 16:11
Гост

СИНС като замисъл е добър, но като реализация е провал.

Да задълбаем
Да задълбаем
26 ноември 2019 16:58
Гост

А за това кой е виновен, a? Ей тука е разковничето на всички проблеми!

новият ГПК остаря
новият ГПК остаря
26 ноември 2019 15:38
Гост

Това са дела, правораздавателна дейност, макар и по-опростена. Освен това имаш готови кадри, които да я извършват. Разбирам тепърва да приемахме новия ГПК и да въвеждахме заповедното и тогава да се мисли нещо специализирана съдебна администрация, на която да се възложат, но след повече от 10 години действие на ГПК, подобни идеи за ДСИ и СВ и камо ли за нова агенция са неадекватни. Централизираното разпределение, което да разтовари СРС е адекватното решение.

на дребно
на дребно
26 ноември 2019 15:08
Гост

Права е Марчева! Трябва действия, а не само джафкане по процедура и затъване в дребнотемия. Дребни души – дребни теми

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 15:59
Гост

Както и да го смятаме, като дребни души се показаха точно 20.