Съдийка е подала сигнал в МВР срещу колегите си, твърдяла, че са отправени заплахи за живота ѝ. От отдел „Убийства“ са снели обяснения от четирима съдии. Това се е случило в районния съд в Сандански, стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), която изслушва кандидатките за шеф на съда.

Именно една от тях – Стойка Янева, която в момента е и.ф. председател на РС-Сандански, е подала сигнала в МВР за закани и заплахи за живота ѝ от нейни колеги. От отдел „Убийства“ са посетили съда и са снели обяснения от четирима магистрати, посочени в сигнала. Едната е Рая Манолева – другият кандидат за шеф на съда, а останалите са предишните председатели Димитър Узунов и Николинка Бузова, както и Иван Филчев.

За първи път за случая се споменава в протокола от проведеното общо събрание на РС-Сандански, което е изслушало двете кандидатки. Димитър Узунов отбелязва, че е удовлетворен от представянето на Рая Манолева, но по отношение на Янева посочва най-напред, че тя е отказала да отговаря на въпросите на колегите си, а след това казва следното: „Границата на нормалното премина миналата седмица, когато по сигнал, жалба на Стойка Янева до министъра на вътрешните работи миналата седмица всички от вас, включително и аз бяхме разпитани от служители от Дирекция „Национална полиция“ от отдел „Убийства“ с твърдени закани, заплахи или не знам си още какво за живота и здравето на Стойка Янева. Мисля, че това минава границата на нормалността… от отдел „Убийства“ да влизат и излизат от съдийски кабинети, да бъдем разпитвани и подлагани на това унижение, това идва в повече“, казва Узунов.

Това обстоятелство породи емоции на днешното заседание на Съдийската колегия като кадровиците изразиха изумлението си от посещението на служители на МВР и снемането на обяснения от съдии. Още повече, че миналата година кадровиците получиха множество сигнали от магистрати в районния съд в Сандански и дори част от членовете на СК на ВСС бяха на място да разговарят с тях и със служителите.

Днес в отговор на въпрос на Драгомир Кояджиков, кандидатката Рая Манолева обясни, че в РС-Сандански работят петима съдии, четирима от които са били посочени в сигнала на Янева. Каза още, че от МВР са ги запознали със сигнала и са попитали магистратите дали искат да дадат обяснения. Самата тя също е дала обяснения като е изтъкнала, че не знае за заплахи.

Самата Стойка Янева не каза пред кадровиците да е имало конкретни заплахи срещу нея, а разказа за случай със служителка. След напускането на съдебния администратор, Янева определила двама души, които да извършат опис на кабинета му. Но едната служителка отишла при нея и през сълзи заявила, че не желае да участва в описа, защото се страхувала. На въпрос от какво се страхува, жената отговорила: „Много Ви моля, ще направя всичко, което кажете, само не ме карайте да участвам в описа“. „Реакцията ме притесни. Не е редно един служител да изпитва страх и трябваше да се установи откъде идва този страх“, каза Янева и посочи, че затова подала жалба до МВР. Не стана ясно защо в сигнала са посочени нейни колеги съдии.

Логично преобладаващата част от изслушването на двете кандидатки мина с въпроси за напрежението в районния съд в Сандански. От протокола от общото събрание и от срещите си с магистратите там в края на миналата годината, кадровиците бяха единодушни в едно – от едната страна на конфликта е Стойка Янева, а от другата – всички останали съдии.

Разминаване имаше във виждането кога е започнало напрежението – дали с определянето на Янева за и.ф. ръководител през юни м.г., или е тлеело отпреди това.

От въпросите, които бяха зададени на Янева, стана ясно, че повечето кадровици приемат, че проблемите са започнали, когато тя е поела ръководството на съда.

Тя беше питана дали е искала писмени обяснения от служителите за това, че са участвали в подписка срещу методите ѝ на управление, че ги е карала да чакат дълго пред кабинета ѝ. Янева беше питана и дали е нареждала на служителите „да донасят за разговори със съдии, да не разговарят с определени магистрати, да не се събират, да не се смеят“.

Стойка Янева заяви, че е готова да мине и през детектор на лъжата, за да докаже, че не е забранявала на служителите да се смеят, събират, разговарят с определени съдии и т.н. Тя отрече да е искала писмени обяснения заради подписката, но Кояджиков заяви, че такива документи са били представени на членовете на съвета при срещата им в Сандански.

В отговор на въпрос как ще тушира напрежението, ако бъде избрана за ръководител, при положение че всички са срещу нея, Янева заяви, че полага всевъзможни усилия за диалог, но трябва да има желание и от двете страни.

Тя разказа, че е организирала среща с психолог-психиатър, с когото магистрати и служители да обсъдят видовете стрес, стресът на работното място и справянето с него, както и стресът при COVID-19. На срещата обаче присъствали само служители, а не отишъл нито един съдия.

Другата кандидатка – Рая Манолева, на свой ред заяви, че ще тушира напрежението като провежда неформални срещи – „пиене на кафе и чай“, което по думите ѝ може да доведе до сплотяване на колектива.

Манолева беше премерена в изказването си като заяви, че след срещата с членовете на ВСС, отношенията в съда са се подобрили.

Председателят трябва да дава пример с поведението си и да създава спокойна обстановка, да е обединител, да проявява разбиране. Аз държа на почтеността и да няма конфликти и съм готова на диалог в интерес на работата. Привърженик съм на добрия тон и държа на коректни взаимоотношения. Всички разногласия ще бъдат решавани съвместно, всеки може да поставя проблемите, какви очаквания има и заедно ще вземаме решенията. Основните разногласия са свързани с работата, нямаме лични конфликти. Да имаме по-честите неформални срещи – пиене на кафе или чай ще доведе до сплотяване на колектива. Не съм привърженик на административните и дисциплинарни мерки, те не водят до резултат, а изострят конфликта и напрежението. Взаимно да си помогнем с разбирателство, това са основните неща, на които ще стъпвам, за да се подобри атмосферата“, заяви Манолева.

След изслушването на двете кандидатки, мнозинството в колегията заяви, че ще подкрепи Рая Манолева.

Драгомир Кояджиков заяви, че тя е по-подходяща, защото познава проблемите, пред СК на ВСС е демонстрирала нежелание за задълбочаване на конфликта, докато Янева за краткия период, в който е и.ф. шеф на съда, е показала неумения за справяне с тази задача.

Безспорно в този съд от четири години не е имало никакъв проблем между колегите в организацията и в работата. В един момент се появява този проблем и няма как да не преценим, че е създаден откакто Стойка Янева е изпълняващ функциите. За първи път виждам, че тук не е проблем на групи, а всички срещу един. Стойка Янева няма как да обедини този колектив и да преодолее напрежението“, каза на свой ред председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който заяви, че също ще подкрепи Манолева.

И Цветинка Пашкунова обяви, че ще гласува за Манолева. „Очевидно е наличен конфликт и за да се тушира напрежението и да се създаде нормална атмосфера, необходима за основната функция – правораздаването, трябва да бъде избран друг ръководител, различен от изпълняващия функциите. Всички съдии от общото събрание са се изказали в подкрепа на съдия Манолева и това е важно, защото изборът на колегата Янева би създал сериозни фактически затруднения при изпълнение на функциите на административен ръководител. Да се доверим на избора на колегите“, призова Пашкунова.

Олга Керелска и Атанаска Дишева обаче заявиха, че няма да подкрепят нито една от двете кандидатури. И двете бяха на мнение, че конфликтът не започва с определянето на Янева за и.ф., а зрее от по-рано. Този извод са си направили след срещата с магистрати и служители в Сандански, но с идването на Стойка Янева очевидно напрежението се е задълбочило.

На срещата ни с администрацията един служител си позволи да каже, че нещата не са такива, каквито другите ги представят – как се искат писмени обяснения, как се контактува с едни съдии, пък не и с нея. И това, което той намекна, по мое впечатление, е, че там имаше един страх от мнението на доминиращата група. Този служител каза, че конфликтът фактически тръгва от там, че съдия Стойка Янева има някакви личностни различия с останалите съдии и че те не я приемат личностно по една или друга причина. И е започнал процес на тотално отхвърляне и по-голяма изолация и този процес на моменти губи характеристиката на етично и донякъде чисто колегиално, хуманно отношение. Може би е силна тази дума, но моето усещане беше, че Стойка Янева е била поставена в някаква кръгова отбрана. В тази ситуация обаче тя не е отреагирала по най-адекватния начин, така че да преодолее ситуацията и да консолидира колектива“, заяви Олга Керелска.

Тя заяви, че не приема действията на Янева – писането на сигнали до различни органи, включително и до СК на ВСС, срещите с психолози и т.н. Според Керелска това не допринася кой знае колко до нормализирането на работата в съда

По думите на Керелска и другият кандидат – Рая Манолева няма да реши конфликта. „Тя, макар и неактивен двигател, попада сред другата група, която не е монолитна. Има едно ядро от колеги, които проявяват крайна нетърпимост към личността на Янева, не толкова към действията ѝ. Има друга група, която е по-скоро неутрална, но знаете, че има един рефлекс да вървиш към по-силния. Манолева е от колегите, които се държат по-неутрално, може би е продиктувано и от обстоятелството, че се кандидатира за председател, но тя не се разграничава, не казва – колеги, не така, не е човешко отношение, не може ли с общи усилия да направим нещо, че този съд да продължи напред“, каза Керелска.

Тя допълни, че е безкрайно разочароващо и неправилно съдиите да ангажират администрацията в разногласията си. „Ако изберем Манолева, дълбоко се съмнявам, че конфликтът ще бъде потушен. По-силната група ще бъде удовлетворена. Янева отново ще бъде в изолацията, в която е била. Изненадана съм, че двамата бивши председатели на съда – Димитър Узунов и Николинка Бузова, които са командировани в АдмС-Благоевград и в Специализирания наказателен съд, физически присъстват там и ползват кабинети. Узунов се оказва лидер в тази ситуация. Той ръководи общото събрание, той пуска сигнали, а би трябвало да се е откъснал от работата на този съд. Съдиите явно са го определили за председателстващ събранието и са му възложили да пусне сигнал, но това е детайл, който дава обяснение на ситуацията там“, коментира още Керелска.

Иначе в чисто човешки план Рая Манолева ѝ направила добро впечатление: „Безспорно става въпрос за един ведър човек, искрено добронамерен“.

Атанаска Дишева допълни, че Стойка Янева не отговаря на изискванията за председател и това така както с оглед досегашната ѝ работа, така и при изслушването ѝ днес. По думите на Дишева тя не знае как и няма уменията да ръководи съда, да работи със служителите, да създаде атмосфера на комфорт за магистратите и администрацията.

Дишева заяви, че няма да гласува и за Рая Манолева, защото „не може да подкрепи кандидат, който е дал мълчаливото си съгласие съдия да бъде публично унижаван, включително да се въвличат и служителите“. „Това са немислими отношения. Подобно нещо според мен е напълно недопустимо за колектив на съд. Съдия Манолева мълча на срещата ни със съдиите и служителите, а днес даде уклончиви отговори. Тя има благ характер, разумен човек е, но останах с впечатлението, че съвсем целенасочено внимава да не отговаря на неудобни въпроси и да отговори по начин, по който да се хареса. Не мога да подкрепя нейния конформизъм“, заяви Дишева. Тя апелира към бъдещия председател на съда в Сандански да спре процеса на изолация от колектива, макар и само на един съдия.

Даниела Марчева пък беше категорична, че ще подкрепи Рая Манолева. Тя започна с това, че днешният избор е много показателен за това колко е важно кандидатите да са имали възможност да покажат своите управленски качества. „Рая Манолева има нужните качества, демонстрира професионализъм, уравновесеност, балансираност, добронамереност и най вече безконфликтност, очевидно това са важни качества за конкретната ситуация“, каза Марчева.

И допълни: „Жизнено важно е на съдиите да им бъде върната нормалността в работата, която крещящо липсва. Красноречив факт в тази връзка е инициираната от Стойка Янева среща с психолози, това говори само за себе си до каква степен в атмосферата липсва нормалност. Нито един съдия не одобрява стила и метода на работа на Янева“.

Марчева заяви, че не може да не открои и сигнала до МВР: „Обвиняват се половината съдии в престъпления. Аз дори не мога да го асимилирам, не мога да го оценя в професионален, житейски и морално-етичен аспект. Трудно ми е да разбера мотивите на Стойка Янева да желае да ръководи този съд, в който има такава разделителна линия между нея и останалите. Може да има различни мнения и различни ядра в този съд, но по отношение на кандидатурата на Янева съдиите са монолитни и единни в становището си“.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова започна изказването си с уточнението, че разбира много добре мотивите на Атанаска Дишева и Олга Керелска. „Боя се обаче, че измежду всички факти, които ни станаха ясни днес, най-ярък е този, че в общността на съда е назрял много сериозен конфликт. Боя се, че всеки момент, всеки следващ ден, който този съд ще прекара без председател, може да допринесе за по-нататъшното утежняване на положението. И доколкото ние имаме кандидат, подкрепен от общото събрание, смятам, че би било редно да се доверим на решението на колектива. Дали съдия Манолева в пълна степен притежава качествата за идеалния административен ръководител, мисля, че не стои с такава острота пред нас. Пред нас са важни качествата, а именно че тя е ведра, има готовност да съдейства за потушаване на конфликтите и съм сигурна, че ще допринесе за нормализиране на положението в съда. Затова ще се доверя на мнението на общото събрание и ще гласувам за Манолева“, заяви Захарова.

С 9 гласа „за“ и двама „против“ колегията избра Рая Манолева за председател на районния съд в Сандански.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Е добре де
Е добре де
02 март 2022 10:45
Гост

Има и умни и глупави съдии. И честни и подкупни. И компетентни и гьонове.

А ВСС е еманация на коктейла … Молотов.

Има ли декларация на ОСАС против агресията на моск
Има ли декларация на ОСАС против агресията на моск
02 март 2022 8:53
Гост

Да попитам извън темата-
Беше проведено Общо събрание на адвокатурата. Може ли да посочите текста на декларацията, с която висшия орган на адвокатурата осъжда агресията на Московците над мирна Украйна?

Има ли такава декларация изобщо?

Re:
Re:
02 март 2022 10:42
Гост

Няма, няма и да има!

Понеже адвокат е свободна професия. И не е анонимен трол на чужда сметка. Козяшки.

Анонимен
Анонимен
02 март 2022 8:48
Гост

Айде, да не се прогласяване в определена посока. В съдилищата хората са като в другите области- има и добри, има и боклуци.

Спиро
Спиро
01 март 2022 18:38
Гост

Леле, в тази съдебна система все л..ди- като започнеш от Ат.Дишева и О.Керелска- върхът на айсберга, и стигнеш до тази Янева. Клинична пътека има тук.

Огледалце, огледалце
Огледалце, огледалце
01 март 2022 17:27
Гост

Я кажи сега, не са ли българските съдии най-умните, красиви, можещи, знаещи, търпими и толерантни на света?

Браво на Захарова
Браво на Захарова
01 март 2022 16:29
Гост

Браво, за съдия Захарова. Браво , дано продължава така да успокоява и да удовлетворява и да не залита. много важно е точно тя да успокои съдийските среди , особено женските, които са по емоционални. За Дишева и Керелскса всичко е ясно и се вижда, и чува, те на две магарета сено не могат да разделят и винаги са против всичко , тук слагам и Марчева . Байгън от тях, все да се изкажат надълго и широко, и да се покажат, какви комсомолки са били, какви са моралистки…… :)))))). Дано малко да видят и се увлекат от Захарова да бъдат умерени… Покажи целия коментар »

ванина
ванина
01 март 2022 16:43
Гост

Колко неграмотно написано. Потресаващо неграмотно. Явно сте чистачката в съвета.

Анонимен
Анонимен
01 март 2022 13:57
Гост

Кореспондентът на ТАСС предава от мястото на събитието:
„Целият народ ликува
Изборът предизвика взрив от неподправена и искрена радост
Вият се кръшни хора и ръченици
Прави се загрявка за още по-важния избор – коронясването на другия брат Узунов за съдебен ЦАР на окръга
Умоляват се съответните съдии от САС по-бързо да му направят атестацията, че вече ни се изчака чакането
Хората неистово желаят да пребъдат под мъдрото ръководство на клана Узунови
Алилуя“

Любител
Любител
01 март 2022 13:28
Гост

Голяма борба за доходното място

Анонимен
Анонимен
01 март 2022 13:27
Гост

Жалко е наистина какви хора се докопват до съдийски места в България.

Анонимен
Анонимен
01 март 2022 12:00
Гост

Важното е, че най-ГОЛЕМИЯТ специалист във Вселената – Димитър Узунов, след 5 години демонстрация на уникални „знания“ и компетентност във ВСС, както и след 3 години командироване в административен съд, продължава да осветлява с експертизата си съда в Сандански!

паралелната вселена сандански
паралелната вселена сандански
01 март 2022 11:59
Гост

Това ми се струва, че е от рубриката Предозировка, както казват в СССР, съдии да заплашват с убийство други съдии… Полиция да влиза в съда… Това е някаква паралелна вселена

Далила
Далила
01 март 2022 13:27
Гост

Психиатрите, не полиция е нужна тук.

Анонимен
Анонимен
01 март 2022 11:52
Гост

През 2002 г здравите сили в прокуратурата поръчаха изпадналия в немилост прокурор от ВКП Колев. А преди това беше му подхвърлена дрога(или ще твърдите,че прокурор Колев, КОЙТО ОЧАКВАШЕ ДА ГО АРЕСТУВАТ-заяви го в интервю по БНР тогава, вероятно интевюто се пази в архивите на радиото се е разхождал с дрога?). Пред 1999г беше самоубит друг прокурор-и то в сградата на съдебната палата. А експертът по делото Белнейски проф. Р. беше самоубит при неизяснени обстоятелства, след като даде експертиза, която не се хареса. А през 2008г пък съдия поръча побой на журналисти. Ето този случай https://dnes.dir.bg/archive/-4409585 Та съдебната система е директно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 март 2022 11:38
Гост

За психичните проблеми на съдия Янева могат да се направят изводи от собственото й изложение

Сашо
Сашо
01 март 2022 12:40
Гост

Много нелепа история.

Дичо
Дичо
01 март 2022 11:37
Гост

Нормално е при такъв сигнал от отдел „Убийства“ да влизат и излизат от съдийски кабинети.

Страхил
Страхил
01 март 2022 11:38
Гост

Узунов се възмущава нещо.

Стоил
Стоил
01 март 2022 11:34
Гост

Ужас!

Съни
Съни
01 март 2022 11:34
Гост

Не мога да повярвам, че се е стигнало до тук.

Съдия
Съдия
01 март 2022 11:33
Гост

Абсурдно звучи, но има червени граници, които не бива да се преминават – например да съм на една позиция с Узунов.

ванина
ванина
01 март 2022 13:29
Гост

Много жалко ако си съдия, защото липсата на обективност означава липса на интегритет. Дали Узунов е солидарен с всички останали, които считат, че Янева не може да бъде не само адм.ръководител, но и съдия, това в случая е абсолютно без значение.

Михаил
Михаил
01 март 2022 11:32
Гост

Не ми се вярва да си измисля. Това е много сериозно.

Мики
Мики
01 март 2022 11:33
Гост

Може просто да преувеличава. А и като няма доказателства…

Цветан
Цветан
01 март 2022 12:42
Гост

Така е. Само голи думи. Нищо няма да излезе ми се струва.