Съдия от Софийския районен съд (СРС), който със седмици не ходел на работа и имал десетки ненаписани дела, окончателно беше уволнен от системата. Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението, с което Никола Попов беше дисциплинарно освободен от СРС.

Дисциплинарното производство срещу Попов беше образувано през февруари 2016 г. по предложение на тогавашния председател на СРС Методи Лалов. Причината – 255 забавени дела, все искови граждански производства, някои от които с около две години.

През март 2017 г. следва ново предложение вече от и.ф. председателя на СРС Стефан Милев за наказание на Попов, този път за нарушение на трудовата дисциплина. Оказва се, че от 18 декември 2015 г. до 28 януари 2016 г. Попов въобще не се явил на работа, без да има уважителна причина за това, нито е бил в отпуск, нито в болничен.

Месец по-късно ръководителят на СРС внася трето предложение за наказание на същия съдия, отново за нарушение на трудовата дисциплина. Попов пак не отишъл на работа, без да посочи уважителни причини, което довело до неспазване на утвърдения график за дежурства. Освен това докато отсъствал Попов е трябвало да се яви по дело, чиято дата била предварително фиксирана от делегиращ съд, но понеже не се явил, делото било разгледано от негов колега.

Трите предложения бяха събрани в едно дисциплинарно производство. Никола Попов не се е явил на нито едно от проведените общо четири заседания по него, не е представил писмено становище по нито едно от предложенията, не е ангажирал и адвокат.

Така на 25 април 2017 г., след като разгледа казуса, Съдийската колегия на ВСС взе единодушно решение за неговото уволнение заради тежките нарушения, които прие, че е извършил.

Никола Попов обжалва пред Върховния административен съд като твърдеше, че делата са били забавени от него, защото: не са му били своевременно осигурени компетентни съдебни секретари и деловодители; те не са били и обучени за тази работа; нямало случайност при разпределението на делата; натовареността била неравномерна според сложността и естеството на делата. Всичко това довело и до забавянето на неговите дела.

Тричленен състав на ВАС обаче потвърди решението на кадровия орган за уволнението му. А сега това стори и петчленен състав на съда с председател Таня Радкова и членове Анна Димитрова (докладчик), Любомира Мотова, Даниела Мавродиева и Тинка Косева.

В решението си върховните съдии споделят изводите, че неявяването на работа от страна на Попов за близо един месец по неуважителни причини е довело до затруднения в работата на състава и във Второ отделение на СРС като цяло, както и до забавяне в насрочването и разглеждането на делата в разумен срок. ВАС напомня, че той е отсъствал, отново по неуважителни причини, от 18 до 22 януари 2015 г., когато е бил определен за дежурен съдия в графика на Второ отделение на СРС.

Петчленният състав не приема аргументите на Попов, че събраните по време на административното производство докладни записки от съдебни служители за неявяването му на работа и за липсата на извършени от него действия по доклада по дела за определен период от време не са годни доказателствени средства.

Сведенията от неучастващи в административното производство лица са изрично регламентирани от чл. 39 и чл. 44 АПК, надлежно са събрани от административния орган в административното производство и съгласно чл.171, ал.1 АПК имат сила и пред съда. Действително в съдебното производство са представени и негодни доказателствени средства – обяснения от съдебните секретари, събрани по време на съдебното производство от административния ръководител на СРС, но същите не са обсъждани от съда, поради което последният не е допуснал съществено съдопроизводствено нарушение“, казват петимата върховни съдии.

Те отхвърлят аргументите на Никола Попов и за необоснованост на извода на първата инстанция, че натовареността му не е била по-висока от тази на колегите му. „Правилно тричленният състав, при формиране на този извод, е изхождал от новоразпределените дела за периода и решените от Попов, а не от общо разгледаните, както иска касаторът, тъй като по делото е установено, че огромната висящност на състава е формирана от сравнително малкия брой решени дела в сравнение с другите състави от същото отделение – тоест от несвоевременното движение и приключване на делата от съдията“, изтъква петчленният състав.

И добавя: „Лаконичността на мотивите относно субективната страна не е порок на обжалваното съдебно решение, доколкото е коментирано съотношението между сравнително високата натовареност на съдиите от СРС и сроковете на допусната забава от Попов, която многократно надхвърля разумните срокове и представлява отказ от правосъдие“.

Решението на ВАС е окончателно.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 ноември 2019 10:08
Гост

Да унижиш съдия е изкуство. Плужеците от ВСС един път да се замислят какво е да работиш и да не се правят на новоизбрана номенклатура. Заради привилегиите на властта почнахме 10-ти ноември и го подкрепихме – заради това ли беше всичко – да смачкат труженика. Къде е стопанската логика да смачкаш някой, който си е заложил и нервите и всичко – да пише всеообразни постановления и Разпореждания и Определения.

Не ми пречи като адвокат забавянето на процеса – пречи ми некадърността.

Ако е бил кадърен – ще успее и в адвокатурата.
Добре дошъл, колега.

Колега
Колега
23 ноември 2019 20:18
Гост

Никола Попов бе добър съдия и е точен човек!
Човек с много широка обща култура и с добра правна подготовка, но ……….нещо стана с него ….
Той не бе нагаждач и бе почтен!
Дано след всичко да успее да се вземе в ръце и да тръгне в добра посока!

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2019 10:40
Гост

Чета грозните ви коментари и реших, че трябва да напиша няколко реда. Никола Попов беше добър съдия. През 2010 или 2011 година беше награден от ВСС за блестящо изпълнение на служебните задължения. Какво се случи с този човек? Изгоря. Той работеше на тежък състав-стар делбен състав. Във време, когато делата не бяха дали дядо Пенчо дължи 5 лева на Топлофикация. Тези, които бяхме на тези състави прилагахме нов и стар ГПК дълго след 2008, защото старите делби нямаха край. Системата не се поинтересува защо един добър съдия спря да пише. А и няма как. Защото на кога му пука за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 ноември 2019 8:14
Гост

Не сте прав. Явно никога не сте работил в частния сектор. Там, ако си претоварен, ако ти е трудно, ако не издържаш-или те уволняват, или сам напускаш. Какво е натоварване ли. В областта на туризма-работи се за 600 лв заплата(ако изобщо ти я платят, обикновено последната заплата не се плаща), по 16 часа-от сутрин, до полунощ, понякога и денонощно. Отпуски няма. Отпускът е ,като не издържиш, и напуснеш. Болнични-няма. Работи се и в събота и неделя, 7 дни в седмицата. Никой не се интересува ,колко ти е трудно и тежко по 16 часа зад рецепцията.Спомнете си за случая от лятото-сервитьорка… Покажи целия коментар »

ходжа
ходжа
23 ноември 2019 8:35
Гост

Има за чистене в авгиевите съдебни обори и по други причини. Например за принадлежност към Държавна сигурност (шесто управление), какъвто е съдията Николай Маджаров. Същия който бе организирал клуб „Леле мале“ в сградата на СРС и който даде тогата си на един известен депутат-педофил, за да се снима.

лустрация! сега!
лустрация! сега!
24 ноември 2019 8:17
Гост

Да-време е за лустрация-никога не е късно. Ако се поинтересувате-в Чехия лустрирани бяха не само агентите, но и децата им, дори и да не са били агенти, поради младостта си. Само заради това,че баща ти е бил ченге, ае основание за забрана да работиш общественозначима професия. Но така е на…запад-в Чехия.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
23 ноември 2019 1:24
Регистриран

КОЛЕГИ СПОРЕД МЕН ТОЗИ ПОПОВ И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЯМА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ,ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: НЕ Е СПОРНО ,ЧЕ С НАРОЧНО РЕШЕНИЕ ТРИЧЛЕННИЯ СЪСТАВ НА ВАС ,ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ Е ОТХВЪРЛИЛ ЖАЛБАТА НА ПОПОВ ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ.ТОВА РЕШЕНИЕ ПОПОВ Е ОБЖАЛВАЛ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК С КАСАЦИОННА ЖАЛБА. С РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И РЪКОВОДИТЕЛ НА ВТОРА КОЛЕГИЯ НА ВАС КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА НА ПОПОВ Е ОСТАВЕНА БЕЗ ДВИЖЕНИЕ И МУ Е ДАЛ УКАЗАНИЕ ДА ВНЕСЕ ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА ПОДАДЕНАТА КАСАЦИОННА ЖАЛБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ЛЕВА (ДРУГ Е ВЪПРОСА ДАЛИ ПРИ ПРИЛОЖИМИЯ СТАР РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА… Покажи целия коментар »

Прилики
Прилики
22 ноември 2019 17:29
Гост

Ето един, който може би трябва да се извини на 255 ищци, както Данаил Кирилов на целия български народ.

Парадокс
Парадокс
22 ноември 2019 17:28
Гост

Този съдия жив ли е изобщо? Съществува ли? Малко като котката на Шрьодингер – не е ясно точно.

Аналогия
Аналогия
22 ноември 2019 17:28
Гост

Не знам за котката на Шрьодингер, ама ако беше като кучето на Павлов – да си изгради навика да ходи на работа и да си решава делата…

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2019 15:42
Гост

Не стига, че не ходи на работа, ами не се появява и на заседанията за дисциплинарките срещу него. Не може да е само от немърливост. На този човек явно му има нещо.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2019 15:44
Гост

Знам ли. Иначе е с всичкия си, за да обжалва пред петчленен състав на ВАС.

наблюдател
наблюдател
25 ноември 2019 8:06
Гост

Мисля, че му няма нищо. Просто е спрял да уважава държавата или онова, което е останала от нея. Впрочем много българи спряха да уважават т.н. държава, защото като мащеха не уважава децата си. Лично аз не уважавам и 90% от народа, защото не заслужават никакво уважение с пасивното си поведение към престъпните клики, които го управляват. Дори един Божидар Димитров беше казал „шибан народ“. Да не говорим за абсольтно справедливата оценка на дядо Славейков: „Не народ, а мърша“.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2019 15:40
Гост

В този съд наистина натоварването е нечовешко. Обаче поведението на такива колеги влияе негативно върху имиджа на цялата гилдия.

забавеното правосъдие
забавеното правосъдие
22 ноември 2019 15:31
Гост

Не мога да не отбележа, че окончателното уволнение на този човек е отнело 3 години, а колко ли време преди това му е даван шанс да си напише делата и да се вземе в ръце. Системата трябва да реагира много по-бързо в подобни случаи, защото забавеното правосъдие, нали знаете

анонимен
анонимен
22 ноември 2019 15:37
Гост

А бе доколкото познавам Лалов, едва ли му е давал много шансове. Виж, че самият Лалов не поиска две мерки на изпроводяк да разгледа. А и той колко забавени дела имаше. Така че по-скоро не му е дал голям шанс.

Малко ирония
Малко ирония
22 ноември 2019 17:31
Гост

То е отнело 3 години, щото са решили да му покажат какво е да ти бавят делото. Показно един вид.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2019 15:28
Гост

Истината е, че хора като него, има много, но не кръшкат толкова драстично, а се скатават по-леко и по-елегантно. Просто в мелачката на СРС е още по видимо и фрапантно. Иначе из прованса, както му викат, имаме някои колеги, които по цял ден са от лява на дясна кълка и после ауууу, ужас, трябва да си пиша делата, какво да правя

опс
опс
22 ноември 2019 15:32
Гост

Разбирам да не ходят на работа, но поне дома да пишат дела, каквито случаи има много. Ама да ти скимне да хванеш гората и да зарежеш всичко за близо месец… Чудо на чудесата

ПРС
ПРС
22 ноември 2019 15:32
Гост

Именно, случаят с него е извън пътя. Иначе, забавено дела с година и две има много.

Може би
Може би
22 ноември 2019 17:32
Гост

Според мен просто е празнувал Коледа от малко по-рано до малко по-късно. То не се изтрезнява лесно, ами!

анонимен
анонимен
22 ноември 2019 15:27
Гост

А бе няма ли някакво изискване за психическа пригодност за магистратите? Защото аз друго обяснение на това безобразно поведение не намирам.

психотестове за всичи
психотестове за всичи
22 ноември 2019 15:36
Гост

Хаха, темата за психотестовете и жълтите книжки я подхванаха Григоров и Филчев, ама тя е вечно актуална. То щом на онзи книжката излезе фалшива, какво искате за редови съдии и прокурори. Щом за невменяемия прокурор трябваше 11-торна експертиза, правете си сметка

шегаджии
шегаджии
22 ноември 2019 15:26
Гост

Добре, бе… Не ходиш на работа, не се защитаваш по дисциплинарката, а после обжалваш. Да не се окаже и този като онзи оправдания поради невменяемост прокурор, който обаче се оказа годен за системата

анонимен
анонимен
22 ноември 2019 15:24
Гост

Как са го търпели толкова време? В частния сектор е съвсем друго. Един ден да се скатаеш и вече си наказан, а за два може и да те уволнят. Безобразие.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2019 15:38
Гост

Има магистрати, които не идват в съда, но си пишат делата навреме. А при този-пълно безхаберие.

анонимен
анонимен
22 ноември 2019 15:24
Гост

Ееее, колко време се точи този случай. Аз мислех, че съдията отдавна не е съдия.

Христо
Христо
22 ноември 2019 15:45
Гост

Той, че не е такъв не е. Обаче заплатата му като такъв си му е текла 3 години.