Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави Районен съд-Трън с един съдия. Тя прехвърли втория щат в съда към Софийския районен съд заедно с още три други от по-слабо натоварени районни съдилища. Предстои СК да предложи трансформиране на щатовете на Пленума на Висшия съдебен съвет, в чиито правомощия са този вид решения.

По щат СРС е най-големият в страната – в него има 202 места за съдии. Те обаче никога не са били, а и не могат да бъдат заети, обясни днес председателят на комисията по натовареност Даниела Марчева като посочи, че в момента в СРС правораздават 171 съдии. По правило именно там има най-много съдии в отпуск по майчинство или по болест, много са и командированите в по-горни инстанции.

През май ръководството на СРС е сигнализирало ВСС за сериозен проблем – пет състава в гражданските отделения са без титуляр и 3199 дела, които са били на техен доклад, няма на кого да бъдат разпределени.

Затова комисията по натовареност беше предложила да се „вземат“ 5 незаети щата от ниско натоварени съдилища и да бъдат дадени на СРС. Става въпрос за съдилища, които са с 1.5 пъти по-малка натовареност от тази в районния съд в София – тези в Карлово, Своге, Тутракан, Трън и Тетевен.

Комисията за атестирането и конкурсите обаче възрази срещу вземането на бройка от Своге, където има свободно място, но има и висящ конкурс, като кандидатите за едното място са 8. Затова и предложението за Своге беше отхвърлено от мнозинството в СК на ВСС.

Дебатът днес беше в няколко насоки. Някои членове на колегията бяха категорично против разкриването на нови бройки в СРС, при положение че там има свободни места и сега, а и преди да бъде разрешен генерално въпросът със заповедните производства, не е редно да бъде увеличаван щатът.

Тази позиция споделиха Боян Магдалинчев, Севдалин Мавров, председателят на ВАС Георги Чолаков и Стефан Гроздев. Драгомир Кояджиков също гласува против разкриването на нови места.

Олга Керелска постави друг въпрос – в момента в СК на ВСС се обсъжда отпускането на 20 бройки за съдебни помощници, които биха били от голяма полза за Софийския районния съд. Тя се възпротиви на идеята да се взимат бройки от други районни съдилища, за да се дадат на СРС.

Да изразим становище откъде да се взимат тези бройки, част от тези РС са с минимална щатна численост, ще останат с по двама съдии. Вземаме от най-опосканото ниво на съдебната система, да вземем от по-горните инстанции“, каза Керелска. В отговор на възражения в залата, тя заяви, че се работи на принципа „който гласува „за“, значи върши работа, който гласува „против“, той е прът в колелото на прогреса“.

Боян Новански засегна друга тема – финансовата. Той попита колегите си докога ще дават по 600 000 лева на година на съд с двама съдии, но не посочи за кой съд говори. И добави, че сега бюджетът на съдебната власт расте, но не се знае дали един ден няма да дойде финансов министър, който да попита как така се дават толкова пари за съд с двама съдии.

Атанаска Дишева обърна внимание на районния съд в Трън, като уточни, че там действително има много ниска натовареност, при съкращаване на бройката тя няма да се увеличи над средната, но никога Съдийската колегия не е оставяла съд с един съдия. „Това има значение за промяната на съдебната карта и трябва да вземем решение след задълбочен дебат. Има и други съдилища с два щата, в които натовареността е под средната“, каза тя.

Но така или иначе мнозинството реши да съкрати четири бройки от по-слабо натоварени съдилища и да ги даде на СРС.

СК на ВСС не прие атестация на съдия заради висяща дисциплинарка

Съдийската колегия не прие оценката от атестацията на Любка Голакова от Софийския градски съд, защото в нея не са били взети под внимание данни от висящото дисциплинарно производство срещу нея. Атестацията се връща на Комисията за атестирането и конкурсите, която да я преработи.

Оценката за дейността на Красимир Сотиров от РС-Карнобат също не беше гласувана и се връща на КАК, защото и там липсвали някои данни за начина му на работа.

Боряна Димитрова заяви, че още докато бил младши съдия, Сотиров изписвал бавно делата, а откакто е в Карнобат, целият регион научил за недоволството му, че е назначен там. Тя добави, че не е редно младши съдии да получават 100 точки от атестацията, а редовите – по 96, например.

Олга Керелска обаче възрази, като се позова на данни от формуляра и становищата на административните ръководители от Бургас и Карнобат. Например за тази година от 161 дела Сотиров е решил 148 от тях в едномесечен срок. За миналата година 57 дела са изписани в едномесечен срок, а 19 – в тримесечен.

Тя добави, че младшите съдии не работят сами, а в състав и посочи, че нерядко се случва те да получават по-висока оценка от тази на съдиите и може би трябва да се помисли в бъдеще в тази насока.

Севдалин Мавров беше този, който постави въпроса за висящото дисциплинарно производство срещу Любка Голакова, защото той е председател на дисциплинарния състав. Всъщност това производство е образувано преди повече от две години по предложение на тогавашния шеф на СГС Калоян Топалов и все още не е приключило.

Драгомир Кояджиков добави, че Любка Голакова е представила справка за намален брой неизписани дела. Оказало се обаче, че става дума за отмяна на хода по същество и връщане на делото в съдебно заседание.

Атанаска Дишева попита какво всъщност какво предлагат колегите ѝ. Ако искат коригиране на оценката, то по кои критерии и не трябва ли все пак да се върнат атестациите в КАК, защото така гласи законът, а не Съдийската колегия да променя оценки в заседание, каквито правомощия по закон няма, въпреки че е процедирала и по този начин. „Какво е основанието да върнем на КАК, какво да изследва КАК в тези две конкретни атестации? Ако имаме намерение да връщаме, защо ще подходим по различен начин, отколкото в други сходни случаи. Противно на законовата норма ние драстично променяме точките. За кои от критериите и показателите за атестиране е даден  неадекватен брой точки, какво още трябва да се изясни. Нали тук обсъждахме, че данни от висящо дисциплинарно производство не се взимат предвид, те не трябва и да се разгласяват“, каза Дишева.

Красимир Шекерджиев на свой ред каза, че винаги е защитавал тезата, че трябва да е много голямо изключение, когато в рамките на заседание Съдийската колегия, запознавайки се с материалите, решава драстично да промени предложената атестационна оценка. Самият той винаги е гласувал в подкрепа на оценката на атестационната комисия и сподели тезата, че колегията няма правомощия да променя оценките, а трябва да върне формулярите на КАК.

По отношение на Красимир Сотиров Боряна Димитрова отбеляза, че трябва отново да се прецени критерият за организацията на работа.

С 10 на 3 гласа мнозинството реши атестациите на Красимир Сотиров и Любка Голакова да бъдат върнати на КАК, която да ги преработи.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Стойчо
Стойчо
23 октомври 2019 11:58
Гост

Изключително ниско ниво от всички, особено от Боряна Димитрова … когато била тя младши съдия ала-бала. Приказки от пазара. Крайният резултат е, че не е решен нито един проблем.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 6:01
Гост

Трябва да се отделят делата на Топлофикация – а доколкото са държавно дружество (общинско) изобщо да им забранят да водят дела.

Това е уникален паразит – имат на щат хора – имат сметки за парно – които надвишават с пъти нормалното.

При положение, че хората нямат пари (най-бедната държава сме в ЕС), то е нормално да има дотации и – най- вече кадърно и икономично управление.

парнаджията
парнаджията
23 октомври 2019 7:09
Гост

За делата на Топлофикация има лесно и справедливо решение: фалит на това дотирано от общината дружество. Както е казано: Ела лощо, че без тебе по-лошо. Преди около 15 години топлофикацията в Букурещ фалира, но света не само се свърши за абонатите, а днес са по-добре. Да си въобразяваме, че дотациите са панацея, това означава връщане към Тодор Живков. И без това вместо цървул от Правец сега си имаме галош от Банкя.

Ld.af
Ld.af
23 октомври 2019 9:34
Гост

Ако беше възможно „Топлофикация“ да фалира , отдавна да са я фалирали . Проблемът е , че след евентуален фалит следва претоварване на ел.мрежата , гърмящи трафопостове и ел.инсталации в панелките . Половината , които са се топлили с парно /крадели са парно/ минават на дърва и кюмюр . Обявява се бедствено положение в училища и детски градини ….и след 2 седмици създават нова „Топлофикация“. Това се знае , от който трябва ….Истината е , че не „Топлофикация“ е виновна , че пенсиите са по 200-300 лева , а половината й абонати се крадат едни други . Със здраве !

Joe
Joe
22 октомври 2019 17:52
Гост

Пореден случай на псеврореформа – гори ти крушката в банята и вземаш такава от коридора , за да „решиш“ проблема . Да , като разкостиш един малък съд няма да решиш проблема на СРС . На СРС му трябват не 4 , а 40 бройки и то още вчера . Бройките обаче не са в районните съдилища – те са във военните съдилища , в окръжните съдилища , в административните съдилища и в апелативните съдилища . Само преди седмица САС ревеше за бройки и тогава стана ясно , че апелативните съдилища в провинцията не стигат и 10 бройки на месец… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2019 13:28
Гост

Дисциплинарката на Любка Голакова е от преди две години. Освен това тя е намалила броя на нерешените дела. Спокойно можеше да й приемат атестацията.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2019 13:30
Гост

КАК? След като Съдийската колегия няма право да променя оценки в заседание.

Вивиан
Вивиан
22 октомври 2019 13:42
Гост

Що за глупост?!
Прочетете КРБ, чл.13 ал.5 т.2, там пише, че СК „прави“ атестирането. КАК е помощен орган, и ако СК реши, че само не може да се справи, тогава може да го върне в КАК. „
Отделно от това- чл.205 ал.4 ЗСВ изрично предвижда три хипотези: СК приема оценката, СК праща на КАК, и СК сама определя нова оценка.

Реформатор
Реформатор
22 октомври 2019 13:15
Гост

Съдебната реформа е като всяка реформа – целта ѝ е да доближи системата към реалността и да я оптимизира. Когато реалността е демографски колапс, логичното е да се закриват съдилища.

И все пак
И все пак
22 октомври 2019 13:18
Гост

Притеснява ме, че намаляването на съдилищата ще доведе до свръхнатовареност.

Реалист
Реалист
22 октомври 2019 13:19
Гост

Важното е да не доведе до беззаконие.

Глупости
Глупости
22 октомври 2019 13:19
Гост

Съдебната юрисдикция ще се промени съобразно, няма да останат голи територии.

Парадокс
Парадокс
22 октомври 2019 13:13
Гост

Събрали се едни мастити юристи, които се чудят защо се финансират съдилища с 2-ма магистрати, а не могат да оправдаят собствените си заплати, като гарантират независимост на съдебната система.

До Смях
До Смях
22 октомври 2019 12:53
Гост

Смейте се, но да си съдия в малък районен съд е сладка работа

Gogo
Gogo
22 октомври 2019 12:53
Гост

Браво на Олга Керелска. Работата на съдебния помощник е от съществено значение за съдиите. И във ВКС мислеше и действаше рационално.

Диди
Диди
22 октомври 2019 13:02
Гост

Да, но постави така ребром въпроса, че като че ли който не е на нейното мнение е „прът в колелото на прогреса“

Вергиния
Вергиния
22 октомври 2019 13:31
Гост

Не си разбрал. Както и Керелска обичайно. Предложението за съдебните помощници е на комисията по натовареност, но бюджетната комисия е против. Предстои да видим в СК как ще се развие дебата.
А да попитам на свой ред- може ли такова малоумие- Панов твърди, че СРС е натоварен и че 5 бройки вероятно няма да стигнат, но в същото време съдебните помощници щели да дойдат в повече на СРС! Ами щом са малко съдиите, затова идват съдебните помощници.

Смях
Смях
22 октомври 2019 12:49
Гост

И в Трън как върви случайното разпределение на делата?

Мария
Мария
22 октомври 2019 13:32
Гост

Както върви последните 10 години- с един съдия. Това не е аргумент, защото ако има отвод винаги се командирова друг съдия от съдебния район. Това не означава, че трябва една с години незаета бройка да стои като паметник.

Тука има, тука нема
Тука има, тука нема
22 октомври 2019 13:37
Гост

На този въпрос най-добре може да отговори министър Кирилов. Разбира се след като види джуркането.

кухо решение за кух щат
кухо решение за кух щат
22 октомври 2019 12:47
Гост

неразбираемо е за какво му е на срс още свободен щат – да командироваш, да прехвърляш хора с бройките разбирам. но това ще са поредните кухи бройки, на които най-много да дойде пак някоя бъдеща майка и пак съставът й да остане вакантен за две години и пак да се чудят какво да правят

Вергиния
Вергиния
22 октомври 2019 13:34
Гост

Отговорът е във въпроса ви, колега. Бройките трябват, за да се обяви конкурс и да се компенсира вечния дефицит на реално работещи съдии в СРС. Този съд е с най-голямо текучество и с най-много дела за разглеждане- 1/5 от всички дела в районните съдилища се разглеждат там.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2019 12:32
Гост

Поздравления за това практично решение. В Трън няма достатъчно дела за двама магистрати. А колегите в СРС са изключително натоварени.

безумие
безумие
22 октомври 2019 12:45
Гост

ти луд ли си? къде се е видяло съд с един съдия – случайно разпределение на делата равно на нула, всичкология на квадрат

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2019 12:48
Гост

А, то пък с двама е съвсем СЛУЧАЙНО.

абсурдно
абсурдно
22 октомври 2019 12:55
Гост

и сега има съдилища с един човек – оркестър, той баща, той майка на съда. трън е един от тях. но никога причината за това не е била защото няма щат за втори или трети човек, а просто – липса на желаещи да работят там. сега това е превърнато в норма, което ми звучи абсурдно