Нов документ за самоличност – картата на лице от български произход, да дава право на пребиваване и на работа в България, на хора с чуждо гражданство. Това предлага внесен от ВМРО в Народното събрание проект за промени в Закона за българските лични документи (пълния текст на законопроекта виж тук).

„Създаването на карта на лице от български произход, цели от една страна да се даде правна регламентация на предвидения с проекта специален статут на лицата, принадлежащи към българските исторически общности, които са родени извън територията на Република България, както и на тези, които са родени тук, но са напуснали страната, като част от т. нар. „икономическа емиграция” и понастоящем са чужди граждани, но които поради законодателна забрана на своята държава не могат да притежават двойно гражданство и съответно да имат българско такова. По силата на своя по-особен статут, тези лица следва да могат да получат редица улеснения, свързани с влизането си, престоя, социалния си статус, участието на пазара на труда и обучението си в България, което би се постигнало с въвеждането на такава нормативна възможност“, се завява в мотивите към проекта.

Той си поставя за цел и да реши проблемите, свързани с демографската криза, недостига на работна ръка и липсата на подходящи ниско и високо квалифицирани кадри.

Проектът предвижда, че картата на лице от български произход ще се може да бъде издадена на хора без българско гражданство. Техният български  произход трябва да бъде установен по процедурата в Държавната агенция за българите в чужбина.

Картата е валидна само за територията на България за 10 години. Притежателят ѝ получава правото да влиза и напуска страната, без да е необходима виза. Освен това придобива право на постоянно пребиваване.

„Картата на лице от български произход дава право на достъп до пазара на труда при условията, установени за българските граждани“, предвижда законопроектът.

Българите по произход ще получават и ЕГН.

Заявление за издаването на картата ще се подава в МВР или в консулските служби. То трябва да е придружено с удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, писмен документ, с който се удостоверява, че лицето не е осъждано на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление, удостоверение зараждане за лица под 18 години, копие от националния документ за самоличност и снимки.

Контролът по спазване на режима за ползване на картите на лица от български произход се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

7
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Стоян Глаушев
Стоян Глаушев
25 юни 2019 16:09
Гост

Звучи разумно. Първото разумно и умерено предложение на ВМРО, за което се сещам в момента.

Марто
Марто
16 юни 2019 20:00
Гост

А за да се получи удостоверението от Агенцията се чака 15 месеци…

Иван
Иван
13 юни 2019 15:49
Гост

Описаният в статията подход може да е в противоречие с правото на ЕС ако такива карти се издават на граждани на държави членки на ЕС и в резултат гражданите на ЕС се третират различно в България според произхода си.

Някой си
Някой си
13 юни 2019 13:20
Гост

И все пак това е разумно решение, най-вече за сезонните работници по курортите, които идват от Украйна, Македония и други държави с българи по произход. Извън популизма – ще свърши работа.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 13:02
Гост

Чудя се предизборно кой и каква глупост може да измисли вече, за да се изложи на показ.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 12:43
Гост

Проблемите, свързани с демографската криза няма да се решат по този начин. Българите не бягат в чужбина от много лесно.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2019 12:44
Гост

Сетиха се кога да улесняват тези хора. След дъжд-качулка.