Чавдар Грошев е новият ръководител на Районна прокуратура-Пловдив. Той бе единодушно избран за този пост днес от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Първоначално в надпреварата за освободеното от Гергана Мутафова място поради избирането й за член на ВСС, участва и Димитър Беличев. Но впоследствие се отказа от участие в конкурса.

След като се представи, Чавдар Грошев трябваше да отговори на въпрос, свързан със съдебната карта. Както вече е известно, миналата година Прокурорската колегия на ВСС прие, че ще приложи унифициран модел на реформа на съдебната карта, т.е. районните прокуратури да се окрупнят до 28, толкова, колкото са и окръжните прокуратури. Тогава не се приеме диференцираният модел, според който отделни прокуратури в отделни райони се вливат една в друга, но не се провежда реорганизация във всички РП.

Огнян Дамянов попита кандидатът дали унифицираният модел би предизвикал проблеми в района на Пловдив и какви, евентуално.

Според Чавдар Грошев трябва да се избере такъв модел, който до допринесе до максимално и оптимално подобряване на работата на прокуратурата и изравняване на натовареността.
Мнението му е да се смекчи унифицираният модел. „Вероятно има прокуратури, чието съществуване не може да продължава в този вид. Но механичното преминаване ще доведе и до отрицателни страни. Трябва да се преценят редица фактори – отдалечеността на органа, дали има други органи на съдебната власт в близост, инфраструктурата, каква е натовареността. Трябва да се подходи много внимателно преди да се пристъпи към сливане на една прокуратура с тази в областния град или към друга. Говорим за човешки съдби“, заяви Грошев.

Според него Районната прокуратура в Пловдив може да администрира другите три – в Асеновград, Карлово, Първомай, но след въвеждането на електронното правосъдие. „Но точно какъв модел ще бъде, вие ще решите. Надявам се да го решите по най-добрия начин за системата“, заключи Грошев.

Главният прокурор Сотир Цацаров, който е привърженик на унифицирания модел, изрази задоволство от откровения отговор. „Най-лесното е да се приветства решението на Прокурорската колегия. Но тук чух разумни доводи“, заяви Цацаров.

Към Грошев бяха отправени и въпроси за дисциплинарните наказания и поощрения, за кадровата политика и т.н.

Преди да наказва, той смята да се възползва от текста в ЗСВ, с който се дава първо възможност на прокурора да се поправи. „Отлагането на наказанието, както при условното осъждане, трябва да се използва още преди образуването на дисциплинарното производство, ще се говори с колегата, ще се преценят възможностите да му се помогне. Ако продължава обаче по същия начин, тогава може да се използва и института на дисциплинарното производство“, заяви Грошев.

При дебатите всички изказали се подкрепиха кандидата. Най-обстойна бе Гергана Мутафова, тя най-добре познава кандидата, тъй като той й бе заместник. В подкрепа на Грошев се изказаха още Калина Чапкънова и Огнян Дамянов.

 

Коментирайте

avatar