За една седмица петима съдии от Софийския районен съд (СРС) са се отвели от делото на прокурорския син Васил Михайлов, показа проверка на „Лекс“ в системата за случайно разпределение. Мотивът на трима от тях е, че могат да възникнат евентуални съмнения в тяхната безпристрастност и непредубеденост, защото виждат при разпределянето на делото нарушение на Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС).

Според ръководството на СРС такова нарушение няма и прецизният прочит на относимите разпоредби е съвсем различен от този, който правят отвелите се съдии.

В края на декември 2022 г. прокуратурата внесе в СРС обвинителен акт за 8 престъпления, извършени от Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов – за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и за закана с убийство.

Делото е разпределено на случаен принцип на съдия Весела Дончева. Тя обаче го прекратява и го праща за разглеждане в районния съд в Перник, където са извършени престъпленията, каквито са изискванията в чл. 36, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

След като получават делото обаче всички съдии в РС-Перник си правят отвод, като посочват, че познават бащата на Васил Михайлов, който е обвинител в Окръжната прокуратура в града, и са в служебни и лични отношения с него. А това, според съдиите, може да доведе до възникване на съмнения в безпристрастността и обективността им.

Магистратите от РС-Перник се обръщат към Върховния касационен съд, за да определи друг равен по степен съд, който да гледа делото.

На 17 януари 2023 г. ВКС казва, че СРС правилно е изпратил делото в Перник. Върховните съдии обаче определят, че то вече трябва да се гледа в София, където отначало неправилно е внесен обвинителният акт, но на друго основание и по следните съображения: „Депозираните от всички съдии в Районен съд-Перник отводи са довели до невъзможност за сформиране на съдебен състав в съда, който е местно компетентен да го разгледа. Поради наличието на предпоставките на разпоредбата на чл. 43, т.3 НПК за промяна на местната подсъдност и определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа, то съдът, пред който следва да се образува и който да разгледа прекратеното от Районен съд-Перник дело, следва да бъде Софийски районен съд, явяващ се и близък еднакъв по степен районен съд извън съдебния район на Пернишки окръжен съд“.

След като пристига в СРС, делото е образувано под нов номер и на 24 януари на случаен принцип е разпределено на съдия Веселка Йорданова. Тя обаче си прави отвод. На 27 януари следва ново разпределение и делото отива при Мария Шойлекова, но и тя се отвежда. Същия ден следва трето „джуркане“ и се пада съдия Петя Петкова, която също си прави отвод.

При четвъртия опит на 30 януари делото отива при Лора Митанкина, но и тя се отвежда и така на 31 януари то е разпределено на съдия Ваня Горанова. Днес и тя се е отвела от делото, показа проверка на „Лекс“ в системата за случайно разпределение.

Като основание съдиите сочат чл. 29, ал. 2 от НПК, който гласи: „Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото“.

Първите две съдийки са се произнасяли по мярката за неотклонение на Васил Михайлов и изтъкват това като основание да се отведат, макар по закон това вече да не е причина да не влязат в състава по същество.

А последните три твърдят, че е нарушен Правилникът за администрацията на съдилищата (ПАС) по отношение на случайното разпределение.

Те визират чл. 80, ал. 9 от ПАС, според който: „След прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 42, ал. 2 НПК и чл. 135 АПК (определяне на подсъдност) и на чл. 249 НПК (връщане на делото на прокурора от съдията-докладчик), чл. 288, т. 1 НПК (прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на съответния прокурор) повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер и се възлага за разглеждане на първоначалния съдия-докладчик“.

Разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от НПК гласи: „Когато съдът намери, че делото е подсъдно на друг, равен по степен съд, прекратява съдебното производство и изпраща делото на този съд, а когато намери, че делото е подсъдно на по-горен съд или на военен съд – прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор„.

Т.е. магистратите са на мнение, че делото трябва да отиде при първия докладчик – съдия Весела Дончева, а не да се разпределя сред останалите.

„Лекс“ потърси председателя на СРС Александър Ангелов за коментар на създалата се ситуация.

В отговора, подписан от зам.-председателя на съда Мария Дончева, се припомнят фактите, описани по-горе и се казва следното: „Приложимите правни норми към случая са: чл. 36, ал. 1 НПК, който урежда местната подсъдност по наказателни дела, чл. 42, ал. 2 НПК, който предвижда правомощията на съда, когато намери, че делото не му е подсъдно, чл. 43 НПК, който предвижда процедура за изпращане на делото на друг, равен по степен съд, вкл. когато съдът, комуто делото е подсъдно, не може да образува състав, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ, които предвиждат принципа на случайния подбор и чл. 80, ал. 9 ПАС, който предвижда изключение от принципа на случайния подбор в хипотезата на чл. 42, ал. 2 НПК„.

От съда обясняват, че в случая, съобразявайки изброените законови разпоредби, зам.-председателят на съда и ръководител на Наказателното отделение Гергана Цонева е приела, че след като делото е изпратено от ВКС на СРС на основание чл. 43, т. 3 НПК, то на основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ трябва да се разпредели измежду всички съдии от отделението. В отговора се посочва още, че в случая чл. 80, ал. 9 от ПАС е неприложим, доколкото той визира отклонение от правилото за случайно разпределение на делото в хипотезата на чл. 42, ал. 2 НПК, което се обосновава с неправилната преценка на първоначално определения съдия-докладчик за подсъдността на делото.

В конкретния случай прекратяването на съдебното производство от председателя на 4 състав е било правилно, както изрично е посочил ВКС в своите мотиви и то е било стабилизирано с приемането на делото от РС-Перник по компетентност. Причината за изпращане на делото в Софийския районен съд е различна и тя се свързва с невъзможността РС-Перник да сформира състав поради последвали отводи на всички съдии, което е станало основание по реда на чл. 43, т. 3 от НПК да се търси определянето на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото. ВКС е определил СРС по единствен критерий близостта на населените места гр. Перник и гр. София, но не имало пречка да посочи и друг равен по степен съд.

В обобщение разпоредбата на чл. 80, ал. 9 ПАС предвижда изключение от принципа на случайния подбор само за хипотезата на чл. 42, ал. 2 НПК, но не и за тази на чл. 43, т. 3 НПК и същата не следва да се тълкува разширително, тъй като това би довело до нарушение на принципа за случайно разпределение на делата„, посочват от СРС.

 

52
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 11:37
Гост

Да ви кажа, излишно ми се струва това „тричане“ на съдиите от СРС. В крайна сметка, всеки, който се е отвел е изложил мотиви. Не разбирам защо, всякакви хора си позволяват да коментират, обиждат и хулят. Делото на младежа ще бъде разгледано, дали с една седмица по-рано или по-късно, няма значение. Всички, които работим в нак.материя знаем, че когато по МНО съдията е обосновавал предположение за авторство, изпълнително деяние, обсъждал е личността на обвиняемия, то не е допустимо да разглежда обвинението по същество, при внесен ОА, защото вече е формирал вътрешно убеждение по въпросите, които се решават с присъда. Затова,… Покажи целия коментар »

Журналист
Журналист
03 февруари 2023 12:19
Гост

Тричането си заслужава, защото съдиите трябва да разберат че не са свещени крави и да вземат достойно решение по работата си.Отводите звучат налудничаво и никой не може да убеди обикновения човек, че има някаква гениална правна мисъл.Има единствено нежелание да се гледа делото.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 14:01
Гост

Вие журналистите, само първото изречение ли четете, защото отводите не са публикувани в цялост, с мотивите! Очевидно сте свикнали да правите съчинения по картинка, с използване на жаргонен език и украса, за четаемост. Много сте далеко от истината, а от свободата на словото и обективността на отразяване нямате допирни точки, сякаш се именувате „журналист“, но не сте влизали в Университета.

Това е мерзост
Това е мерзост
03 февруари 2023 7:35
Гост

Правят си отводи, поради мишкуване, ама заплатата си върви, никой не е върнал заплата-коато е петкратна на професорската в БАН. А след три седмици ще има и сладко безотчетно ДМС за дрехи.

въпроси
въпроси
03 февруари 2023 7:33
Гост

А какво става с другото дело, за другия прокурорски син който уби двама млади на спирка ,докато участва в гонка.

Отговор-отърван условно. Не е в затвора.

Какво става по казусът, когато прокурор нападна ученик с тежки сърдечни проблеми,и го удари в ученическа лавка? И кога ще бъдат арестувани прокурорите, които отказаха да обвинят колегата си, показал физическа сила над десетократно по-слабо дете, в добавка-това дете се оказва и много болно-след сърдечна операция?
Нали се сещате-ако нападнатия беше прокурорски син обвиненията нямаше да закъснеят, но когато прокурор напада дете-не се случва нищо.

Yuyu
Yuyu
02 февруари 2023 21:58
Гост

Фактите по случая са напълно изяснени и мотивът, че не сме чели делото, никак не важи. Становището на ръководството е подробно написано, така че и малоумен да го разбере- ако някой има друга интерпретация, да напише. Тези отводи са позор за съда и системата като цяло и основание за задължително ангажиране на дисциплинарна отговорност, което, разбира се, няма да се случи, особено с това ръководство. С политиката си последните години ВСС възпита чувство за безотговорност на всички в системата, поради което неписането на дела с години, оказването на натиск по дела, нарушаването на етични стандарти не е основание за търсене… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 8:20
Гост

Аз пък се питам, до кога делата ще се решават по медиите и форумите! Като чета коментарите, а особено този „Yuyu“, се радвам, че има такива съдии като в СРС и се надявам човекът пишещ под името „Yuyu“ да не е съдия, защото няма да искам той да разглежда и решава дело, без да го е чел, а само да разчита на медийните публикации. Някакво дежавю се получава с едни политици, които задържаха само по изрезки от вестници и Гугъл. Защо след като в СРС са толкова калпави, делото се изпрати от ВКС на тях, а не на други близки… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 февруари 2023 18:12
Гост

Абе тези съдии в СРС били големи мишоци бе. Какво толкова ги е страх, щото е ясно, ще ако не искат да се набутват и проявят „неколегиално“ отношение, винаги ще си намерят оправдание.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 18:08
Гост

Не разбирам, защо заради тази личност, трябва да се противопоставят съдии, срещу съдии и всякакви други на чашка или две, както и неудовлетворени от реализацията си хора. Никой не е чел делото, никой не е чел мотивите за отводите, как може да се коментира и то с претенции за авторитет, с използване на груби и обидни квалификации! По отношение на становището на Зам., какво е размишлявал при 40% разпределение и забавяне при постановяване на актовете, не е от същ.значение, предвид на аналогични др.случаи. Защо не видях някой да коментира пернишките съдии, които също са се отвели, че каква зависимост от… Покажи целия коментар »

123
123
02 февруари 2023 17:45
Гост

Айде мишките от СРС се уплашиха от едно дело и се крият под тогата на съдия Весела Дончева.
А прокурорчето от СРП, ако е същото мотащо се преди време по всички телевизии, да вземе да прочете правилата за подсъдността и да се надяваме, преценката му по доказателствата, да не като преценката за подсъдността.

Юрист
Юрист
02 февруари 2023 23:03
Гост

Компетентния…. Това „прокурорче“ е доста по-подготвен от теб.

Делото беше възложено на СРП за разследване и повдигане на обвинение, за да се избегнат местните зависимости в гр. Перник.

„Прокурорчето“ няма как да внесе ОА в РС-Перник, защото ще действа извън своята родова компетентност и затова го внася в СРС, който потенциално да го изпрати в РС-Перник, за да стигне делото пред ВКС за произнасяне по спор за подсъдност. И от там вече ВКС определя СРС за компетентен да го разгледа.

Ама то се изисква да се специализираш в дадена материя – в случая НПН, каквато очевидно ти липсва.

123
123
03 февруари 2023 0:08
Гост

Нещо, си чел недочел, чл. 35 и чл. 36 от НПК, определя компетентния съд, а не прокурора написал ОА. Вземи прочетеш, какво е родова и местната подсъдността и не се излагай,явно прокурорчето е същото, това, че е капацитет за теб е в твой минус.

Юрист
Юрист
03 февруари 2023 9:41
Гост

Единственият лапсус е, че вместо местна, написах родова компетентност.

А дали съм чел или недочел НПК…. Мислех да ти обясня някои неща, ама безплатна публична лекция в Лекс.бг май не си заслужава?

123
123
03 февруари 2023 10:19
Гост

Значи, вземи прочети чл. 195,ал.5 от НПК и осмисли разликата между досъдебна и съдебна фаза на наказателното производство. Прокуратурата, неможе да си избира съд, който да разглежда и решава делото. Ако становището на прокурорите на СРП е че СРС, трябва да им обяснява компетентния съд, когато е променен районна в който се извършва Досъдебното производство на основание чл. 195,ал.5 от НПК, много жалко. Всъщност има стотици ДП със сменена подсъдността с разрешение на главен прокурор и ОА се вкарват в съд отговарящ на правилата за местната подсъдност. Именно с тази сбъркана преценка за подсъдността е сегашния хаос и бягство на… Покажи целия коментар »

Журналист
Журналист
02 февруари 2023 17:28
Гост

Това е истината за съдебната ни система. Нежелание за работа, липса на правилни преценки в правораздавателната дейност и мрънкане, мрънкане от сутрин довечер.А кой те е карал да ставаш съдия, бе, !?

Валентин Ангелов
Валентин Ангелов
02 февруари 2023 17:20
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Любител
Любител
02 февруари 2023 16:12
Гост

Проблема е, че с изменението през 2017 година се заличи разпоредбата на член 29 ал. 1 б. „г“ от НПК, съобразно която не можеше да гледа делото съдия, който се е произнасял по мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство. Направи се по целесъобразност – за да могат и малките съдилища да гледат всички подсъдни им дела, доколкото има РС с по един , двама наказателни съдии. То и 3 или 4 да са, с няколко искания за отмяна на МНО , се елиминираха на практика всички. Но отмяната на тази разпоредба не препятства съдията да си направи… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 13:43
Гост

Има и други районния съдилища, близки до РС-Перник, в които са могли да пратят делото. Защо ВКС са го изпратили в свръхнатоварен съд?!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 13:14
Гост

Пуснете го на свобода! Не го мъчете, не мъчете обществото, нито съда! Ще чакаме да извърши престъпление в някоя цивилизована държава и там да получи онова, което заслужава.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 13:02
Гост

сега ми е много интересно, когато 5 бройки „съдии“ са се отвели след неправилно тълкуване на закона, това как би се отразило на техните „атестации“, защото от прочетеното излиза, че всеки един от тези „правораздаватели“ всъщност не познава закона… или го познава, но предпочита да не го приложи /решете кое е по- лошото/, но се надявам да има и съответни санкции…които за съжаление биха били евентуално само в размерите на раздаваните „бонуси“…

Пенчо
Пенчо
02 февруари 2023 12:48
Гост

Тези необосновани отводи трябва да се прекратят, защото е грозно едни и същи съдии да разглеждат делата на най- неприятните страни/ подсъдими. Добре започнаха да намаляват оценките от атестацията, но според мен трябва при констатирани подобни абсолютно безпочвени самоотводи, комплексната оценка на атестирания съдия да не надвишава добър. Защото много добър е за изключително високо ниво на изпълнение /според дефиницията в Наредбата/, а бягането от отговорност определено не разкрива такова високо ниво на изпълнение на работата.

Един от новите клетници
Един от новите клетници
02 февруари 2023 12:26
Гост

И като се спомена САЩ, там щом има дани за престъпление се започва от А до Я и няма не искам, няма не мога.Но там няма кухи, всички си тежат на мястото и ако някой изключи или сбърка нищо не може да го спаси защото аутсайдер си е бил и такъв ще си остане. Та там, както се вика по нашенски, няма лабаво.

Един от новите клетници
Един от новите клетници
02 февруари 2023 12:19
Гост

Тук се даде пример със Съдебната система в САЩ.Е там хората от системата не я карат ден до пладне а работят ден се вика денонощно за да защитят правото на гражданина.Там,не само ще го разследват ами и ще му отръскат и джоба до цент, данъчните им власти, на Президента си, ако е настъпил мотиката. Е малко грубичко се изразих но такава е истината.

Един от новите клетници
Един от новите клетници
02 февруари 2023 12:10
Гост

Няма да се намери съдия, който да го осъди.Ще се намери такъв които да го оневини.(или условна) Истината е че на някои не му се „работи“ Както се казва, държавна работа, ден да мине, друг да дойде и той да мине и така от 26-ти до 26-ти.Пък Държавата и клетките и граждани кучета ги яли. Кучетата си лаят а кервана си върви. Каква Съдебна система, каква Съдебна власт, щом сме си колеги. Утре може и на мен да ми се случи.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 11:42
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 11:37
Гост

Лесно се коментира, когато си от долно нагорнище. Спокойно колеги, ще има и за Вас да покажете колко можете, както вървят отводите!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 11:01
Гост

Защо от редакцията си позволяват да коментират актове на съдии!? Колеги от провинциални съдилища, вкл.пернишки, моля който не е запознат с материалите по делото, който няма нужните знания и опит в нак.материя да не оплюва съдии, с опит и знания, изгледали и решили няколко пъти повече дела от някои от вас взети заедно. Що се отнася до хорица, без юрид.образование, пишешти в този форум от скука, да знайте, че не всички са маскари!

aлоууу
aлоууу
02 февруари 2023 11:14
Гост

Трябва да се коментират малоумните отводи и да се посочват имената на тези, които са се отвели незаконосъобразно, защото са си пробутали делото на друг колега, който ще трябва да го изгледа… И да знаят следващия път да не правят така, както и другите потенциални тарикати, т. е. за постигане целите на личната и генерална превенции, ако изобщо знаеш какво е това…

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 11:34
Гост

Кой казва, че отводите са незаконосъобразни, този, който квалифицира съд. акт като малоумен ли, без да го е чел!

обяснено като за малоумен софиянец в повече
обяснено като за малоумен софиянец в повече
02 февруари 2023 12:18
Гост

От ръководството на съда са го обяснили съвсем правилно и е написано в публикацията защо трябва да се разпредели делото между всички съдии, така че няма нужда да се повтаря и в коментарите. В случая няма никакво основание след изпращането му от ВКС делото да се разпределя на първоначалния съдия-докладчик, т. е. мотивите за отвода, основаващи се на тази теза, са повече от незаконосъобразни = на малоумни…

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 10:43
Гост

Трябва да има санкции за неоснователни отводи. Пълно е с такива от години.

съдия от провинцията
съдия от провинцията
02 февруари 2023 9:56
Гост

Пъзльовците от СРС се изплашиха от едно елементарно дела и сега се чудят как да отбият топката. Жалко, че при тях няма някой от закрития спец, да го отвърти този в рамките на на бързо производство.

софийските смешници
софийските смешници
02 февруари 2023 9:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Буена
Буена
02 февруари 2023 9:13
Гост

Определено мисля, че е редно да се реши въпросът бързо. Не е редно да се протака с глупости

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 9:12
Гост

У нас не се разграничават познанства и чувства и съответно политика или дела

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 9:12
Гост

Е така е в България. В САЩ ФБР си проверява президента в дома му и не им пука. И никой не се сърди. И президента не се сърди. Но тук ако се направи проверка от МВР на дома на Радев ще се зине до небето. Или на Борисов. Че е политическо решение. Там няма да има драми – ама познавам бащатаама това ама онова. Но там знаеш, че няма значение, че го познаваш бащата – системата ще изплюе реципрочно наказание за престъпленията му. Защото иначе и съдията ще си загуби и името и работата ако го оправдае въпреки доказателствата. Но… Покажи целия коментар »

Име
Име
02 февруари 2023 10:40
Гост

За какво да се прави проверка на Радев.

123
123
02 февруари 2023 17:52
Гост

Е нали влезнаха в Президенството и Резидента вдигна юмрука и се прегърна с Дубай и Белград срещу ПРБ.

Юрист
Юрист
02 февруари 2023 10:51
Гост

Е нали се видя какво стана при напълно законосъобразно претърсване на президентството (дори не на президента) преди две години. Ето ти отговора.

Не чуваме от Тръмп или негови поддръжници да викат, че ФБР е бухалка на властта.

Далчената провинция
Далчената провинция
02 февруари 2023 9:12
Гост

А СРП защо внася обв.акт в СРС, а не в РС – Перник?

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 9:34
Гост

Хайде да го прочетем на глас и да си отговорим сами 😀

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 10:45
Гост

Защото вече е имало едно произнасяне на ВКС, че делото трябва да се гледа в СРС, след като ВСИЧКИ съдии в РС – гр. Перник са си наравили отвод, защото познавали бащата на обвиняемия. СРС явно е приел, че трябва второ произнясяне на ВКС. Когато се отведат всички в СРС, ще има ново произнасяне на ВКС. Това ще реши проблема.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 9:10
Гост

Абее протакане. Какво друго да става. Протакане.

Чволев
Чволев
02 февруари 2023 9:09
Гост

Е, определено трябва да се намери решение. Сега да не се протака делото с месеци, защото видиш ли нямало съдия

Пашов
Пашов
02 февруари 2023 9:09
Гост

Е толкова ли няма съдии?

Меджедиев
Меджедиев
02 февруари 2023 9:08
Гост

Определено има казус там. Няма как да е съдия от Перник.

Павлов
Павлов
02 февруари 2023 9:08
Гост

Пратете го да се запише във Вагнер бе. Какво толкова. Хем ще се отървем от него, хем ще си избива комплексите и ще го тренират за война. В групировка, която ще се разпдне, след като Русия загуби дебилните си ръководители и стане нормална европейска страна. Европа има нужда от Русия, но не и в този и вид.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2023 10:49
Гост

Не ти ли четат глупостите тия, дето ти плащат за политическа пропаганда? Че твоята за нищо не става. Дори настройва нормалните неутрални хора срещу пронатавските писаници.
А модовете тук и те май са на същата хранилка, щом оставят подобни постове тип елементарни ФБ навивки в юридически теми.

Стоманков
Стоманков
02 февруари 2023 9:07
Гост

Този, като му видя снимкатаи ми се доповръща.

Джезира
Джезира
02 февруари 2023 9:07
Гост

Еми ще намерят все някой съдия.

Деница
Деница
02 февруари 2023 9:07
Гост

Прави са. Но все пак винаги ще има съмнения за безпристрастност. Защото бащата е прокурор. Ако не получи осъдителна присъда ще има съмнения. Това е обществен натиск сега. Защото такива хора от десетилетия не получават присъди заради позицията в обществото или заради родителите им.

Felipe
Felipe
02 февруари 2023 9:06
Гост

Ми да го дадат на съдия от Видин или Варна. Който не го познава бащата