Съдия не трябва да бъде лишаван от премия заради висящо от години дисциплинарно производство и без оценка на работата му през текущата година.

Това става ясно от поредно решение на Административен съд София-град (АССГ), който отменя заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов, с която магистрат не е получил допълнително трудово възнаграждение заради висяща дисциплинарка.

Става дума за Александър Е. Ангелов, а казусът му е от преди три години, когато той е магистрат в Софийския районен съд (СРС). През лятото на 2017 г. срещу него и още няколко негови колеги от СРС бяха образувани дисциплинарни производства по предложения на Инспектората на ВСС и на тогавашния председател на Софийския градски съд Калоян Топалов.

Към онзи момент според правилата на Висшия съдебен съвет (ВСС) магистрати с висящи дисциплинарки можеха да получат бонуси по преценка на съответния ръководител на съд. Председателят на СРС Александър В. Ангелов обаче реши ДМС да не се дават на наказани съдии и такива с висящи дисциплинарни производства. Така десетината съдии не получиха премии.

Заедно с колегите си Иванка Болгурова, Иванка Митева, Мирослав Петров, Емилиан Лаков, Методи Лалов, Полина Хаджимаринска, Атанас Додов, Филип Савов и Любка Голакова, Ангелов атакува в съда заповедта на шефа на СРС.

АССГ я отмени, а по-късно решението му беше потвърдено и от Върховния административен съд.

В края на 2019 г. ВСС промени правилата и вече изрично записа, че магистрати с наложено наказание или срещу които има образувано дисциплинарно производство не получават бонуси. (Тази част от правилата беше атакувана в съда от магистрати от СРС, но Върховният административен съд остави жалбата без разглеждане и прекрати делото, защото прие, че правилата нито са нормативен акт, нито имат белезите на общ административен акт.).

През 2019 г. Александър Е. Ангелов беше повишен в Софийския градски съд. В края на същата година въз основа на новите правила шефът на СГС издаде заповед, с която лишава от бонуси магистратите с дисциплинарни производства.

Сред неполучилите коледни премии е Александър Е. Ангелов за същото дисциплинарно производство от 2017 г. Той отново се обърна към съда с искане за отмяна на заповедта.

Административен съд София-град отменя заповедта като изтъква, че тя не е мотивирана.

По същество се касае за налагане на санкция, произтичаща от ангажирана дисциплинарна отговорност на магистрата и изискването за мотиви в тази част не може да бъде преодоляно с простото позоваване на текста от правилата, а следва да бъде обект на обсъждане от страна на органа по приложението на правилата“, посочва АССГ.

В решението се казва още, че според правилата бонуси не се изплащат на магистрати при висящи дисциплинарки до тяхното приключване, като същевременно е предвидено, че след заличаване на наказанието в рамките на календарната година, на магистрата може да бъде определено допълнително възнаграждение.

След като допълнителното възнаграждение, чиято дължимост е предмет на решението в оспорената пред съда заповед е за 2019 г., то следва да бъдат изложени под формата на мотиви релевантните факти и обстоятелства за преценката дали съдията има право на такова възнаграждение, като същевременно те следва да са осъществени или възникнали през същия период. Самият факт на наличие на образувано и неприключило дисциплинарно производство срещу съдията Ангелов не съставлява фактическо основание за издаване на заповедта, тъй като не е отчетено по отношение на него, за който няма спор, че е привлечен към дисциплинарна отговорност, дали предмет на висящото производство са нарушения, извършени през 2019 г., за която се изплащат допълнителните възнаграждения, или такива, извършени в минал период, който е извън преценката на административния орган. Аргумент в тази посока се следва и от обстоятелството, че образуваните дисциплинарни производство – дисциплинарно производство под №24/2017 г. по описа за 2017 г. на ВСС, обединено с д.д. № 37/2017 г., видно от годината на образуване на същите, са за действия или бездействия, извършени през 2016 г., а същият е лишен от допълнително трудово възнаграждение за резултати и принос, който следва да се отчете за 2019 г. Посоченото положение не може да се определи като резултат от наложено дисциплинарно наказание, т.е. като елемент от санкция, тъй като дисциплинарното производство срещу Ангелов не е приключило и не е наложено наказание. Поради това и съобразно чл.5, ал.2, т.7 от Правилата, жалбоподателя е лишен от част от трудовото си възнаграждение по причини, които нямат общо с основанията, на които това възнаграждение се дължи – за положен труд през текущата година“, изтъква АССГ и отменя заповедта на шефа на Софийския градски съд, с която Александър Е. Ангелов е лишен от бонус.

Магистрати са завели дела по ЗОДОВ заради неплатените премии

Същевременно Александър Ангелов и колегите му Любка Голакова и Иванка Болгурова са завели дела по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ). Искът на първите двама е срещу председателя на СГС, а на Болгурова – срещу шефа на СРС. Тримата искат обезщетения за имуществени вреди – за това, че не са получили допълнителни възнаграждения.

Те стъпват на решението на съда, с което са отменени заповедите, с които са лишени от допълнителни трудови възнаграждения.

Любка Голакова претендира за 1100 лв. обезщетение за имуществени вреди, Иванка Болгурова – за 2714 лв., а Александър Ангелов – за 3342 лева.

АССГ е дал ход само на делото по иска на Голакова. Другите две са спрени, докато съдът не се произнесе по жалбите на двамата съдии срещу поредните заповеди на шефовете на СРС и СГС, с които те не получават премии.

За дисциплинарните производства

Както „Лекс“ припомни, по-голяма част от дисциплинарните производства срещу десетимата съдии бяха образувани през лятото на 2017 г. Само срещу Мирослав Петров и Атанас Додов са от 2018 г.

Единственият реално наказан от десетината съдии е Емилиан Лаков – със „забележка“.

Додов напусна през 2019 г. и не дочака финала на производството. През лятото на миналата година Лалов също подаде молба за напускане, но на изпроводяк Съдийската колегия му наложи две наказания „забележка“, които обаче впоследствие бяха отменени от Върховния административен съд.

През 2018 г. СК на ВСС реши, че Филип Савов не е извършил нарушения, а производството срещу Иванка Митева беше прекратено поради изтичане на давностните срокове. Пак заради изтекла давност бяха прекратени и дисциплинарките срещу Иванка Болгурова, Полина Хаджимаринска (през 2019 г.), Мирослав Петров (февруари 2020 г.) и Александър Е. Ангелов (май 2020 г.). ИВСС обжалва отказа на Съдийската колегия да накаже Болгурова, но през тази година ВАС отхвърли жалбата.

Според регистъра за дисциплинарни производства на ВСС, засега висящо остава само това срещу Любка Голакова.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 август 2020 11:09
Гост

Ако някой преживее адът – наречен СРС, аз като адвокат се опитвам да смекча натоварването – но при все това – казусите са реални – някой не се е разбрал за наем, имах дело за джанти на кола, разводи, издръжки, всичко това минава, покрай засукани дела за овърдрафти, банкови заповедни, топлофикации, всякакви шашми. Та ако някой преживее този ад – да си съдия в СРС – плюс това – да го санкционират и да няма бял ден да види, в крайна сметка има и лимит на усилията

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 13:50
Гост

Каквото и да се случи с настоящите казуси, ако не се промени системата и не се сменят изначално хората в нея, ВСС, с подкрепата на ВАС, ще продължава да репресира неудобните съдии. Никакъв прогрес не е възможен, докато всички магистрати (вкл. прокурори) са зависими по този нагъл и незаконен начин.

Пена
Пена
29 август 2020 8:11
Гост

Айде стига сте рИвали.

Нина
Нина
28 август 2020 12:57
Гост

Бонусите не бива да се дават по преценка на съответния ръководител на съд. Създават се условия за субективност.

Андрешко
Андрешко
28 август 2020 12:58
Гост

Той пък Калоян Топалов беше един ръководител. Да откършиш от него.

Андрей
Андрей
28 август 2020 13:01
Гост

Съгласен. Обаче така е според правилата на Висшия съдебен съвет.

Гиги
Гиги
28 август 2020 12:53
Гост

Подкрепям! Всеки е невинен до доказване на противното.

Кики
Кики
28 август 2020 12:54
Гост

Айде стига бе! Оядоха се. Като има дисциплинарка срещу някой, спираш кранчето и това е.

$ларски
$ларски
28 август 2020 12:42
Гост

Надежда за вземане на бонус! Без бонуси не може

Oblena
Oblena
28 август 2020 12:41
Гост

Еми така ще е то.

Боби Босов
Боби Босов
28 август 2020 12:41
Гост

Няма проблем. Като се окаже, че някой не е виновен и през това време не е получавал и бонуси, да си ги вземе на куп накрая

Gerova
Gerova
28 август 2020 12:40
Гост

Е хубаво е, че се е поизчистил казуса де

Есмералда
Есмералда
28 август 2020 12:40
Гост

Това с дисциплинарката е за минало време. Ако послдните 3 години човека се справя добре, но защо да не получава стимули ?

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 12:40
Гост

Определено мисля, че бонуса се дава за свършена работа или добро справяне, а това дали си има висящи дисциплинарки е съвсем друго нещо

Филип
Филип
28 август 2020 12:55
Гост

Да, но за да има такава явно субектът не е изряден в работата си.

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 12:39
Гост

Не знам едното какво общо има с другото

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 12:39
Гост

Е много ясно бе./ Защо да не си вземе човека бонуса.

Анонимен
Анонимен
28 август 2020 12:38
Гост

Прави са