Върховният касационен съд (ВКС) „поряза“ практиката на ищци, които са доволни от въззивното решение и искат да предотвратят проверката му от върховния съд, да правят частичен отказ от иска, за да падне той под прага за допускане до касация. В ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук) Гражданската и Търговската колегии на ВКС приеха, че при подобни случаи касационното производство е допустимо.

Диспозитивът на тълкувателното решение гласи:

  1. Допустимо е касационно производство, останало висящо след частичен отказ по чл.233 ГПК от спорното право пред ВКС, в резултат на което процесуално действие цената на предявения иск е под прага, установен в чл.280, ал.3, т.1 ГПК.
  2. При частичен отказ от иска, заявен по реда на чл.233 ГПК в касационното производство, ВКС следва да обезсили въззивното и първоинстанционното решение относно частта от размера на спорното право, с разглеждането на която съдът е десезиран, и да прекрати производството в тази част. Касационното обжалване относно останалата част от спорното право, за която не е налице десезиране от спора, е допустимо и следва да продължи дори и когато в резултат на частичния отказ цената на иска е под прага, установен в чл.280, ал.3, т.1 ГПК.

Както „Лекс“ писа, състав на ВКС се натъкна на „санкционираната“ днес с тълкувателното решение практика по дела на граждани срещу едно от енергоразпределителните дружества. Когато печелят делата си на втора инстанция и след подаване на касационна жалба от ЕРП, ищците заявяват частичен отказ от иска точно с толкова, че да падне под 5000 лв. Гражданските дела с цена на иска до 5000 лв. и търговските с цена до 20 000 лв. обаче не подлежат на касационно обжалване (чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК). Затова някои състави на ВКС в тези случаи са приемали, че производството пред тях вече е недопустимо. Други са продължавали разглеждането на делото, въпреки че искът вече е под прага за касация. Състави са приемали, че в тези случаи е налице изменение на иска, а то е допустимо само пред първата инстанция и са продължавали разглеждането на делото (повече за противоречията в практиката виж тук, можете да си припомните становището на проф. Анелия Мингова тук).

В тълкувателното решение ВКС първо напомня, че ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, включително и пред касационната инстанция (чл. 233 ГПК). Той специално подчертава, че частичният иск не може да бъде квалифициран като намаляване размера на иска.

„Частичният отказ от иск е изявление на ищеца, с което той заявява на съда, че не поддържа занапред една част от иска си. След като до съда достигне това изявление на ищеца, с което той изразява волята си за отказ от търсената с иска защита в конкретно посочената от него част, съдът е длъжен (без да изисква съгласието на насрещната страна) да прекрати производството по делото за частта от спорното право, за което отказът се отнася“, пише ВКС.

Той посочва, че по презумпция частичният отказ от иска е действие в полза на ответника, но подчертава: „Чрез частичния отказ от иска ищецът намалява само обема на собствената си защита, но не и обема на защитата, която може да получи ответната страна“.

ВКС заявява, че отказът от искa е проявление на диспозитивното начало, но той не може да се разглежда самостоятелно и изолирано от останалите основни начала в гражданския процес. И посочва, че принципът на участие на страните цели да им даде възможност да въздействат върху крайният акт на производството. Тази възможност за въздействие трябва да е еднаква за всяка от тях и всяка трябва да разполага с равни права, за да защити в процеса материалните си права съобразно процесуалната роля, която заема. Съдът следва да осигури на участниците в процеса равна възможност да упражнят правата си, а те са длъжни да го направят добросъвестно и в съответствие с добрите нрави.

„Изброените принципи на гражданския процес се намират в диалектическа връзка, като взаимно се влияят и допълват. Необходимостта от постигане на справедлив баланс между тях не позволяват на съда да допусне такова процесуално поведение на ищеца (в качеството му на ответник в касационното производство), което да стане причина насрещната страна, очаквайки разрешаване на спора по същество от касационната инстанция, да получи определение за прекратяване на производството, водещо до обявяване за окончателно на обжалваното от нея въззивно решение. Съдът следва да разглежда и решава делата според точния смисъл и общия разум на законите (чл.5 ГПК), поради което недопустимостта на касационното обжалване не може да е обусловена от последващо процесуално поведение на страна в процеса, вместо от закона“, заявява ВКС.

И заключава, че при частичен отказ от иска след подаване на касационната жалба, съдът следва да счете за допустимо касационното производство за частта от иска, за която не е налице десезиране от спора, дори и ако цената на иска вече е под прага по чл.280, ал.3, т.1 ГПК.

Решението е подписано с особено мнение от съдия Геника Михайлова. Тя застъпва виждането, че в случая е налице изменение на иска по размер, което е недопустимо да бъде заявено пред касационната инстанция.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Пендо
Пендо
24 ноември 2022 9:28
Гост

Четох ТОВА тук и четох и мнението на Мингова. Не разбрах само, като частичният отказ /респ. частичното оттегляне/ не се свързва с намалението на иска, защото били различни процесуални институти, със самостоятелна правна уредба в ГПК и т.н., тогава аджаба ПО КОЙ друг начин може да се извърши намалението на иска, освен с частичен отказ или частично оттегляне??? Защото аз не знам друг способ процесуален за провеждане на намаление, освен тези двата. Та оттук, какви са тия правни еквилибристики на ВКС и Мингова? Посочете друг вариант за намаление на иска, освен чрез частичен отказ или частично оттегляне, и ще ви… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 ноември 2022 11:26
Гост

Искате ли да знаете защо Мингова е на мнение, че изменението на иска е самостоятелен правен институт, по мое мнение, но ако кажа ще ме бият.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 ноември 2022 11:32
Гост

Отговор: Твърде вероятно е да има голям професиомален комплекс от Живко Сталев и се опитва всячески да се еманципира от него, за да я запомнят с оригинални виждания в областта на Гражданския процес, а не като „сляп“ ученик. Мал шанс, на поколение я се появи юрист на нивото на Професора, я не.

Пендо
Пендо
24 ноември 2022 12:57
Гост

Значи, ако имам дело във ВКС, на страната на ищеца съм и е потвърден на въззив осъдителен негов иск за сума по едно перо над размера за касацията, и аз искам да финтирам ответника – касатор, И ОТТУК ЗАБЕЛЕЖЕТЕ КАКВО СТАВА: Реално иска примерно става от 7000 лв. на 4999 лв. /говорим за физически лица/ и тогава, ако кажа в молбата, че правя намаление на иска със сумата 3001 лв. – НЕ МОЖЕ, щото нали приключило било в първа инстанция по 214 ГПК, а ако кажа, че правя отказ от иска за размера от 3001 лв. ВЕЧЕ МОЖЕ, нищо че… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 ноември 2022 13:29
Гост

Съгласявам се с Вас, никак не харесвам правото да се превръща в една купчина от компромисни решения, защото съдиите не искат проблеми – стоят си на топло и само това им липсва, да разчовъркат нещо, после стрес, още дела, абе напрежение, друго си е да го заметем под килима. Под статията на Мингова бях писал коментар, какви недостатъци има според мен нейният анализ. Правя уговорката, че това е мое лично мнение на човек, който не е изучавал задълбочено тази хипотеза. Едва сега прочетох статия на Сталев по въпроса и там видях, че човекът си обяснява добре нещата логически. Смятам обаче,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
23 ноември 2022 23:20
Гост

Решиха и този въпрос, изглежда справедливо и балансирано и май ще свърши работа, за да се успокоят страстите. Няма как да се поощрява злоупотребата с права, а това прилича малко и на заобикаляне на закона- с разрешено средство, забранен резултат, сега пресилено е да се твърди, че ищецът шиканира след като той е завел делото и е преценил каква да е цената на иска, т.е. можеше още в началото да претендира част от сумата – негово субективно право, негова воля. По-интересното е кога настъпва отказът-датата на подаването на молбата за отказ, датата на исковата молба или момента на възникване на… Покажи целия коментар »

Адвокат - САК
Адвокат - САК
23 ноември 2022 15:31
Гост

Правилно тълкуване, явно има разнопосочна практика. Честно казано не знаех за този селски номер – очевидно цели да лиши от касация загубилия въззивното производство ответник. Някои колеги си падат по простотиите и това е.

Дичо
Дичо
23 ноември 2022 17:04
Гост

Добре е, че уеднаквиха практиката.

Адвокат - САК
Адвокат - САК
23 ноември 2022 15:29
Гост

Абсолютно правилно тълкуване, друг е въпросът дали е било нужно. Честно казано не знаех за този номер – явно цели лишаване от касация на загубилия въззивното производство ответник. Някои колеги си падат по селските номера и това е. Решението е правилно!

Свидетел
Свидетел
23 ноември 2022 15:21
Гост

За Мими Фурнаджиева се говореше, че като студентка не можела да си вземе изпита по Политическа икономия, защото не научила наизуст „Капиталът“ на Карл Маркс,,,

Дичо
Дичо
23 ноември 2022 17:05
Гост

Не е голяма загуба.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:15
Гост

Становището на Анелия Мингова е доста по-стегнато и разбрано. По-става за тълкувателно решение, отколкото на лелите във ВКС, които 1/2 от тях са пратени там по партийни връзки и роднински линии

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:11
Гост

Уффф, тая Михайлова от ВКС е поредната въртиопашка на бившия Лизан Панов. Гласеха я за председател на СГС, но изведнъж я пратиха във ВКС.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:07
Гост

И после очаквате от студентите на държавния изпит да ви знаят всичките тези глупости на ВКС, ми няма как да стане

Rudozow
Rudozow
23 ноември 2022 15:04
Гост

Чудесно. Направо чудесно. Тълкувателните решения край нямат

Заки
Заки
23 ноември 2022 17:07
Гост

При тази противоречива практика… Нормално.

Nana
Nana
23 ноември 2022 15:03
Гост

И заключава, че при частичен отказ от иска след подаване на касационната жалба, съдът следва да счете за допустимо касационното производство за частта от иска, за която не е налице десезиране от спора, дори и ако цената на иска вече е под прага по чл.280, ал.3, т.1 ГПК.
Край!

Киро
Киро
23 ноември 2022 15:03
Гост

Не се занимавайте с глупости. Пуснете си телевизорите, върви световно по футбол. Поне малко нека отпочинем от злободневия и най-вече в правните среди

Хари
Хари
23 ноември 2022 17:10
Гост

Не всеки обича да гледа фитбол. Само ми развалят програмата.

Stefinar
Stefinar
23 ноември 2022 15:02
Гост

Харесва ми решението

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:00
Гост

Далавери много

ПРИМЕР
ПРИМЕР
23 ноември 2022 14:57
Гост

Безброй тълкувателни решения за глупости. Ние сме начело по тълкувателни решения и разни становища в Европа и даже и в Света. Вземете Върховния съд на САЩ, ми той на година, ако следите практиката му, издава по едно решение, а при нас – всеки месец се образува тълкувателно дело! Какво е това нещо?! Значи или има нещо гнило при правоприлагането, или просто – законът е неефективен и хашлашкки създаден. На другото отгоре – ВС на САЩ е и Конституционен съд!

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:00
Гост

Така е

Диди
Диди
23 ноември 2022 15:01
Гост

Напълно съм съгласна с вас. Но няма много хора, които да следят действията на ВС на САЩ

Хиларион
Хиларион
23 ноември 2022 15:02
Гост

Е хайде, по-католици от папата ли ще сме?

Demir
Demir
23 ноември 2022 15:27
Гост

Върховен съд на САЩ – част от делата , те май поработват а?

Юрисконсулт
Юрисконсулт
23 ноември 2022 15:31
Гост

Хм, по една на година ли? Не съм съгласен, моят братовчед завърши „Право“ през 2011 г. През 2014 г. реши да замине за САЩ, там да живее, изкара виза, мина през някакви допълнителни курсове там, с някакви изпити го мъчиха и чак през 2017 г. се вписа като адвокат там, в Чикаго. И ми споделя, когато си идва, че му е доста сложно да следи практиката на ВС на САЩ, тъй като е страшно обемна и многопериодна.

:))
:))
23 ноември 2022 14:52
Гост

Бабите от ВКС колят и бесят:))))

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:00
Гост

На практика не са нищо повече от обикновени баби на държавна службица. Ако бяха в някоя община щяха да са киселячки

Цветанка
Цветанка
23 ноември 2022 15:04
Гост

Я се скрии бе, жълтопаветник

Диди
Диди
23 ноември 2022 15:01
Гост

Какво искате да кажете? Тези баби са учили и са класи над вас. Класи

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2022 15:10
Гост

Вярно, че са учили, но научен комунизъм и история на БКП. Големи специалисти, няма що.