Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университета на Лотарингия, Франция (Université de Lorraine).

Създадена през 2007 г., Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е най-старата специализирана магистърска програма в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и единствената магистърска програма, фокусирана върху Правото на Европейския съюз в България. За своите 15 години програмата се утвърди като водещ център за обучение на специалисти в областта на европейската интеграция в нашата страна.

От началото на провеждането си досега програмата е обучила над 800 специалисти, сред които съдии и прокурори от всички структури на съдебната система, служители в централната и местната администрация, адвокати, нотариуси, юрисконсулти и специалисти в други области, които се нуждаят от допълнителна квалификация в полето на Правото на ЕС.

След актуализирането на програмата през 2019 г. тя има по-силно изразен фокус върху материалното право на ЕС. Обучението в магистърската програма включва 8 задължителни и множество избираеми дисциплини, от които обучаващите се в програмата трябва да изберат поне 4.

Преподаваните задължителните дисциплини са:

 • Методология на европейската интеграция и институционна система на ЕС;
 • Правна система на ЕС;
 • Съдебна система на ЕС;
 • Гражданство на ЕС и защита на права на човека в ЕС;
 • Вътрешен пазар. Свободи на движение;
 • Правен режим на конкуренцията в ЕС;
 • Oбщи политики на ЕС за сближаване и растеж;
 • Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела.

Предлаганите избираеми дисциплини са:

 • Външни отношения на ЕС;
 • Пространство на свобода, сигурност и правосъдие;
 • Френски език;
 • Правен режим на защита на личните данни и регулиране на информационното общество в ЕС;
 • Европейско наказателноправно пространство;
 • Икономически и валутен съюз Енергийна политика на ЕС;
 • Актуални проблеми на европейската интеграция.

Преподавателският екип на програмата включва някой от най-добрите френски и почти всички доказани български специалисти в материята на Правото на ЕС. В обучението са включени и специалисти от практиката, които ежедневно работят в материята правото на ЕС в български и европейски институции.

По споразумение между Софийския университет и Университета на Лотарингия всички студенти в българската магистърска програма се записват в програмата за следдипломна квалификация на Университета на Лотарингия и при успешно завършване на българската програма получават автоматично диплом за следдипломна квалификация на Университета на Лотарингия.

Магистрантите, които владеят френски или английски език, се записват като студенти и в Университета на Лотарингия, Франция и полагат изпити и защитават магистърска теза на френски или английски език, въз основа на което получават диплом за магистърска степен от Университета на Лотарингия, Франция („ниво М2”) и след полагане на държавен изпит по българската програма – и диплом за магистърска степен от Софийския университет.

Подробна информация за програмата и условията на записване може да намерите тук.