За да не се стигне до съкращаване на съдебни служители, Съдийската колегия гласува днес по спешност промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата.

Това се наложи заради последните изменения в Закона за съдебната власт, с които беше въведена нова разпоредба, отнасяща се до изискванията за назначаване на съдебни служители.

В конкретния случай става дума за чл. 340а, ал. 3 от закона, в който се казва, че на ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование.

Това на практика означава, че много служители от общата администрация, които в момента се водят на експертни длъжности – например касиер, счетоводител, личен състав и др., трябва да бъдат освободени, ако нямат висше образование. А до момента такова изискване е нямало.

Освен това завеждащ служба и секретар на колегия в момента се водят ръководни позиции, а изискването е било заемащите ги да имат средно образование. Сега с промените двете длъжности вече няма да са ръководни.

Другата промяна е свързана с експертните длъжности. Такива остават само експертите връзки с обществеността и системните администратори. Всички други се изваждат от този т.нар. експертни длъжности и стават специалисти.

След приемането днес по спешност на тези промени от ВСС успокоиха, че няма да се стигне до уволнения.

Отделно от това промените в съдебния закон отпреди месец въведоха и някои забрани за служителите, които също предизвикват проблеми. На администрацията вече ѝ е забранено да работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище, както и да упражнява друга свободна професия, извън адвокат, нотариус и ЧСИ.

Не малко IT специалисти в съдилищата са се вписали като вещи лица. Но сега ще трябва да излязат от списъците, защото не могат да упражняват друга свободна професия.

В много от малките съдилища пък има назначени счетоводители на четиричасов работен ден. Те си докарват допълнителни приходи на трудови договори при други работодатели и сега ще трябва да избират едно от двете места.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Служител
Служител
26 юни 2018 13:48
Гост

Много адекватно и благородно решение. В съдилищата има кадри, които работят там от години и дори са пред пенсия.

Петя
Петя
26 юни 2018 13:22
Гост

До уволнения няма да се стига, но със сигурност ще има молби за напускане.

Петков
Петков
26 юни 2018 13:21
Гост

Счетоводителите в малките съдилища работят на половин работен ден, защото работата там е по-малко. Естествено, че ще работят допълнително.

Anonimen
Anonimen
26 юни 2018 13:19
Гост

Всеки път с промените в класификатора се объркват много неща. Сега след като „секретар на колегия“ няма да е ръководна длъжност дали заплатата ще си остане същата?