Записването за най-новата магистърска програма на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – „Защита на основните права“ вече тече и ще продължи до 21 септември 2023 г.

Магистърската програма предлага обучение на световно ниво от водещи специалисти. Те са преподаватели по право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, както и изявени практици.

Студентите ще получат информация за историята и теорията на правата, за тяхната национална, международна и европейска уредба, за съдебната практика по права на човека в различни правни системи, за юриспруденцията на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека, както и за правата в юриспруденцията на българските съдилища и на Конституционния съд на Република България.

Специални курсове за посветени на най-важните съвременни предизвикателства към правата на човека: правата на човека в технологичното общество, защитата на правата на потребителите, защитата на основните права при миграция и убежище, правата на човека и защитата конкуренцията и много други.

Паралелно на магистърската програма студентите имат възможност да запишат и обучение в програма за университетски диплом „Върховенство на правото“ (равностойна на следдипломна квалификация по българската система на висше образование) на Факултета по право, политически науки и управление на Университета в Страсбург. Програмата се предлага като допълващ елемент на магистърската програма „Защита на основните права“ и включва 45 часа обучение на английски език.

Лекциите се провеждат в удобно време, съобразено с възможностите за обучение на работещи хора – хибридно (на живо и през Zoom) след 17 часа.

Таксата за магистърската програма е 2400 лева. Тя се заплаща на две вноски от по 1200 лв. в началото на всеки семестър.

Подробна информация можете да получите от актуалната брошура на магистърската програма за учебната 2023-2024 г. (тук), информация за записването е налична тук, а може да се свържете и с ръководителя на магистърската програма доц. д-р Мартин Белов на mbelov@uni-sofia.bg.