Съдебните служители са изненадани, че според законодателя секретарите и деловодителите са във високите етажи на властта и че проверката на тяхното и на семействата им имущество ще допринесе за борбата с корупцията сред заемащите висши публични постове.

Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт изпрати специално становище до правната комисия на Народното събрание, комисията за противодействие на корупцията, премиера Бойко Борисов и министъра на правосъдието Цецка Цачева. В него организацията на съдебните служители изразява серия от критики към закона за борба с корупцията в частта му, която ги задължава да декларират множество обстоятелства, свързани с имуществото им.

Става дума за §2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

В разпоредбата се казва, че съдебните служители също са длъжни да декларират имуществото си като това става пред работодателя, т.е. председателя на съответния съд и ръководител на прокуратура, а проверката на обявеното се извършва от комисия, назначена от него и съставена също от съдебни служители.

Образец на декларациите е публикуван на сайта на антикорупционната комисия. В тях са изброени редица обстоятелства, които трябва да бъдат обявени. Срокът за подаването им е до 8 юни.

В тази връзка от Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт излагат аргументи срещу законовата разпоредба и недоумяват от големия обем обстоятелства, които трябва да декларират не само те, но и близките им.

Дори прокламираната цел, с която е приет законът, е очевидно несъвместима с § 2 от ДР на същия, разширяващ субектния му обхват. Както мотивите към проекта за Закона, така и общественото му обсъждане, сочеха като водеща цел на закона противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Ние, от Сдружението, изказваме своята изненада от въплътеното в закона разбиране на законодателя, че длъжности като секретар, деловодител, специалист в съдебната власт се намират във високите етажи на властта, както и че разследването и проверката на тяхното имущество и на техния съпруг, съпруга или интимен партньор, ще допринесе за борбата с корупцията на лица, заемащи висши публични постове. При това законодателят прокара това свое разбиране с една съмнителна законодателна техника, като с Допълнителните разпоредби придаде съвсем нови и значителни последици на неговите правни норми, които последователно употребяват израза „лица, заемащи висши публични длъжности“, подробно изброени в чл. 6 от Закона“, изтъкват от организацията.

Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт

Според нея задължението за деклариране на редица обстоятелства е обезпокоително не само заради степента, в която „то съставлява посегателство срещу личната неприкосновеност на служителите на съдебната и изпълнителната власт, не дори само и заради това, че се превръща от подход на държавата към гражданите ѝ „по изключение“, в подход към тях „по правило““.

Нататък от сдружението казват, че самите декларации не само са неясни, но и будят тревога. И обясняват защо мислят така.

В съдебната система има около 10 000 служители. Според закона те трябва да декларират не само техните имущества, но и тези на роднини и близки. И то в детайли. „По този начин на практика, законът и декларациите за имущество надхвърлят рамките на администрацията и достигат до необозрим кръг от субекти, чужди на съдебната система, които следва да понесат и върху себе си задължението за деклариране на имущество по силата на един осъществен от тях и дълбоко личен избор – с кого да свържат живота си в брачен съюз или с кого да имат лични интимни отношения. Законът санкционира трети за системата лица за това, че по какъвто и да е начин са свързали живота си със служител на съдебната власт, като посяга на волята им да определят кому и под каква форма и начин да разкриват такива лични аспекти от своя живот, касаещи пътувания, движими и недвижими вещи, и размера на доходите и разходите им над определен праг“, се казва в становището.

В него се цитират текстове от Конституцията, Европейската конвенцията за защита правата на човека, Хартата на основните свободи и Общия регламента за защита на данните, които гарантират личната свобода, неприкосновеността на личния живот, на кореспонденцията и др. и се заявява, че антикорупционният закон „ограничава свободите на 10 000 души в съдебната система и техните близки“.

От организацията отбелязват, че не винаги деклараторът е запознат с имуществото на половинката си, в не малко случаи не може дори и да попита партньора си за това.

И дават следния пример. Двама съпрузи, макар формално още да имат сключен брак, техните отношения са толкова влошени, че не си говорят. „В този смисъл, непоправимото разстройство на брака, вече установило се между съпрузите, но несанкционирано с развод, създава допълнителни затруднения на задълженото по ЗПКОНПИ лице. То няма нито правен, нито житейски инструмент да установи точно какво е имуществото на неговия съпруг. Всъщност с такъв инструмент той не разполага в никой случай“, отбелязват от сдружението.

Друг пример в становището – двама души са във фактическо съжителство или брак и, макар да живеят под един покрив, може да са взели решение да запазят своята икономическа независимост.

Ето защо и правната уредба, задължаващата декларирането на разходи или доходи на съпруга, засяга личностния и правен интегритет на лице, за които не съществува правно задължение да изнася посочените данни, е в противоречие с древния римски принцип, че никой не може да бъде задължен за невъзможното“, твърдят служителите.

Нататък те сочат, че законът не предвижда средства и условия, при които събраните огромни количества от данни ще бъдат съхранявани. Нормативният акт не давал отговор на въпроса как тези специални категории данни ще бъдат защитени от неправомерен достъп и разкриване.

Законът не съобразява високия риск от разпространяване или „изтичане“ на информацията относно имуществото на хиляди служители и възможните вреди, които може това да предизвика за тях. Предвид задължението, което се вменява на работодателя да назначи вътрешна комисия, която да извърши проверка на декларациите, недопустимо според нас е данните за имуществото на служителите и на техните брачни или интимни партньори, с които живеят на семейни начала, да бъде разглеждано, четено и проверявано от собствените им колеги. Това означава, че дори и тази особено чувствителна лична информация да бъде надлежно и грижливо съхранена, ще се превърне ex lege в достояние на достатъчно други лица – членовете на назначената от работодателя комисия по § 2, ал. 5 ДР на Закона. За членовете на тази Комисия законът не поставя никакви етични изисквания за конфиденциалност и не предвижда особени мерки относно закрилата на данните, с които боравят. Обезпокоителна е безотчетността на членовете на проверяващата Комисия, които ще трябва да разполагат с привилегирован достъп до чувствителна информация на служителите и техните семейства, и които няма кой да контролира“, изтъкват от сдружението.

Те отбелязват и друго. В утвърдения образец на имуществената декларация има бележка, че деклараторът дава съгласието си за „обработването и разкриването пред трети лица на лични данни по чл. 5 от Закона за защита на личните данни, които съм обявил в декларацията, доколкото това е свързано с изясняването на основанието и произхода на декларираното придобито имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи.“

Това на практика означава, че никой не може да избира дали да даде съгласие или да откаже, а съгласието се дава в случая под страх от административно-наказателна отговорност.

В заключение следва настоятелно да се изтъкне, че обстоятелства, които подлежат на деклариране са с голям обем, засягат прекомерно широк кръг аспекти от живота на личността и са крайно непропорционални на функциите, статута и възнагражденията на мнозинството от съдебните служители, както и с това, че те практически не разполагат със съществени правомощия и власт“, изтъкват от организацията.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Гост
Гост
04 юни 2018 1:39
Гост

Голяма глупост, искат такива декларации от кой ли не – от редовите служители на статистиката, които взимат 500-600 лв заплати, от служителите на селските администрации, от редови служители на НАП и от кого ли не. Изкараха половината народ от висшите етажи на властта. А истината е мн. проста – създават работа на КОМПИ и комисийките по ведомства, ще се назначи голям апарат от наши хора, който да се занимава с тези глупости.

Гост
Гост
06 юни 2018 22:44
Гост

В повечето случаи органа по назначаването вменява на някой да бъде комисия. И хаоса е пълен. Цяла администрация се изсипва на 2 ма човека и се започват скандалите. И как тези 2 мата ще проверят декларациите? Имат достъп до Грао нап имоти и т.н? Порнография и тъпизми. Някой решил да измисли закон, но..

една от служителките
една от служителките
03 юни 2018 18:51
Гост

Какво ще се случи ако не я попълним ?

една от служителките
една от служителките
03 юни 2018 18:49
Гост

Ако не я попълним питам аз какво ще се случи? Много ми е интересно .Ще бъдем трън в очите на другите нали?

Анонимен
Анонимен
03 юни 2018 17:52
Гост

А къде беше това Сдружение и защо не се опита да предотврати този текст преди приемането на закона? Така се прави , а не постфактум! Спомнете си какво направи Националното сдружение на съдебните служители във връзка със заплатите преди години! Успя на 100%.

Пурко
Пурко
01 юни 2018 22:27
Гост

И полицаите са така.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2018 17:49
Гост

Точно тези хора, които се скъсват от работа за едното нищо, сега ги разчекват. Ужас е някакъв.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2018 21:36
Гост

От кога съдебните служители станаха висши служители по декларации, а нисши служители по статут и заплащане. Погледнете в каква среда и при какви условия работим за минимални заплати.

егати
егати
02 юни 2018 10:56
Гост

стига се излагахте, вие знаете ли какво е минимална заплата, знаем се, претенциите ви за увеличение на заплати са пословични,/да не говорим за 13 та и 14 та такава/ , а работата и отношение към клиентите, доста на ниско ниво

Ани
Ани
02 юни 2018 15:33
Гост

Да бе взимат 15 и 16, елате работете и вземете и вие

Бочко
Бочко
01 юни 2018 17:08
Гост

Айде сега се замислете и как гласувате и опитайте да направите връзка с т.нар. законодателен процес.

Anonimen
Anonimen
01 юни 2018 14:41
Гост

Трудно би могло да декларираш имуществото на своя партньор, защото той може да е закупил имот, за който самият ти ме знаеш.

предозиране
предозиране
01 юни 2018 17:04
Гост

трудно, не трудно, магистратите декларират и ще продължат да го правят, но становището е напълно основателно, макар и закъсняло. Каква длъжност висока в тази държава се явява един съдебен секретар?! Или деловодител? или дори съдебен администратор, че да подава декларация като президента и премиера. Пълно предозиране е това!

Anonimen
Anonimen
01 юни 2018 14:37
Гост

Пълни глупости! Точно на тези длъжности служителите взимат ниски заплати и ги спукват от работа.

5-ко
5-ко
01 юни 2018 14:38
Гост

Именно за това трябва да се проверява имущественото им състояние. Може да са корумпирани.

Ха-ха
Ха-ха
03 юни 2018 14:51
Гост

Ха-ха и как по-точно могат да корумпират някоя служителка, от която нищо не зависи?

Висша деловодителка
Висша деловодителка
01 юни 2018 17:06
Гост

На маймуни ни направиха!

егати
егати
02 юни 2018 10:57
Гост

да бе!!!!!